Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
11/2023

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Ďalšie zmeny
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés

Ďalšie zmeny

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 470.06 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
12/2023

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 12/2023 zo dňa 27. júna 2023 o zrušení Školskej jedálne, Alžbetínske námestie č. 323/3, Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským – Benedek Elek Óvoda, Alžbetínske námestie číslo 323/3, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 184.2 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
13/2023

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2023 zo dňa 27. júna 2023 o zrušení Školskej jedálne, Jesenského ulica č. 910/10, Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy, Jesenského ulica číslo 910/10, Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 179.76 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
14/2023

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 14/2023 zo dňa 27. júna 2023 o zrušení Školskej jedálne, Komenského ulica číslo 357/2, Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy – Óvoda, Komenského ulica č. 357/2, Dunajská Streda

Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 181.39 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
15/2023

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2023 zo dňa 27. júna 2023 o zrušení Školskej jedálne Námestie priateľstva číslo 2173/27, Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy – Óvoda, Námestie priateľstva číslo 2173/27, Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 180.49 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
16/2023

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 16/2023 zo dňa 27. júna 2023 o zrušení Školskej jedálne, Ružový háj číslo 1359/19, Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy – Óvoda, Ružový háj číslo 1359/19, Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 181.26 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
17/2023

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 17/2023 zo dňa 27. júna 2023 o zrušení Školskej jedálne, Rybný trh číslo 14, Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy – Óvoda, Rybný trh číslo 14, Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 180.53 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
18/2023

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2023 zo dňa 27. júna 2023 o zrušení Školskej jedálne, Námestie SNP číslo 187/11, Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy – Óvoda, Námestie SNP číslo 187/11, Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 180.48 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
19/2023

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 19/2023 zo dňa 27. júna 2023 o zrušení Školskej jedálne, Jesenského ulica č. 910/10, Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy, Jesenského ulica číslo 910/10, Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 179.99 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
20/2023

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 20/2023 zo dňa 27. júna 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 32/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších predpisov

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 166.15 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés