Základné školy

Základná škola - Jilemnického ulica

Základná škola - Jilemnického ulica

(v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľ: PaedDr. Peter Gajdoš, riaditeľ
Telefón: 031 552 25 76
Email: zsjilds@zsjilds.sk
Web: http://www.zsjilds.sk/
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM - Komenského ulica

- s vyučovacím jazykom maďarským (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Komenského ulica 1219/1, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľ: Mgr. Olivér Ibolya, riaditeľ
Telefón: 031 552 24 32
Telefón: 031 552 38 93
Email: kodalyai@gmail.com
Web: http://kodalyds.eu/
Základná škola Gyulu Szabóa s VJM

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM - Školská ulica

- s vyučovacím jazykom maďarským (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Školská ulica č. 936/1, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľ: Mgr. Arpád Nagy, riaditeľ
Telefón: 031 552 24 31
Email: zsszabo@zsszabo.sk
Web: www.zsszabo.sk
Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM - Hviezdoslavova ulica

- s vyučovacím jazykom maďarským (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Hviezdoslavova ulica č.2094/2, 92901 Dunajská Streda
Riaditeľ: PaedDr. Ján Masszi, riaditeľ
Telefón: 031 552 53 85
Email: mail@varmin.eu
Email: mj.vambery@gmail.com
Web: www.varmin.eu
Základná škola -  Smetanov háj

Základná škola - Smetanov háj

(v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda)
Adresa: Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľ: RNDr. Helena Fodorová, riaditeľka
Telefón: 031 552 23 37
Telefón: 031 552 45 38
Email: zssmetanovhajds@mail.t-com.sk
Web: https://zsshajds.edupage.org
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Jána apoštola s VJM

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Jána apoštola s VJM

- s vyučovacím jazykom maďarským
Adresa: Trhovisko 1, 92901 Dunajská Streda
Riaditeľka: Mgr. Ildikó Nagy Szilas, riaditeľka
Telefón: 031 552 31 57
Mobil: +421 905 495 704
Email: czssvjana@gmail.com
Web: http://szentjanos.sk
Erb Dunajskej Stredy

Špeciálna základná škola

- s vyučovacím jazykom maďarským
Adresa: Ádorská ulica 5400, 92901 Dunajská Streda
Riaditeľka: Mgr. Priska Horníková, riaditeľka
Mobil: +421 944 248 324
Email: szsvjmds@gmail.com
Erb Dunajskej Stredy

Špeciálna základná škola

- s vyučovacím jazykom slovenským
Adresa: Ádorská 35, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľka: Mgr. Andrea Bodorová, riaditeľka
Mobil: +421 911 544 145
Mobil: +421 911 344 145
Email: riaditel@szsadorska.sk
Web: www.szsstefds.edu.sk
Spojená škola

Spojená škola

Adresa: Nám. sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda Slovakia
Telefón: 031 552 42 26
Email: riaditelstvo@spojenaskolads.sk
Web: https://spojskolads.edupage.org