Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
23.03.2021
Oznam o vyhlásení výberového konania
02.03.2021
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
01.03.2021
V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb....
Oznam o vyhlásení výberového konania
18.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
23.10.2020
Súťaž „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“
16.09.2020
S Ú Ť A Ž     „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého...
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
Oznámenie o strategickom dokumente -
12.04.2021
Mestský úrad Dunajská Streda Vám týmto oznamuje, že do...
Voľné pracovné miesto
02.10.2020
Voľné pracovné miesto
12.08.2020
Voľné pracovné miesto
27.07.2020
Voľné pracovné miestá
19.06.2020
Výberové konanie
11.06.2020
Zmena č. 2 k rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2020
11.03.2020
Voľné pracovné miesto
10.03.2020
Voľné pracovné miesto
12.02.2020

Stránky