Economic and social development program

Printer-friendly versionPoslať e-mailom

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA
DUNAJSKÁ STREDA
časť

Sociálne služby – aktualizácia, rok 2012

 

I.III.1 Sociálne služby
Zákon o sociálnej pomoci vymedzuje sociálne služby ako špecializované činnosti na riešenie hmotnej núdze alebo sociálnej núdze. Sociálne služby sú realizačným prostriedkom na zabezpečenie cieľa sociálnej pomoci: zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana hmotnú alebo sociálnu núdzu, zabezpečiť základné životné podmienky občana v prirodzenom prostredí, zabraňovať vzniku, prehlbovaniu alebo opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu občana a zabezpečiť integráciu občana do spoločnosti.

AttachmentSizeDownload
File Ďalej!38.3 KBDownload
Cookies