Mestské správy

Dvojjazyčné značky

Dvojjazyčné značky
22.02.2016 - 12:52 | Mestské správy
Prvé dvojjazyčné informatívne smerové značky na Slovensku postavili v Dunajskej Strede V Dunajskej Strede mestská samospráva umiestnila na niektorých miestach dvojjazyčné informatívne a smerové značky. Spolu je ich v meste 15 kusov, náklady sú...

Vernostná karta

Vernostná karta
16.02.2016 - 10:35 | Mestské správy
Vernostná karta pre občanov Mestská samospráva v týchto týždňoch doručila novým majiteľom vernostné karty. Občania, ktorí v čase doručenia neboli doma, dostali oznámenie do poštovej schránky, že karty môžu osobne prevziať v kancelárii prvého...

Nový termín: 19. február

Nový termín: 19. február
16.02.2016 - 10:25 | Mestské správy
Nový termín: 19. február    V Dunajskej Strede aj osoby v hmotnej núdzi majú nárok na zníženú 50 percentnú zľavnenú sadzbu poplatku za odpad. V zmysle príslušného mestského nariadenia tieto osoby pôvodne mali podať žiadosť o zľavu do 31. januára...

Dotácie TTSK

Dotácie TTSK
03.02.2016 - 09:08 | Mestské správy
Možnosť dotácií z rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj zverejnil výzvy na predkladanie žiadostí o poskytovaní dotácií z rozpočtu kraja, ktoré budú poskytnuté na financovanie projektov v roku 2016. V rámci týchto výziev si môžu uplatniť žiadosť o...

O hlasovacom preukaze

O hlasovacom preukaze
29.01.2016 - 13:07 | Mestské správy
    Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Ak však volič, ktorý má trvalý pobyt na...

O poplatku za odpad

O  poplatku za odpad
25.01.2016 - 11:16 | Mestské správy
(Zdroj: Webstránka mesta Dunajská Streda) - Na webovej stránke mesta je zverejnené úplné znenie VZN č. 12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda, ktorého znenie bolo novelizované mestským...

Viac obyvateľov

Viac obyvateľov
25.01.2016 - 11:10 | Mestské správy
Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda sa v roku 2015 v porovnaní s rokom  2014  zvýšil o 126 osôb. K 31. decembru 2015  podľa údajov evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Dunajskej Strede celkový počet obyvateľov mesta dosiahol počet 22 927....

Žitnoostrovné múzeum

Žitnoostrovné múzeum
21.01.2016 - 07:43 | Mestské správy
Žitnoostrovné múzeum onedlho opäť otvorené   Stála expozícia Žitnoostrovného múzea v Žltom kaštieli bude 2. februára 2016 pre verejnosť opäť sprístupnená. Múzeum čaká svojich návštevníkov novými výstavnými priestormi a skrášleným prostredím....

Zápis prváčikov

Zápis prváčikov
15.01.2016 - 12:34 | Mestské správy
Zápis prváčikov do základnej školy bude neskôr   Pre novelu školského zákona sa zmenil termín zápisu detí do školy: od tohto roku sa zápis prvákov nekoná v období od 15. januára do 15. februára, ale až v apríli.    Psychológovia a pedagógovia sa...

Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda sa v roku 2015

Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda sa v roku 2015
14.01.2016 - 12:44 | Mestské správy
Mesto má viac obyvateľov   Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda sa v roku 2015 v porovnaní s rokom  2014  zvýšil o 126 osôb. K 31. decembru 2015  podľa údajov evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Dunajskej Strede celkový počet obyvateľov mesta...

Zmena dopravného poriadku pri ZŠ Vámbéryho

Zmena dopravného poriadku pri ZŠ Vámbéryho
12.01.2016 - 14:35 | Mestské správy
Pri ZŠ Vámbéryho a v okolitých uliciach sa zmenil dopravný poriadok. Rodičov, ktorí svoje deti nosia do školy autom, sa to týka od 11. januára. V uliciach Ferenca Liszta, Lajosa Kossutha a Imre Madácha sa doprava zmenila na jednosmernú. Vedenie...

Odvoz stromčekov

Odvoz stromčekov
12.01.2016 - 12:54 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda v jednotlivých mestských častiach aj tento rok zabezpečí zber a odvoz vianočných stromčekov z verejných priestranstiev. Príslušné oddelenie Mestského úradu žiada občanov, aby na sídliskách stromčeky uložili ku klietkam na...

2. stretnutie dunajskostredských rodákov

2. stretnutie dunajskostredských rodákov
11.01.2016 - 15:08 | Mestské správy
„Domov je miesto, kde ťa čakajú.“ (Albert Vass) Vážení Dunajskostredčania, roztrúsení po svete! Na svete je mnoho miest, kde sa človek môže cítiť dobre, no skutočný pocit domova ponúka len jeho rodné mesto. To je dôvodom, prečo Vás, niekdajší...

2. stretnutie dunajskostredských rodákov

2. stretnutie dunajskostredských rodákov
11.01.2016 - 15:08 | Mestské správy
„Domov je miesto, kde ťa čakajú.“ (Albert Vass) Vážení Dunajskostredčania, roztrúsení po svete! Na svete je mnoho miest, kde sa človek môže cítiť dobre, no skutočný pocit domova ponúka len jeho rodné mesto. To je dôvodom, prečo Vás, niekdajší...

Pre vlastníkov nehnuteľností

Pre vlastníkov nehnuteľností
08.01.2016 - 12:24 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede upozorňuje  občanov, že každý vlastník, ktorý nadobudol alebo predal nehnuteľnosť v roku 2015, je povinný do 31. januára  2016 podať daňové priznanie.  Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v roku 2015 kúpili alebo...

VÝZVA na predloženie vyúčtovania

VÝZVA na predloženie vyúčtovania
04.01.2016 - 07:50 | Mestské správy
VÝZVA na predloženie vyúčtovania Mesto Dunajská Streda vyzýva všetkých žiadateľov, ktorým mesto Dunajská Streda v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta, na odovzdanie povinných...

Nocľaháreň pre bezdomovcov je otvorená

Nocľaháreň pre bezdomovcov je otvorená
21.12.2015 - 13:13 | Mestské správy
Mestská samospráva 15. decembra otvorila provizórnu nocľaháreň pre bezdomovcov a núdzové ubytovanie pre osoby a rodiny v krízovej situácii. Bezdomovci v minulých rokoch strpčovali život Dunajskostredčanov. Samospráva ponúka komplexné riešenie...

SILVESTER 2015!

SILVESTER 2015!
18.12.2015 - 11:56 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda pozýva občanov  dňa 31. decembra na námestie  pred Mestským kultúrnym strediskom na spoločné privítanie Nového roka. 18.30 –Ekumenická bohoslužba 22.00 – 02.00 –  Pouličná veselica na námestí pred MsKS O polnoci ...

Silvestrovský beh 2015

Silvestrovský beh 2015
17.12.2015 - 13:46 | Mestské správy
V Dunajskej Strede na silvestra opäť usporiadajú Silvestrovský beh.  Športové podujatie už piaty rok  organizuje Marathon club Žitný ostrov. Silvestrovský beh celkovo vstupuje už do svojho 15. ročníka. Záujemcovia sa do súťaže môžu prihlásiť 31....

Za zrozumiteľné južné Slovensko - Skutočná pomoc v duchu dvojjazyčnosti

Za zrozumiteľné južné Slovensko - Skutočná pomoc v duchu dvojjazyčnosti
15.12.2015 - 12:53 | Mestské správy
Zväz Rákócziho s projektom „Za zrozumiteľné južné Slovensko“ rozbieha – v spolupráci s OZ Pro Civis – bezplatnú prekladateľskú a grafickú službu pre podnikateľov a občianske združenia, ktorého cieľom je rozširovať používanie maďarského jazyka na...

Stránky