Zverejnenie zadaní zákaziek s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000,00 €, ktoré nie sú ani nadlimitné ani podlimitné

Zriadenie expozície „Envirocentrum Dunajská Streda“ vrátane vnútorného vybavenia, technológií a scenárov 19.10.2021

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva_PHZ Veľkosť:

237.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha_1 Veľkosť:

322.82 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha_2 Veľkosť:

80.8 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha_3 Veľkosť:

151.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha_4 Veľkosť:

1.28 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v Dunajskej Strede - časť Malé Blahovo 28.08.2020

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponúk PRV_2019 Veľkosť:

91.21 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predkladanie ponúk PRV_2019 Veľkosť:

316.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

78.08 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1_2 Veľkosť:

83.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 Veľkosť:

77.5 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 Veľkosť:

34.78 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 4 PD Veľkosť:

887.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 4 TS Veľkosť:

2.57 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha7_zapisnica_prs_2019_2_v.r.pdf Veľkosť:

528.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Detské ihrisko v ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponuky Veľkosť:

420.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č.1 Veľkosť:

32.65 KB

Typ dokumentu:

odt

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č.2 Veľkosť:

28.94 KB

Typ dokumentu:

odt

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č.3 Veľkosť:

39.41 KB

Typ dokumentu:

odt

Stiahnuť:Stiahnuť

Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18m) v areáli ZŠ Gyulu Szabóa s VJM v Dunajskej Strede- zverejnené 09.10.2018

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva_pdf Veľkosť:

514.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva_odt Veľkosť:

66.74 KB

Typ dokumentu:

odt

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Rozpočet Veľkosť:

130 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Projektová dokumentácia Veľkosť:

2.17 MB

Typ dokumentu:

zip

Stiahnuť:Stiahnuť

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede IROP-Z-302011G465-122-15-stavebná časť - zverejnené dňa 19.01.2018

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky Veľkosť:

48.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predkladanie ponúk Veľkosť:

391.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

282.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 Veľkosť:

291.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 Veľkosť:

351.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 4 Veľkosť:

3.61 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 5 Veľkosť:

17.81 KB

Typ dokumentu:

ods

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 6 Veľkosť:

55.23 KB

Typ dokumentu:

odt

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie silvestrovského ohňostroja pre mesto Dunajská Streda - 2017 - zverejnené dňa 05.12.2017

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponúk Veľkosť:

392.77 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií Veľkosť:

172.7 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie Veľkosť:

248.61 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Odpočet splnenia technických parametrov zákazky Veľkosť:

328.7 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede IROP-Z-302011G465-122-15-stavebná časť - zverejnené dňa 16.11.2017

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky Veľkosť:

42.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predkladanie ponúk Veľkosť:

395.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií Veľkosť:

156.66 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Zmluva o dielo Veľkosť:

80.67 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo Veľkosť:

295.29 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia Veľkosť:

10.01 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 5 - Výkaz-výmer Veľkosť:

63.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Dunajská Streda - zverejnené dňa 17.06.2016

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Vysvetlenie k žiadosti o poskytnutie kompletnej účtovnej závierky za rok 2014 a 2015 - zverejnené dňa 23.06.2016 Veľkosť:

214.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk - zverejnené dňa 21.06.2016 Veľkosť:

272.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predkladanie ponúk Veľkosť:

379.16 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

294.47 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 Veľkosť:

244.11 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 Veľkosť:

266.11 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Prenájom reklamných plôch – bigbordov za účelom propagácie Žitnoostrovského jarmoku v roku 2015 - zverejnené dňa 25.08.2015

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponúk Veľkosť:

5.25 MB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

116.02 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 Veľkosť:

106.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 Veľkosť:

71.66 KB

Typ dokumentu:

zip

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie javiska, jeho ozvučenia a osvetlenia počas Žitnoostrovského jarmoku – 2015 - zverejnené dňa 05.08.2015

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Doplnenie Výzvy na predloženie ponuky - zverejnené dňa 10.08.2015 Veľkosť:

60.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

183.6 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

113.03 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 Veľkosť:

106.6 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 Veľkosť:

119.68 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Dodanie plastových zberných nádob na komunálny odpad 120 l - zverejnené dňa 19.06.2015

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

1.07 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

294.63 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č.2 Veľkosť:

110.23 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č.3 Veľkosť:

151.29 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie priamych prenosov v maďarskom a slovenskom jazyku zo zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda - II - zverejnené dňa 22.12.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

287.43 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

253.28 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

106.23 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o zabezpečení priamych prenosov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva Veľkosť:

88.54 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Obstaranie aplikačného softvéru na evidenciu údajov o stavebných konaniach pre Spoločný stavebný úrad Dunajská Streda - zverejnené dňa 16.12.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznam o zrušení postupu zadávania zákazky - zverejnené dňa 22.12.2014 Veľkosť:

113.02 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

323.92 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

258.66 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

106.19 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní pre mesto Dunajská Streda - zverejenné dňa 15.12.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

235.4 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

261.68 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

106.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Návrh zmluvy Veľkosť:

116.15 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie fotografických služieb pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 15.12.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

287.91 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

254.46 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

105.56 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Návrh zmluvy Veľkosť:

96.28 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie priamych prenosov v maďarskom a slovenskom jazyku zo zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 15.12.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznam o zrušení postupu zadávania zákazky - zverejnené dňa 22.12.2014 Veľkosť:

113.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

286.56 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

253.03 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

105.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Návrh zmluvy Veľkosť:

85.91 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 2/2015 Územného plánu Mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 15.12.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

284.52 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

255.59 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

244.24 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 1/2015 Územného plánu Mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 15.12.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

284.57 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

255.12 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

244.09 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie silvestrovského ohňosroja pre mesto Dunajská Streda - 2014 - zverejnené dňa 12.12.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

133.71 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

144.33 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

242.31 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zakúpenie licencií antivírusového softvéru ESET ENDPOINT SECURITY - vernostná licencia na 2 roky pre 100 pracovných staníc - zverejnené dňa 05.12.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

279.79 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

253.42 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

105.74 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie akreditovaného vzdelávania TSP a ATSP v rámci projektu s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577 - II - zverejnené dňa 01.12.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Aktualizácia Prílohy č. 1 - Vzor cenovej ponuky - zverejnené dňa 03.12.2014 Veľkosť:

258.52 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

5.39 MB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

256.27 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

291.05 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Prenájom, servis a údržba multifunkčného zariadenia - zverejnené dňa 19.11.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

282.64 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Technická špecifikácia predmetu obstarávania Veľkosť:

239.28 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

240.84 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

105.35 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie akreditovaného vzdelávania TSP a ATSP v rámci projektu s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577 - zverejnené dňa 18.11.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznámenie o zrušení Veľkosť:

180.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

262.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

256.15 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

290.95 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Dunajskej Strede – II. etapa - zverejnené dňa 14.11.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_-_dodavka_a_montaz_prvkov_detskeho_ihriska_v_dunajskej_strede_-_ii.etapa__0.pdf Veľkosť:

86.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.1_-_dodavka_a_montaz_prvkov_detskeho_ihriska_v_dunajskej_strede_-_ii._etapa_0.rtf Veľkosť:

28.39 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_dodavka_a_montaz_prvkov_detskeho_ihriska_v_dunajskej_strede_-_ii._etapa_0.rtf Veľkosť:

27.59 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie vernostných kariet pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 07.11.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Doplnenie výzvy verejnej súťaže - zverejnené dňa 10.11.2014 Veľkosť:

105.38 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

174.42 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Technická špecifikácia vernostných kariet Veľkosť:

28.95 MB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Cenová ponuka Veľkosť:

117.22 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

105.21 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dodaní a personalizácii vernostných kariet Veľkosť:

105.32 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odstránenie havarijného stavu - Výmena rozvodov ústredného kúrenia v teplovodnom kanály – prípojka Mestského úradu v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 06.11.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_-_odstranenie_havarijneho_stavu_-_vymena_rozvodov_ustredneho_kurenia_v_teplovodnom_kanaly.pdf Veľkosť:

81.76 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.1_-_odstranenie_havarijneho_stavu_-_vymena_rozvodov_ustredneho_kurenia_v_teplovodnom_kanaly.pdf Veľkosť:

28.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_odst._hav._stavu_-_vymena_rozvodov_ustredneho_kurenia_v_teplovodnom_kanaly.rtf Veľkosť:

37.08 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.3_-_odst._hav._stavu_-_vymena_rozvodov_ustredneho_kurenia_v_teplovodnom_kanaly.rtf Veľkosť:

33.42 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výmena svietidiel na materských školách v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 04.11.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha_c.1_-_vymena_svietidiel_na_materskych_skolach_v_dunajskej_strede_1.pdf Veľkosť:

14.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_vymena_svietidiel_na_materskych_skolach_v_dunajskej_strede_1.rtf Veľkosť:

50.41 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.3_-_vymena_svietidiel_na_materskych_skolach_v_dunajskej_strede_1.rtf Veľkosť:

34.95 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_-_vymena_svietidiel_na_materskych_skolach_v_dunajskej_strede_1.pdf Veľkosť:

84.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Prípravné a búracie práce na vojenskom cintoríne v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 04.11.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha_c.1_-_pripravne_a_buracie_prace_na_vojenskom_cintorine_v_dunajskej_strede_0.pdf Veľkosť:

60.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_pripravne_a_buracie_prace_na_vojenskom_cintorine_v_dunajskej_strede_0.rtf Veľkosť:

36.68 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.3_-_pripravne_a_buracie_prace_na_vojenskom_cintorine_v_dunajskej_strede_0.rtf Veľkosť:

33.07 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_-_pripravne_a_buracie_prace_na_vojenskom_cintorine_v_dunajskej_strede_1.pdf Veľkosť:

86.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Poistná zmluva na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu - zverejnené dňa 03.11.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

297.14 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Hodnoty poistných nehnuteľností Veľkosť:

364.94 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Adresy rizika, na ktorých sa nachádza hnuteľný majetok mesta Veľkosť:

235.64 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Prehľad kamier mesta Dunajská Streda Veľkosť:

274.45 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 4 - Opis služby Veľkosť:

344 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

106.68 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 6 – Navrhovaná cena služby Veľkosť:

184.99 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Údržba prvkov vianočnej výzdoby v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 31.10.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_-_udrzba_prvkov_vianocnej_vyzdoby_v_dunajskej_strede.pdf Veľkosť:

83.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.1_-_udrzba_prvkov_vianocnej_vyzdoby_v_dunajskej_strede.rtf Veľkosť:

31.69 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_udrzba_prvkov_vianocnej_vyzdoby_v_dunajskej_strede.rtf Veľkosť:

29.27 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 24.10.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 20141030_doplnenie.pdf Veľkosť:

32.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.1_-_dodavka_a_montaz_prvkov_detskeho_ihriska_v_dunajskej_strede.rtf Veľkosť:

28.07 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_dodavka_a_montaz_prvkov_detskeho_ihriska_v_dunajskej_strede.rtf Veľkosť:

27.02 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_-_dodavka_a_montaz_prvkov_detskeho_ihriska_v_dunajskej_strede.pdf Veľkosť:

85.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výstavba parkoviska pri obytnom bloku č. 2218 na sídlisku Nová Ves v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 21.10.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_-_vystavba_parkoviska_pri_obytnom_bloku_c._2218_na_sidlisku_nova_ves_v_dunajskej_strede.pdf Veľkosť:

91.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prioha_c.1_-_vv_-_vystavba_parkoviska_pri_obytnom_bloku_c._2218_na_sidlisku_nova_ves_v_dunajskej_strede.pdf Veľkosť:

32.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prioha_c.2_-_vystavba_parkoviska_pri_obytnom_bloku_c._2218_na_sidlisku_nova_ves_v_dunajskej_strede_0.rtf Veľkosť:

37.81 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prioha_c.3_-_vystavba_parkoviska_pri_obytnom_bloku_c._2218_na_sidlisku_nova_ves_v_dunajskej_strede_0.rtf Veľkosť:

32.95 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výstavba chodníka na vojenskom cintoríne – zverejnené dňa 21.10.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_-_vystavba_chodnika_na_vojenskom_cintorine.pdf Veľkosť:

83.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.1_-_z_-_vystavba_chodnika_na_vojenskom_cintorine_0.pdf Veľkosť:

56.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_vystavba_chodnika_na_vojenskom_cintorine.rtf Veľkosť:

37.03 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.3_-_vystavba_chodnika_na_vojenskom_cintorine_0.rtf Veľkosť:

33.05 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Terénne úpravy na vojenskom cintoríne v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 21.10.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_-_terenne_upravy_na_vojenskom_cintorine_v_dunajskej_strede.pdf Veľkosť:

85.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.1_-_vv_-_terenne_upravy_na_vojenskom_cintorine_v_dunajskej_strede.pdf Veľkosť:

21.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_terenne_upravy_na_vojenskom_cintorine_v_dunajskej_strede_0.rtf Veľkosť:

36.96 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.3_-_terenne_upravy_na_vojenskom_cintorine_v_dunajskej_strede.rtf Veľkosť:

33.15 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Oprava striech pavilónov 4 a 5 a spojovacej chodby MŠ Komenského v Dunajskej Strede - odstránenie havarijného stavu – zverejnené dňa 17.10.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha_c.1_-_oprava_striech_ms_komenskeho_v_dun._strede_-_odstr._havarijn._stavu.pdf Veľkosť:

118.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_oprava_striech_ms_komenskeho_v_dun._strede_-_odstr._havarijn._stavu.rtf Veľkosť:

36.19 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.3_-_oprava_striech_ms_komenskeho_v_dun._strede_-_odstr._havarijn._stavu.rtf Veľkosť:

32.04 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_-_oprava_striech_ms_komenskeho_v_dun._strede_-_odstr._havarijn._stavu.pdf Veľkosť:

89.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Dodávka a montáž drevených okien - MsÚ v Dunajskej Strede - zverejnené dňa 29.09.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: zdovodnenie_nezrusenia_-_dodavka_a_montaz_drevenych_okien_-_msu_v_dunajskej_strede_0.pdf Veľkosť:

48.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

86.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

20.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Cenová ponuka Veľkosť:

39.79 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Čestné prehlásenie Veľkosť:

34.08 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia plochých striech MŠ Komenského v Dunajskej Strede - zverejnené dňa 25.09.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

88.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Výkaz-výmer Veľkosť:

107.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Formulár cenovej pounky Veľkosť:

37.72 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie Veľkosť:

34.15 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Uzamknutie prístreškov pre smetné kontajnery v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 24.09.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha_c.1_-_uzamknutie_pristreskov_pre_smetne_kontajnery_v_dunajskej_strede.rtf Veľkosť:

37.5 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_uzamknutie_pristreskov_pre_smetne_kontajnery_v_dunajskej_strede.rtf Veľkosť:

33.01 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_-_uzamknutie_pristreskov_pre_smetne_kontajnery_v_dunajskej_strede.pdf Veľkosť:

86.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie hydinových výrobkov a vajec pre MŠ a pre CSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 12.09.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

311.15 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1: Výkaz hydinových výrobkov a vajec vo formáte *.xlsx Veľkosť:

12.2 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1: Výkaz hydinových výrobkov a vajec vo formáte *.pdf Veľkosť:

186.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

105.55 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3: Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy Veľkosť:

150.23 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie mäsa, mäsových výrobkov (okrem hydiny) a rybieho filé pre MŠ a pre CSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 12.09.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

296.39 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č.1: Výkaz tovarových položiek vo formáte *.xlsx Veľkosť:

12.61 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č.1: Výkaz tovarových položiek vo formáte *.pdf Veľkosť:

99.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

105.56 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3: Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy Veľkosť:

149.23 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výstavba chodníka - lokalita Adyho ulica – zverejnené dňa 12.09.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha_c.1_-_vykaz_vymer_-_vystavba_chodnika_-_lokalita_adyho_ulica_0.pdf Veľkosť:

47.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_vystavba_chodnika_-_lokalita_adyho_ulica.rtf Veľkosť:

36.72 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.3_-_vystavba_chodnika_-_lokalita_adyho_ulica.rtf Veľkosť:

32.78 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_-_vystavba_chodnika_-_lokalita_adyho_ulica.pdf Veľkosť:

86.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zdovodnenie_nezrusenia_pouziteho_postupu_zadavania_zakazky_-_vystavba_chodniky_-_lokalita_adyho_ulica.pdf Veľkosť:

46.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rozšírenie verejného osvetlenia na Jantárovej ulici – zverejnené dňa 12.09.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha_c.1_-_vykaz_vymer_-_rozsirenie_verejneho_osvatlenia_na_jantarovej_ulici_0.pdf Veľkosť:

106.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_rozsirenie_verejneho_osvatlenia_na_jantarovej_ulici_0.rtf Veľkosť:

37.71 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.3_-_rozsirenie_verejneho_osvatlenia_na_jantarovej_ulici_0.rtf Veľkosť:

33.88 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_-_rozsirenie_verejneho_osvatlenia_na_jantarovej_ulici_0.pdf Veľkosť:

86.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rozšírenie MŠ. Nám. SNP v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 12.09.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha_c.1_-_vykaz_vymer_-_rozsirenie_ms._nam._snp_v_dunajskej_strede_0.pdf Veľkosť:

60.12 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_rozsirenie_ms._nam._snp_v_dunajskej_strede.rtf Veľkosť:

37.81 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.3_-_rozsirenie_ms._nam._snp_v_dunajskej_strede_0.rtf Veľkosť:

33.94 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_-_rozsirenie_ms._nam._snp_v_dunajskej_strede_0.pdf Veľkosť:

90.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Dunajská Streda - zverejnené dňa 09.09.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

277.58 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

105.58 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb Veľkosť:

209.77 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odchyt túlavých holubov pre mesto Dunajská Streda - II

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznam o zrušení použigého postupu zadávania zákazky - zverejnené dňa 27.11.2014 Veľkosť:

113.08 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predloženie ponuky Veľkosť:

321.97 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Vzor cenovej ponuky Veľkosť:

125.72 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

289.57 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy na odchyt túlavých holubov Veľkosť:

112.47 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výstavba parkovísk v Ružovom háji v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 20.08.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: zdovodnenie_nezrusenia_pouziteho_postupu_zadavania_zakazky_0.pdf Veľkosť:

47.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_-_vystavba_parkovisk_v_ruzovom_haji_v_dunajskej_strede.pdf Veľkosť:

89.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.1_-_vv_-_vystavba_parkovisk_v_ruzovom_haji_v_dunajskej_strede.pdf Veľkosť:

114.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2_-_vystavba_parkovisk_v_ruzovom_haji_v_dunajskej_strede.rtf Veľkosť:

36.74 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.3_-_vystavba_parkovisk_v_ruzovom_haji_v_dunajskej_strede.rtf Veľkosť:

32.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výber poskytovateľa internetu, káblovej televízie a verejnej telefónnej siete a napojenie existujúceho elektronického zabezpečovacieho systému na pult centrálnej ochrany mestskej polície - dátum zverejnenia 18.08.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie cenovej ponuky Veľkosť:

327.07 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky Veľkosť:

80.64 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Cenová ponuka Veľkosť:

474.28 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

290.31 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 4 - Harmonogram uzavretia čiastkových zmlúv na základe rámcovej dohody Veľkosť:

320.58 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 5 - Návrh rámcovej dohody o poskytovaní služieb Veľkosť:

112.12 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výber dodávateľa na zabezpečenie telekomunikačných služieb pre TSP a ATSP v rámci projektu s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577 - dátum zverejnenia 18.08.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Príloha č. 1 - upravená verzia - dátum zverejnenia 21.08.2014 Veľkosť:

277.17 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Doplnenie výzvy verejnej súťaže - dátum zverejnenia 21.08.2014 Veľkosť:

107.27 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Odpoveď na otázky záujemcov - zverejnené dňa 19.08.2014 Veľkosť:

99.73 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predloženie cenovej ponuky Veľkosť:

5.36 MB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Cenová ponuka Veľkosť:

266.19 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť:

289.66 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výstavba detského ihriska na Poľnej ulici v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 13.08.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

78.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Priloha č. 1 - Cenová ponuka Veľkosť:

27.37 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Priloha č. 2 - Čestné vyhlásenie Veľkosť:

29.67 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výstavba detského ihriska na Dunajskej ulici v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 13.08.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

79.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Cenová ponuka Veľkosť:

27.71 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie Veľkosť:

30.31 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odstránenie havarijného stavu - Výmena okien vo veľkej telocvični pri ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 07.08.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva -súťažné podklady Veľkosť:

95.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

94.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 Veľkosť:

59.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 Veľkosť:

35.36 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 4 Veľkosť:

35.86 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 5 Veľkosť:

31.93 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie pekárenských výrobkov pre MŠ a CSS v pôsovnosti mesta Dunajská Streda - dátum zverejnenia 05.08.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Odpovede na otázky záujemcov - dátum zverejnenia 07.08.2014 Veľkosť:

245.07 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

286.92 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Výkaz pekárenských výrobkov vo formáte *.xls Veľkosť:

38 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Výkaz pekárenských výrobkov vo formáte *.pdf Veľkosť:

77.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie Veľkosť:

101.01 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Obnova obkladov Pomníka obetiam II. svetovej vojny v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 05.08.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zdôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky - zverejnené dňa 11.08.2014 Veľkosť:

47.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

79.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Výkaz-výmer Veľkosť:

32.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Cenová ponuka Veľkosť:

28.47 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie Veľkosť:

30.09 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výber projektového a finančného manažéra pre projekt s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577-II - zverejnené dňa 24.07.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie cenovej ponuky Veľkosť:

209.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Cenová ponuka Veľkosť:

51.06 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Návrh zmluvy na externý projektový manažment Veľkosť:

86.28 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia krytu vozovky pred bl. č. 289 na sídlisku Smetanov háj v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 23.07.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

95.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Výkaz-výmer Veľkosť:

31.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Cenová ponuka Veľkosť:

37.74 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Čestné prehlásenie Veľkosť:

33.83 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výmena okien vo veľkej telocvični pri ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 22.07.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznam o zrušení použitého postupu zadávania zákazky - dátum zverejnenia 07.08.2014 Veľkosť:

27.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

95.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Výkaz výmer Veľkosť:

98.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Výpis okien Veľkosť:

59.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Odborná špecifikácia Veľkosť:

37.34 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 4 - cenová ponuka Veľkosť:

34.26 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 5 - Čestné prehlásenie Veľkosť:

29.32 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému na MsÚ v Dunajskej Strede s napojením na PCO mestskej polície - dátum zverejnenia 10.07.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie ponúk Veľkosť:

85.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

57.03 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 Veľkosť:

55.46 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014 - zverejnené dňa 10.07.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie cenovej ponuky spolu s prílohami č. 1 a 2 Veľkosť:

162.99 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výber dodávateľa na zabezpečenie javiska, ozvučenia a osvetlenia počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014 - zverejnené dňa 10.07.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie cenovej ponuky spolu s prílohami č. 1 a 2 Veľkosť:

170.01 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výber dodávateľa na zabezpečenie stanov počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014 - zverernené dňa 10.07.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie cenovej ponuky spolu s prílohami č. 1 a 2 Veľkosť:

166.11 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby – Modernizácia kotolne ZŠ Z. Kodálya s VJM v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 04.07.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zdôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky Veľkosť:

47.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_-_pd_-_modernizacia_kotolne_zs_z.kodalya_s_vjm.pdf Veľkosť:

88.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.1.doc Veľkosť:

27.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_c.2.doc Veľkosť:

29 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť

Rozšírenie soc. zázemia MŠ Nám. SNP v Dunajskej Strede – zverejnené dňa 03.07.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vykaz_vymer_-_rozsirenie_soc._zazemia_ms._nam._snp_v_dunajskej_strede.xls Veľkosť:

54.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_-_rozsirenie_soc._zazemia_ms._nam._snp_v_dunajskej_strede.pdf Veľkosť:

76.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rekonštrukcia Nám. Á. Vámbéryho v Dunajskej Strede (omietanie, maľba, oprava plochej strechy, výmena žlabov) – zverejnené dňa 26.06.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva - Rekonštrukcia nám. A. Vámbéryho v Dunajskej Strede Veľkosť:

75.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výkaz výmer - Rekonštrukcia nám. Á. Vámbéryho v Dunajskej Strede Veľkosť:

36.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Terénne úpravy pred obytným blokom č.192 (zemné práce, odkopávky, prekopávky, vytvorenie podkladu z kameniva, osadenie obrubníkov) – zverejnené dňa 26.06.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zdôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky Veľkosť:

47.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva - Terénne úpravy pred obytným blokom č. 192 Veľkosť:

70.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výkaz výmer - Terénne úpravy pred obytným blokom č. 192 Veľkosť:

36.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Dodávka a zabezpečenie elektrickej energie a pohotovostnej služby počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014 - zverejnené dňa 23.06.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie cenovej ponuky Veľkosť:

156.59 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výber projektového a finančného manažéra pre projekt s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577 - zverejnené dňa 17.06.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

5.01 MB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - vzor cenovej ponuky Veľkosť:

66.68 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Návrh zmluvy na externý projektový manažment Veľkosť:

121.17 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2014-2020 - zverejnené dňa 04.06.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

313.01 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 výzvy - súťažných podkladov Veľkosť:

109.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odvoz reštauračného - biologicky rozložiteľného odpadu z materských škôl a z Centra sociálnych služieb mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 02.06.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Redakčná oprava č. 2 Veľkosť:

41.29 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Redakčná oprava Veľkosť:

43.5 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva na predloženie cenovej ponuky Veľkosť:

159.74 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie tonerov a cartridgeov pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 29.05.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

139.62 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 vo formáte *.xlsx Veľkosť:

12.92 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 vo formáte *.pdf Veľkosť:

262.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 Veľkosť:

116.55 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 Veľkosť:

30.04 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda - II - zverejnené dňa 19.05.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

266.73 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 vo formáte *.xls Veľkosť:

43.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 vo formáte *.pdf Veľkosť:

209.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda - zverejnené dňa 25.04.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznam o zrušení použitého postupu zadávania zákazky Veľkosť:

111.75 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Súťažné podklady Veľkosť:

259.63 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 vo formáte *.xls Veľkosť:

43 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 vo formáte *.pdf Veľkosť:

209.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odchyt túlavých holubov pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 04.04.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

67.35 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

302.87 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Obstaranie služieb spojených s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP) pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 14.03.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

36.75 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

266.99 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Prenájom, servis a údržba multifunkčných zariadení - zverejnené dňa 13.03.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Príloha č. 2 Veľkosť:

37.32 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

116.46 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

258.6 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre mesto Dunajská Streda-II - zverejnené dňa 13.03.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Príloha č. 3 Veľkosť:

43.78 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 Veľkosť:

36.64 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

48.64 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

250.69 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie výpočtovej techniky pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 18.02.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Oznam o zrušení použitého postupu zadávania zákazky - zverejnené dňa 24.02.2014 Veľkosť:

106.37 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Doplnenie k výzve na predkladanie ponúk - 20.02.2014 - zverejnené dňa 21.02.2014 Veľkosť:

127.03 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva - súťažné podklady - aktualizované dňa 20.02.2014 Veľkosť:

145.08 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

139.53 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie e-aukčného systému pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 13.12.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva - súťažné podklady Veľkosť:

55.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Doplnenie k výzve na predkladanie ponúk č. 1 Veľkosť:

98.32 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Vypracovanie ŽoNFP pre projekt s názvom „Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede - zverejnené dňa 16.01.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na vypracovanie ŽoNFP Veľkosť:

125 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. ROP-2.1b-2013/01 Veľkosť:

4.58 MB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - Štandardy komunitných centier Veľkosť:

282.56 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie projektu Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede - zverejnené dňa 16.01.2014

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva spolu s prílohou č. 1 Veľkosť:

156.86 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 2 - zameranie skutočného stavu Veľkosť:

167.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 3 - Výzva ROP-2.1b-2013-01 Veľkosť:

4.58 MB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 4 - Štandardy komunitných centier Veľkosť:

285.14 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní na rok 2014 pre mesto Dunajská Streda - zverejnené dňa 16.12.2013

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predloženie ponúk Veľkosť:

195.38 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Príloha č. 1 Veľkosť:

49.68 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie silvestrovského ohňostroja pre mesto Dunajská Streda - 2013 - zverejnené dňa 10.12.2013

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_ohnostroj.rtf Veľkosť:

182.8 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v Dunajskej Strede - zverejnené dňa 29.11.2013

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha_1_jilemnickeho_1.pdf Veľkosť:

41.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_2_istvana_gyurcsoa_1.pdf Veľkosť:

34.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_3_merac_ds_vrakun_1.pdf Veľkosť:

11.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_4_merac_vrakun_ds_1.pdf Veľkosť:

12.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_6_navrhzmluvyodielobecep_1.rtf Veľkosť:

105.13 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha_5_vykaz_vymer_1.xls Veľkosť:

50 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_becep_1.rtf Veľkosť:

138.98 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_3_0.pdf Veľkosť:

138.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Vytvorenie novej web stránky mesta Dunajská Streda - 2

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: otazky_a_odpovede_20131010_1.rtf Veľkosť:

98.37 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_5_1.doc Veľkosť:

96 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť

Poskytovanie odborných poradenských služieb pri zabezpečení verejného obstarávania v rámci projektu "Elektronizácia služieb Mesta Dunajská Streda"

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_0_4.rtf Veľkosť:

129.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rozšírenie kamerového systému v lokalite termálneho kúpaliska Dunajskej Stredy - 2

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: otazky_a_odpovede_20130926_0_1.doc Veľkosť:

45.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_1_2.doc Veľkosť:

122.98 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: kamery_mapa_0_0.pdf Veľkosť:

1.25 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: kamery_rozmiestnenie_0_0.pdf Veľkosť:

34.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: doplnenie_k_vyzve_na_predkladanie_ponuk_0_1.rtf Veľkosť:

103.46 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha2_0_2.doc Veľkosť:

51 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha1_0_2.doc Veľkosť:

61.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť

Vytvorenie novej web stránky mesta Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: oznam_o_zruseni_web_stranka_mesta_2.rtf Veľkosť:

105.3 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_2.doc Veľkosť:

80 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť

Zabezpečenie priamych prenosov v maďarskom a v slovenskom jazyku zo zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_3.rtf Veľkosť:

125.41 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Rozšírenie kamerového systému v lokalite termálneho kúpaliska Dunajskej Stredy

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_0_5.rtf Veľkosť:

137.9 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha1_2.rtf Veľkosť:

135.97 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha2_2.rtf Veľkosť:

83.72 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 03-oznamenie_o_zruseni_1.pdf Veľkosť:

215.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Odvoz reštauračného odpadu z materských škôl a z Centra sociálnych služieb mesta Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 03-oznamenie_o_zruseni_1_0.pdf Veľkosť:

214.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_2_0.rtf Veľkosť:

139.53 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výber dodávateľa na zabezpečenie stanov počas Žitnoostrovského jarmoku

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_2_1.rtf Veľkosť:

138.87 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 20130830_oznam_o_predlzeni_lehoty_na_predkladanie_ponuk_0.pdf Veľkosť:

189.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Výber dodávateľa na zabezpečenie javiska, na osvetlenie a na ozvučenie počas Žitnosotrovského jarmoku

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzvaozviuceniepocaszitnosostrovskehojarmoku_1_1.doc Veľkosť:

124.47 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamopredlzenilehotynapredkladanieponuk_0_1.rtf Veľkosť:

104.48 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_montazdemontaz_2.rtf Veľkosť:

126.28 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Dodávka a zabezpečenie elektrickej energie a pohotovostnej služby počas Žitnoostrovského jarmoku

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_zabezpecenie_elektrickej_energie_2.rtf Veľkosť:

128.55 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Úprava podmienok odchytu opustených a túlavých psov

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_odchyt_psov_2.rtf Veľkosť:

135.57 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť