Úradná tabuľa

Ostatné
Oznámenie
11.03.2015
o mieste uloženia písomností.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2015
26.01.2015
V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb...
Rozpočet 2015
20.01.2015
Rozhodnutie
10.09.2014
Zverejnenie výsledkov
23.06.2014

Stránky