Volebné miestnosti – viac zmien

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Volebné miestnosti – viac zmien

15. marca  budú voľby  prezidenta Slovenskej republiky. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolosa bude konať 29. marca 2014.

V Dunajskej Strede sa bude voliť v 19 volebných okrskoch. Upozorňujeme voličov na zmeny niektorých volebných miestností. Volebná miestnosť 3. volebného okrsku bude vytvorená na ZŠ Smetanov háj, 4. volebného okrsku v budove Mestského klubu dôchodcov, volebného okrsku č. 9. na ZŠ Zoltána Kodálya /namiesto Požiarnej zbrojnice na Zelenej ulici/. Voliči z volebného okrsku č. 19 budú voliť v Spoločenskom dome v Malom Blahove.

Voliči z volebného okrsku č. 8 môžu odovzdať svoje hlasy aj tentokrát v budove MsKS, ale namiesto  hlavnej budovy v suteréne s prístupom z bočnej strany. V prípade volebného okrsku č.  5 nastali len formálne zmeny: namiesto Perfects bude na oznámení uvedený nový názov Obchodné a informačné centrum.