ŽITNÝ OSTROV A REGIÓN SRDCE ŽITNÉHO OSTROVA SA ZAPOJA DO SPOLOČNEJ PRÁCE

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
ŽITNÝ OSTROV A REGIÓN SRDCE ŽITNÉHO OSTROVA SA ZAPOJA DO SPOLOČNEJ PRÁCE

ŽITNÝ OSTROV A REGIÓN SRDCE ŽITNÉHO OSTROVA SA ZAPOJA DO SPOLOČNEJ PRÁCE

Zástupcov médií privítal primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos, vzápätí pokračoval, že nedávno uzatvorili úspešný, tiež cezhraničný projekt Cultacross. Terajší – Srdce Žitného ostrova – Pannontáj – má síce užší volúmen, ale primátor považuje pripojenie sa za dôležité. Podľa jeho slov dva, blízko k sebe stojace regióny, môžu úspešne spolupracovať v záujme toho, aby ľudia žijúci na týchto územiach sa ešte lepšie spoznali. Aj Dunajská Streda vie prezentovať svoje aktivity – aj turistom cestujúcim do susedného regiónu. Ako povedal, Maďarsko je ďaleko pred nami, čo sa týka investícií do turizmu, rozvoja turistických odvetví, ich skúsenosti však môžeme uplatniť aj na Slovensku.

„Verím, že tak maďarská strana, ako aj my môžeme profitovať  z tohto projektu, a v neposlednom rade aj obyvatelia žijúci v regióne, veď v podstate pracujeme pre nich“ - povedal Zoltán Hájos, a následne odovzdal slovo predsedníčke maďarskej partnerskej organizácie.

Rita Székely, predsedníčka organizácie „Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egyesület“ v úvode svojho vystúpenia povedala, že v Maďarsku už vzniklo 16 tzv. natúrparkov, čo predstavuje asi 10% územia štátu. Tieto natúrparky sú znakom spolupráce na určitom danom území, do ktorej sa zapájajú samosprávy regiónov, občianske organizácie, podniky a obyvatelia v záujme toho, aby chránili územie, na ktorom žijú, a predstavili ho návštevníkom. Prostredníctvom toho dokážu posilňovať miestnu identitu, pričom hlavným cieľom je výchova k prostrediu, formovanie názorov a rozvoj vidieka. Do projektu podľa jej slov priniesli v prvom rade turistické aktivity a vzťah k prostrediu.

Projekt predstavil Gábor Lelkes. Povedal, že cieľom projektu je vytvoriť progresívnejšiu sieť medzi ľuďmi žijúcimi v prihraničných oblastiach, aby nie iba cez nákupný a športový turizmus vyhľadávali navzájom tieto oblasti. Je dôležité, aby spoznali aj prírodné a kultúrne hodnoty jednotlivých regiónov. Na Slovenku totiž po českých a poľských turistoch sú treťou najsilnejšou skupinou práve turisti prichádzajúci z Maďarska, ktorí ale v prvom rade navštevujú oblasti Tatier, Fatier a Liptova, nie naše južné kraje, nie prihraničné oblasti – okrem športových podujatí a nákupnej turistiky. Toto by chcel zmeniť súčasný projekt tým, že podeliac sa navzájom so skúsenosťami, vytvorili by sa hodnotové turistické programy a produkty.

Projekt sa začne otváracím workshopom, v priebehu ktorého odborníci oboch partnerov zosúladia svoje databázy, prostredníctvom ktorých si budú v práci vzájomne pomáhať. Kým maďarský partner tunajšiemu odovzdá svoju mnohoročnú offline marketingovú databázu, Dunajská Streda predstaví svojim odborným partnerom z „Pannontáj Natúrpark“-u niekoľko rokov úspešne fungujúcu mobilnú aplikáciu.

Samozrejme, chcú zapojiť aj mladých ľudí, využijúc ich zvedavosť a záujem o ďalekosiahlu spoluprácu.

Jedným z bodov bude aj vytvorenie dvojjazyčnej spoločenskej hry pre deti aj dospelých, ako aj zapojenie škôl do súťaže ochrany prostredia a prírody, ktorá v Maďarsku beží už niekoľko rokov a ktorú by na jar 2021 priniesol maďarský partner aj sem. Na základe dunajskostredskej mobilnej aplikácie by pre maďarského partnera pripravili trojjazyčnú (slovensko-maďarsko-anglickú) turistickú aplikáciu, ktorou by „Pannontáj-Sokoró Natúrpark“ mohol obyvateľom regiónu predstaviť naše kultúrne a prírodné hodnoty. Dunajská Streda zároveň vydá štvorjazyčnú, 36 stranovú turistickú publikáciu, ktorá by bola dostupná v nedávno otvorenej turisticko-informačnej kancelárii, ako aj u maďarského partnera – cez ňu by boli turisti navzájom informovaní o pamätihodnostiach a turistických možnostiach regiónov.  

Keďže v poslednom čase sa v oboch regiónoch raketovým tempom rozvíja stavba cyklotrás, preto v budúcom roku, v Dňoch sv. Juraja v Dunajskej Strede, by v rámci projektu prišla na rad veľkolepá cyklistická túra. K tejto akcii sa chystá aj dvojjazyčné leporelo zamerané na popularitu cykloturistiky a vzťah k prostrediu, ktoré bude oboma partnermi využiteľné aj vo vzdelávacom procese. 

Uvedenie projektu do života bude dôležitou súčasťou budúcoročných Dní sv. Juraja v našom meste, lebo vtedy, v rámci uzatvorenia programu, by sme zorganizovali trojdňový odborný program, vrátane konferencie uzatvárajúcej projekt. Vtedy by prišlo k predstaveniu všetkých činností, vrátane brožúry, spoločenskej hry a mobilnej aplikácie.

Po prezentácii Zoltán Hájos ukončil tlačovú besedu, prízvukoval, že je na nás, nakoľko bude pokračovanie úspešné. Verí, že v priebehu projektu vytvorené ľudské a odborné spojenectvá sa vyvinú tak, že spolupráca sa bude aj naďalej rozvíjať. Ako povedal, v blízkej budúcnosti príde k takej činnosti, v priebehu ktorej vidí možnosť pomoci pre oboch partnerov, veď spoločnú prácu budú v prvom rade vykonávať v záujme obyvateľov žijúcich v tomto priestore. Na záver sa poďakoval médiám za účasť, všetkým, ktorí budú na projekte pracovať, poprial veľa úspechov pri jeho realizácii. 

Text a foto: Rózsár Vince