Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Oznam o vyhlásení výberového konania
28.04.2021
Voľné pracovné miesto
04.06.2021
Obchodná verejná súťaž_odpredaj bytu
13.05.2021
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie
06.05.2021
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
23.03.2021
Oznam o vyhlásení výberového konania
02.03.2021
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
01.03.2021
V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb....
Oznam o vyhlásení výberového konania
18.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
23.10.2020
Súťaž „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“
16.09.2020
S Ú Ť A Ž     „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého...
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
Oznámenie o strategickom dokumente -
12.04.2021
Mestský úrad Dunajská Streda Vám týmto oznamuje, že do...
Voľné pracovné miesto
02.10.2020
Voľné pracovné miesto
12.08.2020
Voľné pracovné miesto
27.07.2020
Voľné pracovné miestá
19.06.2020

Stránky