Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Výberové konanie
06.04.2017
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
Výročná správa Centra sociálnej starostlivosti
13.07.2018
Oznámenie
01.03.2018
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky...
Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018
05.10.2017
Voľné pracovné miesta
18.05.2017
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
04.10.2016
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Upozornenie
13.09.2016
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
Voľné pracovné miesto
08.09.2016
Zverejnenie výsledku na obsadenie voľnej pracovnej pozície
05.09.2016