Materiály na rokovanie MsZ

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 18. septembra 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 29. septembra 2020, čas: 14.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz16_bez_ou.pdf208 KBPrevziať
PDF icon 267._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf106.32 KBPrevziať
PDF icon 267.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_23.06.2020_-_bez_ou.pdf397.32 KBPrevziať
PDF icon 267.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_28.07.2020_-_bez_ou.pdf260.49 KBPrevziať
PDF icon 268._msz_inforn_o_plneni_rozpoctu_1_polrok_2020.pdf127.54 KBPrevziať
PDF icon 268.1._dovodova_sprava_4.pdf124.13 KBPrevziať
PDF icon 268.2._prijem_30062020.pdf251.46 KBPrevziať
PDF icon 268.3._cerpanie_vydavky_30.6.2020.pdf876.7 KBPrevziať
PDF icon 268.4._register_k_30.06.2020.pdf341.45 KBPrevziať
PDF icon 268.5._stanovisko_hk_k_stavu_dlhu_k_31-12-19_a_30-06-20.pdf93.45 KBPrevziať
PDF icon 269._msz_kosolidacia_r_2019.pdf109.93 KBPrevziať
PDF icon 269.1._kons.vyrocna_sprava_mu_ds_2019.pdf1.75 MBPrevziať
PDF icon 269.2._konsolidovana_uctovna_zavierka_2019.pdf133.19 KBPrevziať
PDF icon 269.3._poznamky_kuz_mu_ds_2019.pdf2.58 MBPrevziať
PDF icon 269.4._sprava_auditora_k_vyrocnej_sprave.pdf124.52 KBPrevziať
PDF icon 269.5._sprava_auditora_ku_kuz.pdf120.04 KBPrevziať
PDF icon 270._msz_bezurocna_fin_vypomoc.pdf114.41 KBPrevziať
PDF icon 270.1._dovododova_sprava_fin_vypomoc_od_mfsr.pdf112.6 KBPrevziať
PDF icon 270.2._priloha_c_1.pdf120.7 KBPrevziať
PDF icon 270.3._priloha_c_2.pdf183.23 KBPrevziať
PDF icon 270.4._stanovisko_hk_k_navrhu_na_prijatie_financnej_vypomoci_-_rok_2020.pdf93.36 KBPrevziať
PDF icon 271._msz_zmena_rozpoctu_5_2020.pdf107.63 KBPrevziať
PDF icon 271.1._dovodova_sprava_zmena_5_2020.pdf120.48 KBPrevziať
PDF icon 271.2._zmena_c.5_prijmy.pdf214.17 KBPrevziať
PDF icon 271.3._zmena_c._5_vydavky.pdf824.84 KBPrevziať
PDF icon 271.4._register_2020-1_-k_zmena_c.5.pdf340.89 KBPrevziať
PDF icon 272._msz_dlhodby_uver.pdf113.9 KBPrevziať
PDF icon 272.1._priloha_c_1_-mesto_ds_ponuka_09_2020.pdf1.74 MBPrevziať
PDF icon 272.2._priloha_c.2_-_investicie_20212022.pdf123.01 KBPrevziať
PDF icon 272.3._stanovisko_hk_k_navrhu_na_prijatie_uveru_4_mil.-_rok_2020.pdf93.27 KBPrevziať
PDF icon 273._msz_-_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-sept_2020.pdf93.76 KBPrevziať
PDF icon 273.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_-sept_2020.pdf206.78 KBPrevziať
PDF icon 274._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2020_.pdf114.21 KBPrevziať
PDF icon 274.1._plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2020.pdf68.6 KBPrevziať
PDF icon 275._msz_bezodplatna_zamena_pozemkov_mesto_ds_dunstav_technik_s.r.o.pdf225.22 KBPrevziať
PDF icon 275.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.01 MBPrevziať
PDF icon 275.2._vizualizacia.pdf644.04 KBPrevziať
PDF icon 276._msz_bezodplatna_zamena_pozemkov_mesto_ds_hi_tech_center_s.r.o.pdf219.09 KBPrevziať
PDF icon 276.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf754.11 KBPrevziať
PDF icon 276.2._vizualizacia_bez_osobnych_udajov.pdf235.03 KBPrevziať
PDF icon 277._msz_delimitacia_pozemkov_od_spf_gokartova_draha.pdf207.7 KBPrevziať
PDF icon 277.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf861.74 KBPrevziať
PDF icon 277.2._vizualizacia.pdf152.73 KBPrevziať
PDF icon 278._msz_nakladanie_s_dubioznmy_majetkom_2020_final.pdf216.31 KBPrevziať
PDF icon 278.1._priloha_c._1_final.pdf3.59 MBPrevziať
PDF icon 278.2._priloha_c._2_final.pdf43.13 KBPrevziať
PDF icon 278.3._priloha_c._3_final.pdf20.62 KBPrevziať
PDF icon 278.4._priloha_c._4_final.pdf28.88 KBPrevziať
PDF icon 278.5._znalecke_posudky_byty.pdf665.29 KBPrevziať
PDF icon 279._msz_odkupenie_pozemkov_od_florida_villa_park_symbolicku_kupnu_cenu.pdf300.27 KBPrevziať
PDF icon 279.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf634.5 KBPrevziať
PDF icon 280._msz_odpredaj_pozemku_fitus_tibor_a_eva_-_bez_osobnych_udajov.pdf273.95 KBPrevziať
PDF icon 280.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf247.91 KBPrevziať
PDF icon 280.2._vizualizacia.pdf43.79 KBPrevziať
PDF icon 281._msz_odpredaj_pozemku_modulus_s.r.o.pdf275.03 KBPrevziať
PDF icon 281.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf470.71 KBPrevziať
PDF icon 281.2._vizualizacia_bez_osobnych_udajov.pdf462.52 KBPrevziať
PDF icon 282._msz_aa_stavby_zriadenie_vecneho_bremena.pdf143.33 KBPrevziať
PDF icon 282.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf887.27 KBPrevziať
PDF icon 282.2._vizualizacia_bez_osobnych_udajov.pdf715.82 KBPrevziať
PDF icon 283._msz_zriadenie_vecneho_bremena_florida_villa_park_s.r.o.pdf219.81 KBPrevziať
PDF icon 283.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf801.43 KBPrevziať
PDF icon 283.2._vizualizacia_bez_osobnych_udajov.pdf406.43 KBPrevziať
PDF icon 284._msz_georeal_a.s._zriadenie_vecneho_bremena.pdf176.48 KBPrevziať
PDF icon 284.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf644.23 KBPrevziať
PDF icon 284.2._vizualizacia_bez_osobnych_udajov.pdf359.58 KBPrevziať
PDF icon 285._msz_bgi_s.r.o._zriadenie_vecneho_bremena.pdf177.93 KBPrevziať
PDF icon 285.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.11 MBPrevziať
PDF icon 285.2._vizualizacia_bez_osobnych_udajov.pdf485.98 KBPrevziať
PDF icon 286._msz_garazove_boxy.pdf491.25 KBPrevziať
PDF icon 287._msz_-_odnatie_spravy_stavby_od_zs_kodalya.pdf285.12 KBPrevziať
PDF icon 287.1._podklady.pdf124.33 KBPrevziať
PDF icon 288._msz_nuzn_na_schvalenie_dodatku_c.3_k_zasadam_prevzatia_mk_predna_strana_a_dovodova_sprava.pdf213.3 KBPrevziať
PDF icon 288.1._dodatok_c._3_k_zasadam_mk_vo.pdf139.67 KBPrevziať
PDF icon 289._msz_-_vzn_2020_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_mesta.pdf174 KBPrevziať
PDF icon 289.1._vzn_c._2020_o_poskytovani_dotacii_z_ropoctu_mesta.pdf218.71 KBPrevziať
PDF icon 290._msz_navrh_uzn_vzn_zrusenie_sj_zs_kod.pdf123.11 KBPrevziať
PDF icon 290.1._vzn_c._2020_o_zruseni_sj_pri_zs_kod.pdf249.56 KBPrevziať
PDF icon 290.2._dodatok_c.1_k_zriad_listine_zs_kod.pdf152.59 KBPrevziať
PDF icon 290.3._minedu_rozhodnutie_zelez_kod.pdf74.67 KBPrevziať
PDF icon 290.4._msvvas_rozh_kodaly.pdf84.68 KBPrevziať
PDF icon 291._msz_navrh_uzn_vzn_zrusenie_sj_zs_smet.pdf157.43 KBPrevziať
PDF icon 291.1._vzn_c._2020_o_zruseni_sj_pri_zs_smet.pdf170.28 KBPrevziať
PDF icon 291.2._dodatok_c.1_k_zriad_listine_zs_smet.pdf226.61 KBPrevziať
PDF icon 291.3._minedu_rozhodnutie_smet.pdf74.62 KBPrevziať
PDF icon 291.4._msvvas_rozh_smetanov.pdf83.91 KBPrevziať
PDF icon 292._msz_navrh_uzn_vzn_zrusenie_sj_zs_vamb.pdf158.76 KBPrevziať
PDF icon 292.1._vzn_c._2020_o_zruseni_sj_pri_zs_vamb.pdf135.89 KBPrevziať
PDF icon 292.2._dodatok_c.1_k_zriad_listine_zs_vamb.pdf152.35 KBPrevziať
PDF icon 292.3._minedu_rozhodnutie_fliszt_vamb.pdf75.13 KBPrevziať
PDF icon 292.4._msvvas_rozh_vambery.pdf85.84 KBPrevziať
PDF icon 293._msz_zrusenie_vzn_c._20_2019.pdf143.11 KBPrevziať
PDF icon 293.1._dovodova_sprava.pdf155.24 KBPrevziať
PDF icon 294._msz_-_navrh_na_uzavretie_partnerskej_zmluvy_medzi_mestami_dunajska_streda_a_gyor_madarsko.pdf217.87 KBPrevziať
PDF icon 294.1._partnerska_zmluva_gyor_ds_slov.pdf241.91 KBPrevziať
PDF icon 294.2._megallapodas_testvervarosi_kapcsolat_letesiteserol_hu_2020_08_29.pdf161.57 KBPrevziať
PDF icon 295._msz-_peticia_-za_vyrub_briez_vysadenych_na_sidlisku_sever_ii.pdf133.14 KBPrevziať
PDF icon 295.1._peticia-za_vyrub_briez_vysadenych_na_sidlisku_sever_ii._bez_ou.pdf442.67 KBPrevziať
14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 23. júna 2020, čas: 14.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz14.pdf224.25 KBPrevziať
PDF icon 236._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf104.15 KBPrevziať
PDF icon 236.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_19.05.2020_-_bez_ou.pdf284.34 KBPrevziať
PDF icon 237._msz_bezodplatna_zamena_pozemkov_hervay_mesto_ds_bez_osobnych_udajov.pdf430.76 KBPrevziať
PDF icon 237.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf661.2 KBPrevziať
PDF icon 237.2._vizualizacia.pdf125.1 KBPrevziať
PDF icon 238._msz_odkupenie_mk_a_vo_florida_villa_park_s.r.o.pdf451.63 KBPrevziať
PDF icon 238.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.5 MBPrevziať
PDF icon 238.2._vizualizacia.pdf66.46 KBPrevziať
PDF icon 239._msz_odkupenie_mk_a_vo_buant_s.r.o.pdf279.28 KBPrevziať
PDF icon 239.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf685.52 KBPrevziať
PDF icon 239.2._vizualizacia.pdf240.71 KBPrevziať
PDF icon 240._msz_odkupenie_mk_a_vo_wolf_center_one_s.r.o.pdf401.6 KBPrevziať
PDF icon 240.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.2 MBPrevziať
PDF icon 240.2._vizualizacia.pdf960.28 KBPrevziať
PDF icon 241._msz_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds_gropo_slovakia_s.r.o.pdf206.14 KBPrevziať
PDF icon 241.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf406.96 KBPrevziať
PDF icon 241.2._vizualizacia.pdf298.79 KBPrevziať
PDF icon 242._msz_uzavretie_zmluvy_o_buducej_zmluvy_o_zriadeni_vb_v_prospech_mesta_ds_zsr_sr.pdf204.34 KBPrevziať
PDF icon 242.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.16 MBPrevziať
PDF icon 242.2._vizualizacia.pdf314.24 KBPrevziať
PDF icon 243._msz_zamer_msks_bcs.pdf206.78 KBPrevziať
PDF icon 243.1._podklady_zamer_msks_bcz_bez_ou.pdf170.07 KBPrevziať
PDF icon 244._msz_vyhodnotenie_kpss_za_rok_2019_dov.spr_.pdf132.18 KBPrevziať
PDF icon 244.1._vyhodnotenie_kpss_za_rok_2019_text.cast_.pdf234.29 KBPrevziať
PDF icon 245._msz_navrh_na_vyplat.rocnej_odm.riad_.css_rok_2019_text.cast_.pdf138.48 KBPrevziať
PDF icon 245.1._navrh_na_vyplat.rocnej_odm.riad_.css_rok_2019_dov.sprava.pdf149.69 KBPrevziať
PDF icon 246._msz_navrh_na_vyplat.rocnej_odm.riad_.zps_rok_2019_dov.sprava.pdf131.84 KBPrevziať
PDF icon 246.1._navrh_na_vyplat.rocnej_odm.riad_.zps_rok_2019text.cast_.pdf185.02 KBPrevziať
PDF icon 247._msz_navrh_prem.ukazovatelov_riad.css_2020_dov.spr_.pdf145.79 KBPrevziať
PDF icon 247.1._navrh_prem.ukazovatelov_riad._css_2020_text.cast_.pdf98.87 KBPrevziať
PDF icon 248._msz_navrh_prem.ukazovatelov_riad.zps_2020_dov.spr_.pdf144.76 KBPrevziať
PDF icon 248.1._navrh_prem.ukazovatelov_riad.zps_2020_text.cast_.pdf151.48 KBPrevziať
PDF icon 249._msz_prem_ukaz_2020_msks.pdf114.07 KBPrevziať
PDF icon 250._msz_zamer_zriadenia_montekid.pdf110.72 KBPrevziať
PDF icon 250.1._montekid.pdf260.18 KBPrevziať
PDF icon 251._msz_navrh_vzn_css_dov.spr_.pdf193.54 KBPrevziať
PDF icon 251.1._vzn_css_text.cast_.pdf138.81 KBPrevziať
PDF icon 252._msz_navrh_vzn_zps_dov.spr_.pdf158.87 KBPrevziať
PDF icon 252.1._vzn_zps_text.cast_.pdf167.87 KBPrevziať
PDF icon 253._msz_navrh_uzn._vzn_zrusenie_sj_zsjil.pdf123.25 KBPrevziať
PDF icon 253.1._vzn_c._2019_o_zruseni_skolskej_jedalne_pri_zsjilemnickeho.pdf127.47 KBPrevziať
PDF icon 253.2._rozhodnutie_msvvas.pdf70.76 KBPrevziať
PDF icon 253.3._zriad_listina_bez_podpisu.pdf55.06 KBPrevziať
PDF icon 253.4._dodatok_c.1_k_zriad_listine.pdf109.66 KBPrevziať
PDF icon 254._msz_vzn_c._2018_o_dani_za_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf172.9 KBPrevziať
PDF icon 254.1._vzn_kt._sa_meni_vzn_c._14_2018_o_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf147.04 KBPrevziať
PDF icon 255._msz_-_vzn_kt._sa_meni_vzn_c._1_2015_o_poskytnuti_dotacii.pdf200.97 KBPrevziať
PDF icon 255.1._vzn_c._.2020_kt._sa_meni_vzn_c.1_2015_o_dotaciach.pdf233.9 KBPrevziať
PDF icon 256._msz_vzn_c._2020_kt._sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom.pdf229.42 KBPrevziať
PDF icon 256.1._nebytove_priestory.pdf156.29 KBPrevziať
PDF icon 256.2._vzn_c._2020_kt._sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf144.74 KBPrevziať
PDF icon 257._msz_vzn_nazov_ulice.pdf143.82 KBPrevziať
PDF icon 257.1._vzn_c._._2020_o_urceni_nazvu_ulice.pdf143.85 KBPrevziať
PDF icon 257.2._prilohy_k_vzn_c._._2020_o_urceni_nazvu_ulice_priloha.pdf467.34 KBPrevziať
PDF icon 258._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_ii.polrok_2019.pdf143.28 KBPrevziať
13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 19. mája 2020, čas: 13.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz13.pdf131.48 KBPrevziať
PDF icon 222._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf102.34 KBPrevziať
PDF icon 222.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_25.02.2020.pdf245.05 KBPrevziať
PDF icon 222.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_24.03.2020.pdf183.36 KBPrevziať
PDF icon 222.3._kontrola_plnenia_uzn_msz-_22.04.2020.pdf166.11 KBPrevziať
PDF icon 223._msz_-_zav_ucet_2019.pdf158.96 KBPrevziať
PDF icon 223.1._2019zaverecny_ucet_fin.verzia.pdf9.15 MBPrevziať
PDF icon 223.2._sprava_auditora.pdf130.56 KBPrevziať
PDF icon 223.3._stanovisko_hk_k_zu_2019.pdf165.7 KBPrevziať
PDF icon 224._msz_-_zmena_rozpoctu_3_2020.pdf107.23 KBPrevziať
PDF icon 224.1._dovodova_sprava_zmena_c._3.pdf121.34 KBPrevziať
PDF icon 224.2._zmena_c.3_prijmy.pdf207.21 KBPrevziať
PDF icon 224.3._zmena_c._3_vydavky.pdf818.97 KBPrevziať
PDF icon 224.4._register_2020-1_-k_zmena_c.3.pdf324.76 KBPrevziať
PDF icon 225._msz_-_bezodplatna_zamena_pozemkov_bgi_s.r.o._mesto_ds.pdf352.82 KBPrevziať
PDF icon 225.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf2 MBPrevziať
PDF icon 225.2._vizualizacia.pdf80.07 KBPrevziať
PDF icon 226._msz_-_bezodplatny_prevod_pozemkov_od_spf_sportova_malodvornicka.pdf205.12 KBPrevziať
PDF icon 226.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf746.17 KBPrevziať
PDF icon 226.2._vizualizacia.pdf95.18 KBPrevziať
PDF icon 227._msz_-_odkupenie_par._1667_12_od_ttsk.pdf212.64 KBPrevziať
PDF icon 227.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf457 KBPrevziať
PDF icon 227.2._vizualizacia.pdf78.1 KBPrevziať
PDF icon 228._msz_odpredaj_spoluvlastnickeho_podielu_antalova_barbora_bez_ososbnych_udajov.pdf311.27 KBPrevziať
PDF icon 228.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf202.09 KBPrevziať
PDF icon 228.2._vizualizacia.pdf74.19 KBPrevziať
PDF icon 229._msz_-_aa_stavby_s.r.o._zriadenie_vecneho_bremena.pdf176.5 KBPrevziať
PDF icon 229.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf715.79 KBPrevziať
PDF icon 229.2._vizualizacia.pdf300.69 KBPrevziať
PDF icon 230._msz_georeal_a.s._zriadenie_vecneho_bremena.pdf173.59 KBPrevziať
PDF icon 230.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf974.97 KBPrevziať
PDF icon 230.2._vizualizacia.pdf238.75 KBPrevziať
PDF icon 231._msz_-_upn_zad_13_2020.pdf272.55 KBPrevziať
PDF icon 231.1._msz_13_-_upn_zad_13_2020_-_prilohy.pdf513.86 KBPrevziať
PDF icon 232._msz_-_navrh_na_schval._prevadzkovania_cultacross.pdf165.34 KBPrevziať
PDF icon 233._msz_-_navrh_na_schval._prevadzkovania_ver.vodovodu_a_vk.pdf169.99 KBPrevziať
PDF icon 234._msz_-_dodatok_c._5_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnych_bytoch.pdf280.27 KBPrevziať
PDF icon 234.1._dodatok_c._5_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte.pdf158.01 KBPrevziať
PDF icon 235._msz_-_navrh_na_zmenu_uzn.pdf154.47 KBPrevziať
12. materiály na prijatie uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda prostredníctvom elektronickej komunikácie, dátum: 22.4.2020
10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 25. februára 2020, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz10.pdf132.9 KBPrevziať
PDF icon 198._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf98.38 KBPrevziať
PDF icon 198.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_26.11.2019_-_bez_ou.pdf342.69 KBPrevziať
PDF icon 198.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_19.12.2019.pdf169.33 KBPrevziať
PDF icon 199._msz_-sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2019_-_elolap.pdf85.56 KBPrevziať
PDF icon 199.1._msz_-sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2019.pdf116.09 KBPrevziať
PDF icon 200._msz_-_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_janfebr_2020_-_elolap.pdf86.76 KBPrevziať
PDF icon 200.1._msz_-_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_janfebr_2020.pdf300.55 KBPrevziať
PDF icon 201._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2020_-_elolap.pdf83.7 KBPrevziať
PDF icon 201.1._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2020.pdf122.07 KBPrevziať
PDF icon 202._msz_odkupenie_mk_a_vo_uher_tibor.pdf277.44 KBPrevziať
PDF icon 202.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf465 KBPrevziať
PDF icon 202.2._vizualizacia.pdf573.39 KBPrevziať
PDF icon 203._msz_vypozicka_oz_konde_miklos.pdf252.15 KBPrevziať
PDF icon 203.1._podklady_oz_konde_miklos.pdf232.45 KBPrevziať
PDF icon 204._msz_zad_12_2019.pdf203.89 KBPrevziať
PDF icon 204.1._vzn_navrh_zad_12_2019.pdf136.83 KBPrevziať
PDF icon 204.2._textova_cast_zad_12_2019.pdf2.31 MBPrevziať
PDF icon 204.3._zavazna_cast_zad_12_2019.pdf2.23 MBPrevziať
PDF icon 204.4._komplexny_urbanisticky_navr_zad_12_2019.pdf987.51 KBPrevziať
PDF icon 204.5._regulacny_vykres_zad_12_2019.pdf1.06 MBPrevziať
PDF icon 204.6._navrh_dopravneho_vybavenia_zad_12_2019.pdf1.16 MBPrevziať
PDF icon 204.7._zabery_polnohospodarskej_pody_zad_12_2019.pdf987.35 KBPrevziať
PDF icon 204.8._stanoviska_k_navrhu_zad_12_2019.pdf426.48 KBPrevziať
PDF icon 204.9._sprava_o_prerokovani_zad_12_2019.pdf80.68 KBPrevziať
PDF icon 205._msz_-_zasady_programu_podpora_noveho_byvania_-_a_feszekrako_tamogatasi_program_alapelvei_-_jav_2.pdf131.93 KBPrevziať
PDF icon 205.1._zakladne_zasady_-_a_feszekrako_tamogatasi_program_alapelvei_-_jav.pdf110.13 KBPrevziať
PDF icon 206._msz-_navrh_na_schvalenie_dodatku_c.1_.pdf124.89 KBPrevziať
PDF icon 206.1._dodatok_c.1_k_organizacnemu_poriadku_msp_ds.pdf290.05 KBPrevziať
PDF icon 207._msz-_navrh_na_schvalenie_daru_pre_partnerske_mesto_beregovo.pdf144.39 KBPrevziať
PDF icon 208._msz_-_najomne_byty_.pdf134.49 KBPrevziať
PDF icon 209._msz_dot_elolap.pdf128.68 KBPrevziať
PDF icon 209.1._msz_dot_material_2020.pdf208.83 KBPrevziať
PDF icon 210._msz_ocenenie_elolapmat_2020.pdf131.17 KBPrevziať
PDF icon 211._msz_konc._sportu_-_elolap.pdf130.95 KBPrevziať
PDF icon 211.1._msz_konc_sportu_2020.pdf361.11 KBPrevziať
PDF icon 212._msz-vzn_o_sposobe_organizovania_miestneho_referenda.pdf255.05 KBPrevziať
PDF icon 212.1._vzn-miestne_referendum.pdf319.87 KBPrevziať
PDF icon 213._msz_navrh_uzn._vzn_2020_ochranne_pasmo_pohrebiska.pdf129.37 KBPrevziať
PDF icon 213.1._vzn_c._._2020_ochranne_pasmo_pohrebiska.pdf103.51 KBPrevziať
PDF icon 213.2._pomocny_material_vizualizacia.pdf409.98 KBPrevziať
PDF icon 214._msz_prilezitostny_najom_fedolap_ds.pdf163.43 KBPrevziať
PDF icon 214.1._msz_prilezitostny_najom_anyag.pdf130.2 KBPrevziať
PDF icon 215._msz-vzn_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku_na_uzemi_mesta_ds-_zmena.pdf245.93 KBPrevziať
PDF icon 215.1._vzn_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku_na_uzemi_mesta.pdf207.53 KBPrevziať
PDF icon 216._msz-_peticia_-proti_premiestneniu_autobusovej_zastavky.pdf171.2 KBPrevziať
PDF icon 216.1._peticia-autobusova_zastavka.pdf68.04 KBPrevziať
9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 19. decembra 2019, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz9.pdf104.16 KBPrevziať
PDF icon 197._msz_finacna_podpora.pdf107.73 KBPrevziať
8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 26. novembra 2019, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz8.doc_bez_osobnych_udajov.pdf204.2 KBPrevziať
PDF icon 161._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf103.94 KBPrevziať
PDF icon 161.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2019_09_24.pdf386.13 KBPrevziať
PDF icon 162._msz_zmena_rozpoctu_5_2019.pdf108.82 KBPrevziať
PDF icon 162.1.dovodova_sprava.pdf144.73 KBPrevziať
PDF icon 162.2.zmena_prijmy_c._5.pdf213.79 KBPrevziať
PDF icon 162.3.zmena_vydavky_5.pdf827.23 KBPrevziať
PDF icon 162.4.register_2019_-_zmena_c5.pdf368.07 KBPrevziať
PDF icon 163._msz_vzn_c_2019_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj.pdf141.81 KBPrevziať
PDF icon 163.1.vzn_miestny_poplatok_za_rozvoj.pdf108.11 KBPrevziať
PDF icon 164._mszxx_2019.pdf105.89 KBPrevziať
PDF icon 164.1.verz_rozpocet_2020.pdf1.49 MBPrevziať
PDF icon 164.2.prijmy_msu_cora.pdf107.22 KBPrevziať
PDF icon 164.3.programovy_rozpocet_msu_cora.pdf142.3 KBPrevziať
PDF icon 164.4.vydavky_msu_cora.pdf128.05 KBPrevziať
PDF icon 164.5.register_2020.pdf254.83 KBPrevziať
PDF icon 164.6.css_navrh_rozpoctu_2020.pdf105.22 KBPrevziať
PDF icon 164.7.cvc_navrh_rozpoctu_za_2020.pdf96.32 KBPrevziať
PDF icon 164.8.msks_navrh_na_rozpocet_r._2020-2022.pdf220.5 KBPrevziať
PDF icon 164.9.zs_jilemnicky_navrh_rozpoctu_2020_2.pdf568.61 KBPrevziať
PDF icon 164.10.zs_kodalya_navrh_na_rozpocet_2020_2022.pdf424 KBPrevziať
PDF icon 164.11.zs_smetanov_navrh_rozpoctu_na_rok_2020.pdf113.75 KBPrevziať
PDF icon 164.12.zs_szaboa_navrh_rozpoctu_na_rok_2020.pdf104.89 KBPrevziať
PDF icon 164.13.zs_vamberyho_navrh_rozpoctu_2020.pdf480.69 KBPrevziať
PDF icon 164.14.zus_navrh_rozpoctu_2020.pdf208.57 KBPrevziať
PDF icon 164.15.zps_navrh_rozpoctu_na_rok_2020.pdf160.75 KBPrevziať
PDF icon 164.16._stanovisko_hk_rozpocet_2020.pdf108.08 KBPrevziať
PDF icon 165._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol-nov_2019.pdf70.01 KBPrevziať
PDF icon 165.1.sprava_o_vysledkoch_kontrol-nov_2019.pdf144.58 KBPrevziať
PDF icon 166._msz_bezodplatna_zamena_pozemkov_kifer_ivan_mesto_ds_bez_osobnych_udajov.pdf253.75 KBPrevziať
PDF icon 166.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.95 MBPrevziať
PDF icon 166.2._vizualizacia.pdf140.97 KBPrevziať
PDF icon 167._msz_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds_slovenska_posta_a.s.pdf204.29 KBPrevziať
PDF icon 167.1._podklady.pdf642.31 KBPrevziať
PDF icon 167.2._vizualizacia.pdf194.62 KBPrevziať
PDF icon 168._msz_viwo_s.r.o._zriadenie_vecneho_bremena.pdf171.1 KBPrevziať
PDF icon 168.1._podklady.pdf551.78 KBPrevziať
PDF icon 168.2._vizualizacia.pdf145.38 KBPrevziať
PDF icon 169._msz_odkupenie_pozemkov_od_zidovska_nabozenska_obec_ds_za_symbolicku_kupnu_cenu.pdf203.26 KBPrevziať
PDF icon 169.1._podklady.pdf493.34 KBPrevziať
PDF icon 169.2._vizualizacia.pdf173.1 KBPrevziať
PDF icon 170._msz_dodatok_c._4_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnych_bytoch.pdf264.74 KBPrevziať
PDF icon 170.1._dodatok_c._4_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte.pdf106.08 KBPrevziať
PDF icon 171._msz_prevadzkovanie_verejneho_wc.pdf112.41 KBPrevziať
PDF icon 172._msz_uzavretie_zmluvy_mds_ttsk.pdf133.49 KBPrevziať
PDF icon 172.1._zmluva_o_zdruzeni_financnych_prostriedkov_a_vzajomnej_spolupraci_ds_ttsk.pdf190.16 KBPrevziať
PDF icon 173._msz_vzn_c_2019_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._6_2016_o_nakladani_s_odpadom.pdf120.39 KBPrevziať
PDF icon 173.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._6_2016_o_nakladani_s_ko.pdf113.95 KBPrevziať
PDF icon 174._msz_vzn_ktorym_sa_meni_vzn_c._12_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady.pdf171.06 KBPrevziať
PDF icon 174.1._vzn_c.12_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_dso.pdf131.61 KBPrevziať
PDF icon 175._msz_vymenovanie_csr_merkur_n.f.pdf134.95 KBPrevziať
PDF icon 176._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2019.pdf167.25 KBPrevziať
PDF icon 175.1._statut_merkur_n.f.pdf260.67 KBPrevziať
PDF icon 176.1._vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2019.pdf158.58 KBPrevziať
PDF icon 177._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2020_.pdf164.17 KBPrevziať
PDF icon 177.1._vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2020_.pdf220.92 KBPrevziať
PDF icon 178._msz_vzn_skolske_obvody_.pdf162 KBPrevziať
PDF icon 178.1._vzn_skolske_obvody_.pdf209.65 KBPrevziať
PDF icon 179._msz_vzn_komunitne_centrum_.pdf154.14 KBPrevziať
PDF icon 179.1._vzn_komunitne_centrum_.pdf140.42 KBPrevziať
PDF icon 180._msz_vzn_dotacia_z_rozp.mesta_zmena.pdf167.36 KBPrevziať
PDF icon 180.1._vzn_dotacia_z_rozp.mesta_zmena.pdf135.34 KBPrevziať
PDF icon 181._msz_odnatie_spravy_nebytovych_priestorov_.pdf135.56 KBPrevziať
PDF icon 182._msz_vypozicanie_nebytovych_priestorov_sj.pdf202.02 KBPrevziať
PDF icon 183._msz_vzn._2019_o_zruseni_sj_pri_zsgysz.pdf124.66 KBPrevziať
PDF icon 183.1._navrh_dodatku_c._1_k_zriadovacej_listine_zsgysz.pdf103.3 KBPrevziať
PDF icon 183.2._vzn_c._2019_o_zruseni_skolskej_jedalne_pri_zssgysz.pdf136.24 KBPrevziať
PDF icon 184._msz_zaradenie_vyradenie_zs_jilemnickeho_.pdf165.49 KBPrevziať
PDF icon 185._msz_zaradenie_vyradenie_zs_kodalya_.pdf166.42 KBPrevziať
PDF icon 186._msz_zaradenie_vyradenie_zs_smetanov_haj.pdf166.54 KBPrevziať
PDF icon 187._msz_zaradenie_vyradenie_zs_vamberyho.pdf167.58 KBPrevziať
PDF icon 188._msz_rada_skoly.pdf159.56 KBPrevziať
PDF icon 189._msz-_eticky_kodex.pdf136.68 KBPrevziať
PDF icon 189.1._eticky_kodex_volenych_predstavitelov_mesta_dunajska_streda.pdf215.58 KBPrevziať
PDF icon 190._msz-_predaj_kmenovej_akcie_arena_dsz.pdf142.54 KBPrevziať
PDF icon 191._msz_2019_digivil.pdf182.7 KBPrevziať
PDF icon 192._msz_zidovske_muzeum.pdf261.47 KBPrevziať
PDF icon 193._msz_navrh_podpory_europskej_obcianskej_iniciativy.pdf176.69 KBPrevziať
PDF icon 194._msz_harmonogr.pdf123.18 KBPrevziať
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 24. septembra 2019, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz7.pdf382.54 KBPrevziať
PDF icon 133._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf246.88 KBPrevziať
PDF icon 133.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2019_06_25.pdf659.4 KBPrevziať
PDF icon 134._msz_inforn_o_plneni_rozpoctu_1_polrok_2019.pdf129 KBPrevziať
PDF icon 134.1._cerpanie_polrok_2019.pdf135.46 KBPrevziať
PDF icon 134.2._prijem_cerpanie.pdf246.06 KBPrevziať
PDF icon 134.3._cerpanie_vydavky_30.6.2019.pdf898.65 KBPrevziať
PDF icon 134.5._register_2019_-_cerpanie_30062019.pdf373.66 KBPrevziať
PDF icon 134.6._stanovisko_hk_k_stavu_dlhu_k_31-12-18_a_30-06-19.pdf93.51 KBPrevziať
PDF icon 135._msz_kosolidacia_2019.pdf111.36 KBPrevziať
PDF icon 135.1._kons.vyrocna_sprava_mu_ds_2018.pdf1.74 MBPrevziať
PDF icon 135.2._konsolidovana_uctovna_zavierka_2018.pdf126.7 KBPrevziať
PDF icon 135.3._poznamky_kuz_mu_ds_2018.pdf1.39 MBPrevziať
PDF icon 135.4._sprava_auditora.pdf245.48 KBPrevziať
PDF icon 136._msz_zmena_rozpoctu_4_2019.pdf109.25 KBPrevziať
PDF icon 136.1._dovodova_sprava.pdf141.26 KBPrevziať
PDF icon 136.2._zmena_prijmy_c._4.pdf209.41 KBPrevziať
PDF icon 136.3._zmena_vydavky_nova.pdf810.46 KBPrevziať
PDF icon 136.4._register_2019_zmena_c4.pdf365.85 KBPrevziať
PDF icon 137._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii._polrok_2019.pdf478.94 KBPrevziať
PDF icon 138._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_aug_sept_2019.pdf667.32 KBPrevziať
PDF icon 139._msz_odkupenie_pozemku_od_omv_okruzna_krizovatka_pri_cintorine_v_mb.pdf376.26 KBPrevziať
PDF icon 139.1._podklady.pdf776.77 KBPrevziať
PDF icon 139.2._vizualizacia.pdf143 KBPrevziať
PDF icon 140._msz_bezodplatny_prevod_pozemkov_od_spf_okruzna_krizovatka_pri_cintorine_v_mb.pdf325.1 KBPrevziať
PDF icon 140.1._podklady.pdf674.81 KBPrevziať
PDF icon 140.2._vizualizacia.pdf418.16 KBPrevziať
PDF icon 141._msz_odkupenie_vodovodu_a_kanalizacie_za_symb._kupnu_cenu.pdf378.52 KBPrevziať
PDF icon 141.1._podklady.pdf1.26 MBPrevziať
PDF icon 141.2._vizualizacia.pdf453.47 KBPrevziať
PDF icon 142._msz_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds_szomolai_cekoss.pdf322.64 KBPrevziať
PDF icon 142.1._podklady.pdf470.92 KBPrevziať
PDF icon 142.2._vizualizacia.pdf315.44 KBPrevziať
PDF icon 143._msz_odpredaj_par._1880_179_reform_kres._cirkev_ds.pdf475.03 KBPrevziať
PDF icon 143.1._podklady.pdf1.09 MBPrevziať
PDF icon 143.2._vizualizacia.pdf91.34 KBPrevziať
PDF icon 144._msz_garazove_boxy.pdf505.22 KBPrevziať
PDF icon 145._msz_navrh_na_schvalenie_zalozenia_arena_ds_a.s._1.pdf236.98 KBPrevziať
PDF icon 145.1._priloha.pdf69.2 KBPrevziať
PDF icon 146._msz_navrh_na_schvalenie_dalsieho_konatela_gastro_ds_s.r.o_-_kopia.pdf226.5 KBPrevziať
PDF icon 147._msz_informacia_o_vysledku_kontroly_nku.pdf251.17 KBPrevziať
PDF icon 148._msz_vzn_ktorym_sa_zrusuje_vzn_c._9-2010_v_zneni_vzn_c._11-2011.pdf274.32 KBPrevziať
PDF icon 148.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_zrusuje_vzn_c._9_2010.pdf137.05 KBPrevziať
PDF icon 148.2._vzn_hu_c._2019_ktorym_sa_zrusuje_vzn_c._9_2010_hu.pdf278.9 KBPrevziať
PDF icon 149._msz_vzn_c_2019_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._2_2019_o_docasnom_parkovani.pdf172.33 KBPrevziať
PDF icon 149.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.2_2019_o_docasnom_parkovani.pdf143.16 KBPrevziať
PDF icon 149.2._vzn_hu_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.2_2019_o_docasnom_parkovani.pdf237.72 KBPrevziať
PDF icon 150._vzn_c._2019_o_podrobnostiach_o_vykone_taxisluzby.pdf174.07 KBPrevziať
PDF icon 150.1._vzn_o_podrobnostiach_o_vykone_taxisluzby_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_msz.pdf258 KBPrevziať
PDF icon 150.2._vzn_hu_c._2019_o_vykone_taxisluzby_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_hu.pdf355.61 KBPrevziať
PDF icon 151._msz_vzn_o_urcenie_nazvu_ulic.pdf109.06 KBPrevziať
PDF icon 151.1._priloha_c1.pdf264.97 KBPrevziať
PDF icon 151.2._priloha_c2.pdf188.3 KBPrevziať
PDF icon 151.3._priloha_c3.pdf251.48 KBPrevziať
PDF icon 151.4._vzn_o_urcenie_nazvu_ulic_3_ulice_sk.pdf99.29 KBPrevziať
PDF icon 152._msz_zad_11_2019.pdf123.53 KBPrevziať
PDF icon 152.1._navrh_vzn_zad_11_2019.pdf137.59 KBPrevziať
PDF icon 152.3._graficka_cast_zad_11_2019.pdf342.31 KBPrevziať
PDF icon 152.4._smerna_cast_zad_11_2019.pdf507.22 KBPrevziať
PDF icon 152.5._zavazna_cast_zad_11_2019.pdf807.32 KBPrevziať
PDF icon 152.6._preskumanie_zad_11_2019.pdf218.6 KBPrevziať
PDF icon 152.7._stanoviska_k_navrhu_zad_11_2019.pdf310.93 KBPrevziať
PDF icon 152.8._vzn_javaslat_teruletrendezesi_terv_11_2019.pdf138.79 KBPrevziať
PDF icon 153._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_2019_gastro.pdf167.65 KBPrevziať
PDF icon 153.1._vzn_dotacia_na_ziaka_2019_gastro_-_anyag.pdf159.58 KBPrevziať
PDF icon 153.2._vzn_-_hu-2019-iskolak_tamogatasa-modositas.pdf158.18 KBPrevziať
PDF icon 154._msz_vzn._2019_o_zruseni_sj_pri_zsgysz.pdf171.63 KBPrevziať
PDF icon 154.1._vzn_c._2019_o_zruseni_skolskej_jedalne_pri_zsgysz.pdf143.16 KBPrevziať
PDF icon 154.2._vzn-szabo_gyula_ai_iskolai_etkezde_megszunteteserol-hu.pdf135.32 KBPrevziať
PDF icon 155._msz_navrh_na_schvalenie_dodatku_c.1_k_zriadovacej_listine_zs_gysz.pdf161.11 KBPrevziať
PDF icon 155.1._navrh_dodatku_c._1_k_zriadovacej_listine_zsgysz.pdf156.27 KBPrevziať
PDF icon 156._msz_navrh_na_vymenovanie_riaditela_css_2019.pdf451.23 KBPrevziať
PDF icon 156.1._navrh_na_vymenovanie_riaditela_css_2019.pdf106.75 KBPrevziať
PDF icon 157._msz_navrh_na_vymenovanie_riaditela_msks_2019.pdf453.09 KBPrevziať
PDF icon 157.1._navrh_na_vymenovanie_riaditela_msks_2019.pdf111.33 KBPrevziať
PDF icon 158._msz_navrh_na_vymenovanie_riaditela_zps_2019.pdf451.61 KBPrevziať
PDF icon 158.1._navrh_na_vymenovanie_riaditela_zps_2019.pdf108.56 KBPrevziať
PDF icon 159._msz_peticia_-_omv_cerp._stanica.pdf136.66 KBPrevziať
PDF icon 159.1._peticio_-_omv.pdf138.66 KBPrevziať
PDF icon 160._msz_informacia-dron_industrie_s.r.o.pdf148.17 KBPrevziať
PDF icon 160.1._info-dron.pdf320.32 KBPrevziať
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 25. júna 2019, čas: 13.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz6_bez_ou.pdf389.84 KBPrevziať
PDF icon 103._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf245.54 KBPrevziať
PDF icon 103.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2019_04_16.pdf644.99 KBPrevziať
PDF icon 104._msz_nuzn_na_schvalenie_opatreni.pdf385.85 KBPrevziať
PDF icon 105._msz_nuzn_vzn_c._2019_o_zruseni_strediska_sluzieb_skole.pdf410 KBPrevziať
PDF icon 105.1._vzn_c._2019_o_zruseni_strediska_sluzieb_skole_004.pdf288.47 KBPrevziať
PDF icon 105.2._vzn-iskolai_szolgaltatokozpont-hu.pdf299.36 KBPrevziať
PDF icon 106._msz_zmena_rozpoctu_3_2019.pdf108.83 KBPrevziať
PDF icon 106.1._dovodova_sprava_zmena_3_2019_nova.pdf148.1 KBPrevziať
PDF icon 106.2._zmena_prijmy_c._3.pdf205.97 KBPrevziať
PDF icon 106.3._zmena_vydavky_3.pdf811.03 KBPrevziať
PDF icon 106.4._register_2019_-_zmena_c3.pdf355.64 KBPrevziať
PDF icon 107._msz_odperadj_par._2669_6_v_prospech_kovacs_lorant_bez_ososbnych_udajov.pdf267.1 KBPrevziať
PDF icon 107.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf248.04 KBPrevziať
PDF icon 107.2._vizualizacia.pdf62.9 KBPrevziať
PDF icon 108._msz_zamena_pozemkov_tajbor_s.r.o._mesto_ds.doc.pdf218.19 KBPrevziať
PDF icon 108.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf691.8 KBPrevziať
PDF icon 108.2._vizualizacia.pdf198.12 KBPrevziať
PDF icon 109._msz_odkupenie_rozsirenia_mk_okruznej_krizovatky_a_vo_pri_tesco_ds_pozemkoz_za_symb._kupnu_cenu.pdf289.75 KBPrevziať
PDF icon 109.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.03 MBPrevziať
PDF icon 109.2._vizualizacia.pdf357.07 KBPrevziať
PDF icon 110._msz_vertikal_invest_s.r.o.pdf171.31 KBPrevziať
PDF icon 110.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf556.04 KBPrevziať
PDF icon 110.2._vizualizacia.pdf189.63 KBPrevziať
PDF icon 111._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._szalay_ondrej.pdf169.84 KBPrevziať
PDF icon 111.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf701.77 KBPrevziať
PDF icon 111.2._vizualizacia.pdf326.31 KBPrevziať
PDF icon 112._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._uher_tibor.pdf170.66 KBPrevziať
PDF icon 112.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf592 KBPrevziať
PDF icon 112.2._vizualizacia.pdf328.91 KBPrevziať
PDF icon 113._msz_zriadenie_vb_v_prospech_zapadoslovenska_vodarenska_spolocnost_a.s.pdf208.99 KBPrevziať
PDF icon 113.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf727.12 KBPrevziať
PDF icon 113.2._vizualizacia.pdf169.8 KBPrevziať
PDF icon 114._msz_bufet_zs_jilemnickeho.pdf462.37 KBPrevziať
PDF icon 114.1._podklady_zs_jilemnickeho_bufet.pdf20.27 KBPrevziať
PDF icon 115._msz_bufet_zs_szaboa.pdf463.44 KBPrevziať
PDF icon 115.1._podklady_zs_szabova_bufet.pdf20.48 KBPrevziať
PDF icon 116._msz_zs_kodalya_adventim.pdf384.74 KBPrevziať
PDF icon 116.1._podklady_zs_kodalya_adventim.pdf178.72 KBPrevziať
PDF icon 117._msz_navrh_na_schvalenie_dodatku_c._1_k_rozpoctovym_pravidlam_mesta_ds-msz.pdf423.21 KBPrevziať
PDF icon 117.1._dodatok_c._1_k_rozpoctovym_pravidlam_mesta_dunajska_streda.pdf310.28 KBPrevziať
PDF icon 117.2._rozpoctove_pravidla_mesta_dunajska_streda.pdf248.25 KBPrevziať
PDF icon 118._msz_navrh_na_schvalenie_dodatku_c.2_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo.pdf335.59 KBPrevziať
PDF icon 118.1._dodatok_c.2_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf302.06 KBPrevziať
PDF icon 118.2._rozpoctove_pravidla_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf168.03 KBPrevziať
PDF icon 118.3._dodatok_c._1_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf144.84 KBPrevziať
PDF icon 119._msz_navrh_na_schvalenie_zasad_odmenovania_poslancov.pdf134.8 KBPrevziať
PDF icon 119.1._zasady_odmenovania_poslancov.pdf87.83 KBPrevziať
PDF icon 120._msz_navrh_na_odvolanie_riaditelov_ropo.pdf423.36 KBPrevziať
PDF icon 121._msz_navrh_na_zverenie_prevadzkovania_ulozisk_.bicyklov_municipal.pdf422.4 KBPrevziať
PDF icon 122._msz_navrh_na_zmenu_a_doplnenie_uznesenia_msz_c._627_2018_29.pdf335.32 KBPrevziať
PDF icon 122.1._uzn.c._627.pdf287.18 KBPrevziať
PDF icon 123._msz_navrh_zmluvy_o_spolupraci_medzi_mestom_dsdsgsbgi.pdf346.09 KBPrevziať
PDF icon 123.1._zmluva_o_spolupraci.pdf365.37 KBPrevziať
PDF icon 124._msz_6_zad_2019_upn.pdf314.39 KBPrevziať
PDF icon 124.1._priloha_c.1_podnety_odmietnute.pdf60.68 KBPrevziať
PDF icon 124.2._priloha_c.2_podnety_suhlas.pdf62.54 KBPrevziať
PDF icon 124.3._priloha_c.3_zad10-2019_regulacny_vykres.pdf5.18 MBPrevziať
PDF icon 125._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_2019_jun_ok.pdf173.28 KBPrevziať
PDF icon 125.1._vzn_dotacia_na_ziaka_2019_jun_.pdf156.96 KBPrevziať
PDF icon 125.2._vzn_-_hu-2019-iskolak_tamogatasa-modositas.pdf230.9 KBPrevziať
PDF icon 126._msz_pobyt.pdf210.07 KBPrevziať
PDF icon 126.1._vzn_pobyt.pdf176.19 KBPrevziať
PDF icon 126.2._vzn-2019-_reszleges_koltsegteritesre_iranyulo_jarulek_osszegenek_meghatarozasarol-hu.pdf431.67 KBPrevziať
PDF icon 127._msz_navrh_na_schvalenie_zmeny_zasad_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty-2nyelvu.pdf253.8 KBPrevziať
PDF icon 128._msz_navrh_na_schvalenie_poh.pdf186.41 KBPrevziať
PDF icon 128.1._poh_2020_ds_kv.pdf2.3 MBPrevziať
PDF icon 129._msz_peticia_-cudzinecka_policia.pdf177.42 KBPrevziať
PDF icon 130._msz_peticia_-zahradny_odpad.pdf178.11 KBPrevziať
PDF icon 131._msz_navrh_na_schvalenie_zriadenia_odbornej_komisie.pdf383.56 KBPrevziať
PDF icon 131.1._szladits_kerveny.pdf42.72 KBPrevziať
PDF icon 132._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_ii.polrok_2019.pdf326.17 KBPrevziať
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 16. apríl 2019, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz5.pdf375.56 KBPrevziať
PDF icon 76._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf246.69 KBPrevziať
PDF icon 76.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2019_03_19_.pdf492.24 KBPrevziať
PDF icon 76.2._kontrola_plnenia_uzn_msz2019_02_19.pdf686.78 KBPrevziať
PDF icon 77._msz_zav_ucet_2018.pdf160.41 KBPrevziať
PDF icon 77.1._zaverecny_ucet_2018.pdf15.78 MBPrevziať
PDF icon 77.2._sprava_nezav_auditora.pdf139.5 KBPrevziať
PDF icon 77.3._zs_kodaly_rozb._hosp.za_r._rok_2018.pdf312.24 KBPrevziať
PDF icon 77.4._zs_kodaly_individualna_uctovna_zavierka.pdf116.85 KBPrevziať
PDF icon 77.5._zs_kodaly_opisy_fin_vykazov.pdf87.74 KBPrevziať
PDF icon 77.6._zs_szabo_rozb._hosp._2018.pdf859.48 KBPrevziať
PDF icon 77.7._zs_szabo_individualna_uctovna_zavierka.pdf109.83 KBPrevziať
PDF icon 77.8._zs_szabo_fin1.pdf97 KBPrevziať
PDF icon 77.9._zs_vamberyho_rozb.hosp_za_rok_2018.pdf290.8 KBPrevziať
PDF icon 77.10._zs_vamberyho_individualna_uctovna_zavierka.pdf79.53 KBPrevziať
PDF icon 77.11._zs_vamberyho_fin1-12.pdf88.14 KBPrevziať
PDF icon 77.12._zs_jilemnickeho_rozbor_hosp.za_rok_2018.pdf1.17 MBPrevziať
PDF icon 77.13._zs_jilemnickeho_individualna_uctovna_zavierka.pdf79.6 KBPrevziať
PDF icon 77.14._zs_jilemnickeho_fin1-12.pdf79.5 KBPrevziať
PDF icon 77.15._zs_smetanov_rozbor_za_rok_2018.pdf418.16 KBPrevziať
PDF icon 77.16._zs_smetanov_individ_uct_zav.pdf79.42 KBPrevziať
PDF icon 77.17._zs_smetanov_opisy_fin_vykazov.pdf83.3 KBPrevziať
PDF icon 77.18._zus-rozbor_hospodarenia_01.01.2018-31.12.2018.pdf305.28 KBPrevziať
PDF icon 77.19_zus_individualna_uctovna_zavierka.pdf78.94 KBPrevziať
PDF icon 77.20._zus_opisy_fin_vykazov.pdf55.26 KBPrevziať
PDF icon 77.21._sss_rozbor_hospodarenia_za_rok_2018.pdf429.78 KBPrevziať
PDF icon 77.22._sss_suvaha.pdf136.24 KBPrevziať
PDF icon 77.23._sss_vykaz_ziskov_a_strat.pdf127.06 KBPrevziať
PDF icon 77.24._sss_opisy_fin_vykazov.pdf54.94 KBPrevziať
PDF icon 77.25._msks_rozbor_hospodarenia_rok_2018.pdf504.74 KBPrevziať
PDF icon 77.26._msks_individualna_uctovna_zavierka.pdf121.06 KBPrevziať
PDF icon 77.27._msks_fin_1_12.pdf68.16 KBPrevziať
PDF icon 77.28._msks_jelentes_hodnotenie_r_2018.pdf583.79 KBPrevziať
PDF icon 77.29._cvc_rozb_hosp_za_r_2018.pdf407.5 KBPrevziať
PDF icon 77.30._cvc_individualna_uctovna_zavierka.pdf79.18 KBPrevziať
PDF icon 77.31._cvc_opisy_fin_vykazov.pdf51.89 KBPrevziať
PDF icon 77.32._css-rozbor_hospodarenia_rok_2018.pdf336.2 KBPrevziať
PDF icon 77.33._css_individualna_uctovna_zavierka.pdf79.36 KBPrevziať
PDF icon 77.34._css_opisy_fin_vykazov.pdf54.07 KBPrevziať
PDF icon 77.35._zps_rozbor_hospodarenia_za_rok_2018.pdf196.75 KBPrevziať
PDF icon 77.36._zps_komentar_k_rozboru_hospodarenia_rok_2018.pdf128.41 KBPrevziať
PDF icon 77.37._zps_suvaha_k_31.12.2018.pdf136.03 KBPrevziať
PDF icon 77.38._zps_vykaz_ziskov_a_strat.pdf127.01 KBPrevziať
PDF icon 77.39._zps_fin_1-12_-_prijmy.pdf80.54 KBPrevziať
PDF icon 77.40._zps_fin_1-12_-_vydavky.pdf102.15 KBPrevziať
PDF icon 77.41._stanovisko_hk_k_zu_2018.pdf161.71 KBPrevziať
PDF icon 78._msz_rozpocet_2_2019.pdf134.17 KBPrevziať
PDF icon 78.1._dovodova_sprava_zmena_r2_2019.pdf143.06 KBPrevziať
PDF icon 78.2._zmena_prijmy_2_2019.pdf198.54 KBPrevziať
PDF icon 78.3._zmena_vydavky_2_2019.pdf822.4 KBPrevziať
PDF icon 78.4._register_zmena_2_2019.pdf316.65 KBPrevziať
PDF icon 79._msz_sprava_o_cinnosti_msp.pdf338.82 KBPrevziať
PDF icon 79.1._sprava_o_cinnosti_msp_za_rok_2018_bez_ou.pdf513.13 KBPrevziať
PDF icon 80._msz_odkupenie_miestnej_komunikacie_vo_pozemkoz_georeal_a.s._s.r.o._za_symb._kupnu_cenu_ii.etapa_.pdf276.51 KBPrevziať
PDF icon 80.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1021.37 KBPrevziať
PDF icon 80.2._vizualizacia.pdf642.7 KBPrevziať
PDF icon 81._msz_prenajom_pozemkov_svb_a_np_vamberyho_7453.pdf413.73 KBPrevziať
PDF icon 81.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf319.65 KBPrevziať
PDF icon 81.2._vizualizacia.pdf65.11 KBPrevziať
PDF icon 82._msz_odkupenie_pozemkov_od_tesco_stores_sr_a.s._ii.etapa_.pdf211.41 KBPrevziať
PDF icon 82.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf765.66 KBPrevziať
PDF icon 82.2._vizualizacia.pdf107.02 KBPrevziať
PDF icon 83._msz_zriadenie_vb_ersi_s.r.o.pdf169.76 KBPrevziať
PDF icon 83.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.34 MBPrevziať
PDF icon 83.2._vizualizacia.pdf159.81 KBPrevziať
PDF icon 84._msz_odkupenie_pozemkov_od_rimskokatolicka_cirkev_za_symbolicku_kupnu_cenu.pdf298.48 KBPrevziať
PDF icon 84.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf300.43 KBPrevziať
PDF icon 84.2._vizualizacia.pdf171.99 KBPrevziať
PDF icon 85._msz_vyh_prem_ukaz_2018_msks_dov_spr.pdf360.56 KBPrevziať
PDF icon 85.1._vyh_prem_ukaz_2018_msks_mater.pdf265.32 KBPrevziať
PDF icon 86._msz_prem_ukazov_2019_msks_dov_spr.pdf309.02 KBPrevziať
PDF icon 86.1._prem_ukazov_2019_msks_mater.pdf130.21 KBPrevziať
PDF icon 87._msz_css_vyhodn.prem_.ukaz_2018_dov.sprava_1.pdf133.47 KBPrevziať
PDF icon 87.1._css_vyhodn.prem_.ukaz_2018_text.cast_.pdf121.58 KBPrevziať
PDF icon 88._msz_css_prem.ukaz_2019_dov.sprava.pdf148.01 KBPrevziať
PDF icon 88.1._css_prem.ukaz_2019_text.cast_.pdf126.23 KBPrevziať
PDF icon 89._msz_zps_vyhodn.prem_.ukaz_2018_dov.sprava.pdf133.45 KBPrevziať
PDF icon 89.1._zps_vyhodn.prem_.ukaz_2018_text.cast_.pdf216.5 KBPrevziať
PDF icon 90._msz_zps_prem.ukaz_2019_dov.sprava.pdf146.49 KBPrevziať
PDF icon 90.1._zps_prem.ukaz_2019_text.cast_.pdf130.57 KBPrevziať
PDF icon 91._msz_vyh_prem_ukaz_2018_sss_dov_spr.pdf315.71 KBPrevziať
PDF icon 91.1._vyh_prem_ukaz_2018_sss_mater.pdf265.39 KBPrevziať
PDF icon 92._msz_prem_ukazov_2019_sss_dov_spr.pdf361.58 KBPrevziať
PDF icon 92.1._prem_ukazov_2019_sss_mater.pdf184.25 KBPrevziať
PDF icon 93._msz_nuzn_na_schvalenie_dodatku_c.1_k_zriadovatelskej_listine_sss.pdf334.39 KBPrevziať
PDF icon 93.1._dodatok_c.1_k_zriadovacej_listine_sss.pdf247.44 KBPrevziať
PDF icon 94._msz_vyhodnotenie_kpss_za_rok_2018_dov.sprava.pdf114.67 KBPrevziať
PDF icon 94.1._vyhodnotenie_kpss_text_cast.pdf279.3 KBPrevziať
PDF icon 95._msz_5_zad_2019_upn.pdf383.33 KBPrevziať
PDF icon 95.1._priloha_1_190404_podnety_2019_zoznam_suhlas.pdf72.74 KBPrevziať
PDF icon 95.2._priloha_2_190404_podnety_2019_zoznam_zmena.pdf73.12 KBPrevziať
PDF icon 95.3._priloha_3_190404_podnety_2019_zoznam_vyhradene.pdf71.71 KBPrevziať
PDF icon 95.4._priloha_4_190404_reg_vykres.pdf5.19 MBPrevziať
PDF icon 96._msz_vzn_c._2019_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku.pdf356.68 KBPrevziať
PDF icon 96.1._vzn_c._._2019_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku_na_uzemi_mesta.pdf342.55 KBPrevziať
PDF icon 97._msz_navrh_vzn_2019_o_parkovani_nakl_a_zvlastnych_mot_vozidiel_na_uzemi_ds.pdf185.51 KBPrevziať
PDF icon 97.1._vzn-parkovanie_nakladnych_vozidiel.pdf231.84 KBPrevziať
PDF icon 98._msz_navrh_uzn._vzn_2019_ktorym_sa_schvaluje_dodatok_c._3_k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk.pdf306.68 KBPrevziať
PDF icon 98.1._vzn_c._2019kt._sa_meni_vznc.23_2015_poriadok_pohrebiska.pdf272.53 KBPrevziať
PDF icon 99._msz_peticia_-froccsfest.pdf174.82 KBPrevziať
PDF icon 100._msz_navrh_na_volbu_prisediacich_pre_os_ds_na_volebne_obdobie_2019_-2022.pdf191.88 KBPrevziať
PDF icon 101._msz_5_2019_environfond.pdf373.55 KBPrevziať
PDF icon 102._msz_deleg_mestska_rada_skoly_dov_spr.pdf300.63 KBPrevziať
3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 19. februára 2019, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz3.pdf380.02 KBPrevziať
PDF icon 41._msz_zlozenie_slubu_poslanca.pdf326.24 KBPrevziať
PDF icon 42._msz_zvolenie_clenov_komisii_msz-_2019.pdf265.81 KBPrevziať
PDF icon 43._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf246.02 KBPrevziať
PDF icon 43.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2018_12_11.pdf689.83 KBPrevziať
PDF icon 44._msz_zmena_1_2019.pdf26.89 KBPrevziať
PDF icon 44.1._dovodova_sprava_zmena_1_2019.pdf145.4 KBPrevziať
PDF icon 44.2._zmena_prijmy_c._1_2019.pdf186.47 KBPrevziať
PDF icon 44.3._zmena_vydavky_1_2019.pdf806.89 KBPrevziať
PDF icon 44.4._register_r_1_2019.pdf281.9 KBPrevziať
PDF icon 45._msz_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_-_rok_2018_-_prva_strana_.pdf85.6 KBPrevziať
PDF icon 45.1._sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_-_rok_2018.pdf94.11 KBPrevziať
PDF icon 46._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_dec_2018-febr_2019_-_prva_strana.pdf73.73 KBPrevziať
PDF icon 46.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_dec_2018_-_febr_2019.pdf348.95 KBPrevziať
PDF icon 47._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2019_-_prva_strana.pdf84.09 KBPrevziať
PDF icon 47.1._plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2019.pdf93.14 KBPrevziať
PDF icon 48._msz_doplnenie_uznesenia_msz_ds_c_247_2016_11.pdf211.01 KBPrevziať
PDF icon 48.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf566.97 KBPrevziať
PDF icon 48.2._vizualizacia.pdf79.02 KBPrevziať
PDF icon 49._msz_navrh_na_odkupenie_par._c._3985_32_a_zriadenia_vb_v_prospech_mesta_ds.pdf169.94 KBPrevziať
PDF icon 49.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf446.11 KBPrevziať
PDF icon 49.2._vizualizacia.pdf208.99 KBPrevziať
PDF icon 50._msz_odpredaj_precerpavacej_stanice_v_prospech_zapadoslovenska_vodarenska_spolocnost_a.s.pdf211.69 KBPrevziať
PDF icon 50.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.08 MBPrevziať
PDF icon 50.2._vizualizacia.pdf32.94 KBPrevziať
PDF icon 51._msz_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._georeal_a.s.pdf174.68 KBPrevziať
PDF icon 51.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.99 MBPrevziať
PDF icon 51.2._vizualizacia.pdf409.74 KBPrevziať
PDF icon 52._msz_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._propriete_s.r.o.pdf170.99 KBPrevziať
PDF icon 52.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.39 MBPrevziať
PDF icon 52.2._vizualizacia.pdf178.78 KBPrevziať
PDF icon 53._msz_zriadenie_vb_southerm_s.r.o.pdf219.51 KBPrevziať
PDF icon 53.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.44 MBPrevziať
PDF icon 53.2._vizualizacia.pdf831.41 KBPrevziať
PDF icon 54._msz_zriadenie_vb_v_prospech_zapadoslovenska_vodarenska_spolocnost_a.s.pdf260.76 KBPrevziať
PDF icon 54.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.62 MBPrevziať
PDF icon 54.2._vizualizacia.pdf261.88 KBPrevziať
PDF icon 55._msz_odkupenie_chodnika_vo_pozemkoz_lidl_za_symb._3_eura.pdf273.4 KBPrevziať
PDF icon 55.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf4.66 MBPrevziať
PDF icon 55.2._vizualizacia.pdf297.41 KBPrevziať
PDF icon 56._msz_zrusenie_uznesenia_mz_c._22_2018_2_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds.pdf168.75 KBPrevziať
PDF icon 56.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf526.24 KBPrevziať
PDF icon 56.2._vizualizacia.pdf106.62 KBPrevziať
PDF icon 57._msz_nuzn_dodatok_c.3_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnych_bytoch.pdf259.56 KBPrevziať
PDF icon 57.1._dodatok_c._3_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte.pdf206.26 KBPrevziať
PDF icon 58._msz_navrh_uzn._pravidla_bezplatneho_cipovania_psov.pdf272.05 KBPrevziať
PDF icon 58.1._pravidla_bezplatneho_cipovania_psov_chovanych_na_uzemi_mesta_ds.pdf187.51 KBPrevziať
PDF icon 59._msz_navrh_vzn_2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.15_2015_o_podmienkach_drzania_psov.pdf418.15 KBPrevziať
PDF icon 59.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.15_2012_o_podmienkach_drzania_psov_msz.pdf197.32 KBPrevziať
PDF icon 59.2._vzn-hu-2019-ebtartas-modositas.pdf191.23 KBPrevziať
PDF icon 60._msz_navrh_uzn._vzn_2019_ktorym_sa_meni_vzn_c._8_2014.pdf234.69 KBPrevziať
PDF icon 60.1._vzn_c._2019_vzn_docasne_parkovanie.pdf282.54 KBPrevziať
PDF icon 60.2._vzn-hu-2019-_ideiglenes_parkolas.pdf386.65 KBPrevziať
PDF icon 61._msz_navrh_uzn._vzn_2019_ktorym_sa_schvaluje_dodatok_c._3_k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk.pdf458.29 KBPrevziať
PDF icon 61.1._vzn_c._2019kt._sa_meni_vznc.23_2015_poriadok_pohrebiskao.pdf271.46 KBPrevziať
PDF icon 61.2._vzn-hu-2019-temetok_mukodesi_rend-3.fuggelek.pdf305.52 KBPrevziať
PDF icon 62._msz_navrh_uzn._vzn_2019_ktorym_sa_meni_vzn_c._o_cenach_mesta.pdf260.55 KBPrevziať
PDF icon 62.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c._2016_o_udeleni_verejnych_oceneni.pdf277.44 KBPrevziať
PDF icon 62.2._vzn-hu-2019-varosi_dijak-modositas.pdf387.65 KBPrevziať
PDF icon 63._msz_nuzn_vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom.pdf244.95 KBPrevziať
PDF icon 63.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf145.37 KBPrevziať
PDF icon 63.2._vzn-hu-2019-_vagyongazdalkodas-modositas.pdf288.22 KBPrevziať
PDF icon 64._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_2019final.pdf322.23 KBPrevziať
PDF icon 64.1._vzn_dotacia_na_ziaka_2019final.pdf142.98 KBPrevziať
PDF icon 64.2._vzn_-_hu-18.2018-iskolak_tamogatasa-modositas.pdf217.08 KBPrevziať
PDF icon 65._msz_vzn_prispevok_za_pobyt_2019_zmena.pdf320.64 KBPrevziať
PDF icon 65.1._vzn_prispevok_za_pobyt_2019_zmena_final.pdf143.18 KBPrevziať
PDF icon 65.2._vzn_-_hu-17.2018-reszleges_koltsegteites_-_modositas.pdf142 KBPrevziať
PDF icon 66._msz_dotacia_2019.pdf752.47 KBPrevziať
PDF icon 67._msz_ocenenie_2019.pdf326.65 KBPrevziať
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 11. decembra 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz2.pdf601.17 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_zlozenie_slubu_poslanca.pdf382.55 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_volba_clena_komisie.pdf374.92 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf371.79 KBPrevziať
PDF icon 5.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2018_11_26.pdf489.15 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_rozpocet_6_2018.pdf146.78 KBPrevziať
PDF icon 6.1._dovodova_sprava.pdf135.67 KBPrevziať
PDF icon 6.2._prijem_zmena_c._6.pdf203.83 KBPrevziať
PDF icon 6.3._vydavky_zmena_c._6.pdf819.41 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_rozpocet_2019.pdf342.11 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._petenyi_juraj.pdf268.35 KBPrevziať
PDF icon 8.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.63 MBPrevziať
PDF icon 8.2._vizualizacia.pdf314.45 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds.pdf267.99 KBPrevziať
PDF icon 9.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf405.53 KBPrevziať
PDF icon 9.2._vizualizacia.pdf101.98 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_adventim.pdf254.98 KBPrevziať
PDF icon 10.1._podklady_adventim.pdf206.83 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_alica_abrahamova.pdf388.73 KBPrevziať
PDF icon 11.1._podklady_abrahamova_alica.pdf40.26 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_css_vypozicka.pdf393.31 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_zs_smetanov_haj_cvc.pdf391.45 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_zs_smetanov_haj_cvc.pdf28.54 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_zs_kodalya_bufet.pdf525.48 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady_zs_kodalya_bufet.pdf23.94 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_zs_smetanov_haj_bufet.pdf600.73 KBPrevziať
PDF icon 15.1._podklady_zs_smetanov_haj_bufet.pdf25.48 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_zs_smetanov_haj_sukromne_gymnazium_s_vjm.pdf393.78 KBPrevziať
PDF icon 16.1._podklady_zs_smetanov_haj_sukromne_gymnazium_vjm.pdf28.54 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_zs_vamberyho_bufet.pdf525.12 KBPrevziať
PDF icon 17.1._podklady_zs_vamberyho_bufet.pdf25 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_zs_vamberyho_zubna_ambulancia.pdf393.32 KBPrevziať
PDF icon 18.1._podklady_zs_vamberyho_zubna_ambulancia.pdf25 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_vzn_c_2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._6_2016_o_nakladani_s_odpadom.pdf289.56 KBPrevziať
PDF icon 19.1._vzn_c._2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._6_2016_o_nakladani_s_ko.pdf387.06 KBPrevziať
PDF icon 19.2._aer_-_hulladek-modositas.pdf145.58 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_vzn_ktorym_sa_meni_vzn_c._12_2014_o_miestnom_popl_za_komun_odpady.pdf451.4 KBPrevziať
PDF icon 20.1._vzn_c._2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c.12_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_dso.pdf164.53 KBPrevziať
PDF icon 20.2._aer_-_hulladekdij-modositas.pdf139.57 KBPrevziať
PDF icon 21._msz_vzn_c._2018_o_dani_za_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf419.83 KBPrevziať
PDF icon 21.1._vzn_c_._2018_o_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf269.87 KBPrevziať
PDF icon 21.2._aer_-_a_kozterulet-hasznalati_adorol_szolo_.pdf269.2 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_vzn_ktorym_sa_meni_vzn_c._15_2009_o_dani_za_ubytovanie.pdf424.28 KBPrevziať
PDF icon 22.1._vzn_c._2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_o_dani_za_ubytovanie.pdf190.95 KBPrevziať
PDF icon 22.2._aer_-_az_elszallasolasi_adorol-modositas.pdf131.81 KBPrevziať
PDF icon 23._msz_vzn_zmena_c-2016_dzn_za_psa_pa_vhp.pdf486.91 KBPrevziať
PDF icon 23.1._vzn_c._2018_o_dan_nehnutelnosti_za_psa_za_predajne_automaty_a_dani_za_vha.pdf515.68 KBPrevziať
PDF icon 23.2._aer-_adok-_modositas.pdf200.36 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_zasady_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty.pdf420.36 KBPrevziať
PDF icon 25._msz_vzn_prispevok_za_pobyt_2019_msz.pdf302.53 KBPrevziať
PDF icon 25.1._aer_reszleges_koltsegterites.pdf335.78 KBPrevziať
PDF icon 26._msz_vzn_dot_na_ziaka_2019_msz.pdf408.53 KBPrevziať
PDF icon 26.1._aer_-_iskolak_tamogatasa_2019.pdf272.88 KBPrevziať
PDF icon 27._msz_vzn_o_uprave_a_podmienok_poskyt.fin_.prisp_._na_vyk.opatreni_soc.pravn_.ochr_.deti_a_soc.kurately.pdf221.63 KBPrevziať
PDF icon 27.1._vzn_o_uprave_podmienok_poskyt.fin_.prostriedkov_na_vyk._opatreni_soc.pravnej_ochrany_deti_a_sk.pdf118.26 KBPrevziať
PDF icon 27.2._aer_-_a_gyermekek_szocialis_jogainak_vedelme_es_a_szocialis_gondnoksag_intezkedesei_vegrehajtasaval_kapcsolatos_penzeszkozok_nyujtasarol.pdf148.62 KBPrevziať
PDF icon 28._msz_rada_skoly_2018_msz.pdf291.75 KBPrevziať
PDF icon 29._msz_informacia_o_vysledku_kontroly_nku.pdf453.04 KBPrevziať
PDF icon 30._msz_operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2018-2019.pdf308.39 KBPrevziať
PDF icon 30.1._operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2018-2019.pdf749.4 KBPrevziať
PDF icon 30.2._priloha_c._1_2018_2019.pdf303.32 KBPrevziať
PDF icon 30.3._priloha_c._2_2018_2019.pdf332.9 KBPrevziať
PDF icon 31._msz_peticia_-ovocny_sad_-_stvrt_svateho_jana.pdf242.84 KBPrevziať
PDF icon 31.1._peticia-_ovocny_sad.pdf47.07 KBPrevziať
PDF icon 32._msz_navr_na_uzn_o_harmonogr.pdf458.76 KBPrevziať
1. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 26. novembra 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
30. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 16. októbra 2018, čas: 15.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz30.pdf393.85 KBPrevziať
29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 18. septembra 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz29_bez_ou.pdf441.21 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_navrh_uznesenia_plnenia_uzneseni_27_28_zasadnutia_msz.pdf590.92 KBPrevziať
PDF icon 3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2018_06_05.pdf467.2 KBPrevziať
PDF icon 3.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2018_06_26.pdf690.81 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_inform_o_plneni_rozpoctu_1_polrok_2018.pdf342.86 KBPrevziať
PDF icon 4.1._cerpanie_polrok_2018.pdf372.49 KBPrevziať
PDF icon 4.2._prijem_cerpanie.pdf462.93 KBPrevziať
PDF icon 4.3._cerpanie_vydavky_30.6.2018.pdf986.21 KBPrevziať
PDF icon 4.4._register_investicii_-_2018_preinv.k_30.6.2018.pdf551.84 KBPrevziať
PDF icon 4.5._stanovisko_hk_k_stavu_dlhu_k_31-12-17_a_30-06-18.pdf316.29 KBPrevziať
PDF icon 4.6._rozb._hosp.za_i.polrok_2018_szabo.pdf1.08 MBPrevziať
PDF icon 4.7._rozb._hosp.za_r._i.polrok_2018_zs_kodalya.pdf409.23 KBPrevziať
PDF icon 4.8._rozb.hosp_za_i.polrok_2018_vambery.pdf660.79 KBPrevziať
PDF icon 4.9._rozbor_hosp.i.polrok_2018_jilemnicky.pdf1.66 MBPrevziať
PDF icon 4.10._rozbor_hospodarenia_30062018_-_css.pdf517.22 KBPrevziať
PDF icon 4.11._rozbor_hospodarenia_rok_2018_msks_vmk.pdf570.87 KBPrevziať
PDF icon 4.12._rozbor_hospodarenia_za_pol_rok_2018_sss.pdf856.46 KBPrevziať
PDF icon 4.13._rozbor_za_i.polrok_2018_-_sh.pdf896.89 KBPrevziať
PDF icon 4.14._rozbor_za_i.polrok_2018_cvc.pdf1005 KBPrevziať
PDF icon 4.15._rozbor_hospodarenia_01.01.2018-30.06.2018.pdf651.35 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_nuzn_na_schvalenie_zriadenia_pomnika_obetiam_ii._svetovej_vojny_-_jav.pdf316.17 KBPrevziať
PDF icon 5.1._pomnik_skm_c55818062110520.pdf53.16 KBPrevziať
PDF icon 5.2._situacia_pomnika.pdf425.12 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_zmena_rozpoctu_4_2018.pdf28.09 KBPrevziať
PDF icon 6.1._dovodova_sprava_r4_fin.pdf142.81 KBPrevziať
PDF icon 6.2._prijem_zmena_c._4.pdf202.72 KBPrevziať
PDF icon 6.3._vydavky_zmena_c._4.pdf813.76 KBPrevziať
PDF icon 6.4._register_investicii_-_2018_zmenac.4.pdf538.32 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2018.pdf165.53 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_julaugsept_2018.pdf374.4 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._anl_domy_s.r.o.pdf272.17 KBPrevziať
PDF icon 9.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.84 MBPrevziať
PDF icon 9.2._vizualizacia.pdf136.3 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_odkupenie_pozemkov_za_1_euro._florida_villa_park_s.r.o_.pdf269.35 KBPrevziať
PDF icon 10.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf468.7 KBPrevziať
PDF icon 10.2._vizualizacia.pdf161.95 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_zamer_vytvorenia_funkcneho_verejneho_priestranstva_v_mestskej_casti_garden_town_ds.pdf266.95 KBPrevziať
PDF icon 11.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf3.23 MBPrevziať
PDF icon 11.2._vizualizacia.pdf72.52 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_odpredaj_pozemku_par._c._2189_172_pavol_rybar_bez_osobnych_udajov.pdf369.49 KBPrevziať
PDF icon 12.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf888.54 KBPrevziať
PDF icon 12.2._vizualizacia.pdf245.76 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_odpredaj_pozemku_par._c._4102_60_nagy_robert_bez_osobnych_udajov.pdf368.92 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.4 MBPrevziať
PDF icon 13.2._vizualizacia.pdf142.04 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._dac_academy_a.s.pdf267.49 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.07 MBPrevziať
PDF icon 14.2._vizualizacia.pdf133.05 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_odpredaj_pozemkov_v_prospech_gbs_trade_s.r.o._092018.pdf468.63 KBPrevziať
PDF icon 15.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf4.39 MBPrevziať
PDF icon 15.2._vizualizacia.pdf121.75 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_garazove_boxy.pdf565.6 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_bufet_zs_szaboa.pdf524.29 KBPrevziať
PDF icon 17.1._podklady_zs_gy_szaboa_bufet.pdf80.65 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_nuzn_na_odnatie_spravy_nebytovych_priestorov_zs_gyszaboa.pdf333.61 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_nuzn_na_vypozicku_nebytovych_priestorov_v_budove_zs_gyszaboa.pdf360.21 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_odkup_nehn_zsr.pdf516.86 KBPrevziať
PDF icon 20.1._parc.pdf226.91 KBPrevziať
PDF icon 20.2._vypis_z_lv.pdf101.96 KBPrevziať
PDF icon 20.3._zaslanie_navrhu_na_odpredaj_budovy_noclaharne.pdf106.59 KBPrevziať
PDF icon 21._msz_rada_skoly_2018.pdf449.68 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_uznvzn_prilezitostny_najom.pdf363.65 KBPrevziať
PDF icon 22.1._vzn_ktorym_sa_meni_vzn_c.14_2015_prilezitostny_najom_.pdf139.81 KBPrevziať
PDF icon 23._msz_29_upn.pdf413.99 KBPrevziať
PDF icon 23.1._zad_2018_smerna-cast.pdf1.19 MBPrevziať
PDF icon 23.2._zad_2018_graficka_cast.pdf1.05 MBPrevziať
PDF icon 23.3._zad_2018_zavazna-cast.pdf1.08 MBPrevziať
PDF icon 23.4._vzn_navrh_zad_2018_upn_magyar.pdf422.38 KBPrevziať
PDF icon 23.5._vzn_navrh_zad_2018_upn_szlovak.pdf346.45 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_nuzn_na_schvalenie_daru_pre_partnerske_mesto_beregovo.pdf311.42 KBPrevziať
PDF icon 24.1._ziadost_beregova.pdf42.18 KBPrevziať
PDF icon 25.msz_2018_29_nfp_mv_sr.pdf412.56 KBPrevziať
PDF icon 26._msz_peticia_obyvatelov_proti_vystavbe_restauracie.pdf225.65 KBPrevziať
PDF icon 26.1._peticia_-_vystavba_rest.-cesta_aradskych_mucenikov.pdf94.2 KBPrevziať

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 26. júna 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz28_bez_ou.pdf434.78 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_kontr._pln._uzn.pdf334.44 KBPrevziať
PDF icon 3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_2018_04_17_final.pdf742.67 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_konsolidacia_2018.pdf343.25 KBPrevziať
PDF icon 4.1._konsolidovana_uctovna_zavierka_2017.pdf78.92 KBPrevziať
PDF icon 4.2._poznamky_tabulky.pdf97.74 KBPrevziať
PDF icon 4.3._poznamky_kuz_mu_ds_2017.pdf1.41 MBPrevziať
PDF icon 4.4._konsolid_vyr_sprava.pdf1.15 MBPrevziať
PDF icon 4.5._sprava_auditora.pdf123.01 KBPrevziať
PDF icon 4.6._sprava_auditora_dodatok.pdf129.29 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_rozpocet_3_2018.pdf343.6 KBPrevziať
PDF icon 5.1._zmena_rozpoctu3_2018_dovodova_sprava.pdf170.46 KBPrevziať
PDF icon 5.2._zmena_rozp_3_2018_prijem.pdf202.67 KBPrevziať
PDF icon 5.3._zmena_rozp_3_2018_vydavky.pdf806.91 KBPrevziať
PDF icon 5.4._zmena_rozp_3_2018-_register_investicii.pdf515.37 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_doplnenie_planu_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2018.pdf160.58 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_nuzn_na_schvalenie_dodatku_c.2_k_zasadam_prevzatia_mk.pdf509.82 KBPrevziať
PDF icon 7.1._dodatok_c.2_k_zasadam_mk_vo.pdf286.74 KBPrevziať
PDF icon 7.2._uplne_znenie_jun_2018_zasady_prevzatia_mk.pdf385.65 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_odpredaj_pozemkov_v_prospech_gbs_trade_s.r.o._062018.pdf476.73 KBPrevziať
PDF icon 8.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf3.38 MBPrevziať
PDF icon 8.2._vizualizacia.pdf130.71 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_odkupenie_miestnej_komunikacie_vo_pozemkoz_georeal_a.s._s.r.o._za_symb._1_euro.pdf342.08 KBPrevziať
PDF icon 9.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.25 MBPrevziať
PDF icon 9.2._vizualizicia.pdf317.65 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_odpredaj_pozemku_par._c._3118_42_ing._stefan_meszaros_bez_osobnych_udajov.pdf367.69 KBPrevziať
PDF icon 10.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf352.93 KBPrevziať
PDF icon 10.2._vizualizacia.pdf159.15 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_odpredaj_par._c._3597_v_prospech_vlastnikov_bytov_obytny_dom_sup._c._1527_final.pdf526.59 KBPrevziať
PDF icon 11.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.6 MBPrevziať
PDF icon 11.2._vizualizacia.pdf147.49 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_odpredaj_pozemku_premiestnenie_vchodov_nam._vamberyho_53.pdf262.08 KBPrevziať
PDF icon 12.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.14 MBPrevziať
PDF icon 12.2._vizualizacia.pdf53.14 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._ing._guty_krisztian.pdf270.96 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.48 MBPrevziať
PDF icon 13.2._vizualizacia.pdf181.31 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_upn.pdf425.76 KBPrevziať
PDF icon 14.1._vzn_upn_hu.pdf539.24 KBPrevziať
PDF icon 14.2._vzn_upn_sk.pdf343.35 KBPrevziať
PDF icon 14.3._zad_1017_smerna_cast.pdf1.41 MBPrevziať
PDF icon 14.4._zad_2017_zavazna_cast.pdf781.4 KBPrevziať
PDF icon 14.5._komplexny_upr-navrh.pdf909.43 KBPrevziať
PDF icon 14.6._regulativy_upr-navrh.pdf1.12 MBPrevziať
PDF icon 14.7._doprava_upr-navrh.pdf1.06 MBPrevziať
PDF icon 14.8._zabery_ppf_upr-navrh.pdf975.12 KBPrevziať
PDF icon 14.9._stanoviska_k_navrhu_upn.pdf416.17 KBPrevziať
PDF icon 14.10._ou-tt-preskumanie_navrhu_upn_zad2017.pdf113.3 KBPrevziať
PDF icon 14.11._priemet_poziadaviek_upn_2018.pdf281.37 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_nazvy_ulic.pdf355.22 KBPrevziať
PDF icon 15.1._vzn_nazvy_ulic_sk.pdf303.66 KBPrevziať
PDF icon 15.2._vzn_nazvy_ulic_hu.pdf296.14 KBPrevziať
PDF icon 15.3._graf.priloha_-_upravena.pdf296.89 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_vzn_skolske_obvody_sk.pdf276.09 KBPrevziať
PDF icon 16.1._vzn_skolske_obvody_sk.pdf560.99 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_navrh_na_dobrovolne_vystupenie_z_klaster.pdf517.89 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_navrh_na_urcenie_rozsahu_vykonu_funkc._primatora.pdf40.02 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_ii._polrok_2018.pdf380.32 KBPrevziať

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 05. júna 2018, čas: 15.30., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.

26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 17. apríl 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz26_bez_ou.pdf434.99 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_kontr._pln._uzn.pdf336.02 KBPrevziať
PDF icon 3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2018_02_20.pdf650.75 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_odsuhl._fin._uct._2018.pdf186.8 KBPrevziať
PDF icon 4.1._zaverecny_ucet_2017.pdf7.24 MBPrevziať
PDF icon 4.2._zarszamado_jelentes_2017.pdf7.31 MBPrevziať
PDF icon 4.3._stanovisko_hk_k_zu_2017.pdf294.75 KBPrevziať
PDF icon 4.4._sprava_nezavisleho_auditora.pdf300.69 KBPrevziať
PDF icon 4.5._css_rozbor_hospodarenia_rok_2017.pdf273.7 KBPrevziať
PDF icon 4.6._css_suvaha_vzas.pdf78.49 KBPrevziať
PDF icon 4.7._cvc_rozbor_hospodarenia_rok_2017.pdf500.63 KBPrevziať
PDF icon 4.8._cvc_suvaha_vzas.pdf78.68 KBPrevziať
PDF icon 4.9._rozbor_hospodarenia_rok_2017_-_msks.pdf466.16 KBPrevziať
PDF icon 4.10._msks_suvaha_vzas.pdf81 KBPrevziať
PDF icon 4.11._sss_rozbor_hospodarenia_rok_2017.pdf439.24 KBPrevziať
PDF icon 4.12._sss_suvaha_vzas.pdf78.91 KBPrevziať
PDF icon 4.13._zps_rozbor_hospodarenia_rok_2017.pdf1.52 MBPrevziať
PDF icon 4.14._zps_suvaha_vzas.pdf79.54 KBPrevziať
PDF icon 4.15._zs_gy_szaboa_rozbor_hospodarenia_rok_2017.pdf996.53 KBPrevziať
PDF icon 4.16._zs_gy_szaboa_suvaha_vzas.pdf78.87 KBPrevziať
PDF icon 4.17._zs_jilemnickeho_rozbor_hospodarenia_rok_2017.pdf850.97 KBPrevziať
PDF icon 4.18._zs_jilemnickeho_suvaha_vzas.pdf78.93 KBPrevziať
PDF icon 4.19._zs_kodalya_rozbor_hospodarenia_rok_2017.pdf425.65 KBPrevziať
PDF icon 4.20._zs_kodalya_suvaha_vzas.pdf78.79 KBPrevziať
PDF icon 4.21._zs_smetanov_rozbor_hospodarenia_rok_2017.pdf426.78 KBPrevziať
PDF icon 4.22._zs_smetanov_suvaha_vzas.pdf79.06 KBPrevziať
PDF icon 4.23._zs_vamberyho_rozbor_hospodarenia_rok_2017.pdf224.76 KBPrevziať
PDF icon 4.24._zs_vamberyho_suvaha_vzas.pdf79.05 KBPrevziať
PDF icon 4.25._zus_rozbor_hospodarenia_rok_2017.pdf316.68 KBPrevziať
PDF icon 4.26._zus_suvaha_vzas.pdf78.52 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_2018_26_zmena_rozp_2.pdf228.85 KBPrevziať
PDF icon 5.1._dovodova_sprava_zmena_c._22018.pdf256.95 KBPrevziať
PDF icon 5.2._prijem_zmena_c._2.pdf217.63 KBPrevziať
PDF icon 5.3._vydavky_zmena_c._2.pdf483.73 KBPrevziať
PDF icon 5.4._register_investicii_-_2018_zmenac.2.pdf275.26 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_odpredaj_pozemku_par._c._2669_52_attila_mery_bez_osobnych_udajov.pdf365.5 KBPrevziať
PDF icon 6.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf651.03 KBPrevziať
PDF icon 6.2._vizualizacia.pdf208.04 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_georeal_a.s.pdf271.43 KBPrevziať
PDF icon 7.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf799.58 KBPrevziať
PDF icon 7.2._vizualizacia.pdf123.87 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_zmena_uznesenia_msz_c._514_2017_23.pdf329.84 KBPrevziať
PDF icon 8.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf762.12 KBPrevziať
PDF icon 8.2._vizualizacia.pdf127.89 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_csolle_peter_bezou.pdf606.61 KBPrevziať
PDF icon 9.1._podklady_bez_ou_csolle_peter.pdf309.6 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_zamer_prenajmu_pozemku.pdf597.03 KBPrevziať
PDF icon 10.1._podklady_bez_ou_zamer_prenajmu_pozemku.pdf390.2 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_suhlas_gastro.pdf274.46 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_zaradenie_cirkevnej_zs_a_ms_do_siete.pdf285.41 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_datum_verejne_ocenenie.pdf268.1 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_zmena_sportovec_roka.pdf289.22 KBPrevziať
PDF icon 14.1._zmena_sportovec_roka.pdf165.45 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_pamatne_dni.pdf266.47 KBPrevziať
PDF icon 15.1._pamatne_dni.pdf148.83 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_navrh_na_vyplat._odmeny_riad._msks_za_2017.pdf349.91 KBPrevziať
PDF icon 16.1._navrh_na_vyplat._odmeny_riad._msks_za_2017.pdf309.53 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_nove_ukazov._msks_2018.pdf266.62 KBPrevziať
PDF icon 17.1._nove_ukazov._msks_2018.pdf127.2 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_vyhodn_prem_ukaz_css_2017_dov.pdf149.19 KBPrevziať
PDF icon 18.1._vyhodn.prem_.ukaz_.css_2017.pdf213.53 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_navrh_prem_ukaz_css_2018_dov.pdf140.47 KBPrevziať
PDF icon 19.1._navrh_prem.ukaz_.riad_._css_2018.pdf115.84 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_vyhodn.prem_.ukaz_zps_2017_dov.pdf146.71 KBPrevziať
PDF icon 20.1._vyhodn.prem_.ukaz_.zps_2017.pdf212.8 KBPrevziať
PDF icon 21._msz_navrh_prem_ukaz_zps_2018_dov.pdf142.77 KBPrevziať
PDF icon 21.1._navrh_prem.ukaz_.riad_.zps_2018.pdf123.69 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_premiove_ukazovatele_riaditela_sss.pdf266.91 KBPrevziať
PDF icon 22.1._msz_premiove_ukazovatele_riaditela_sss_prilohy.pdf204.55 KBPrevziať
PDF icon 23._msz_vyhodn_kpss_2017_dov.pdf179.63 KBPrevziať
PDF icon 23.1._vyhodn.kpss_priloha.pdf333.61 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_navrh_dopln_kpss_dov.pdf148.95 KBPrevziať
PDF icon 24.1._navrh_doplnenie_komunitny_plan_socialnych_sluzieb_na_roky_2016_-_2020.pdf250.89 KBPrevziať
PDF icon 25._msz_nuzn_dodatok_c.2_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnych_bytoch.pdf330.73 KBPrevziať
PDF icon 25.1._dodatok_c._2_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte.pdf322.42 KBPrevziať
PDF icon 26._msz_zasady_odmenovania_poslancov_msz-zmena.pdf419.41 KBPrevziať
PDF icon 27._msz_navrh_na_schvalenie_zmluvy_o_zalozeni_zdruzenia_obci_lingua_civis.pdf606.07 KBPrevziať
PDF icon 27.1._stanovy_zdruzenia_obci.pdf393.37 KBPrevziať
PDF icon 27.2._zmluva.pdf362.16 KBPrevziať
PDF icon 28._msz_navrh_na_prerokovanie_vysledkov_merani_ovzdusia_v_dunajskej_strede.pdf671.75 KBPrevziať
PDF icon 28.1._poslanecky_navrhsebok_ovzdusiemcmliecany_text.pdf2.02 MBPrevziať
PDF icon 28.2._poslanecky_navrhsebok_priloha_1-protokol.pdf143.69 KBPrevziať
PDF icon 28.3._poslanecky_navrhsebok_priloha_2-zaznampr.pdf249.57 KBPrevziať
PDF icon 28.4._poslanecky_navrhsebok_priloha_3_ziadostou-okr.pdf571.27 KBPrevziať
PDF icon 28.5._poslanecky_navrhsebok_priloha_4_odpovedou-okr.pdf661.69 KBPrevziať
PDF icon 29._msz_2018_environfond.pdf531.31 KBPrevziať
PDF icon 30._msz_zvolenie_clenov_komisii_msz.pdf386.27 KBPrevziať

4884848484

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 20. február 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz25_bez_ou.pdf453.19 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_kontr._pln._uzn.pdf390.96 KBPrevziať
PDF icon 3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_28.11.2017.pdf665.12 KBPrevziať
PDF icon 3.2._kontrola_plnenia_uzn_msz_16.01.2018.pdf451.82 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_2018_zmena_rozp_1.pdf227.35 KBPrevziať
PDF icon 4.1._dovodova_sprava.pdf212.81 KBPrevziať
PDF icon 4.2._prijem_zmena_c._1.pdf217 KBPrevziať
PDF icon 4.3._vydavky_zmena_c._1.pdf465.4 KBPrevziať
PDF icon 4.4._register_investicii_-_2018_zmenac.1.pdf255.45 KBPrevziať
PDF icon 4.5._css_-_aktualny_rozpocet.pdf103.21 KBPrevziať
PDF icon 4.6._css_-_zoznam_zmien_rozpoctu.pdf94.77 KBPrevziať
PDF icon 4.7._cvc_-_zmena_rozpoctu_text.pdf285.8 KBPrevziať
PDF icon 4.8._cvc_-_zmena_rozpoctu.pdf28.58 KBPrevziať
PDF icon 4.9._cvc.pdf389.3 KBPrevziať
PDF icon 4.10._sss_-_aktual_prehlad_rozpoctu.pdf102.82 KBPrevziať
PDF icon 4.11._sss_-_zoznam_zmien_rozpoctu.pdf95.79 KBPrevziať
PDF icon 4.12._zs_jilemnickeho_-navrh_zmeny_rozpoctu_na_rok_2018.pdf149.04 KBPrevziať
PDF icon 4.13._zs_jilemnickeho.pdf304.58 KBPrevziať
PDF icon 4.14._zs_kodalya_-_rozpocet.pdf104.57 KBPrevziať
PDF icon 4.15._zs_kodalya_-_zmena_rozpoctu_text.pdf283.83 KBPrevziať
PDF icon 4.16._zs_kodalya_-_zmeny_rozpoctu.pdf36.13 KBPrevziať
PDF icon 4.17._zs_smetanov_-_rozpocet.pdf104.05 KBPrevziať
PDF icon 4.18._zs_smetanov_-_zmena_rozpoctu_text.pdf130.77 KBPrevziať
PDF icon 4.19._zs_smetanov_-_zmeny_rozpoctu.pdf33.65 KBPrevziať
PDF icon 4.20._zs_szaboa_-_zmena_rozpoctu_20.2._2018.pdf231.09 KBPrevziať
PDF icon 4.21._zs_szaboa_-zmena_rozpoctu_text.pdf132.55 KBPrevziať
PDF icon 4.22._zs_vamberyho_-_navrh_rozpoctu_2018.pdf270.21 KBPrevziať
PDF icon 4.23._zs_vamberyho-_zmena_rozpoctu.pdf195.92 KBPrevziať
PDF icon 4.24._zus_-_komentar_k_zmene_rozpoctu.pdf330.86 KBPrevziať
PDF icon 4.25._zus_-_zmena_rozpoctu_20.2._2018.pdf187.05 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_-_rok_2017_-_1_strana.pdf131.61 KBPrevziať
PDF icon 5.1._msz_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_-_rok_2017_-_dovodova_sprava.pdf71.65 KBPrevziať
PDF icon 5.2._msz_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_-_rok_2017_-_material.pdf109.68 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_dec2017-febr2018_-_1_strana.pdf124.12 KBPrevziať
PDF icon 6.1._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_dec2017-febr2018_-_dovodova_sprava.pdf59.31 KBPrevziať
PDF icon 6.2._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_dec2017-febr2018_-_material.pdf431.62 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2018_-_1_strana.pdf129.44 KBPrevziať
PDF icon 7.1._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok_2018_-_dovodova_sprava.pdf79.83 KBPrevziať
PDF icon 7.2._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok_2018_-_material.pdf87.09 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_zverenie_do_spravy.pdf571.17 KBPrevziať
PDF icon 8.1._podklady.pdf405.41 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._georel_a.s_final.pdf272.48 KBPrevziať
PDF icon 9.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.75 MBPrevziať
PDF icon 9.2._vizualizacia_final.pdf183.41 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._lidl_sr_v.o.s._final.pdf271.65 KBPrevziať
PDF icon 10.1._podklady_bez_ososbnych_udajov_final.pdf2.98 MBPrevziať
PDF icon 10.2._vizualizacia_final.pdf277.45 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._512_6_a_512_8_jozef_narancsik_bez_osobnych_udajov_final.pdf369.75 KBPrevziať
PDF icon 11.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.22 MBPrevziať
PDF icon 11.2._vizualizacia_final.pdf68.44 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_zmena_uznesenia_msz_c._522_2017_23.pdf319.88 KBPrevziať
PDF icon 12.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf851.03 KBPrevziať
PDF icon 12.2._vizualizacia.pdf115.39 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._3405_2_3024_7_izabela_tokovicsova_bez_osobnych_udajov.pdf368.87 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.79 MBPrevziať
PDF icon 13.2._vizualizacia_final.pdf268.1 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_zamena_pozemkov_mesto_ds_chrenko_jozef_bez_osobnych_udajov.pdf380.72 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf499.35 KBPrevziať
PDF icon 14.2._vizualizacia.pdf132.63 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._final.pdf279.12 KBPrevziať
PDF icon 15.1._podklady_bez_ososbnych_udajov_final.pdf1.5 MBPrevziať
PDF icon 15.2._vizualizacia_final.pdf795.53 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1521_1_ds_propertya.s.pdf589.14 KBPrevziať
PDF icon 16.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf949.09 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_dot.pdf376.09 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_pomen_ulic.pdf235.27 KBPrevziať
PDF icon 18.1._pomen._ulic_pril.pdf159.69 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_sk.obvody.pdf756.75 KBPrevziať
PDF icon 19.1._sk_obvody_pril.pdf289.57 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_css.pdf700.12 KBPrevziať
PDF icon 20.1._css_pril.pdf181.02 KBPrevziať
PDF icon 21._msz_os.pdf468.87 KBPrevziať
PDF icon 21.1._os_pril.pdf258.46 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_zps.pdf571.13 KBPrevziať
PDF icon 22.1._zps_pril.pdf210.38 KBPrevziať
PDF icon 23._msz_rozkopavky.pdf145.99 KBPrevziať
PDF icon 23.1._rozkopavky_-_zasady_sk.pdf96.56 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_navrh_na_zabezpecenie_neverejneho_stravovania_sj.pdf348.35 KBPrevziať
PDF icon 25._msz_navrh_na_udelenie_suhlasu_k_zaradeniu_do_siete_skolskych_zariadeni.pdf256.54 KBPrevziať
PDF icon 26._msz_navrh_na_vymenovanie_riaditela_strediska_sluzieb_skole.pdf267.47 KBPrevziať
PDF icon 26.1._podklady.pdf49.73 KBPrevziať
PDF icon 27._msz_ocenenie_2018_j.pdf322.35 KBPrevziať
PDF icon 28._msz_rokovaci_poriadok_komisii_msz-zmena.pdf420.09 KBPrevziať
24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 16. január 2018, čas: 15.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 28. november 2017, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz23_bez_ou.pdf298.82 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_kontr._pln._uzn.pdf220.04 KBPrevziať
PDF icon 3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_26.09.2017.pdf506.83 KBPrevziať
PDF icon 3.2._kontrola_plnenia_uzn_msz_24.10.2017.pdf245.88 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_2017_23_zmena_rozp_5.pdf228.41 KBPrevziať
PDF icon 4.1._dovodova_sprava_zmena_5.pdf191.21 KBPrevziať
PDF icon 4.2._prijem_zmena_5.pdf220.91 KBPrevziať
PDF icon 4.3._vydavky_zmena_5.pdf523.8 KBPrevziať
PDF icon 4.4._register_investicii_-_2017_zmenac.5.pdf270.06 KBPrevziať
PDF icon 5._mszxx_2017_23.pdf228.74 KBPrevziať
PDF icon 5.1._rozpocet_textova_cast_2018.pdf1.04 MBPrevziať
PDF icon 5.2._prijem_navrh_2018.pdf233.82 KBPrevziať
PDF icon 5.3._vydavky_2018_navrh.pdf463.74 KBPrevziať
PDF icon 5.4._kopia_-_register_investicii_-_2018_navrh_3.pdf224.63 KBPrevziať
PDF icon 5.5._stanovisko_hk_rozpocet_2018.pdf166.29 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1521_1_bokada_a.s.pdf262.28 KBPrevziať
PDF icon 6.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.88 MBPrevziať
PDF icon 6.2._vizualizacia.pdf215.08 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_odpredaj_pozemku_par._c._3462_613_cartech_slovakia_s.r.o.pdf264.71 KBPrevziať
PDF icon 7.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.63 MBPrevziať
PDF icon 7.2._vizualizacia.pdf233.48 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_odpredaj_pozemkov_v_prospech_gbs_trade_s.r.o.pdf266.3 KBPrevziať
PDF icon 8.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf3.27 MBPrevziať
PDF icon 8.2._vizualizacia.pdf228.96 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_odpredaj_pozemku_par._c._42_265_saliji_bejtul_bez_ososbnych_udajov.pdf266.25 KBPrevziať
PDF icon 9.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.81 MBPrevziať
PDF icon 9.2._vizualizacia.pdf193.7 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_odpredaj_pozemku_par._c._85_11_wiking_stav_s.r.o._final.pdf268.63 KBPrevziať
PDF icon 10.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.58 MBPrevziať
PDF icon 10.2._vizualizacia.pdf173.76 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._mgds_a.s._final.pdf250.79 KBPrevziať
PDF icon 11.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.93 MBPrevziať
PDF icon 11.2._vizualizacia.pdf344.97 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_odpredaj_vyhodnotenie_ovs_stavba_sup._c._2134_bez_osobnych_udajov.pdf347.02 KBPrevziať
PDF icon 12.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf3.08 MBPrevziať
PDF icon 13._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._hi_tech_center_s.r.o.pdf251.06 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf3.42 MBPrevziať
PDF icon 13.2._vizualizacia.pdf143.38 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_zs_kodalya_bufet.pdf564.68 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady_msz_zs_kodalya_bufet.pdf221.63 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_zs_kodalya_nebytovy_priestor_608m2.pdf436.84 KBPrevziať
PDF icon 15.1._podklady_zs_kodalya_nebytove_priestory_608m2.pdf435.77 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_navrh_na_odnatie_spravy_zvereneho_majetku_msks.pdf272.17 KBPrevziať
PDF icon 16.1._navrh_dodatku_c.4_k_zriadovacej_listine_msks_-_kopia.pdf153.27 KBPrevziať
PDF icon 16.2._priloha_lvkm.pdf84.93 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_zad_2017_zahajenie.pdf245.99 KBPrevziať
PDF icon 17.1._zad2017_odporucane_grafika.pdf937.03 KBPrevziať
PDF icon 17.2._zad2017_neodporucane_grafika.pdf875.77 KBPrevziať
PDF icon 17.3._zad2017_odporucane_tabulka.pdf76.36 KBPrevziať
PDF icon 17.4._zad_2017_odporucane_s_ciastocnou_upravou.pdf76.16 KBPrevziať
PDF icon 17.5._zad2017_neodporucane_tabulka.pdf41.12 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_zmena_zasad.pdf251.73 KBPrevziať
PDF icon 18.1._zasady_prevzatia_mk_a_vo.pdf143.44 KBPrevziať
PDF icon 18.2._zmena_zasad_-_dodatok_c._1_k_zasadam.pdf170.12 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_bezodplatny_prevod_stvaby_vo_prowind_slovakia_s.r.o._final.pdf265.58 KBPrevziať
PDF icon 19.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf988.94 KBPrevziať
PDF icon 19.2._vizualizacia_final.pdf148.44 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_navrh_na_schvalenie_zmeny_zasad_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty.pdf251.64 KBPrevziať
PDF icon 21._msz_navrh_na_schvalenie_zasad_pre_uzavretie_aktu_manzelstva_na_matricnom_urade_v_ds_-_jav_-_kopia.pdf217.55 KBPrevziať
PDF icon 21.1._zasady_pre_vykonanie_aktu_uzavretia_manzelstva_pred_matricnym_uradom_v_ds_-_javitott.pdf159.72 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_terasy_vzn.pdf267.98 KBPrevziať
PDF icon 22.1._terasy_zmena_-_vzn_-_magyar.pdf74.62 KBPrevziať
PDF icon 22.2._terasy_zmena_-_vzn_-_szlovak.pdf75.06 KBPrevziať
PDF icon 22.3._vzn_-terasy_-_magyar.pdf239.25 KBPrevziať
PDF icon 22.4._vzn_-terasy_-_szlovak.pdf206.79 KBPrevziať
PDF icon 23._msz_nuzn_vzn_c._2017_ktorym_sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom.pdf212.39 KBPrevziať
PDF icon 23.1._vzn_c._2017.ktorym_sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf136.51 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_vzn-2017-pomenovanie_ulice.pdf402.89 KBPrevziať
PDF icon 24.1._mapa_1_2017_november.pdf102.08 KBPrevziať
PDF icon 24.2._mapa_2_2017_november.pdf116.22 KBPrevziať
PDF icon 25._vzn_msz-cms-_9.-12._2017.pdf274.93 KBPrevziať
PDF icon 26._msz_operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2017-2018.pdf309.1 KBPrevziať
PDF icon 26.1._operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2017-2018.pdf656.76 KBPrevziať
PDF icon 26.2._priloha_c.1.pdf267.14 KBPrevziať
PDF icon 26.3._priloha_c.2.pdf3.64 MBPrevziať
PDF icon 27._msz_odkupenie_pozemkov_a_cest._telesa_od_tesco_a_zriadenie_vb_final.pdf266.16 KBPrevziať
PDF icon 27.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.58 MBPrevziať
PDF icon 27.2._vizualizacia_final.pdf114.97 KBPrevziať
PDF icon 28._msz_harmonogram_zasadn._msz_i._polrok.pdf219.5 KBPrevziať
PDF icon msz_navrh_na_schvalenie_uzavretia_zmluvy_medzi_mestom_ds_a_elekos.pdf217.65 KBPrevziať
PDF icon zobz_ozv_elekos_mesto_ds.pdf320.88 KBPrevziať
22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 24. október 2017, čas: 15.30 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz22.pdf189.31 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_2017_22_husk_2.pdf279.36 KBPrevziať
21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 26. september 2017, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz21_bez_ou.pdf217.59 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_navrh_uznesenia_msz_2.pdf213.11 KBPrevziať
PDF icon 3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_27.6.2017_.pdf357.44 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_info_o_plneni_rozp.pdf302.88 KBPrevziať
PDF icon 4.1._polrok_2017.pdf137.95 KBPrevziať
PDF icon 4.2._pijmy.pdf232.24 KBPrevziať
PDF icon 4.3._vydavky.pdf605.43 KBPrevziať
PDF icon 4.4._stanovisko_hk_k_stavu_dlhu_k_31-12-16_a_30-06-17.pdf152.25 KBPrevziať
PDF icon 4.5._css.pdf89.81 KBPrevziať
PDF icon 4.6._cvc.pdf102.11 KBPrevziať
PDF icon 4.7._msks.pdf97.03 KBPrevziať
PDF icon 4.8._zps.pdf125.53 KBPrevziať
PDF icon 4.9._zs_jilemnickeho.pdf137.86 KBPrevziať
PDF icon 4.10._zs_kodalya.pdf143.25 KBPrevziať
PDF icon 4.11._zs_smetanov_haj.pdf155.76 KBPrevziať
PDF icon 4.12._zs_szaboa.pdf169.02 KBPrevziať
PDF icon 4.13._zs_vamberyho.pdf140.25 KBPrevziať
PDF icon 4.14._zus.pdf99.11 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_navr_na_schv._kons._uct._zavierky.pdf303.78 KBPrevziať
PDF icon 5.1._kons.vyrocna_sprava_mu_ds_2016_jav.pdf1.27 MBPrevziať
PDF icon 5.2._uvodna_strana.pdf26.73 KBPrevziať
PDF icon 5.3._konsolidovana_uctovna_zavierka_2016.pdf123.98 KBPrevziať
PDF icon 5.4._poznamky_kuz_mu_ds_2016.pdf944.56 KBPrevziať
PDF icon 5.5._sprava_auditora_k_vs.pdf154.88 KBPrevziať
PDF icon 5.6._sprava_auditora_kuz.pdf321.48 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2017.pdf396.53 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_augsept_2017.pdf324.68 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._florida_villa_park_s.r.o._final.pdf252.91 KBPrevziať
PDF icon 8.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf2.73 MBPrevziať
PDF icon 8.2._vizualizacia_final.pdf618.23 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_zriadenie_vb_kanalizacia_buant_.s.r.o._final.pdf247.88 KBPrevziať
PDF icon 9.1._podklady_bez_osobnych_uadjov_final.pdf2.49 MBPrevziať
PDF icon 9.2._vizualizacia_final.pdf650.04 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._buant_s.r.o._final.pdf249.03 KBPrevziať
PDF icon 10.1._podklady_bez_ososbnych_udajov_final.pdf3.71 MBPrevziať
PDF icon 10.2._vizualizacia_final.pdf138.76 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_odpredaj_pozemku_par._c._3024_4_miklos_vojtech_bez_osobnych_udajov_final.pdf259.91 KBPrevziať
PDF icon 11.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.28 MBPrevziať
PDF icon 11.2._vizualizacia.pdf60.84 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._rigo_csaba_final.pdf249.64 KBPrevziať
PDF icon 12.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf2.57 MBPrevziať
PDF icon 12.2._vizualizacia_final.pdf437.39 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_odpredaj_pozemku_spolocna_ziadost_vlastnikov_radovych_obchodov_na_ulici_i._gyurcsoa_v_ds_bez_osobnych_udajov_final.pdf352.26 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_antal_csilla_a_karol_bez_osobnych_udajov_final.pdf230.84 KBPrevziať
PDF icon 13.2._podklady_podzemne_vedenia_final.pdf486.66 KBPrevziať
PDF icon 13.3._podklady_spolocna_ziadost_vlastnikov_radovych_obchodov_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.44 MBPrevziať
PDF icon 13.4._podklady_szokolova_alzbeta_bez_osobnych_udajov_final.pdf574.95 KBPrevziať
PDF icon 13.5._podklady_statny_stavebny_dohlad_bez_osobnych_udajov_final.pdf86.48 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_zriadenie_vb_zvysenie_zi_municipal_real_estate_s.r.o._final.pdf266.72 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady_final.pdf1.23 MBPrevziať
PDF icon 14.2._vizualizacia_final.pdf570.9 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_bezodplatny_prevod_stvaby_vo_prowind_slovakia_s.r.o._final.pdf264.5 KBPrevziať
PDF icon 15.1._podklady_final.pdf690.35 KBPrevziať
PDF icon 15.2._vizualizacia_final.pdf148.44 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_prenajom_majetku_garaz.pdf381.43 KBPrevziať
PDF icon 16.1._podklady.pdf1.53 MBPrevziať
PDF icon 17._msz_zamer_odpredaja_stavby_sup._c._2134_a_pozemkov_formou_ovs_092017.pdf283.71 KBPrevziať
PDF icon 17.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf269.43 KBPrevziať
PDF icon 17.2._ovs_vyhlasenie_sk_hu_092017.pdf332.82 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_ovs_prenajom_nebyt_priest.pdf435.4 KBPrevziať
PDF icon 18.1._podklady.pdf449.4 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_navrh_na_schvalenie_uzavretia_zmluvy_o_zdruzeni_medzi_mestom_ds_a_ttsk_na_cyklotrasu.pdf230.62 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_2017_zelena_infrastruktura.pdf778.51 KBPrevziať
PDF icon 21._msz_2017_21_komunitne_centrum.pdf284.82 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_peticia_cigerska.pdf222.45 KBPrevziať
PDF icon 22.1._podklady_peticia_cigerska.pdf104.95 KBPrevziať
PDF icon 23._msr_peticia_dron.pdf222.74 KBPrevziať
PDF icon 23.1._podklady.pdf64.15 KBPrevziať
PDF icon 24._informacia_o_vypovedi_zmluvy_envi-pak.pdf196.13 KBPrevziať
PDF icon 24.1._vypoved.pdf65.12 KBPrevziať
20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 27. jún 2017, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz20_bez_ou.pdf220.29 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_kontr._plnenia_uzn._msz_2.pdf214 KBPrevziať
PDF icon 3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_16.05.2017.pdf365.75 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_2017_20_zmena_rozp_3.pdf228.19 KBPrevziať
PDF icon 4.1._dovodova_sprava_zmena_3.pdf302.22 KBPrevziať
PDF icon 4.2._hu_koltsegvetes-mod_2017-_3.pdf301.83 KBPrevziať
PDF icon 4.3._prijem_zmena_3.pdf217.53 KBPrevziať
PDF icon 4.4._vydavky_zmena_3.pdf513.61 KBPrevziať
PDF icon 4.5._register_investicii_-_2017_zmenac.3.pdf268.48 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._3339_2_a_c_3339_3_opatovne_prerokovanie_final_bez_osobnych_udajov.pdf270.09 KBPrevziať
PDF icon 5.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf2.84 MBPrevziať
PDF icon 5.2._vizualizacia.pdf75.54 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_zamena_pozemkov_bez_osobnych_udajov.pdf279.63 KBPrevziať
PDF icon 6.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf2.44 MBPrevziať
PDF icon 6.2._vizualizacia.pdf320.84 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._dsgs_s.r.o.pdf245.39 KBPrevziať
PDF icon 7.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf1.73 MBPrevziať
PDF icon 7.2._vizualizacia.pdf184.42 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._florida_villa_park_s.r.o.pdf246.75 KBPrevziať
PDF icon 8.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf1.4 MBPrevziať
PDF icon 8.2._vizualizacia.pdf292.88 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._3222_4_a_par._c._3222_5.pdf261.04 KBPrevziať
PDF icon 9.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf1.23 MBPrevziať
PDF icon 9.2._vizualizacia.pdf152.51 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1779_25.pdf258.18 KBPrevziať
PDF icon 10.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf811.06 KBPrevziať
PDF icon 10.2._vizualizacia.pdf210.68 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_dac_arena_a.s._final.pdf248.7 KBPrevziať
PDF icon 11.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf1.66 MBPrevziať
PDF icon 11.2._vizualizacia.pdf303.75 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_navrh_zmluvy_o_spolupraci_medzi_mestom_ds_a_dsgs.pdf220.93 KBPrevziať
PDF icon 12.1._zmluva_o_vzajomnej_spolupraci_dsgs.pdf158.99 KBPrevziať
PDF icon 12.2._prilohy_k_zmluve_o_spolupraci_1.pdf177.66 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_navrh_na_schvalenie_dodatku_c.1_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo.pdf209.35 KBPrevziať
PDF icon 13.1._dodatok_c._1_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf136.39 KBPrevziať
PDF icon 14._navrh_na_poverenie_gastro_ds-ketnyelvu.pdf239.62 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_nuzn_vzn_c._2017_ktorym_sa_meni_vzn_c.4_2008_o_vyhradeni_ploch_na_vylepovanie_plagatov.pdf244.41 KBPrevziať
PDF icon 15.1._vzn_c._2017_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._12_2009_o_urceni_miest_a_podm._vylepovania_plakatov.pdf142.17 KBPrevziať
PDF icon 15.2._vzn-_2017-_plakatok_elhelyezese_-_hu.pdf216.46 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_vzn_uplne_znenie_-_oprava.pdf248.29 KBPrevziať
PDF icon 16.1._navrh_vzn_uplne_znenie_-_opravene.pdf186.66 KBPrevziať
PDF icon 16.2._vzn-_komplex_teruletrendezesi_terv-hu-javitott.pdf414.37 KBPrevziať
PDF icon 16.3._komplexny_urban._navrh.pdf2.11 MBPrevziať
PDF icon 16.4._upn_ds_zavazna_cast_uplne_znenie.pdf830.09 KBPrevziať
PDF icon 16.5._schema_vps.pdf762.12 KBPrevziať
PDF icon 16.6._regulacny_vykres.pdf4.44 MBPrevziať
PDF icon 17._msz_nuzn_vzn_c._2017_o_zriadeni_strediska_sluzieb_skole-2nyelvu.pdf284.51 KBPrevziať
PDF icon 17.1._vzn_c._2017_o_zriadeni_strediska_sluzieb_skole.pdf134.27 KBPrevziať
PDF icon 17.2._zriadovacia_listina_sss.pdf253.83 KBPrevziať
PDF icon 17.3._vzn-iskolai_szolgaltatokozpont-hu.pdf133.09 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_navrh_o_vyske_poskytn._dotacie_2017_soc_jun.pdf319.05 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_zad_2016_-_koniec.pdf244.49 KBPrevziať
PDF icon 19.1._navrh_vzn_-_zad_2016.pdf183.67 KBPrevziať
PDF icon 19.2._vzn-teruletrendezesi_terv-hu-javaslat_zad_2016.pdf332.9 KBPrevziať
PDF icon 19.3._komplexny_lokality1238.pdf173.25 KBPrevziať
PDF icon 19.4._komplexny_lokality45.pdf291.94 KBPrevziať
PDF icon 19.5._koplexny_lokality67.pdf194.02 KBPrevziať
PDF icon 19.6._zad_1_2016_zavazna_cast.pdf1.48 MBPrevziať
PDF icon 19.7._regulacny_lokality1238.pdf178.2 KBPrevziať
PDF icon 19.8._regulacny_lokality45.pdf265.5 KBPrevziať
PDF icon 19.9._regulacny_lokalita67.pdf199.13 KBPrevziať
PDF icon 19.10._stanoviska_k_navrhu_konecne_-_tabulka.pdf386.07 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_zad_2017_-_zahajenie.pdf242.81 KBPrevziať
PDF icon 20.1._zad2017_graficka_priloha.pdf869.93 KBPrevziať
PDF icon 20.2._zad2017_prehlad_poziadaviek.pdf227.81 KBPrevziať
PDF icon 21._msz_2017_irop_zs_mad.pdf259.58 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_2017_siea_ms.pdf272.36 KBPrevziať
PDF icon 23._msz_2017_irop_zs_slov.pdf252.51 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_peticia_proti_vystavbe_parkoviska.pdf222.78 KBPrevziať
PDF icon 24.1._peticia_podklady.pdf243.38 KBPrevziať
PDF icon 25._msz_esterhazy.pdf384.12 KBPrevziať
PDF icon 26._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_ii.polrok_2017.pdf174.59 KBPrevziať
PDF icon msz_odkupenie_pozemkov_za_1_euro._florida_villa_park_s.r.o.pdf243.33 KBPrevziať
PDF icon podklady.pdf549.67 KBPrevziať
PDF icon vizualizacia.pdf365.8 KBPrevziať
19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 16. máj 2017, čas: 13.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz19_bez_ou.pdf217.92 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_kontr._pln._uzn.pdf221.74 KBPrevziať
PDF icon 3.1._final_kontrola_plnenia_uzn_msz_14_02_2017.pdf512.55 KBPrevziať
PDF icon 3.2._kontrola_plnenia_uzn_msz_21.03.2017.pdf348.08 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_odsuhlasenie_fin._uct._za_rok_2016.pdf221.32 KBPrevziať
PDF icon 4.1._zaverecny_ucet_2016.pdf14.02 MBPrevziať
PDF icon 4.2._rozbor_za_rok_2016_-_zs_kodalya.pdf533.26 KBPrevziať
PDF icon 4.3._rozbor_za_rok_2016_-_cirkevna.pdf177.4 KBPrevziať
PDF icon 4.4._rozbor_za_rok_2016_-_cvc.pdf447.54 KBPrevziať
PDF icon 4.5._rozbor_za_rok_2016_-_gy._szaboa.pdf182.35 KBPrevziať
PDF icon 4.6._rozbor_za_rok_2016_-_zps.pdf399.53 KBPrevziať
PDF icon 4.7._rozbor_za_rok_2016_-_zs_smetanov.pdf593.09 KBPrevziať
PDF icon 4.8._rozbor_za_rok_2016_-_zs_vamberyho.pdf166.57 KBPrevziať
PDF icon 4.9._rozbor_za_rok_2016-_zs_jilemnickeho.pdf164.97 KBPrevziať
PDF icon 4.10._rozbor_za_rok_2016-_zus.pdf175.28 KBPrevziať
PDF icon 4.11._rozbor_za_rok_2016-msks.pdf16.31 MBPrevziať
PDF icon 5._msz_zmena_rozp_2.pdf221.42 KBPrevziať
PDF icon 5.1._dovodova_sprava_zmena_2.pdf392.96 KBPrevziať
PDF icon 5.2._prijem_zmena_2.pdf216.57 KBPrevziať
PDF icon 5.3._vydavky_zmena_2.pdf508.4 KBPrevziať
PDF icon 5.4._register_investicii_-_2017_zmenac.2.pdf254.92 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_3_izb._byt.pdf410.5 KBPrevziať
PDF icon 6.1._podklady.pdf2.42 MBPrevziať
PDF icon 7._msz_odpredaj_nehnutelnosti_pod_nadjazdom_na_gabcikovkej_ceste_final.pdf282.81 KBPrevziať
PDF icon 7.1._podklady.pdf429.94 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_predlzenie_naj._zmluvy.pdf246.22 KBPrevziať
PDF icon 8.1._podklady.pdf240.46 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1785_99_bez_osobnych_udajov.pdf267.52 KBPrevziať
PDF icon 9.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.42 MBPrevziať
PDF icon 10._msz_odpredaj_pozemku_par._c._2669_51_bez_osobnych_udajov.pdf264.61 KBPrevziať
PDF icon 10.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.49 MBPrevziať
PDF icon 11._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._1446_4_a_1475_36.pdf267.3 KBPrevziať
PDF icon 11.1._podklady.pdf361.95 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_dac_arena_a.s._final.pdf258.04 KBPrevziať
PDF icon 12.1._podklady_final.pdf2.32 MBPrevziať
PDF icon 13._msz_odpredaj_par_c._3115_2_bez_osobnych_udajov.pdf265.06 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_bez_osobnych_udajoc.pdf1.06 MBPrevziať
PDF icon 14._msz_zmena_uznesenia_msz_c._388_2017_17.pdf257.23 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady.pdf759.29 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_udelenie_zburania_stavieb_futbaloveho_stadiona_dac_final.pdf246.34 KBPrevziať
PDF icon 15.1._podkaldy.pdf953.84 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_nuzn_vzn_ktorym_sa_meni_vzn_c.8_2014_o_docasnom_parkovani.pdf262.3 KBPrevziať
PDF icon 16.1._vzn_c._2017_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._8_2014_o_docasnom_parkovani.pdf135.47 KBPrevziať
PDF icon 16.2._vzn-2017-ideiglenes_parkolas-hu.pdf132.95 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_navrh_vzn-_o_poskytovani_socialnych_sluzieb_v_css_2017.pdf358.18 KBPrevziať
PDF icon 17.1._vzn_c._2017_o_poskytovani_soc._sluzieb_v_css.pdf181.28 KBPrevziať
PDF icon 17.2._vzn-2017-szocialis_kozpont-hu.pdf177.46 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_pomenovanie_stvrte_2017_maj.pdf333.97 KBPrevziať
PDF icon 18.1._vzn-2017-varosnegyed_megnevezese_-_hu.pdf143.66 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_vyhodn.prem_.ukaz_.zps_dov.pdf220.33 KBPrevziať
PDF icon 19.1._msz_zps_vyhodn.2016.pdf247.23 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_nove_prem.ukaz_zps_dov.pdf222.03 KBPrevziať
PDF icon 20.1._msz_nove_prem.zps_2017.pdf148.38 KBPrevziať
PDF icon 21._msz_nove_prem.css_dov.pdf368.94 KBPrevziať
PDF icon 21.1._msz_prem.ukaz_.css_2017.pdf119.82 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_vyhodn.kpss_dov.pdf146.06 KBPrevziať
PDF icon 22.1._vyhodn_kpss_-1.pdf163.29 KBPrevziať
PDF icon 22.2._priloha_-1.pdf736.32 KBPrevziať
PDF icon 23._msz_vyplatenie_odmeny_msks_za_2016_msz.pdf340.55 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_nove_ukaz._riad._msks_na_2017_maj_msz.pdf272.93 KBPrevziať
PDF icon 25._msz_navrh_na_schvalenie_uzavretia_zmluvy_o_spolupraci_medzi_southerm_a_mds.pdf199.58 KBPrevziať
PDF icon 25.1._zmluva_o_spolupraci_southerm_mds.pdf163.46 KBPrevziať
PDF icon 26._msz_urcenie_volebnych_obvodov_2017.pdf536.37 KBPrevziať
PDF icon 27._msz_nuzn_zmena_rokovacieho_poriadku_msz.pdf244.26 KBPrevziať
PDF icon 28._msz_2017_19_multifinkcne_ihrisko.pdf266.09 KBPrevziať
PDF icon 29._msz_zmena_uznesenia.pdf271.59 KBPrevziať
PDF icon 30._msz_navrh_na_zrusenie.pdf352.45 KBPrevziať
PDF icon 31._msz_peticia_na_rekonstrukciu_priestorov_materskej_skoly.pdf218.67 KBPrevziať
PDF icon 32._msz_peticia_za_opravu_cesty_chodnika_a_kanalizacie.pdf218.36 KBPrevziať
18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 21. marec 2017, čas: 15.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.