Uznesenia z rokovania komisii 2019

Komisia MsZ mandátová

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenie-16.04.2019.pdf Veľkosť:

329.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre financie

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: financna_komisia_04_02_2019_uznesenie.pdf Veľkosť:

274.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_per_rollam_12_02_2019.pdf Veľkosť:

158.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_per_rollam_05_03_2019.pdf Veľkosť:

151.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_01_04_2019_uznesenie.pdf Veľkosť:

239.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_per_rollam_05_04_2019.pdf Veľkosť:

152.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_per_rollam_16_04_2019.pdf Veľkosť:

160.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_03_06_2019_uznesenie.pdf Veľkosť:

263.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_10_06_2019_uznesenie.pdf Veľkosť:

247.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_per_rollam_18_06_2019.pdf Veľkosť:

161.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_10_09_2019_uznesenie.pdf Veľkosť:

199.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_23_10_2019_uznesenie.pdf Veľkosť:

161.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_18_11_2019_uznesenie.pdf Veľkosť:

277.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: financna_komisia_29_11_2018_uznesenie.pdf Veľkosť:

213.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre životné prostredie

Komisia MsZ pre rozvoj mesta

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1_-_uznesenie_04.12.2018.pdf Veľkosť:

293.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 3_-_uznesenie_05.02.2019_0.pdf Veľkosť:

327.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 4_-_uznesenia_per-rollam_15.03.2019.pdf Veľkosť:

351.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 5_-_uznesenie_27.03.2019.pdf Veľkosť:

259.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 6_-_uznesenie_02.04.2019.pdf Veľkosť:

393.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 7_-_uznesenia_per-rollam.pdf Veľkosť:

343.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 8_-_uznesenia_per-rollam.pdf Veľkosť:

343.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 9_-_uznesenie_04.06.2019.pdf Veľkosť:

318.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 10_-_uznesenia_per-rollam.pdf Veľkosť:

361.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre mládež a šport

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenia_30_09_2019.pdf Veľkosť:

149.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: per_rollam_uznesenie_27.6.2019.pdf Veľkosť:

185.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_18.6.2019.pdf Veľkosť:

438.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenie_13.6.2019_.pdf Veľkosť:

296.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenia_15.4.2019.pdf Veľkosť:

323.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: per_rollam_uznesenie_8.4.2019.pdf Veľkosť:

182.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenia_2.4.2019.pdf Veľkosť:

379.76 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenia_18.3.2019.pdf Veľkosť:

280.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: per_rollam_uznesenie_14.02.2019.pdf Veľkosť:

335.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenia_07.02.2019.pdf Veľkosť:

535.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uznesenia_05.12.2018.pdf Veľkosť:

652.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uznesenia_-_09.10.2019.pdf Veľkosť:

352.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uzn_per_rollam_11_02_2019.pdf Veľkosť:

274.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn_18_03_2019_0.pdf Veľkosť:

188.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn_03_04_2019.pdf Veľkosť:

415.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn_12_06_2019.pdf Veľkosť:

436.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn_per_rollam_17_06_2019.pdf Veľkosť:

285.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn_per_rollam_25_07_2019.pdf Veľkosť:

275.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť