Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo
Názov
Podrobnosti
Aktívny
Prevziať
41/2023

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 41/2023 zo dňa 5. decembra 2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov

Dotácie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 310.85 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
1/2022

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2022 zo dňa 11. januára 2022 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda

Doprava
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 138.64 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
2/2022

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2022 zo dňa 11. januára 2022 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

Životné prostredie
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 180 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
3/2022

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 3/2022 zo dňa 11. januára 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 235.57 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
4/2022

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 194.2 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
6/2022

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorázovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorázovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda

Sociálne služby
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 183.81 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Aktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
7/2022

Vyhlásené znenie

Podrobnosti:

Vyhlásené znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Školstvo
Typ dokumentu: pdf
Veľkosť: 194.2 KB
Stiahnuť:Stiahnuť, letöltés
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés
Neaktívne
Stiahnuť: Stiahnuť, letöltés