Mestské správy

Hudobné dni

Hudobné dni
26.03.2015 - 07:12 | Mestské správy
Hudobné dni po dvasiatyštvrtý krát   Občianske zrduženie Talentum, ktoré založili pedagógovia Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede, aj tento rok usporiada takmer už tradičný hudobný festival.  Dunajskostredské hudobné dni  sa konajú  od 11...

Šachové družstvo vicemajstrom

Šachové družstvo vicemajstrom
25.03.2015 - 15:47 | Mestské správy
Družstvo Dunajskostredského šachového klubu obsadilo 2. miesto v extraligovej sezóne 2014/2015. O majstrovskom titule sa rozhodlo v neuveriteľne napínavej koncovke. Dunajskostredčania a ich veľký rival Stará Ľubovňa zviedli počas celej sezóny boj na...

P o z v á n k a

P o z v á n k a
23.03.2015 - 07:22 | Mestské správy
Samospráva Mesta Dunajská Streda srdečne pozýva pedagogické kolektívy mestských škôl a pedagógov na dôchodku na XII. MESTSKÝ DEŇ PEDAGÓGOV. Na  podujatí  budú odovzdané  ocenenia a následne usporiadajú slávnostnú recepciu. Termín: 27. marec 2015 (...

Veľkonočný dom hier

Veľkonočný dom hier
20.03.2015 - 08:16 | Mestské správy
Tradičný dom hier MsKS v očakávaní Veľkej noci sa uskutoční 22. marca, v nedeľu. Detí čaká od 15-tej hodiny maľovanie kraslíc, príprava dverových a stolových ozdôb, zdobenie medovníkov, navliekanie korálov a malovanie na sklo. Pre maľovanie kraslíc...

DOPRAVNÝ GENEREL

DOPRAVNÝ GENEREL
19.03.2015 - 08:29 | Mestské správy
Verejná prezentácia  generelu dopravy mesta Mesto Dunajská Streda  usporiada pre verejnosť prezentáciu projektu „Územný generel dopravy mesta Dunajská Streda“. Verejná prezentácia bude 31. marca 2015 (utorok) o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke ...

Oslavy MDŽ

Oslavy MDŽ
13.03.2015 - 15:46 | Mestské správy
V obidvoch objektoch Zariadenia pre seniorov ako aj v mestskom klube dôchodcov usporiadali 10. marca tradičné oslavy MDŽ. Na čele delegácie MsÚ v mene vedenia mesta obyvateľky zariadenia a členky klubu pozdravil primátor JUDr. Zoltán Hájos....

Páchateľ je zatiaľ neznámy

Páchateľ je zatiaľ neznámy
10.03.2015 - 16:55 | Mestské správy
Nadránom 2. marca v Dunajskej Strede neznámy páchateľ polial farbou tri súsošia na verejných priestranstvách mesta. Ide o sochy v parku na Rybnom trhu, v blízkosti ZŠ v Smetanovom háji a na Korze Bélu Bartóka.  Vandal svojvoľne polial sochy so ...

Výťažok z tomboly na charitu

Výťažok z tomboly na charitu
10.03.2015 - 09:38 | Mestské správy
Samospráva mesta, podobne ako v minulých rokoch, príjem z predaja tomboly mestského plesu venovala na dobročinné účely.  Primátor JUDr. Zoltán Hájos 4. marca odovzdal nazbieraný príjem, dvakrát 825 eur rodine Húsvéthiových a rodine Lukácsových....

Stretnutie rodákov 25. apríla

Stretnutie rodákov 25. apríla
10.03.2015 - 08:52 | Mestské správy
„Najkrajšie miesto na svete je vždy tam, kde sme kedysi boli doma.“  Sándor Márai Osudy nášho mesta formovali nielen prírodné sily, hospodárske procesy a stáročia histórie, ale predovšetkým ľudia, ktorí tu žili, so svojimi túžbami, a hlavne činmi...

Jarné dni čistoty mesta

Jarné dni čistoty mesta
06.03.2015 - 12:19 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede informuje občanov, že na území mesta organizuje jarné dni čistoty.  Termíny sú nasledovné:  14., 21. a 28. marec 2015. Zber komunálneho odpadu sa uskutoční  podľa nasledovného harmonogramu, do ktorého sú mestské časti...

Výberové konanie Perfects a.s.

Výberové konanie Perfects a.s.
25.02.2015 - 16:20 | Mestské správy
  Predstavenstvo mestskej spoločnosti Perfects, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda v y h l a s u j e   nasledujúce  v ý b e r o v é   k o n a n i e na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti .   Neodpustiteľné požiadavky:  -...

Predbežné čísla zápisov v ZŠ mesta

Predbežné čísla zápisov v ZŠ mesta
25.02.2015 - 08:06 | Mestské správy
Obdobie zápisov do základných škôl pre školský rok 2015/2016 sa skončilo 15. februára. Podľa údajov do ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zapísali spolu 367 detí, z toho 210 do troch ZŠ s VJM a 157 do dvoch ZŠ s VJS.    Zo ZŠ s VJM si najviac...

Od marca zmeny v stránkových hodinách primátora

Od marca zmeny v stránkových hodinách primátora
24.02.2015 - 17:06 | Mestské správy
Primátor JUDr. Zoltán Hájos už viac ako  5 rokov prijíma občanov počas stredajších stránkových hodín primátora. Od budúceho mesiaca dochádza ku zmene tohto harmonogramu. Od marca každú prvú stredu v mesiaci bude otvorený deň primátora pre občanov, a...

Návšteva srbského veľvyslanca na radnici

Návšteva  srbského veľvyslanca na radnici
24.02.2015 - 12:41 | Mestské správy
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky Šani Dermaku 23. februára navštívil Dunajskú Stredu. Srbského diplomata na radnici prijal primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos. Na stretnutí, ktoré sa konalo v srdečnom ovzduší, bolo na programe...

Zápis do materských škôl

Zápis do materských škôl
19.02.2015 - 15:05 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa hlavný zápis do materských škôl na školský rok 2015/ 2016 uskutočňuje v období od 16. februára do 16. marca 2015. Mesto Dunajská Streda ako zriaďovateľ deviatich materských škôl na území mesta prostredníctvom kompetentného...

Termálne kúpalisko: komfortnejší vstup

Termálne kúpalisko: komfortnejší vstup
18.02.2015 - 17:48 | Mestské správy
Na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede od polovice februára je v prevádzke nová vstupná hala. Vďaka tejto investícii návštevníci wellnesového centra nemusia čakať pod holým nebom na vstup, ale na recepcii v novopostavenej  komfortnej a ...

Mesto prevencie

Mesto prevencie
12.02.2015 - 16:32 | Mestské správy
Prevencia pre bezpečnejší internet Súčasťou európskeho programu na podporu pre bezpečnejší internet je Deň pre bezpečnejší internet, každoročne 9. februára. Cieľom dňa je upriamiť pozornosť na bezpečné používanie internetu a komunikačných...

Valentínska kvapka krvi

Valentínska kvapka krvi
12.02.2015 - 16:30 | Mestské správy
Slovenský Červený kríž vo februári spúšťal už 20. ročník kampane Valentínska kvapka krvi. Motom hnutia je „životne dôležitá príťažlivosť“, ktorý v sebe spája motív zaľúbencov i dôležitosť darovať krv opakovane. Valentínska kvapka krvi sa uskutočňuje...

Vernostné karty vydajú na radnici

Vernostné karty vydajú na radnici
12.02.2015 - 07:46 | Mestské správy
V Dunajskej Strede oprávneným obyvateľom mesta  do konca januára boli doručované nové Vernostné karty na adresu trvalého bydliska. Nová karta, poskytujúca rôzne zľavy, je platná od februára a bude platiť 5 rokov. V mnohých prípadoch sa v čase...

Schválený projekt na rekonštrukciu ZŠ Gy.Szabóa

Schválený projekt na rekonštrukciu ZŠ Gy.Szabóa
09.02.2015 - 08:02 | Mestské správy
Mestu Dunajská Streda sa opäť podarilo dosiahnuť ďalší úspech schválením projektu s názvom: „Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede“ (kód projektu: 22110120816). Projekt bol schválený...

Stránky