Zverejnenie oznámení o vyhlásení podlimitných a nadlimitných zákaziek (súbežne so zverejnením oznámení na stránkach ÚVO)

Dodávka zemného plynu

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: 27069 - MST, Vestník č. 155/2020 - 24.07.2020 Veľkosť:

66.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby mesta Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - 12018 - MSS, Vestník č. 67/2020 - 25.03.2020 Veľkosť:

66.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda vpravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - vestník EÚ, 2019/S 017-036138 Veľkosť:

130.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - 1849 - MSS, Vestník č. 18/2019 - 25.01.2019 Veľkosť:

65.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Cestovný poriadok Veľkosť:

125.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.14 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - vestník EÚ (2019/S 106-259489) Veľkosť:

100.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - vestník SR č. 111/2019 - 05.06.2019 (13989 - VSS) Veľkosť:

58.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede-Športová ulica, Komenského ulica

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.19 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie Veľkosť:

71.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Prestavba vzduchotechniky veľkej sály MsKS Benedeke Csaplára v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.21 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie Veľkosť:

70.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede-Športová ulica, Komenského ulica

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Šúťažné podklady Veľkosť:

1.13 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie Veľkosť:

68.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

CULTACROSS - REVITALIZÁCIA BREHU JAZERA THERMALPARK (kód projektu SKHU/1601/1.1/041)

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.3 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie Veľkosť:

71.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.26 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie Veľkosť:

69.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Dodávka zemného plynu

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady - dátum zverejnenia 13.08.2018 Veľkosť:

1.18 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 k zmluve - dátum zverejnenia 13.08.2018 Veľkosť:

199.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predkladanie ponúk - 11371 - WYT - Vestník č. 159/2018 - 13.08.2018 - dátum zverejnenia 13.08.2018 Veľkosť:

67.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede časť A, časť C, IROP 302011G465

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

893.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie Veľkosť:

67.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede IROP 302011G465

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

908.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie Veľkosť:

68.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

CULTACROSS - REVITALIZÁCIA BREHU JAZERA THERMALPARK (kód projektu SKHU/1601/1.1/041)

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.28 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamenie-4189_-_wyp.pdf Veľkosť:

68.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda - časť B, Galantská c. II/507 – Malodvornícka c. III/1425 - dátum zverejnenia 21.03.2018

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.34 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predkladanie ponúk, Vestník č. 57/2018 - 21.03.2018, 3925 - WYP Veľkosť:

66.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Stravovanie zamestnancov - papierové stravné poukážky - dátum zverejnenia 06.03.2018

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.09 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predkladanie ponúk - WYS - 3254 - Vestník č. 46/2018 - 06.03.2018 Veľkosť:

62.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.04 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie Veľkosť:

68.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.28 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie 2472 Veľkosť:

66.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Čistiace a hygienické potreby pre mesto Dunajská Streda - dátum zverejnenia 27.11.2017

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

972.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zoznam čistiacich potrieb Veľkosť:

588.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zoznam čistiacich potrieb Veľkosť:

20.34 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Vzorky Veľkosť:

234.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Vzorky Veľkosť:

13.51 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť

Poistenie majetku mesta Dunajská Streda - dátum zverejnenia 18.09.2017

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Odpovede verejného obstarávateľa na otázky záujemcov/uchádzačov - 3 Veľkosť:

237.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Odpovede verejného obstarávateľa na otázky záujemcov/uchádzačov - 2 Veľkosť:

282.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Odpovede verejného obstarávateľa na otázky záujemcov/uchádzačov - 1 Veľkosť:

267.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie 12990 - WYS - Výzva na predkladanie ponúk Veľkosť:

57.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.55 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha k návrhu na plnenie kritérií Veľkosť:

354.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie komplexných telekomunikačných služieb (internetu, pevnej telefónnej linky a káblovej televízie)

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky - zverejnené dňa 02.11.2016 Veľkosť:

54.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predkladanie ponúk - zverejnené dňa 17.10.2016 Veľkosť:

58.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Grafické a tlačiarenské služby

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky - zverejnené dňa 08.11.2016 Veľkosť:

54.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predkladanie ponúk - zverejnené dňa 05.10.2016 Veľkosť:

61.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Informácia o otváraní častí ponúk "OSTATNÉ" - zverejnené dňa 17.10.2016 Veľkosť:

176.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Kancelárske potreby a kancelársky papier - dátum zverejnenia 02.06.2016

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznámenie Veľkosť:

64.76 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny- dátum zverejnenia 21.10.2015

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznámenie o vyhlásení VO Veľkosť:

65.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: elektrina_otvaranie_ostatne.pdf Veľkosť:

46.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: elektrina_otvaranie_kriteria.pdf Veľkosť:

46.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda, Malé Blahovo - dátum zverejnenia 28.09.2015

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponúk Veľkosť:

53.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

EKOTEPLO - Tepelné čerpadlo pre ZŠ Z. Kodálya v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 13.08.2015

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponúk Veľkosť:

61.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Súhrnná technická správa - dátum zverejnenia 17.08.2015 Veľkosť:

1.11 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Rozpočet Veľkosť:

613.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Pôdorys prízemia SO 03 Veľkosť:

275.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Pôdorys prízemia SO 06 Veľkosť:

89.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda-2015 - dátum zverejnenia 05.05.2015

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

2.25 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - 9538 - WYT - Vestník č. 86/2015 - 04.05.2015 Veľkosť:

49.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

EKOTEPLO - Tepelné čerpadlo pre ZŠ Z. Kodálya v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 31.03.2015

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznámenie o zrušení použitého postupu Veľkosť:

200.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - OSTATNÉ Veľkosť:

46.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predkladanie ponúk Veľkosť:

65.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Súhrnná technická správa Veľkosť:

536.93 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Rozpočet Veľkosť:

616.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Pôdorys prízemnia - SO 03 Veľkosť:

275.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Pôdorys prízemnia - SO 06 Veľkosť:

89.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 31.03.2015

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponúk Veľkosť:

72.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.46 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Súťažné podklady - výkaz výmer Veľkosť:

813.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Vysvetlenie súťažných podkladov Veľkosť:

983.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie ostatných potravín pre MŠ a CSS v pôsovnosti mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 26.09.2014

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

316.44 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 vo formáte *.xlsx - Výkaz ostatných potravín Veľkosť:

27.75 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 vo formáte *.pdf - Výkaz ostatných potravín Veľkosť:

268.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

105.54 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy na dodanie ostatných potravín Veľkosť:

135.8 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zateplenie a izolácia plochej strechy ZŠ. Gyulu Szabóa s VJM v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 11.08.2014

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznamenie_258290.pdf Veľkosť:

65.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia a obnova časti Ulice I. Gyurcsóa a Športovej ulice v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 11.08.2014

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznamenie_258289.pdf Veľkosť:

65.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia a obnova Ulice L. Amadea v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 11.08.2014

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznamenie_258288.pdf Veľkosť:

65.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia a obnova časti Hviezdoslavovej ulice v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 11.08.2014

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznamenie_258287.pdf Veľkosť:

65.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Elektronizácia služieb Mesta Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznámenie o vybavení žiadosi o nápravu Veľkosť:

307.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku č. 111/2014 - 10.06.2014 Veľkosť:

77.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

1.25 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 SP - Technická dokumentácia Veľkosť:

1.03 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 SP - Rozpočet pre časť I Veľkosť:

100.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 SP - Rozpočet pre časť II Veľkosť:

72.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 5 SP - KRIS Veľkosť:

137.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - 7996-WYS - Vestník č. 91/2014 - zverejnené dňa 13.05.2014 Veľkosť:

61.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia a obnova Malotejedskej ulice v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - zverejnené dňa 02.04.2014 Veľkosť:

65.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia a obnova Kúpeľnej ulice v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - zverejnené dňa 02.04.2014 Veľkosť:

60.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia a obnova Mlynskej ulice v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - zverejnené dňa 02.04.2014 Veľkosť:

61.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Vybudovanie verejného osvetlenia na Malotejedskej ulici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - zverejnené dňa 02.04.2014 Veľkosť:

60.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Poistná zmluva na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: otvaranie_ponuk_kriteria_2.rtf Veľkosť:

91.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: otvaranie_ponuk_ostatne_0.rtf Veľkosť:

91.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_2.pdf Veľkosť:

52.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre mesto Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: informacia_o_vysledku.rtf Veľkosť:

112.09 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť