Mestské správy

Návšteva veľvyslankyne

Návšteva veľvyslankyne
30.09.2015 - 13:36 | Mestské správy
Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Maďarska na Slovensku Éva Molnár Czimbalmosová v sprievode tajomníka veľvyslanectva Pála Venyercsana vykonala oficiálnu návštevu u primátora Zoltána Hájosa na dunajskostredskej radnici. Na stretnutí v...

Počet žiakov v školskom roku 2015/2016

Počet žiakov v školskom roku 2015/2016
22.09.2015 - 14:24 | Mestské správy
Celkový počet žiakov v 5 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 2543. Z toho 1670 žiakov v maďarských a 873 žiakov v slovenských školách.  Počet žiakov v nultom a prvom ročníku v maďarských školách, v ZŠ Zoltána...

Koncom septembra opäť Žitnoostrovský jarmok!

Koncom septembra opäť Žitnoostrovský jarmok!
17.09.2015 - 12:10 | Mestské správy
Štvordňový Žitnoostrovský jarmok sa koná v mestskom parku voľného času, tentoraz v dňoch 24.–27. septembra, konkrétne vo štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu.  Predajné miesta už sú vyznačené. O 350 predajných miest tento rok bol trochu menší záujem....

Do pozornosti bývalých psíčkarov!

Do pozornosti bývalých psíčkarov!
17.09.2015 - 12:07 | Mestské správy
Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje bývalých psíčkarov, ktorí už nechovajú psa na území mesta, ale ešte nepožiadali o jeho vyradenie z evidencie, aby tak urobili čo najskôr. Ak pes uhynul, darovali ho inému alebo z...

Čipovanie naďalej bezplatné

Čipovanie naďalej bezplatné
17.09.2015 - 12:04 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede pripomína majiteľom psov na možnosť pretrvávajúceho bezplatného čipovania psov. Podmienkou je však, že pes je zahlásený do evidencie, vedenej na MsÚ a majiteľ uhradil daň za psa na rok 2015. Majiteľ zároveň môže...

Komunálny odpad: termín už vypršal!

Komunálny odpad: termín už vypršal!
11.09.2015 - 15:45 | Mestské správy
Koncom augusta vypršal posledný termín pre fyzické osoby na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2015. Občanov, ktorí do uvedeného dátumu poplatok nezaplatili, referát daní a poplatkov Mestského úradu...

Stránkové hodiny od septembra

Stránkové hodiny od septembra
31.08.2015 - 17:12 | Mestské správy
Na Mestskom úrade v Dunajskej Strede od 2. septembra 2015 dôjde ku zmene úradných hodín kancelárie prvého kontaktu. Od uvedeného dátumu kancelária prvého kontaktu vybavuje stránky podľa nasledovného harmonogramu:    Pondelok:    8. 00   -  16. 00...

Pre fanúšikov autobus

Pre fanúšikov autobus
28.08.2015 - 09:39 | Mestské správy
V dňoch 18-20. septembra v Budapešti na Námestí hrdinov usporiadajú už 8. ročník Národného galopu.  Žitný ostrov budú reprezentovať na Národnom galope  traja jazdci, a to  za hostiteľskú Dunajskú Stredu, ďalej víťaz Hornozemského galopu za mesto...

Okresný úrad na novej adrese

Okresný úrad na novej adrese
26.08.2015 - 13:19 | Mestské správy
Okresný úrad Dunajská Streda oznamuje verejnosti, že  od 26.08. do 28.08.2015 z technických príčin bude zatvorený.  Úrad sa sťahuje do nového sídla na Korze Bélu Bartóka, ktoré bude k dispozícii klientom už  31. augusta. Adresa nového sídla: Okresný...

Mestské vyznamenania 2015

Mestské vyznamenania 2015
25.08.2015 - 15:07 | Mestské správy
Na slávnostnom zasadnutí MsZ 20. augusta v MsKS odovzdali mestské vyznamenania za rok 2015. Cenu Pro Urbe obdržal sochár György Lipcsey, nositeľ Ceny Munkácsyho, ktorý obohatil naše mesto niekoľkými verejne umiestnenými sochami. Mestské...

Cena za zahraničné maďarstvo pre Dunaág

Cena za zahraničné maďarstvo pre Dunaág
25.08.2015 - 15:02 | Mestské správy
Pri príležitosti založenia maďarského štátu a zakladateľa štátu sv. Štefana v Budapešti odovzdali Cenu za zahraničné maďarstvo. Na slávnostnej udalosti v delegačnej sieni maďarského parlamentu vyznamenanie v mene dunajskostredskej Dielne ľudového...

Výzva!

Výzva!
18.08.2015 - 13:31 | Mestské správy
Mestské cintoríny na Malodvorníckej ceste, Maloblahovský cintorín a cintorín v Mliečanoch, ktoré sú v správe spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., sú od minulého roka zaradené do celoslovenskej virtuálnej databázy cintorínov....

Cieľom je rozpohybovať deti a mládež!

Cieľom je rozpohybovať deti a mládež!
17.08.2015 - 12:44 | Mestské správy
Komisia Mestského zastupiteľstva pre šport a telesnú kultúru v spolupráci s Mestským úradom organizuje v stredu, 26. augusta I. mestský športový deň detí a mládeže. Podujatie, ktoré je súčasťou osláv Dní sv. Štefana, sa začína o 15.30 v mestskom...

Hornú zem na Národnom galope reprezentujú Dunajská Streda, Šamorín a Nesvady

Hornú zem na Národnom galope reprezentujú Dunajská Streda, Šamorín a Nesvady
14.08.2015 - 07:04 | Mestské správy
V Dunajskej Strede usporiadali prvý Hornozemský galop, ktorý bol jedným z oficiálnych predkôl v poradí ôsmeho Národného galopu. Účastníci Národného galopu v Budapešti v dňoch 18–20. septembra vzídu tento rok z 18 predkôl, z toho sa 15 uskutoční v...

Kto má informovať? 

Kto má informovať? 
05.08.2015 - 11:49 | Mestské správy
V poslednom čase sa neraz stávalo, že obyvatelia dotknutých ulíc neboli vopred informovaní o prerušení distribúcie elektrickej energie. Mnohí mali z toho nepríjemnosti a domnievali sa, že informovať ich mal Mestský úrad v Dunajskej Strede. V ...

Prenájom predajných miest

Prenájom predajných miest
30.07.2015 - 09:39 | Mestské správy
Tradičný Žitnoostrovský jarmok usporiadajú v Dunajskej Strede od  24. do 27 . septembra už po tridsiatypiaty krát. Jarmok každoročne organizuje Mestská samospráva  Dunajskej Stredy.  V súčasnosti už prebieha prenájom predajných miest pre...

Žitnoostrovský galop

Žitnoostrovský galop
24.07.2015 - 12:59 | Mestské správy
Žitnoostrovský galop: konské dostihy, konské programy a koncerty    8.augusta usporiadajú prvý Žitnoostrovský galop, dunajskostredský rozbeh Národného galopu v Budapešti, významnú udalosť súdržnosti obcí a miest.  Do historickej súťaže sa prihlásili...

Výtvarný tábor v Dunajskej Strede

Výtvarný tábor v Dunajskej Strede
24.07.2015 - 08:25 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa uskutočnil 16. medzinárodný výtvarný tábor. Týždenný tábor organizovala Galéria súčasných maďarských umelcov v priestoroch termálneho kúpaliska pri účasti 10 výtvarných umelcov. Boli medzi nimi umelci z materskej krajiny a...

Fórum o plánovanej cyklotrati na Hlavnej ulici

Fórum o plánovanej cyklotrati na Hlavnej ulici
23.07.2015 - 08:48 | Mestské správy
V zasadačke radnice primátor Zoltán Hájos a viceprimátor Zoltán Horváth jednali s prevádzkovateľmi obchodov na Hlavnej ulici o zámere cyklotrate na tomto úseku. V úvode primátor vystvetlil podnikateľom, že vyznačené parkovacie miesta a Hlavnej ulici...

Výzva

Výzva
20.07.2015 - 09:39 | Mestské správy
Trnavská arcidiecézna charita organizuje do 31. augusta zbierku školských pomôcok pre znevýhodnených školákov. Nové, ale i použité, no funkčné školské pomôcky prinieste na rímsko-katolícku faru v Dunajskej Strede v pracovných dňoch od 9-tej do 11-...

Stránky