Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
01.03.2021
V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb....
Oznam o vyhlásení výberového konania
18.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
23.10.2020
Voľné pracovné miesto
02.10.2020
Súťaž „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“
16.09.2020
S Ú Ť A Ž     „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého...
Voľné pracovné miesto
12.08.2020
Voľné pracovné miesto
27.07.2020
Voľné pracovné miestá
19.06.2020
Výberové konanie
11.06.2020
Zmena č. 2 k rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2020
11.03.2020
Voľné pracovné miesto
10.03.2020
Voľné pracovné miesto
12.02.2020
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
06.02.2020
Výberové konanie
16.01.2020
Voľné pracovné miesto
13.01.2020
Voľné pracovné miesto
20.12.2019
Výberové konanie
13.11.2019

Stránky