Mestské správy

Obnova v Žitnoostrovskom múzeu

Obnova v Žitnoostrovskom múzeu
28.04.2015 - 10:44 | Mestské správy
Žitnoostrovské múzeum bolo úspešné so svojim projektom rekonštrukcie zo zdrojov EÚ. Vďaka tomu ešte v tomto roku obnovia záhradný park okolo Žltého kaštieľa a výstavnú sieň múzea. Park sa výrazne zmení. Snažia sa vytvoriť také miesto, kde sa...

Zbierka na pomoc Zakarpatsku

Zbierka na pomoc Zakarpatsku
23.04.2015 - 14:10 | Mestské správy
Vzhľadom na  pretrvávajúcu napätú bezpečnostnú a hospodársku situáciu  v Ukrajine, Občianske združenie Pázmaneum iniciovalo verejnú zbierku na pomoc trpiacim obyvateľom Zakarpatskej  oblasti. Cieľom tejto charitatívnej akcie , ktorá potrvá do konca...

Charita na novej adrese na Ádorskej ulici

Charita na novej adrese na Ádorskej ulici
22.04.2015 - 13:34 | Mestské správy
Od 2. mája Dunajskostredská mestská charita vo svojej činnosti bude pokračovať na novej adrese  na Ádorskej ulici  č. 37. Dobročinná civilná organizácia sa v týchto dňoch presťahovala do bývalých priestorov červeného kríža. Ako je známe, zberné...

Mestské ocenenia

Mestské ocenenia
20.04.2015 - 07:32 | Mestské správy
Mestské ocenenia: podanie návrhov do konca mája   Samospráva mesta Dunajská Streda sa obracia na verejnosť s výzvou na predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení 2015. Mestské ceny budú slávnostne odovzdané v  auguste pri príležitosti dňa...

Volanie rodného mesta

Volanie rodného mesta
13.04.2015 - 13:59 | Mestské správy
V rámci osláv Dní sv. Juraja samospráva Mesta Dunajská Streda a Mestský ochranársky spolok Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 usporiadajú 25. apríla I. stretnutie dunajskostredských rodákov. Na stretnutie srdečne pozývajú všetkých rodákov, ktorí sú...

Dni Svätého Juraja 2015 - program

Dni Svätého Juraja 2015 - program
13.04.2015 - 08:34 | Mestské správy
Dni Svätého Juraja 2015 - program Sviatok založenia, patróna, zlúčenia a významných osobností mesta Dunajská Streda - 24.–26. apríla 2015   24. apríla 2015 (piatok) 9.30–11.00 – Moje mesto, Dunajská Streda - vedomostná súťaž školských družstiev vo...

Poklona pedagógom

Poklona pedagógom
01.04.2015 - 17:33 | Mestské správy
Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Mestského úradu organizoval už 12. Mestský deň pedagógov. Pri tejto príležitosti v MsKS pozdravili pedagógov MŠ a ZŠ mesta. V mene zriaďovateľa sa pedagógom za ich záslužnú prácu poďakovali...

Zbierka na pomoc pre Podkarpatsko

Zbierka na pomoc pre Podkarpatsko
31.03.2015 - 16:29 | Mestské správy
Dunajskostredská katolícka farnosť a Rád Sv. Juraja v Dunajskej Strede organizujú dobročinnú zbierku na pomoc maďarských rodín Podkarpatska, ktoré sú v ťažkej situácii kvôli ukrajinskej vojne. Organizátori prijímajú trvanlivé potraviny. Prvý týždeň...

Výsledky dni čistoty mesta

Výsledky dni čistoty mesta
31.03.2015 - 13:08 | Mestské správy
V Dunajskej Strede počas uplynulých troch víkendov boli organizované jarné dni čistoty mesta.  Zber a odvoz v domácnosti už nepotrebného materiálu sa týkal mestských častí a ulíc s rodinnými domami. Akciu organizovalo príslušné oddelenie Mestského...

Hudobné dni

Hudobné dni
26.03.2015 - 07:12 | Mestské správy
Hudobné dni po dvasiatyštvrtý krát   Občianske zrduženie Talentum, ktoré založili pedagógovia Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede, aj tento rok usporiada takmer už tradičný hudobný festival.  Dunajskostredské hudobné dni  sa konajú  od 11...

Šachové družstvo vicemajstrom

Šachové družstvo vicemajstrom
25.03.2015 - 15:47 | Mestské správy
Družstvo Dunajskostredského šachového klubu obsadilo 2. miesto v extraligovej sezóne 2014/2015. O majstrovskom titule sa rozhodlo v neuveriteľne napínavej koncovke. Dunajskostredčania a ich veľký rival Stará Ľubovňa zviedli počas celej sezóny boj na...

P o z v á n k a

P o z v á n k a
23.03.2015 - 07:22 | Mestské správy
Samospráva Mesta Dunajská Streda srdečne pozýva pedagogické kolektívy mestských škôl a pedagógov na dôchodku na XII. MESTSKÝ DEŇ PEDAGÓGOV. Na  podujatí  budú odovzdané  ocenenia a následne usporiadajú slávnostnú recepciu. Termín: 27. marec 2015 (...

Veľkonočný dom hier

Veľkonočný dom hier
20.03.2015 - 08:16 | Mestské správy
Tradičný dom hier MsKS v očakávaní Veľkej noci sa uskutoční 22. marca, v nedeľu. Detí čaká od 15-tej hodiny maľovanie kraslíc, príprava dverových a stolových ozdôb, zdobenie medovníkov, navliekanie korálov a malovanie na sklo. Pre maľovanie kraslíc...

DOPRAVNÝ GENEREL

DOPRAVNÝ GENEREL
19.03.2015 - 08:29 | Mestské správy
Verejná prezentácia  generelu dopravy mesta Mesto Dunajská Streda  usporiada pre verejnosť prezentáciu projektu „Územný generel dopravy mesta Dunajská Streda“. Verejná prezentácia bude 31. marca 2015 (utorok) o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke ...

Oslavy MDŽ

Oslavy MDŽ
13.03.2015 - 15:46 | Mestské správy
V obidvoch objektoch Zariadenia pre seniorov ako aj v mestskom klube dôchodcov usporiadali 10. marca tradičné oslavy MDŽ. Na čele delegácie MsÚ v mene vedenia mesta obyvateľky zariadenia a členky klubu pozdravil primátor JUDr. Zoltán Hájos....

Páchateľ je zatiaľ neznámy

Páchateľ je zatiaľ neznámy
10.03.2015 - 16:55 | Mestské správy
Nadránom 2. marca v Dunajskej Strede neznámy páchateľ polial farbou tri súsošia na verejných priestranstvách mesta. Ide o sochy v parku na Rybnom trhu, v blízkosti ZŠ v Smetanovom háji a na Korze Bélu Bartóka.  Vandal svojvoľne polial sochy so ...

Výťažok z tomboly na charitu

Výťažok z tomboly na charitu
10.03.2015 - 09:38 | Mestské správy
Samospráva mesta, podobne ako v minulých rokoch, príjem z predaja tomboly mestského plesu venovala na dobročinné účely.  Primátor JUDr. Zoltán Hájos 4. marca odovzdal nazbieraný príjem, dvakrát 825 eur rodine Húsvéthiových a rodine Lukácsových....

Stretnutie rodákov 25. apríla

Stretnutie rodákov 25. apríla
10.03.2015 - 08:52 | Mestské správy
„Najkrajšie miesto na svete je vždy tam, kde sme kedysi boli doma.“  Sándor Márai Osudy nášho mesta formovali nielen prírodné sily, hospodárske procesy a stáročia histórie, ale predovšetkým ľudia, ktorí tu žili, so svojimi túžbami, a hlavne činmi...

Jarné dni čistoty mesta

Jarné dni čistoty mesta
06.03.2015 - 12:19 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede informuje občanov, že na území mesta organizuje jarné dni čistoty.  Termíny sú nasledovné:  14., 21. a 28. marec 2015. Zber komunálneho odpadu sa uskutoční  podľa nasledovného harmonogramu, do ktorého sú mestské časti...

Výberové konanie Perfects a.s.

Výberové konanie Perfects a.s.
25.02.2015 - 16:20 | Mestské správy
  Predstavenstvo mestskej spoločnosti Perfects, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda v y h l a s u j e   nasledujúce  v ý b e r o v é   k o n a n i e na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti .   Neodpustiteľné požiadavky:  -...

Stránky