Výsledky zápisu do jednotlivých materských škôl na území Mesta Dunajská Streda na školský rok 2015/2016

Ďalšie novinky
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Civilná ochrana
16.09.2019