Ostatné školy a školské zariadenia

Erb Dunajskej Stredy

Súkromné centrum voľného času

Adresa: Námestie svätého Štefana 1533/3 929 01 Dunajská Streda
Mobil: +421 905 270 171
Email: strediskods@gmail.com
Základná umelecká škola

Základná umelecká škola

Adresa: Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda
Riaditeľka: PaedDr. Katarína Kollár, DiS.art., riaditeľka
Telefón: 031 552 26 86
Email: zusmai.ds@gmail.com
Web: www.zusmaids.sk
Erb Dunajskej Stredy

Prirodzená Metóda - English school

Adresa: Alžbetínske námestie 1194/1 Dunajská Streda
Mobil: +421 907 293 277
Email: deanhathaway@googlemail.com
Web: www.prirodzena-metoda.com
Erb Dunajskej Stredy

MANHATTAN Jazykové štúdio

Adresa: Korzo Bélu Bartóka 5119 929 01 Dunajská Streda
Mobil: +421 948 172 288
Email: info@manhattanstudio.sk
Web: www.manhattanstudio.sk
Erb Dunajskej Stredy

DunAkadémia

Adresa: Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda
Mobil: +421 911 469 551
Email: info@dunakademia.sk
Web: www.dunakademia.sk
Erb Dunajskej Stredy

Súkromná jazyková škola – LANGLAND s.r.o.

Adresa: Smetanov háj 5129, 929 01 Dunajská Streda
Mobil: +421 919 452 036
Email: ignatsitatiana@gmail.com
Web: www.langland.sk
Erb Dunajskej Stredy

Jazyková škola angličtiny Helen Doron

Adresa: Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
Mobil: +421 918 654 094
Email: dunstreda@helendoron.sk
Web: https://helendoron.sk/site/dunajska-streda