Poplatok za odpad: podmienky zníženia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Poplatok za odpad: podmienky zníženia

Poplatok za odpad: podmienky zníženia

Nižšie poskytneme prehľad o tom, ktorí občania Dunajskej Stredy majú v zmysle platného mestského nariadenia nárok na zníženie poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu na rok 2014. Doporučujeme občanom, ktorí sú oprávnení na zníženie poplatku, aby vo vlastnom záujme  podali čím skôr žiadosť aj s potrebnými potvrdeniami na radnici v kancelárii prvého kontaktu pri okienku č. 3 . Vďaka Vašej ústretovosti Mestský úrad bude môcť v najbližších týždňoch vystaviť Vám rozhodnutie o výške poplatku za odvoz komunálneho odpadu, na ktorom už bude uvedená znížená suma poplatku. Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/590-39 51.

Občania, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržujú na území mesta, môžu podať žiadosť o zníženie poplatku, ku ktorej je potrebné priložiť  hodnoverné potvrdenia, vystavené v roku 2014, a tým uplatniť nárok na zníženie poplatku z 0, 077 eur na 0,0066 eur na osobu a deň.

U študentov dokladom preukázajúcim dôvod zníženia poplatku za odpad je:

-ak študujú do 80 km od Dunajskej Stredy: potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o prechodnom ubytovaní v mieste štúdia mimo mesta Dunajská Streda

-ak študujú nad 80 km od Dunajskej Stredy, je potrebné potvrdenie o návšteve školy mimo mesta Dunajská Streda.

U poplatníka, ktorý:

- pracuje mimo mesta Dunajská Streda na území SR a je ubytovaný v mieste výkonu práce: potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce a potvrdenie o ubytovaní mimo mesta DS

- sa zdržiava v zahraničí a je ubytovaný mimo DS, je potrebný niektorý z týchto dokladov:  potvrdenie zamestnávateľa, víza, potvrdenie agentúry, sprostredkujúcu prácu v zahraničí, pracovné povolenie, potvrdenie o nemocenskom poistení v zahraničí.

 Poplatník, ktorý pracuje v zahraničí do 60 km od Dunajskej Stredy, predloží aj potvrdenie o ubytovaní alebo nájomnú zmľuvu.

 

U poplatníka, ktorý pracuje ako vodič vykonávajúci medzinárodnú nákladnú dopravu: potvrdenie zamestnávateľa o počte pracovných dní, počas ktorých sa vodič zdržiaval v zahraničí.

V ostatných prípadoch: potvrdenie o ústavnom liečení, potvrdenie o pobyte v sociálnom zariadení, potvrdenie o výkone väzby, v prípade nezvestných  osôb potvrdenie orgánov činných v trestnom konaní, potvrdenie o prechodnom pobyte a o zaplatení poplatku v inom obci, preukázanie neobývanosti – dokladom neobývanosti domu/ bytu je vyúčtovacia faktúra elektrickej energie na nehnuteľnosť.

 

Dôležitá informácia:

 Ak je potvrdenie vystavené v maďarčine, alebo v čestine, nie je potrebný preklad. Nemecké a anglické potvrdenia preložia na mestskom úrade bezplatne. V prípade ostatných jazykov je potrebný úradný preklad.