Etický kódex a majetkové priznania zvolených zástupcov

Obsahom Etického kódexu sú základné pravidlá správania volených predstaviteľov samosprávy a ďalších členov odborných komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, ktoré sú povinní z hľadiska etiky spoločenského styku dodržiavať s obyvateľmi, právnickými osobami a štátnymi zamestnancami. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a členov odborných komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda bol schválený Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 26. novembra 2019 uznesením č. 206/2019/8 a nadobudol účinnosť 11. decembra 2019.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a členov odborných komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda Veľkosť:

216.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Majetkové priznania zvolených zástupcov

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Ladislav Bachman - majetkové priznanie -2022.pdf Veľkosť:

119.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ladislav_bachman_-_majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

100.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ladislav_bachman_-_majetkove_priznanie_-_2020.pdf Veľkosť:

210.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ladislav_bachman-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

133.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Tünde Brunczviková - majetkové priznanie - 2022.pdf Veľkosť:

102.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: tunde_brunczvikova_-majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

101.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: tunde_brunczvikova_-_majetkove_priznanie_-_2020.pdf Veľkosť:

136.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: tunde_brunczvikova-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

136.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: György Bugár - majetkové priznanie - 2022.pdf Veľkosť:

119.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: gyorgy_bugar_-_majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

100.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: gyorgy_bugar_-_majetkove_priznanie_-_2020.pdf Veľkosť:

211.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: juraj_bugar-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

134.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Mgr. Alexander Dakó - majetkové priznanie - 2022.pdf Veľkosť:

120.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._alexander_dako_-_majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

101.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._alexander_dako_-_majetkove_priznanie_-_2020.pdf Veľkosť:

212.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._alexander_dako-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

135.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Sándor Dohorák - majetkové priznanie - 2022.pdf Veľkosť:

115.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: sandor_dohorak_-_majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

98.26 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: sandor_dohorak_-_majetkove_priznanie_-_2020.pdf Veľkosť:

208.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: sandor_dohorak_-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

133.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: MUDr. Károly Földes- majetkové priznanie - 2022.pdf Veľkosť:

118.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mudr._karoly_foldes_mph_-_majetkove_priznanie_-2021_0.pdf Veľkosť:

101.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mudr._karoly_foldes_mph-majetkove_priznanie_-_2020_0.pdf Veľkosť:

210.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mudr._karoly_foldes_mph_-majetkove_priznanie_-2019_0.pdf Veľkosť:

137.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Ladislav Gútay -majetkové priznanie -2022.pdf Veľkosť:

118.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ladislav_gutay_-_majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

99.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ladislav_gutay_-_majetkove_priznanie_-_2020.pdf Veľkosť:

208.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: gutay_ladislav_-_majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

132.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Roland Hakszer - majetkové priznanie - 2022.pdf Veľkosť:

116.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: roland_hakszer_-_majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

97.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: roland_hakszer_-_majetkove_priznanie_-2020.pdf Veľkosť:

207.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: roland_hakszer-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

131.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: JUDr. Zoltán Hájos - majetkové priznanie -2022.pdf Veľkosť:

120.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: judr._hajos_zoltan-majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

133.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Mgr. Andrea Herceg - majetkové priznanie -2022.pdf Veľkosť:

116.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._andrea_herceg_-majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

98.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._andrea_herceg_-_majetkove_priznanie_-_2020.pdf Veľkosť:

208.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._andrea_herceg_-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

132.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: JUDr. Szabolcs Hodosy - majetkové priznanie -2022.pdf Veľkosť:

118.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: judr._szabolcs_hodosy_-_majetkove_priznanie_-2021_0.pdf Veľkosť:

100.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: judr._szabolcs_hodosy_-majetkove_priznanie_-_2020_0.pdf Veľkosť:

209.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: judr._szabolcs_hodosy-majetkove_priznanie_-2019_0.pdf Veľkosť:

135.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Mgr. art. Ákos Horony - majetkové priznanie-2022.pdf Veľkosť:

117.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr.art_._akos_horony_-_majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

100.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr.art_._akos_horony_-_majetkove_priznanie_-_2020.pdf Veľkosť:

209.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._art._akos_horony_-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

133.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: MUDr. Zoltán Horváth -majetkové priznanie -2022.pdf Veľkosť:

104.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mudr._zoltan_horvath_mph_-_majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

85.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mudr._zoltan_horvath_mph-majetkove_priznanie_-_2020.pdf Veľkosť:

135.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mudr._zoltan_horvath_-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

135.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Attila Karaffa - majetkové priznanie- 2022.pdf Veľkosť:

119.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: attila_karaffa_-_majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

83.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: attila_karaffa_-_majetkove_priznanie_-2020.pdf Veľkosť:

133.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: attila_karaffa-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

133.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Mgr. Iván Nagy - majetkové priznanie -2022.pdf Veľkosť:

117.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._ivan_nagy_-_majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

99.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._ivan_nagy_-_majetkove_priznanie_-2020.pdf Veľkosť:

208.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._ivan_nagy-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

133 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Mgr. Krisztián Nagy- majetkové priznanie - 2022.pdf Veľkosť:

120.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._krisztian_nagy_-_majetkove_priznanie_-_2021.pdf Veľkosť:

99.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._nagy_krisztian_-_majetkove_priznanie_-_2020.pdf Veľkosť:

209.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._nagy_krisztian_-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

132.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Mgr. Rita Őri - majetkové priznanie - 2022.pdf Veľkosť:

118.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._rita_oriova_-_majetkove_priznanie_-2021_0.pdf Veľkosť:

98.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._rita_oriova_-_majetkove_priznanie_-2020_0.pdf Veľkosť:

207.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mgr._rita_oriova-majetkove_priznanie_-2019_0.pdf Veľkosť:

131.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: MUDr. Juraj Puha - majetkové priznanie -2022.pdf Veľkosť:

119.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mudr._juraj_puha_-_majetkove_priznanie_-2021.pdf Veľkosť:

99.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mudr._juraj_puha_-_majetkove_priznanie_-_2020.pdf Veľkosť:

209.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mudr._juraj_puha_-majetkove_priznanie_-2019.pdf Veľkosť:

133.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: László Szabó - majetkové priznanie -2022.pdf Veľkosť:

120.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: laszlo_szabo_-_majetkove_priznanie_-_2021_0.pdf Veľkosť:

100.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: laszlo_szabo_-_majetkove_priznanie_-_2020_0.pdf Veľkosť:

210.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: szabo_laszlo-majetkove_priznanie_-2019_0.pdf Veľkosť:

134.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Ing. Erika Szelle - majetkové priznanie - 2022.pdf Veľkosť:

115.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: PhDr. Csaba Penzinger - majetkové priznanie -2022.pdf Veľkosť:

119.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Imre Jarábik -majetkové priznanie - 2022.pdf Veľkosť:

114.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť