Uznesenia z rokovania komisií do 2014

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Komisia pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť MsZ Dunajská Streda
PrílohaPrevziať
PDF icon Uznesenia z 1. zasadnutia Komisie pre rozvoj mesta a dopravy Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 1. decembra 2014 v malej zasadačke na Radnici v Dunajskej StredePrevziať
Microsoft Office document icon UZNESENIA z 11. zasadnutia Komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 23. októbra 2014 v malej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede Prevziať
Microsoft Office document icon UZNESENIA z 10. zasadnutia Komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 1.októbra 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede Prevziať
Microsoft Office document icon UZNESENIA z 9. zasadnutia Komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 11. septembra 2014 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede Prevziať
Microsoft Office document icon Uznesenie k bodu 1. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 423/2, par. registra „E“ o výmere 1852m 2 Prevziať
Microsoft Office document icon UZNESENIA z hlasovania per-rollam Komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, dňa 25.apríla 2014 Prevziať
Microsoft Office document icon UZNESENIA z 4. zasadnutia Komisie pre výstavbu, dopravu a využitie štrukturálnych fondov a investičnú činnosť Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, konaného dňa 15.apríla 2014 v malej zasadačke na Radnici v Dunajskej StredePrevziať
Microsoft Office document icon Uznesenia - 20.3.2014Prevziať
Microsoft Office document icon Uznesenia - 16.1.2014Prevziať
Microsoft Office document icon Uznesenia - 7.2.2013Prevziať
Microsoft Office document icon Uznesenia - 4.4.2013Prevziať
Microsoft Office document icon Uznesenia - 2.5.2013Prevziať
Microsoft Office document icon Uznesenia - 28.5.2013Prevziať
Microsoft Office document icon Uznesenia - 11.6.2013Prevziať
Microsoft Office document icon Uznesenia - 10.10.2013Prevziať
Microsoft Office document icon Uznesenia - 19.11.2013Prevziať
Microsoft Office document icon Uznesenia - 23.11.2013Prevziať