Stredné odborné školy a gymnáziá

Spojená škola - Gyulu Szabóa

Spojená škola - Gyulu Szabóa

Adresa: Gyulu Szabóa 21, 92901 Dunajská Streda
Riaditeľka: Ing. Vajdaová Angelika, riaditeľka
Telefón: 031 552 28 36
Email: info@sosds.sk
Web: http://www.sosds.sk/
Spojená škola

Spojená škola

Adresa: Nám. sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľ: Mgr. Szabó László, riaditeľ
Telefón: 031 552 45 00
Email: dunagro@zupa-tt.sk
Web: https://www.spts.sk/
Stredná odborná škola technická

Stredná odborná škola technická

Adresa: Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031 552 25 89
Email: soustroj.ds@zupa-tt.sk
Web: https://sostds.edupage.org
Erb Dunajskej Stredy

Súkromná stredná odborná škola

- s vyučovacím jazykom maďarským
Adresa: Neratovické nám. 1916/16, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031 550 98 38
Email: skolads@skolads.sk
Web: https://ssossvjm.edupage.org
Stredná zdravotnícka škola

Stredná zdravotnícka škola

Adresa: Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľka: PaedDr. Beata Miklósová, riaditeľka
Telefón: 031 552 26 50
Email: szsdunstreda@gmail.com
Web: https://www.szsds.sk
Gymnázium Ármina Vámbéryho

Gymnázium Ármina Vámbéryho

- s vyučovacím jazykom maďarským
Adresa: Nám. sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda
Mobil: +421 908 201 989
Email: vamberygimnazium@gmail.com
Web: https://vagdsz.edupage.org
Gymnázium Ladislava Dúbravu

Gymnázium Ladislava Dúbravu

Adresa: Smetanov háj 285/8, 92901 Dunajská Streda
Riaditeľka: Mgr. Monika Sihelská, riaditeľka
Telefón: 031 552 75 27
Email: gymds@gymds.sk
Web: https://gymnaziumds.edupage.org
Erb Dunajskej Stredy

Súkromné gymnázium

- s vyučovacím jazykom maďarským
Adresa: Hlavná 21 929 01 Dunajská Streda
Riaditeľ: Mgr. Kiss László, riaditeľ
Telefón: 031 552 53 23
Mobil: +421 908 196 847
Email: posta@mgds.eu
Web: www.mgds.eu
Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM

Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM

Adresa: Komenského 1219/1, Dunajská Streda
Mobil: +421 910 739 234
Email: adventimssos@gmail.com
Web: https://ssosadventim.edupage.org