Uznesenia z rokovania komisií do 2014

Finančná a majetko-právna komisia

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Finančná komisia - uznesenie 30.4.2014 Veľkosť:

236.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 20.3.2014 Veľkosť:

263.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 16.6.2014 Veľkosť:

246.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 13.5.2014 Veľkosť:

349.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 2.4.2013 Veľkosť:

77.45 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 6.5.2013 Veľkosť:

77.84 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 7.2.2013 Veľkosť:

73.09 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 8.4.2013 Veľkosť:

79.95 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 14.5.2013 Veľkosť:

79.3 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 15.2.2013 Veľkosť:

78.93 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 21.5.2013 Veľkosť:

76.9 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 21.6.2013 Veľkosť:

73.97 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 28.5.2013 Veľkosť:

72.69 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Finančná komisia - uznesenie 31.10.2013 Veľkosť:

59.31 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátna

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: UZNESENIA z 10. zasadnutia Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátovej Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 11. septembra 2014 v malej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede Veľkosť:

59 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: UZNESENIA z 9. zasadnutia Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátovej Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 4. apríla 2014 v malej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede Veľkosť:

56 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia č. 513 - 16.4.2013 Veľkosť:

54 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia č. 613 - 13.5.2013 Veľkosť:

54 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia č. 813 - 21.6.2013 Veľkosť:

52 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť MsZ Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Uznesenia z 1. zasadnutia Komisie pre rozvoj mesta a dopravy Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 1. decembra 2014 v malej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede Veľkosť:

347.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: UZNESENIA z 11. zasadnutia Komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 23. októbra 2014 v malej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede Veľkosť:

63 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: UZNESENIA z 10. zasadnutia Komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 1.októbra 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede Veľkosť:

52.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: UZNESENIA z 9. zasadnutia Komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 11. septembra 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede Veľkosť:

103 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie k bodu 1. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 423/2, par. registra „E“ o výmere 1852m 2 Veľkosť:

71.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: UZNESENIA z hlasovania per-rollam Komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, dňa 25.apríla 2014 Veľkosť:

44 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: UZNESENIA z 4. zasadnutia Komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 15.apríla 2014 v malej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede Veľkosť:

58 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 20.3.2014 Veľkosť:

61 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 16.1.2014 Veľkosť:

81.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 7.2.2013 Veľkosť:

79.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 4.4.2013 Veľkosť:

65.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 2.5.2013 Veľkosť:

43 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 28.5.2013 Veľkosť:

41.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 11.6.2013 Veľkosť:

64 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 10.10.2013 Veľkosť:

91 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 19.11.2013 Veľkosť:

74.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 23.11.2013 Veľkosť:

51 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia pre školstvo a mládež

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: UZNESENIA zo zasadnutia Komisie pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 9. decembra 2014 v Dunajskej Strede Veľkosť:

83.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: UZNESENIE zo zasadnutia Komisie pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 10. júna 2014 v Dunajskej Strede Veľkosť:

56.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia zo zasadnutia Komisie pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 29. apríla 2014 v Dunajskej Strede Veľkosť:

34 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia zo zasadnutia Komisie pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 18. marca 2014 v Dunajskej Strede Veľkosť:

55 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia z hlasovania per rollam Komisie pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 28. januára 2014 v Dunajskej Strede Veľkosť:

33.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 5.2.2013 Veľkosť:

42 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 6.6.2013 Veľkosť:

45.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 8.1.2013 Veľkosť:

41 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 16.4.2013 Veľkosť:

44.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 16.4.2013 Veľkosť:

44.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 19.3.2013 Veľkosť:

41 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 15.10.2013 Veľkosť:

55.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Uznesenia - 28.1.2013 Veľkosť:

65.96 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 27.3.2013 Veľkosť:

64.95 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 22.4.2013 Veľkosť:

63.37 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 21.5.2013 Veľkosť:

64.18 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia pre kultúru a šport

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: UZNESENIE z 1. zasadnutia Komisie pre šport a telesnú kultúru Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 28. novembra 2014 na Radnici v Dunajskej Strede Veľkosť:

44.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: UZNESENIE zo zasadnutia Komisie pre kultúru a šport Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 17. marca 2014 na Radnici v Dunajskej Strede Veľkosť:

51.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 21.01.2013 Veľkosť:

45 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 08.02.2013 Veľkosť:

46 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 18.03.2013 Veľkosť:

42.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 07.05.2013 Veľkosť:

38 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 10.06.2013 Veľkosť:

42.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 09.09.2013 Veľkosť:

36.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 14.10.2013 Veľkosť:

54 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 14.11.2013 Veľkosť:

39 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť

Komisia pre životné prostredie a cestovný ruch

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: UZNESENIA z 2. zasadnutia Komisie pre životné prostredie a cestovný ruch pri mestskom zastupiteľstve Dunajská Streda, konaného dňa 14.05.2014 o 1100 hod v kancelárií vedúceho Odboru technický a investičný Mestského úradu v Dunajskej Strede Veľkosť:

60 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: UZNESENIE zo dňa 17.03.2014 o 900 hod. pri príležitosti konania per rollam hlasovania Komisie pre životné prostredie a cestovný ruchu pri mestskom zastupiteľstve Dunajská Streda. Veľkosť:

58.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 15.02.2013 Veľkosť:

59.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 22.01.2013 Veľkosť:

60 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 12.4.2013 Veľkosť:

60 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 21.10.2013 Veľkosť:

59.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenia - 29.11.2013 Veľkosť:

63.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť