Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Výberové konanie
06.04.2017
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
Výročná správa Centra sociálnej starostlivosti
13.07.2018
Výberové konanie
08.06.2018
V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce...
Oznámenie
01.03.2018
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky...
Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018
05.10.2017
Voľné pracovné miesta
18.05.2017
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
04.10.2016
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Upozornenie
13.09.2016
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
Voľné pracovné miesto
08.09.2016
Zverejnenie výsledku na obsadenie voľnej pracovnej pozície
05.09.2016