Jasle, škôlky a materské školy

Materská škola - Eleka Benedeka

Materská škola - Alžbetínske námestie

- s vyučovacím jazykom maďarským (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Alžbetínske námestie 323/3, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľka: Mgr. Júlia Végh, riaditeľka
Mobil: +421 918 607 367
Telefón: 031 552 23 63
Email: mselekabenedeka@dunstreda.sk
Email: sjelekabenedeka@dunstreda.sk
Materská škola - Októbrová ulica

Materská škola - Októbrová ulica

- s vyučovacím jazykom maďarským (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Októbrová ulica č. 939/47, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľka: Annamária Pázmány, riaditeľka
Telefón: +421 918 607 368
Email: msoktobrova@dunstreda.sk
Erb Dunajskej Stredy

Materská škola - Jesenského ulica

(v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Jesenského ulica č. 910/10, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľka: Mgr. Gyöngyi Szabó, riaditeľka
Mobil: +421 918 607 360
Telefón: 031 552 22 49
Email: msjesenskeho@dunstreda.sk
Email: sjjesenskeho@dunstreda.sk
Materská škola - Komenského ulica

Materská škola - Komenského ulica

(v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Komenského ulica č. 357/2, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľka: Mgr. Judit Bátki, riaditeľka
Mobil: +421 918 607 363
Telefón: 031 552 50 50
Email: mskomenskeho@dunstreda.sk
Email: sjkomenskeho@dunstreda.sk
Materská škola - Námestie SNP

Materská škola - Námestie SNP

(v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Námestie SNP č. 187/11, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľka: Bc. Mgr. Monika Csicsayová, riaditeľka
Mobil: +421 918 607 362
Email: msnamsnp@dunstreda.sk
Email: sjnamsnp@dunstreda.sk
Materská škola - Námestie priateľstva

Materská škola - Námestie priateľstva

(v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Námestie priateľstva 2173/21, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľka: Mgr. Pónya Mária, riaditeľka
Mobil: +421 918 607 366
Email: msnampriatelstva@dunstreda.sk
Email: sjnampriatelstva@dunstreda.sk
Materská škola - Ružový háj

Materská škola - Ružový háj

(v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Ružový háj 1359/19 Dunajská Streda
Riaditeľka: Beáta Navrátilová, riaditeľka
Mobil: +421 918 607 364
Telefón: 031 552 35 35
Email: msruzovyhaj@dunstreda.sk
Email: sjruzovyhaj@dunstreda.sk
Materská škola - Rybný trh

Materská škola - Rybný trh

(v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Rybný trh č. 14, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľka: Mária Varga, riaditeľka
Mobil: +421 918 607 361
Email: msrybnytrh@dunstreda.sk
Email: sjrybnytrh@dunstreda.sk
Materská škola - Széchenyiho ulica

Materská škola - Széchenyiho ulica

(v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Széchenyiho ulica 1999/9, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľka: Bc. Beáta Špernáková, riaditeľka
Mobil: +421 918 607 365
Email: msszechenyiho@dunstreda.sk
Email: sjszechenyiho@dunstreda.sk
Materská škola - Hajnalcsillag

Materská škola - Hajnalcsillag

Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM
Adresa: Ul. I.Gyurcsóa 8035/17, Dunajská Streda 929 01
Riaditeľka: Zsolt Görözdi
Mobil: + 421 908/ 745 246
Email: gorozdi@panelnet.sk
Email:
MONTEKID Súkromná škôlka

MONTEKID Súkromná škôlka

Adresa: Berehovská ulica, 92901 Dunajská Streda
Riaditeľka: Mgr. Ildikó Bogyai Haramia, riaditeľka
Mobil: +421 908 649 091
Email: montekiddunajskastreda@gmail.com
Web: www.montekid.sk
Trojjazyčná súkromná škôlka HOXFORT

Trojjazyčná súkromná škôlka HOXFORT

Adresa: Kukučínová ul. 6666, 929 01 Dunajská Streda
Mobil: +421 948 388 565
Email: hoxfort@hoxfort.sk
Web: www.hoxfort.sk
Erb Dunajskej Stredy

Stonôžka, rodinné centrum

Adresa: Széchényiho 2000/11, 92901 Dunajská Streda
Mobil: +421 904 448 854
Dunajáčik rodinné centrum

Dunajáčik rodinné centrum

Adresa: Kračanská cesta, 929 01 Dunajská Streda
Mobil: +421 908 974 684
Email: info@dunajacik.sk
Web: www.dunajacik.sk
Centrum sociálnej starostlivosti

Centrum sociálnej starostlivosti

Detské jasle
Adresa: Komenského č. 359/33, 929 01 Dunajská Streda
Vedúca: Mgr. Johanna Bíró, vedúca
Mobil: +421 918 607 308
Telefón: 031 552 27 06
Email: johanna.biro@dunstreda.sk
Web: https://dscsssk.webnode.sk