Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Výberové konanie
03.02.2023
Oznámenie
20.01.2023
o mieste uloženia písomnosti
Voľné pracovné miesto
20.01.2023
Voľné pracovné miesto
18.01.2023
Verejná vyhláška
26.10.2022
Voľné pracovné miesto
24.08.2022
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
22.08.2022
Zverejnenie výsledkov OVS_predaj bytu
05.08.2022
Voľné pracovné miesto
19.07.2022
Voľné pracovné miesto
04.07.2022
I N F O R M Á C I A
04.07.2022
  Matričný úrad Dunajská Streda informuje  v súvislosti s ...
Výberové konanie
29.06.2022
OVS_predaj bytu
29.06.2022
Výberové konanie
27.06.2022
Zverejnenie výsledkov OVS
22.06.2022
Voľné pracovné miesto
07.06.2022

Stránky

Cookies