Mestské správy

O Dunajskej Strede v Duna TV

O Dunajskej Strede v Duna TV
29.10.2014 - 15:12 | Mestské správy
V mesiaci júl štáb Televízie Duna natáčal v Dunajskej Strede a jej okolí pre magazín Hazajáró (Potulky po domovine). Štáb vlastivedného magazínu predstavuje kultúrne, prírodné a historické dedičstvo srdca Žitného ostrova a priľahlých obcí. Okrem...

Opäť premáva linka do Győru

Opäť premáva linka do Győru
29.10.2014 - 15:10 | Mestské správy
Od  3. novembra 2014 opätovne začne premávať autobusová  linka  z Dunajskej  Stredy do Győru cez Veľký Meder. Podľa námestníka riaditeľa SAD Dunajská Streda a. s. Anton Ladzianského tak, ako predtým, na uvedenej linke spoločnosť zabezpečí premávku 3...

Cintoríny v čase sviatkov

Cintoríny v čase sviatkov
29.10.2014 - 14:37 | Mestské správy
Blíži sa sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. V tomto čase mnoho ľudí vyhľadá miesto posledného odpočinku svojich zosnulých.Okolie cintorínov pravdepodobne bude plné automobilov a chodcov. Cez sviatky policajti zabezpečujú zvýšený dohľad...

Nový náučný chodník

Nový náučný chodník
22.10.2014 - 16:06 | Mestské správy
Nový náučný chodník v parku kráľa Žigmunda V parku kráľa Žigmunda, za obchodným centrom Hypernova, odovzdali do užívania nový náučný chodník. Cieľom tohto parku okrem známych ekologických a estetických pozitív je predovšetkým oboznámiť návštevníkov...

Psie záchody

Psie záchody
22.10.2014 - 16:04 | Mestské správy
Psie záchody na území mesta Samospráva mesta podľa vzoru veľkých miest dala umiestniť na niekoľkých miestach Dunajskej Stredy WC pre psov. Zakladaním psích záchodov chcú docieliť, aby psie exkrementy už ďalej neznečisťovali zelené plochy. Zatiaľ...

Začiatok vykurovacej sezóny

Začiatok vykurovacej sezóny
21.10.2014 - 14:22 | Mestské správy
Správca bytov a dodávateľ tepla v Dunajskej Strede SOUTHERM správa s. r. o. oznamuje občanom a inštutúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, že dnešným dňom, teda 21. októbra 2014 bola zahájená vykurovacia sezóna 2014-2015. Dodávka...

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta
16.10.2014 - 09:03 | Mestské správy
Výsledky volieb do orgánov samosprávy Mesta Dunajská Streda pre voľby primátora v roku 2014:   1. JUDr. Zoltán Hájos 3194 - zvolený primátor 2. MVDr. Gabriel Csicsai 2372 3. Mgr. Alexander Dakó 1086 4....

O používaní erbu mesta

O používaní erbu mesta
16.10.2014 - 09:01 | Mestské správy
Používanie erbu mesta upravuje Štatút mesta Dunajská Streda. V zmysle bodu 4./ článku 21. používanie mestského erbu je podmienené súhlasom primátora mesta.  V tomto článku sa uvádza: „Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas (povolenie...

Prebudujú hlavnú budovu termálneho kúpaliska

Prebudujú hlavnú budovu termálneho kúpaliska
08.10.2014 - 08:41 | Mestské správy
Na začiatku septembra zahájili pokračovanie rozvojovej investície na termálnom kúpalisku. V novej etape modernizácie prebudujú vchod hlavnej budovy, vďaka čomu kúpalisko bude mať nový vstupný systém. Nová vstupná hala zjednotí letný a zimný vstup....

Oficiálni kanditáti na post primátora a poslancov v Dunajskej Strede

Oficiálni kanditáti na post primátora a poslancov v Dunajskej Strede
30.09.2014 - 14:40 | Mestské správy
Po zasadnutí volebnej komisie dňa 25. septembra poznáme oficiálnych kanditátov na post primátora a poslancov pre voľby do mestskej samosprávy 15. novembra.      5 kandidátov v Dunajskej Strede na post primátora  Gabriel Csicsai (Most-Híd) Alexander...

Oznam

Oznam
30.09.2014 - 08:32 | Mestské správy
Referát daní a poplatkov Mestského úradu upozorňuje obyvateľov, že pre fyzické a právnické osoby koncom septembra vyprší termín na zaplatenie poslednej splátky miestnej dane z nehnuteľností za rok 2014. Zároveň žiada dotknutých občanov, aby do 30....

Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby 2014
24.09.2014 - 13:46 | Mestské správy
Počet poslancov a volebné obvody Podobne, ako vo všetkých obciach, aj v Dunajskej Strede sa 15. novembra 2014 konajú komunálne voľby. Na webovej stránke mesta Dunajská Streda priebežne zverejňujeme  aktuálne informácie, súvisiace s prípravami volieb...

Zomrela poslankyňa MsZ Dana Habánová

Zomrela poslankyňa MsZ Dana Habánová
22.09.2014 - 16:25 | Mestské správy
19. septembra vo veku 53 rokov zomrela poslankyňa Mestského zastupiteľstva Ing. Dana Habánová. Zastupovala občanov vo volebnom obvode č. 1. V období 2010 -2014 pracovala aj v troch odborných komisiách pri MsZ: v komisii pre školstvo a mládež, v ...

PROGRAM XXXIV. ŽITNOOSTROVSKÉHO JARMOKU

PROGRAM  XXXIV. ŽITNOOSTROVSKÉHO JARMOKU
18.09.2014 - 08:11 | Mestské správy
18. september (štvrtok): 11.00 –              Slávnostné otvorenie jarmoku                           Účinkuje: Detský folklórny súbor Ágacska a ľudová kapela Pántlika 15.00 – 16.00 – Detský program                             Účinkujú žiaci...

Pokračujúca obnova ciest

Pokračujúca obnova ciest
05.09.2014 - 10:43 | Mestské správy
V Dunajskej Strede pokračuje úplná rekonštrukcia viacerých cestných komunikácií v správe mesta. Už bola dokončená rekonštrukcia Gombótášskej ulice v mestskej časti Malé Blahovo s rozpočtom 32 tisíc eur.   Onedlho bude dokončená obnova prepojovacej...

Komunálny odpad: do konca augusta

Komunálny odpad: do konca augusta
28.08.2014 - 13:37 | Mestské správy
Pre fyzické osoby 31. augusta 2014 vyprší termín na zaplatenie miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2014. Preto referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede žiada občanov, aby rešpektovali tento termín...

Krištáľová rallye aj v Dunajskej Strede!

Krištáľová rallye aj v Dunajskej Strede!
28.08.2014 - 13:33 | Mestské správy
Charitatívny koncert 7. septembra o 20.00 hodine v Športovej hale Nadácia Krištáľové krídlo, známa svojimi charitatívnymi podujatiami v prospech chorých detí a rodín v sociálnej núdzi, si vyhliadla Dunajskú Stredu ako cieľovú stanicu svojej...

Začiatok nového školského roka

Začiatok nového školského roka
27.08.2014 - 13:23 | Mestské správy
V Dunajskej Strede vo všetkých 5-tich Základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude 2. septembra o 9-tej hodine. Slávnostné otvorenie Cirkevnej Základnej školy Sv. Jána sa koná o 9-tej...

Stanovisko vo veci Žitnoostrovského maratónu

Stanovisko vo veci Žitnoostrovského maratónu
25.08.2014 - 08:20 | Mestské správy
Stanovisko vo veci Žitnoostrovského maratónu   Mestský Úrad v Dunajskej Strede zverejňuje nasledovné stanovisko v súvislosti s plánovaným 2. Žitnoostrovským maratónom: Žitnoostrovský jarmok je už 34 rokov najväčším kultúrnym a spoločenským podujatím...

Výzva

Výzva
15.08.2014 - 12:10 | Mestské správy
Výzva ochranárskeho spolku mesta   Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia I. svetovej vojny nedávno znovuzaložený  Ochranársky spolok Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 v spolupráci s Mestským úradom a občianskymi združeniami plánuje...

Stránky