Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Voľné pracovné miesto
13.01.2020
Voľné pracovné miesto
20.12.2019
Výberové konanie
13.11.2019
Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2020
25.10.2019
Zverejnenie výsledku na obsadenie voľnej pracovnej pozície – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
09.09.2019
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
06.09.2019
Voľné pracovné miesta
21.08.2019
Obchodná verejná súťaž - ZŠ Gy. Szabóa_bufet
29.07.2019
Výberové konanie
25.07.2019
Výberové konanie
02.05.2019
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
01.02.2019
Jasle, materské školy a stacionár cez sviatky budú zatvorené
18.12.2018
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje rodičom, že v čase...
Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2019
22.11.2018
Výročná správa Centra sociálnej starostlivosti
13.07.2018
Oznámenie
01.03.2018
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky...
Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018
05.10.2017
Výberové konanie
06.04.2017
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
04.10.2016
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Upozornenie
13.09.2016
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
Voľné pracovné miesto
08.09.2016

Stránky

Cookies