Dobrovoľná dražba

Oznámenie o zámere predaja majetku mesta Dunajská Streda