Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
Súťaž „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“
16.09.2020
S Ú Ť A Ž     „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého...
Voľné pracovné miesto
12.08.2020
Voľné pracovné miesto
27.07.2020
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
Zámer prenájmu - garážové boxy
04.09.2020
Voľné pracovné miestá
19.06.2020
Výberové konanie
11.06.2020
Zmena č. 2 k rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2020
11.03.2020
Voľné pracovné miesto
10.03.2020
Voľné pracovné miesto
12.02.2020
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
06.02.2020
Výberové konanie
16.01.2020
Voľné pracovné miesto
13.01.2020
Voľné pracovné miesto
20.12.2019
Výberové konanie
13.11.2019
Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2020
25.10.2019
Zverejnenie výsledku na obsadenie voľnej pracovnej pozície – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
09.09.2019
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
06.09.2019

Stránky