Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Výberové konanie
26.10.2021
Návrh rozpočtu
22.10.2021
Oznámenie
18.10.2021
o mieste uloženia písomnosti
Voľné pracovné miesto
08.10.2021
Voľné pracovné miesto
05.10.2021
Začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
28.09.2021
Výberové konanie
03.09.2021
Voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda
23.08.2021
Voľné pracovné miesto
23.08.2021
Voľné pracovné miesto
04.08.2021
Výberové konanie
23.07.2021
Výberové konanie
15.07.2021
Zverejnenie zámeru predaja_byt
15.11.2021
Verejná obchodná súťaž_garážové boxy
20.10.2021
Obchodná verejná súťaž - garáž_box
04.10.2021
Zverejnenie zámeru predaja_VOS
10.09.2021
Obchodná verejná súťaž_odpredaj bytu
13.05.2021
Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie
06.05.2021
Oznam o vyhlásení výberového konania
28.04.2021

Stránky