Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Výberové konanie
23.12.2021
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
21.12.2021
Oznámenie o strategickom dokumente – ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027“
16.12.2021
Vážení občania, oznamujeme Vám, že do Oznámenia o...
Zverejnenie zámeru predaja_byt
15.11.2021
Výberové konanie
26.10.2021
Návrh rozpočtu
22.10.2021
Verejná obchodná súťaž_garážové boxy
20.10.2021
Voľné pracovné miesto
08.10.2021
Voľné pracovné miesto
05.10.2021
Obchodná verejná súťaž - garáž_box
04.10.2021
Zverejnenie zámeru predaja_VOS
10.09.2021
Výberové konanie
03.09.2021
Voľné pracovné miesto
23.08.2021
Voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda
23.08.2021
Voľné pracovné miesto
04.08.2021
Výberové konanie
23.07.2021
Výberové konanie
15.07.2021
Obchodná verejná súťaž_odpredaj bytu
13.05.2021
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie
06.05.2021

Stránky

Cookies