Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Oznam o voľnom pracovnom mieste
20.05.2022
OVS_predaj bytu
12.05.2022
Voľné pracovné miesto
12.05.2022
Výberové konanie
09.05.2022
Oznámenie
05.05.2022
o mieste uloženia písomnosti
Zverejnenie výsledkov OVS_garáž
05.05.2022
Voľné pracovné miesto
04.05.2022
Výberové konanie
02.05.2022
Výberové konanie
29.04.2022
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
04.04.2022
Zverejnenie informácie o použití výnosu poplatku za rozvoj mesta Dunajská Streda
21.03.2022
Výberové konanie
23.12.2021
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
21.12.2021
Oznámenie o strategickom dokumente – ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027“
16.12.2021
Vážení občania, oznamujeme Vám, že do Oznámenia o...
Zverejnenie zámeru predaja_byt
15.11.2021
Výberové konanie
26.10.2021
Návrh rozpočtu
22.10.2021
Verejná obchodná súťaž_garážové boxy
20.10.2021
Voľné pracovné miesto
08.10.2021

Stránky

Cookies