Uznesenia z rokovania komisií 2018

Komisia MsZ pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátov

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Uznesenie zo dňa 23.05.2018 Veľkosť:

209.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: financna_komisia_12_02_2018_uznesenie.pdf Veľkosť:

208.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_16_03_2018_uznesenie.pdf Veľkosť:

188.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_09_04_2018_uznesenie.pdf Veľkosť:

256.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_04_06_2018_uznesenie.pdf Veľkosť:

210.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_04_09_2018_uznesenie.docx Veľkosť:

72.93 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_23_10_2018_per_rollam_uznesenie.pdf Veľkosť:

149.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_30_10_2018_per_rollam_uznesenie.pdf Veľkosť:

157.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_29_11_2018_uznesenie.docx Veľkosť:

68.07 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_07_12_2018_uznesenie.docx Veľkosť:

72.36 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok

Komisia MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_c._1_-_04.04.2018.pdf Veľkosť:

369.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._2_-_04.06.2018.pdf Veľkosť:

360.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c._3_-_11.06.2018.pdf Veľkosť:

366.49 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravy

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: 35-_uznesenia_06.02.2018.pdf Veľkosť:

450.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 36-_per_rollam_12.02.2018.pdf Veľkosť:

438.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 37-_uznesenia_27.03.2018.pdf Veľkosť:

296.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 38-_uznesenia_04.04.2018.pdf Veľkosť:

282.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 39_-_uznesenia_per-rollam.pdf Veľkosť:

347.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 40_-_uznesenia_per-rollam_0.pdf Veľkosť:

347.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 41_-_uznesenia_07.06.2018.pdf Veľkosť:

300.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 43_-_uznesenia_13.06.2018.pdf Veľkosť:

310.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 44_-_uznesenia_16.07.2018.pdf Veľkosť:

305.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 45-_uznesenia_13.08.2018.pdf Veľkosť:

328.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 46-_uznesenia_05.09.2018.pdf Veľkosť:

284.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 47-_uznesenia_09.10.2018.pdf Veľkosť:

280.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre šport a telesnú kultúru

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Uznesenie c.2_2018 Veľkosť:

276.26 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie c.1_2018 Veľkosť:

257.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_28.okt_.2015.pdf Veľkosť:

189.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_7.sept_.2015.pdf Veľkosť:

190.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_apr.1.2015.pdf Veľkosť:

230.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_c_1_28_11_2014_0.doc Veľkosť:

44.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre školstvo a mládež

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie_8.1.2018.pdf Veľkosť:

145.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_06.02.2018.pdf Veľkosť:

84.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_12.02.2018.pdf Veľkosť:

49.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie29.03.2018.pdf Veľkosť:

201.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_5.06.2018.pdf Veľkosť:

35.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_15.06.2018.pdf Veľkosť:

120.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Uznesenie c.2_2018 Veľkosť:

364.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre veci používania maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenia_-_27.02.2018.pdf Veľkosť:

193.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: uzn_04_04_2018.pdf Veľkosť:

200.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn_05_12_2018.pdf Veľkosť:

163.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn_06_02_2018.pdf Veľkosť:

117.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn_09_02_2018.pdf Veľkosť:

107.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn_17_07_2018.pdf Veľkosť:

160.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť