Materiály na rokovanie MsZ

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 5. december 2023, čas: 13.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1. pozvánka MsZ9 bez oú_0.pdf Veľkosť:

158.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 172. MsZ_kontr plnenia uzneseni _0.pdf Veľkosť:

100.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 172.1. kontrola_plnenia_uzn_msz- 26.09.2023 bez oú.pdf Veľkosť:

319.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 173. MsZ_zmena r5_2023_0.pdf Veľkosť:

146.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 173.1. Zmena rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2023 č. 5_0.pdf Veľkosť:

255.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 173.2. Zmena príjmu č. 5_0.pdf Veľkosť:

256.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 173.3. Zmena výdavky č.5_0.pdf Veľkosť:

831.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 173.4. Register k návrhu zmeny rozpočtu č. 52023_0.pdf Veľkosť:

340.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 174. MsZ_ rozpocet _2023_0.pdf Veľkosť:

126.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 174.1. návrh rozpočtu 2024 opravené_0.pdf Veľkosť:

2.74 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 174.2. Stanovisko HK - rozpocet 2024_0.pdf Veľkosť:

114.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 175. MsZ - Správa o výsledkoch kontrol - november 2023_0.pdf Veľkosť:

81.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 175.1. Správa o výsledkoch kontrol - november 2023_0.pdf Veľkosť:

148.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 176. MsZ - Plán kontrolnej činnosti HK - I polrok 2024_0.pdf Veľkosť:

89.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 176.1. Plán kontrolnej činnosti HK - I polrok 2024_0.pdf Veľkosť:

70.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 177. MsZ_Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta_0.pdf Veľkosť:

218.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 177.1. Zásady hospodárenia s majetkom mesta_0.pdf Veľkosť:

335 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 178. MsZ _zriadenie VB_ASTORIA HOTEL_0.pdf Veľkosť:

161.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 178.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

1.41 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 178.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

519.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 179. MsZ_zriadenie VB_ZSDIS_BGI sro_0.pdf Veľkosť:

160.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 179.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

1.73 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 179.2. vizualizacia_1.pdf Veľkosť:

687.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 180. MsZ_zriadenie VB_kanalizacia a vodovod_BGI sro_0.pdf Veľkosť:

151.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 180.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

1.44 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 180.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

568.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 181. MsZ_zriadenie VB_Miklos Vojtech_0.pdf Veľkosť:

135.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 181.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

2.12 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 181.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

460.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 182. MsZ_odpredaj pozemkov_Lelkesová Mária_bez osobnych udajov.doc.pdf Veľkosť:

155.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 182.1. podklady_bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

4.43 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 182.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

1.26 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 183. MsZ_zamena pozemkov_Molnar Zoltan a Erika_bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

147.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 183.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

1.48 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 183.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

223.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 184. MsZ_Lukács Olga_0.pdf Veľkosť:

198.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 184.1. Podklady_Olga Lukács_0.pdf Veľkosť:

312.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 185. MsZ - návrh na schválenie uzavretia dodatku k zmluve medzi mestom DS a SHMÚ_0.pdf Veľkosť:

143.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 185.1. Zmluva o umiestnení objektu_9115+7792_dodatok č. 1_0.pdf Veľkosť:

112.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 185.2. Príloha č. 2a - 7792_Malé Blahovo_0.pdf Veľkosť:

994.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 186. MsZ Návrh na uzavretie DODATKU č.2 k Zmluve o výpožičke_0.pdf Veľkosť:

129.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 186.1. Pomocný materiál uzn. č. 96_0.pdf Veľkosť:

138.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 187. MsZ - Informácia o predĺžení platnosti Dohody o spolupráci a financovaní futbalového klubu spoločnosti FK DAC 1904, a.s._0.pdf Veľkosť:

119.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 187.1. Dohoda o spolupráci+uplatnenie opcie na predlzenie platnosti_0.pdf Veľkosť:

336.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 188. MsZ Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme podzemných kontajnerov_0.pdf Veľkosť:

130.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 189. MsZ 05.12.2023 - ÚPN ZaD 19_2023 - začatie_0.pdf Veľkosť:

166.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 189.1. priemet_podnetov_112023_0.pdf Veľkosť:

1.21 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 189.2. ZaD ÚPN mesta DS navrhnuté na nezaradenie do návrhu ZaD 19_2023_0.pdf Veľkosť:

455.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 189.3. ZaD ÚPN mesta DS navrhnuté na zaradenie do návrhu ZaD 19_2023 s čiastočnou úpravou_0.pdf Veľkosť:

455.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 189.4. ZaD ÚPN mesta DS navrhnuté na zaradenie do návrhu ZaD 19_2023_0.pdf Veľkosť:

443.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 190. MsZ_VZN_ o_ podmienkach_ umiestnovania_ herni_0.pdf Veľkosť:

146.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 190.1. VZN č. ..._2023 o podmienkach umiestnovania herni_0.pdf Veľkosť:

111.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 191. MsZ_nové VZN c.__2023_o naklad. s KO a DSO_0.pdf Veľkosť:

159.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 191.1. nové VZN o nakladaní s KO a DSO_0.pdf Veľkosť:

331.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 192. MsZ _VZN c.__2023 ktorým sa mení a doplňa VZN č.....2022 o miestnom poplatku za komunalne odpady_0.pdf Veľkosť:

129.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 192.1. VZN č. 2023, ktorým sa mení VZN č.,,,,2022 o miestnom poplatku za komun├ílne odpady a DSO_0.pdf Veľkosť:

99.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 193. MsZ - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .........-2023 zo dňa 5. decembra 2023_0.pdf Veľkosť:

144.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 193.1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .........2023 zo dňa 5. decembra 2023_0.pdf Veľkosť:

138.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 194. MsZ_VZN kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 7_2015_0.pdf Veľkosť:

139.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 194.1. návrh VZN kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 7_2015_0.pdf Veľkosť:

96.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 195. MsZ_Návrh VZN o dočasnom parkovaní mot. vozidiel_0.pdf Veľkosť:

134.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 195.1. VZN č. .._2023 ktorým sa mení a doplňa parkovanie_bez_0.pdf Veľkosť:

117.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 196. MsZ_Návrh VZN č. ..._2023 zo dňa 5. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa vzn č. 30_2022 zo dňa 13. decembra 2022_dôv.správa_0.pdf Veľkosť:

180.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 196.1. Návrh VZN č. ..._2023 zo dňa 5. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa vzn č_30_2022 zo dňa 13. decembra 2023_text časť_0.pdf Veľkosť:

106.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 197. MsZ VZN prísp_0.pdf Veľkosť:

143.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 197.1. príspevok VZN 2024_0.pdf Veľkosť:

99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 198. MsZ VZN dot_0.pdf Veľkosť:

232 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 198.1. VZN dot 2023_0.pdf Veľkosť:

273.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 199. MsZ VZN VK_0.pdf Veľkosť:

140.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 199.1. vern karta VZN zmena_0.pdf Veľkosť:

94.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 200. MsZ_VZN kt. sa zrušuje VZN č. 3_2012_0.pdf Veľkosť:

146.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 200.1. návrh VZN kt. sa zrušuje VZN č. 3_2012_0.pdf Veľkosť:

94.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 201. msz_dodatok_c.2_vernostna_karta_zasady_0.pdf Veľkosť:

121.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 201.1. dodatok_c.2_vernostna_karta_0.pdf Veľkosť:

106.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 202. msz_dodatok_c.1_rodinna a senior karta_0.pdf Veľkosť:

122.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 202.1. dodatok_c.1_rodinna a senior karta_0.pdf Veľkosť:

96.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 203. MsZ Zásady športovec roka_0.pdf Veľkosť:

298.26 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 203.1. ZASADY 2024 Sportovec roka navrh msz_0.pdf Veľkosť:

321.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 204. MsZ_zmena uznesenia_autobus_0.pdf Veľkosť:

129.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 205. MsZ_CBG spol. s r.o_0.pdf Veľkosť:

442.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 205.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

691.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 205.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

113.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 206. MsZ_LUCKY SEVEN _ s.r.o._0.pdf Veľkosť:

325.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 206.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

727.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 206.2. vizializacia_0.pdf Veľkosť:

385.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 207. MsZ_Gematic. s r.o._0.pdf Veľkosť:

414.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 207.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

805.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 207.2. vizualizácia_0.pdf Veľkosť:

483.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 208. MsZ Výzva dot 2024_0.pdf Veľkosť:

175.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 208.1. Návrh Výzva Dot_1_2024_0.pdf Veľkosť:

239.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 208.2. Príloha č_1 KULTÚRA_0.pdf Veľkosť:

114.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 208.3. Príloha č_2 ŠPORT_0.pdf Veľkosť:

110.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 208.4. Príloha č_3 VZDELÁVANIE_0.pdf Veľkosť:

109.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 208.5. Príloha č_4 SOC OBLASŤ_0.pdf Veľkosť:

110.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 208.6. Príloha č_5 KULT kritériá_0.pdf Veľkosť:

142.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 208.7. Príloha č_6 ŠPORT kritériá_0.pdf Veľkosť:

142.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 208.8. Príloha č_7 VZDELÁVANIE kritériá_0.pdf Veľkosť:

141.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 208.9. Príloha č_8 SOC OBLASŤ kritériá_0.pdf Veľkosť:

143.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 209. MsZ_Operačný plán zimnej údržby_0.pdf Veľkosť:

107.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 209.1. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na roky 2022-2023_0.pdf Veľkosť:

538.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 210. MsZ_harmonogram zasadnuti_0.pdf Veľkosť:

97.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 26. september 2023, čas: 13.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1. pozvánka MsZ8 bez oú_1.pdf Veľkosť:

147.12 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 142. MsZ_kontrola plnenia uznesení_0.pdf Veľkosť:

104.12 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 142.1. kontrola_plnenia_uzn_msz- 27.06.2023 bez oú.pdf Veľkosť:

306.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 142.1. kontrola_plnenia_uzn_msz- 27.06.2023_0.pdf Veľkosť:

306.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 143. MsZ_KUZ_0.pdf Veľkosť:

147.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 143.1. konsolidovana_uctovna_zavierka-5_0.pdf Veľkosť:

133.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 143.2. Poznámky KUZ MU DS 2022_0.pdf Veľkosť:

1.81 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 143.3. Správa audítora ku KUZ 2022_0.pdf Veľkosť:

138.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 143.4. Dodatok k správe audítora k výročnej správe 2022_0.pdf Veľkosť:

144.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 143.5. Kons. výročná správa MU DS 2022_0.pdf Veľkosť:

2.1 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 144. MsZ_čerpanie 1_2023_0.pdf Veľkosť:

148.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 144.1. Informácia o polročnom plnení rozpočtu_0.pdf Veľkosť:

122.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 144.2. ČErpanie výdavkov k 30.6.2023_0.pdf Veľkosť:

1.44 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 144.3. Plnenie príjmov k 30.6.2023_0.pdf Veľkosť:

329.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 144.4. Register k čerpaniu rozpočtu č. 22023_0.pdf Veľkosť:

444.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 144.5. Stanovisko HK k stavu dlhu k 31-12-22 a 30-06-23_0.pdf Veľkosť:

93.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 145. MsZ_zmena r3_2023_0.pdf Veľkosť:

148.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 145.1. Zmena rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2022 č.3_0.pdf Veľkosť:

285.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 145.2. Zmena príjmu č. 3_0.pdf Veľkosť:

332.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 145.3. Zmena výdavky č.3 MSZ_0.pdf Veľkosť:

1.36 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 145.4. Register k návrhu zmeny rozpočtu č. 32023 MSZ_0.pdf Veľkosť:

499.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 146. MsZ - Správa o výsledkoch kontrol - september 2023_0.pdf Veľkosť:

81.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 146.1. Správa o výsledkoch kontrol - september 2023_0.pdf Veľkosť:

211.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 147. MsZ_prevod nehnutelnosti v prospech mesta DS_AA STAVBY sro_0.pdf Veľkosť:

163.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 147.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

3.26 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 147.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

1.49 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 148. MsZ_zriadenie VB_kanalizacia_Casny_finalbez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

150.37 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 148.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

1.12 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 148.2. vizualizácia_0.pdf Veľkosť:

428.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 149. MsZ_zriadenie VB_ZSDIS_Casny_final_0.pdf Veľkosť:

162.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 149.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

1.67 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 149.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

603.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 150. MsZ_zriadenie VB_N&A DS sro_final_0.pdf Veľkosť:

149.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 150.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

1.36 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 150.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

793.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 151. MsZ_odpredaj pozemkov_FURMENTA sro_final_0.pdf Veľkosť:

163.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 151.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

2.27 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 151.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

485.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 152. MsZ_odpredaj pozemku_Mgr Nagy Tibor_bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

176.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 152.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

723.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 152.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

280.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 153. MsZ_zvysenie ZI_THERMALPARK DS sro_0.pdf Veľkosť:

144.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 153.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

558.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 153.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

242.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 154. MsZ_CSS Výpožička_0.pdf Veľkosť:

304.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 155. MsZ_vyhodnotenie VOS Jesenského_0.pdf Veľkosť:

267.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 155.1. Príloha_MsZ_vyhodnotenie VOS Jesenského_0.pdf Veľkosť:

838.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 156. MsZ Návrh na uzavretie Zmluvy o prevádzkovaní mestskej aut.dopravy.pdf Veľkosť:

156.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 157. MsZ 26.09.2023 - ÚPN ZaD 18_2023 - schválenie_0.pdf Veľkosť:

251.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 157.1. ZaD_18_2023_smerna cast upraveny navrh_0.pdf Veľkosť:

2.64 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 157.2. ZaD_18_2023_zavazna cast upraveny navrh_0.pdf Veľkosť:

2.25 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 157.3. ZaD18-2023_UPN_DS_Grafika_UPR_navrh_0.pdf Veľkosť:

8.28 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 157.4. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN ZaD 18_2023_0.pdf Veľkosť:

2.21 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 157.5. Správa o prerokovaní ÚPN ZaD 18_2023_0.pdf Veľkosť:

477.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 157.6. Preskúmanie návrhu ÚPN mesta DS ZaD 18_2023_0.pdf Veľkosť:

266.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 157.7. VZN-ZaD 18_2023 ÚPN SK - Návrh_0.pdf Veľkosť:

33.59 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 157.8. Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu VZN_ÚPN_0.pdf Veľkosť:

131.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 158. MsZ 26.09.2023 - ÚPN ZaD 19_2023 - začatie_0.pdf Veľkosť:

210.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 158.1. priemet_podnetov_ZaD19_regulacny_0.pdf Veľkosť:

1.43 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 158.2. ZaD ÚPN mesta Dunajská Streda navrhnuté na zaradenie do návrhu ZaD 19_2023_0.pdf Veľkosť:

462.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 158.3. ZaD ÚPN mesta Dunajská Streda navrhnuté na zaradenie do návrhu ZaD 19_2023 s čiastočnou úpravou_0.pdf Veľkosť:

465.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 158.4. ZaD ÚPN mesta Dunajská Streda navrhnuté na nezaradenie do návrhu ZaD 19_2023_0.pdf Veľkosť:

473.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 159. MsZ_VZN_2023_sep_o určení názvu ulíc_0.pdf Veľkosť:

199.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 159.1. VZN č..._2023_sept_ o urceni názvu ulíc_0.pdf Veľkosť:

503.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 159.2. podklady a,b_0.pdf Veľkosť:

830.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 159.3. podklady c_0.pdf Veľkosť:

1.25 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 160. MsZ spádovosť ds_0.pdf Veľkosť:

161.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 160.1. VZN spádovosť mat_0.pdf Veľkosť:

148.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 161. MsZ obvody ds_0.pdf Veľkosť:

134.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 161.1. VZN školské obvody mat_0.pdf Veľkosť:

289.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 162. MsZ prisp šj ds_0.pdf Veľkosť:

133.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 162.1. VZN príspevok šj mat_0.pdf Veľkosť:

128.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 163. MsZ_Návrh VZN č. ..._2023 zo dňa 26. septembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta_0.pdf Veľkosť:

200.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 163.1. MsZ_Návrh VZN č. ..._2023 zo dňa 26. septembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta_0.pdf Veľkosť:

128.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 164. MsZ_Návrh VZN č. ..._2023 zo dňa 26. septemra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 29_2022_0.pdf Veľkosť:

201.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 164.1. Návrh VZN č. ..._2023 zo dňa 26. septembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 29_2023_0.pdf Veľkosť:

134.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 165. MsZ _VZN c.__2023 _o _hospodareni_s_bytovym_fondom_0.pdf Veľkosť:

156.12 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 165.1. VZN č..._2023 o hospodárení s bytovým fondom_0.pdf Veľkosť:

257.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 166. MsZ - DS családi és szenior kártya - határozat - SK-HU - def_0.pdf Veľkosť:

215.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 166.1. Zásady - dôvodová správa - SK-HU - def_0.pdf Veľkosť:

177.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 166.2. Z á s a d y vydávanie kariet - SK - def_0.pdf Veľkosť:

110.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 166.3. VZN - hűségkártya és kiegészítő kártya - def_0.pdf Veľkosť:

155.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 167. MsZ cvč ds_0.pdf Veľkosť:

172.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 167.1. VZN cvč mat_0.pdf Veľkosť:

173.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 167.2. Dodatok k ZL_0.pdf Veľkosť:

128.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 168. MsZ_Návrh na doplnenie KPSS mesta Dunajská Streda na roky 2022-2027_0.pdf Veľkosť:

155.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 168.1. Návrh na doplnenie KPSS mesta Dunajská Streda na roky 2022-2027_text časť_0.pdf Veľkosť:

119.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 169. MsZ rada školy ds_0.pdf Veľkosť:

162.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 169.1. rada školy mat_0.pdf Veľkosť:

119.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 170. MsZ_2023_NFP_Kodaly_ZS_0.pdf Veľkosť:

122.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 171. MsZ_2023_NFP_SH_ZS_0.pdf Veľkosť:

121.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 1. august 2023, čas: 15.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1. pozvánka MsZ7_0.pdf Veľkosť:

110.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 139. MsZ - Návrh na schválenie druhého konateľa spoločnosti Gastro DS_0.pdf Veľkosť:

123.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 140. MsZ_VOS Jesenského_0.pdf Veľkosť:

300.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 140.1. PRÍLOHA č 1 k uzneseniu_súťažné podmienky_Jesenského_SK_0.pdf Veľkosť:

293.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 140.2. P1_Návrh Zmluvy o nájme pozemku _Jesenského_0.pdf Veľkosť:

253.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 140.3. P2_Čestné vyhlásenie_Jesenského_0.pdf Veľkosť:

239.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 140.4. P3_GP 217_2023_Jesenského_0.pdf Veľkosť:

90.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 140.5. Znalecký posudok 067 2023 Jesenského_0.pdf Veľkosť:

1.15 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 141. MsZ_Návrh VZN_Zariadenie pre seniorov_0.pdf Veľkosť:

139.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 141.1. Návrh VZN_Zariadenie pre seniorov_0.pdf Veľkosť:

146.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 27. jún 2023, čas: 13.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1. pozvánka MsZ6 bez oú.pdf Veľkosť:

142.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 114. MsZ_kontr plnenia uzneseni _0.pdf Veľkosť:

96.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 114.1. kontrola_plnenia_uzn_msz- 04.04.2023 bez oú.pdf Veľkosť:

434.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 115. MsZ_zmena r2_2023_0.pdf Veľkosť:

146.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 115.1. Zmena rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2022 č.2_0.pdf Veľkosť:

225.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 115.2. Zmena príjmu č. 2_0.pdf Veľkosť:

220.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 115.3. Zmena výdavky č.2_0.pdf Veľkosť:

813.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 115.4. Register k návrhu zmeny rozpočtu č. 22023_0.pdf Veľkosť:

309.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 116. MsZ - Plán kontrolnej činnosti HK - II polrok 2023_0.pdf Veľkosť:

83.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 116.1. Plán kontrolnej činnosti HK - II polrok 2023_0.pdf Veľkosť:

80.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 117. MsZ_odpredaj pozemku_Hajduova Zuzana_bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

196.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 117.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

390.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 117.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

149.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 118. MsZ_odpredaj pozemkov_MEDICUS AFK sro_0.pdf Veľkosť:

219.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 118.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

1.77 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 118.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

268.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 119. MsZ_odpredaj pozemkov_WIKING STAV sro_0.pdf Veľkosť:

184.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 119.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

1.56 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 119.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

397.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 120. MsZ_zmena uznesenia_305_2020_16_0.pdf Veľkosť:

160.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 120.1. podklady_vizualizacia_bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

5.67 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 120.2. Príloha č. 1_0.pdf Veľkosť:

181.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 120.3. Príloha č. 2_0.pdf Veľkosť:

93.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 121. MsZ_zriadenie VB_INTERFAN INVEST DS_0.pdf Veľkosť:

161.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 121.1. podklady bez osobnych udajov.pdf Veľkosť:

1.62 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 121.2. vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

629.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 122. MsZ Návrh na uzavretie Zmluvy o prevádzkovaní Zariadenia krízovej intervencie_0.pdf Veľkosť:

137.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 123. MsZ Návrh na uzavretie Zmluvy o partnerstve MDS_ ZpS DS_0.pdf Veľkosť:

121.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 123.1. Zmluva o partnerstve final_0.pdf Veľkosť:

279.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124. MsZ_Návrh VZN o dočasnom parkovani_0.pdf Veľkosť:

155.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.1. Návrh VZN c. ...._2023 o dočasnom parkovaní_0.pdf Veľkosť:

231.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.2. Príloha č. 1 Zóna s dopr. obmedzením_0.pdf Veľkosť:

113.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.3. Príloha č. 2_Centrum_denné parkovanie_0.pdf Veľkosť:

2.05 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.4. Príloha č. 3 Zóny dočasného parkovania_1.pdf Veľkosť:

110.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.5. Príloha č. 4_A_Sever I_0.pdf Veľkosť:

927.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.6. Príloha č. 4_A_Sever I_1_0.pdf Veľkosť:

456.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.7. Príloha č. 4_A_Sever I_2_0.pdf Veľkosť:

517.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.8. Príloha č. 4_B_Sever II_0.pdf Veľkosť:

994.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.9. Príloha č. 4_B_Sever II_1_0.pdf Veľkosť:

439.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.10. Príloha č. 4_B_Sever II_2_0.pdf Veľkosť:

422.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.11. Príloha č. 4_CENTRUM_0.pdf Veľkosť:

1.34 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.12. Príloha č. 4_CENTRUM_1_0.pdf Veľkosť:

476.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.13. Príloha č. 4_CENTRUM_2_0.pdf Veľkosť:

562.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.14. Príloha č. 4_CENTRUM_3_0.pdf Veľkosť:

800.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.15. Príloha č. 4_VYCHOD_0.pdf Veľkosť:

1.45 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.16. Príloha č. 4_VYCHOD_1_0.pdf Veľkosť:

617.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.17. Príloha č. 4_VYCHOD_2_0.pdf Veľkosť:

650.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 124.18. Príloha č. 4_ZAPAD_0.pdf Veľkosť:

503.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 125. MsZ _VZN c.__2023 ktorým sa mení a doplňa VZN č.....2022 o miestnom poplatku za komunalne odpady_0.pdf Veľkosť:

169.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 125.1. VZN č. ._2023, ktorým sa mení VZN č.,,,,2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO_0.pdf Veľkosť:

105.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 126. MsZ- Materiál na rokovanie - VZN č. ......-2023 zo dňa 27. júna 2023 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva- zmena_0.pdf Veľkosť:

137.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 126.1. VZN č. ......-2023 zo dňa 27. júna 2023 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva- zmena_0.pdf Veľkosť:

135.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 127. MsZ- VZN č. ....-2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25-2022 o dani z nehnuteľností_0.pdf Veľkosť:

137.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 127.1. VZN č. .....-2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25-2022 o dani z nehnuteľností_0.pdf Veľkosť:

223.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 127.2. Navýšenie na rok 2024_0.pdf Veľkosť:

259.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 128. MsZ- Materiál na rokovanie-VZN Dunajská Streda č. .........- 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9-2022 zo dňa 21. apríla 2022-daň za ubytovanie_0.pdf Veľkosť:

132.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 128.1. VZN Dunajská Streda č. .........- 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9-2022 zo dňa 21. apríla 2022-daň za ubytovanie_0.pdf Veľkosť:

227.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 129. MsZ_VZN c.__2023_kt. sa mení VZN č. 6_2016 o naklad. s KO a DSO_0.pdf Veľkosť:

145.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 129.1. VZN c.__2023_kt. sa mení VZN č. 6_2016 o naklad. s KO a DSO_0.pdf Veľkosť:

135.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 130. MsZ Návrh VZN o zrušení školských stravovaní hlavička + dôvodová správa_0.pdf Veľkosť:

208.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 130.1. Návrh VZN č...._2023 o zrušení ŠJ pri MŠ Benedeka_0.pdf Veľkosť:

226.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 130.2. Návrh VZN č...._2023 o zrušení ŠJ pri MŠ Jesenského_0.pdf Veľkosť:

221.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 130.3. Návrh VZN č...._2023 o zrušení ŠJ pri MŠ Komenského_0.pdf Veľkosť:

223.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 130.4. Návrh VZN č...._2023 o zrušení ŠJ pri MŠ Nám. priateľstva_0.pdf Veľkosť:

222.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 130.5. Návrh VZN č...._2023 o zrušení ŠJ pri MŠ Ružový háj_0.pdf Veľkosť:

223.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 130.6. Návrh VZN č. ..._2023 o zrušení ŠJ pri MŠ Rybný trh_0.pdf Veľkosť:

222.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 130.7. Návrh VZN č..._2023 o zrušení ŠJ pri MŠ Nám. SNP_0.pdf Veľkosť:

222.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 130.8. Návrh VZN č. ..._2023 o zrušení ŠJ pri MŠ Széchenyiho_0.pdf Veľkosť:

222.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 130.9. Návrh VZN o zrušení školských stravovaní IBA dodatky_0.pdf Veľkosť:

219.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 131. MsZ Návrh VZN príspevky v školách_0.pdf Veľkosť:

174.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 131.1. Návrh VZN príspevky v školách MsZ_0.pdf Veľkosť:

172.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 132. MsZ Návrh VZN cvč_0.pdf Veľkosť:

185.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 132.1. Návrh VZN cvč_0.pdf Veľkosť:

227.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 132.2. VZN cvč dodatok_0.pdf Veľkosť:

157 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 133. MsZ- Zásad odmeňovania poslancov_0.pdf Veľkosť:

123.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 133.1. Zásady odmeňovania poslancov a ďalších členov komisii_0.pdf Veľkosť:

150.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 134. MsR - DS családi és szenior kártya - SK-HU_HSz_0.pdf Veľkosť:

209.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 134.1. Zásady - dôvodová správa - SK-HU_0.pdf Veľkosť:

160.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 134.2. Zásady vydávanie kariet - SK_HSz_0.pdf Veľkosť:

109.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 135. MsZ_schválenie zástupcov_0.pdf Veľkosť:

137.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 136. MsZ - Návrh na schválenie ďalšieho fungovania odbornej komisie _Szladits Károly Emlékbizottság__0.pdf Veľkosť:

126 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 137. MsZ- Petícia za rozšírenie parkovacích miest_0.pdf Veľkosť:

93.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 137.1. Parkovisko_Rybny trh.pdf Veľkosť:

86.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 138. MsZ_harmonogram_zasadnuti_Msz na II.polrok 2022_0.pdf Veľkosť:

99.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 4. apríla 2023, čas: 13.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1._pozvanka_msz5_bez_ou_0.pdf Veľkosť:

159.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 71._msz_kontr_plnenia_uzneseni__0_0.pdf Veľkosť:

96.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 71.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_24012023_bez_ou_0.pdf Veľkosť:

313.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 71.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_21.03.2023_0_0.pdf Veľkosť:

178.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72._msz_zav._ucet_2022_0_0.pdf Veľkosť:

177.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.1._2022_zaverecny_ucet_0_0.pdf Veľkosť:

14.03 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.2._rozb._hosp._za_r._2022_zs_szaboa_0_0.pdf Veľkosť:

479.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.3._rozb._hosp.za_2022_zs_kodalya_0_0.pdf Veľkosť:

588.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.4._rozb.hosp_za_rok_2022_zs_vamberyho_0_0.pdf Veľkosť:

329.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.5._rozbor_hospodarenia_2022_zs_jilemnickeho_0_0.pdf Veľkosť:

617.37 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.6._rozbor_za_rok_2022_-_sh_0_0.pdf Veľkosť:

458.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.7._zus-rozbor_hospodarenia_01.01.-31.12.2022_0_0.pdf Veľkosť:

519.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.8._rozbor_hospodarenia_za_rok_2022_-cvc_0_0.pdf Veľkosť:

417.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.9._rozbor_hospodarenia_2022_zps_0_0.pdf Veľkosť:

504.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.10._css_rozbor_hospodarenia_2022_0_0.pdf Veľkosť:

505.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.11._rozbor_hospodarenia_za_rok_2022_0.pdf Veľkosť:

356.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.12._audit_sprava_k_iuz_2022_0.pdf Veľkosť:

2.01 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 72.13._stanovisko_hk_k_zu_2022_0.pdf Veľkosť:

168.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 73._msz_zmena_r1_2023_0.pdf Veľkosť:

146.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 73.1._zmena_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_na_rok_2022_c.1_0.pdf Veľkosť:

232.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 73.2._zmena_prijmu_c._1_0.pdf Veľkosť:

239.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 73.3._zmena_vydavky_c.1_0.pdf Veľkosť:

791.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 73.4._register_k_navrhu_zmeny_rozpoctu_c._12023_0.pdf Veľkosť:

292 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 74._msz_-_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_februarmarec_2023_0.pdf Veľkosť:

72.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 74.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_februarmarec_2023_0.pdf Veľkosť:

162.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 75._msz_-_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2022_0.pdf Veľkosť:

72.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 75.1._sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2022_0.pdf Veľkosť:

196.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 76._msz_sprava_o_cinnosti_msp_rok_2022_0.pdf Veľkosť:

105.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 76.1_sprava_o_cinnosti_msp_za_rok_2022_bez_ou.pdf Veľkosť:

324.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 77._msz_odpredaj_pozemkov_business_it_consulting_0.pdf Veľkosť:

188.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 77.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

2.47 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 77.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

564.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 78._msz_zamena_pozemkov_remes_jan_a_alzbeta_flrida_villa_park_sro_mesto_ds_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

238.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 78.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

4.04 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 78.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

929.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 79._msz_zamena_pozemkov_a_zriadenie_vb_wolf_street_mesto_ds_0.pdf Veľkosť:

226.49 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 79.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

3.85 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 79.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

1.09 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 80._msz_zamena_pozemkov_lelkes_lelkesova_meso_ds_zmena_uznesenia_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

174.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 80.1._podklady_bez_osobnych_udajov_0.pdf Veľkosť:

1.1 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 80.2._vizualizacia_1.pdf Veľkosť:

132.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 81._msz_zmena_uznesenia_684_2022_33_0.pdf Veľkosť:

163.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 81.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

657.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 81.2._vizualizacia_1.pdf Veľkosť:

135.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 82._msz_zriadenie_vb_cyklotrasa_flotida_villa_park_sro_0.pdf Veľkosť:

154.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 82.1._podklady_bez_osobnych_udajov_0.pdf Veľkosť:

1.74 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 82.2._vizualizacia_1.pdf Veľkosť:

544.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 83._msz_zriadenie_vb_cyklotrasa_mwh_sro_0.pdf Veľkosť:

154.26 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 83.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

1.36 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 83.2._vizualizacia_1.pdf Veľkosť:

544.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 84._msz_zriadenie_vb_fodor_keufel-bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

174.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 84.1._podklady_bez_osobnych_udajov_0.pdf Veľkosť:

1.05 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 84.2._vizualizacia_1.pdf Veľkosť:

431.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 85._msz_zriadenie_vb_snoblova_0.pdf Veľkosť:

158.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 85.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

1.03 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 85.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

428.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 86._msz_zriadenie_vb_wes_ler_invest_0.pdf Veľkosť:

159.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 86.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

1.33 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 86.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

559.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 87._msz_css_vypozicka_0.pdf Veľkosť:

257.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 87.1._podklady_css_0.pdf Veľkosť:

34.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 88._msz_msks_kniznica_0.pdf Veľkosť:

282.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 88.1._podklady_msks_kniznica_-_energie_2023_0.pdf Veľkosť:

226.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 89._msz-vypozicka-sukromne_vydajne_skolske_jedalne_0.pdf Veľkosť:

180.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 90._msz_-_schvalenie_uzavretia_zmluvy_medzi_mestom_ds_a_shmu_0.pdf Veľkosť:

140.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 90.1._zmluva_o_umiestneni_a_prev._obj._shs_0.pdf Veľkosť:

630.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 91._msz_navrh_vzn_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_o_parkovani_0.pdf Veľkosť:

124.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 91.1_vzn_c._2023_ktorym_sa_meni_a_doplna_parkovanie_0.pdf Veľkosť:

94.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 91.2_dodatok_c._2_k_prevadzkovemu_poriadku_parkov._miest_0.pdf Veľkosť:

115.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 92._msz_vzn_c._2023_kt._sa_meni_vzn_c._6_2016_o_naklad._s_ko_a_dso_0.pdf Veľkosť:

141.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 92.1._navrh_vzn_-_zmena_odpad_0.pdf Veľkosť:

108.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 93._msz_vzn_obedy_0.pdf Veľkosť:

164.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 93.1._-_navrh_vzn_obedy__0.pdf Veľkosť:

110.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 94._msz-_zasad_odmenovania_poslancov_0.pdf Veľkosť:

155.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 94.1._zasady_odmenovania_poslancov_a_dalsich_clenov_komisii_0.pdf Veľkosť:

235.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 95._msz_podmienky_prijim_do_ms_2023_0.pdf Veľkosť:

186.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 95.1._podmienky_prijim_do_ms_2023_material_0.pdf Veľkosť:

182.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 96._msz-_vymenovanie_clenov_a_revizora-_merkur_1.pdf Veľkosť:

154.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 97._msz_mestska_rada_skoly_0.pdf Veľkosť:

146.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 98._msz_2023_april_cvc_kodaly_0.pdf Veľkosť:

131.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 99._msz_2023_sj_pri_ms_vyradenie_0.pdf Veľkosť:

198.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 100._msz_2023_gastro_zaradenie_0.pdf Veľkosť:

216.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 101._msz_dotacie_2023_0.pdf Veľkosť:

184.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 101._podporene_projekty_vyzva_1_2023_0.pdf Veľkosť:

354.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 102._msz_mestske_ocenenia_2023_s_menami_0.pdf Veľkosť:

181.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 103._msz_vyhodnotenie_kpss_za_rok_2022_0.pdf Veľkosť:

142.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 103.1._vyhodnotenie_kpss_za_rok_2022_0.pdf Veľkosť:

323.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 104._msz_css_navrh_na_vyplatenie_rocnej_odmeny_riad._css_na_zaklade_plnenia_prem_ukaz._za_rok_2022_0.pdf Veľkosť:

146.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 104.1._navrh_na_vyplatenie_rocnej_odmeny_riaditelovi_css_za_rok_2022_0.pdf Veľkosť:

947.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 105._msz_zps_navrh_na_vyplatenie_rocnej_odmeny_riaditela_zps_na_zaklade_plnenia_prem.ukazovatelov_za_rok_2022_0.pdf Veľkosť:

146.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 105.1._navrh_na_vyplatenie_rocnej_odmeny_riaditelovi_zps_0.pdf Veľkosť:

1.19 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 106._msz_premiummutatok_msks_2022_0.pdf Veľkosť:

128.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 106.1._premiummutatok_msks_2022_0.pdf Veľkosť:

200.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 107._msz_css_navrh_premiovych_ukazovatelov_na_priznanie_rocnej_odmeny_riad._css_na_rok_2023_0.pdf Veľkosť:

154.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 107.1._css_navrh_premiovych_ukazovatelov_na_priznanie_rocnej_odmeny_riaditelke_css_na_rok_2023_0.pdf Veľkosť:

122.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 108._msz_zps_navrh_premiovych_ukazovatelov_na_priznanie_rocnej_odmeny_riad._zps_na_rok_2023_0.pdf Veľkosť:

178.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 108.1._zps_navrh_premiovych_ukazovatelov_na_priznanie_rocnej_odmeny_riaditelovi_zps_na_rok_2023_0.pdf Veľkosť:

124.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 109._msz_premiummutatok_msks_2023_0.pdf Veľkosť:

130.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 109.1._premiummutatok_msks_2023_material_0.pdf Veľkosť:

114.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 110._msz-_peticia_obyvatelov_mesta_vo_veci_riesenia_dopravno-bezpecnostnej_situacie_na_druzstevnej_ulici_0.pdf Veľkosť:

134.49 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 111._msz-_peticia_za_upravu_vozovky_v_dunajskej_strede_zahradnicka_ulica_0.pdf Veľkosť:

134.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 111.1._peticia-_zahradnicka_ulica.pdf Veľkosť:

215.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 21. marec 2023, čas: 15.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1._pozvanka_msz4_0.pdf Veľkosť:

115.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 67._poslanecky_navrh_0.pdf Veľkosť:

1.75 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 68._msz_navrh_na_uzavretie_dodatku_c.2_k_ramcovej_dohode_0.pdf Veľkosť:

130.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 68.1._dodatok_c._2_k_zmluve_0.pdf Veľkosť:

144.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 68.2._povodna_zmluva_dodatok_1_k_zmluve_0.pdf Veľkosť:

803.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 68.3._potvrdenie_ssu_0.pdf Veľkosť:

37.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 69._msz_zarad_ref_ms_0.pdf Veľkosť:

139.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 69.1._ziadost_ref_ms_0.pdf Veľkosť:

109.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 70._msz_zarad_spec_ms_0.pdf Veľkosť:

136.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 70.1._ziadost_spec_ms_0.pdf Veľkosť:

100.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 24. januára 2023, čas: 14.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1._pozvanka_msz3_bez_ou.pdf Veľkosť:

138.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 47._msz_kontr_plnenia_uzneseni__0.pdf Veľkosť:

95.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 47.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_13.12.2022_0.pdf Veľkosť:

328.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 48._msz_rozpocet_2023_uj_0.pdf Veľkosť:

126.37 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 48.1._navrh_rozpoctu_2023_0.pdf Veľkosť:

2.16 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 48.2._register_k_navrhu_rozpoctu_2023_0.pdf Veľkosť:

194.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 48.3._stanovisko_hk_k_rozpoctu_mesta_na_rok_2023_0.pdf Veľkosť:

112.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 49._msz_-_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_december_2022_0.pdf Veľkosť:

72.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 49.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_december_2022_0.pdf Veľkosť:

98.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 50._msz_odpredaj_pozemku_sandal_jan_a_juliana_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

437.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 50.1._podklady_bez_osobnych_udajov_0.pdf Veľkosť:

667.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 50.2._vizualizacia_1.pdf Veľkosť:

423.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 51._msz_odpredaj_pozemku_feherova_anna_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

518.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 51.1._podklady_bez_osobnych_udajov_0.pdf Veľkosť:

550.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 51.2._vizualizacia_1.pdf Veľkosť:

129.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 52._msz_odpredaj_pozemkov_mikulasik_jozef_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

182.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 52.1._podklady_bez_osobnych_udajov_0.pdf Veľkosť:

1.57 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 52.2._vizualizacia_1.pdf Veľkosť:

341.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 53._msz_odpredaj_pozemkov_eu_food_s.r.o_0.pdf Veľkosť:

524 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 53.1._podklady_bez_osobnych_udajov_0.pdf Veľkosť:

2.17 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 53.2._vizualizacia_1.pdf Veľkosť:

264.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 54._msz_zamena_pozemkov_lelkes_lelkesova_meso_ds_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

447.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 54.1._podklady_bez_osobnych_udajov_0.pdf Veľkosť:

770.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 54.2._vizualizacia_1.pdf Veľkosť:

279.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 55._msz_nfg_vypozicka_0.pdf Veľkosť:

386.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 55.1._podklady_nfg_0.pdf Veľkosť:

263.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 56._msz_zs_vamberyho_bufet_0.pdf Veľkosť:

258.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 56.1._podklady_uzn._c._28_0.pdf Veľkosť:

112.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 57._msz_zs_gyulu_szaboa_bufet_0.pdf Veľkosť:

259.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 57.1._podklady_uzn._c._25_0.pdf Veľkosť:

112.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 58._msz_zs_smetanov_haj_bufet_0.pdf Veľkosť:

255.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 58.1._podklady_uzn._c._26_0.pdf Veľkosť:

111.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 59._msz_zs_kodalya_bufet_0.pdf Veľkosť:

256.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 59.1._podklady_uzn._c._27_0.pdf Veľkosť:

112.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 60._msz_-_upn_zad_18_2023_0.pdf Veľkosť:

161.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 61._msz_-_vzn_c.2023_dodatok_c._7_k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk_0.pdf Veľkosť:

226.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 61.1._vzn_c.2023-dodatok_c._7k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk_mesta_ds_0.pdf Veľkosť:

231.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 62._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2023_0.pdf Veľkosť:

163.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 62.1._vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2023_0.pdf Veľkosť:

138.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 63._msz_eticky_kodex_organizacii_0.pdf Veľkosť:

131.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 63.1._eticky_kodex_zamestnanca_organizacie_v_zpmds_0.pdf Veľkosť:

154.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 64._msz_-_dot_2023_0.pdf Veľkosť:

173.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 64.1._dot_vyzva_2023_0.pdf Veľkosť:

198.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 64.2._priloha_c_1_0.pdf Veľkosť:

114.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 64.3._priloha_c_2_0.pdf Veľkosť:

110.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 64.4._priloha_c_3_0.pdf Veľkosť:

109.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 64.5._priloha_c_4_0.pdf Veľkosť:

110.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 64.6._priloha_c_5_0.pdf Veľkosť:

142.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 64.7._priloha_c_6_0.pdf Veľkosť:

143.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 64.8._priloha_c_7_0.pdf Veľkosť:

142.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 64.9._priloha_c_8_0.pdf Veľkosť:

143.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 65._msz_informacia_o_vysledku_kontroly_nku_0.pdf Veľkosť:

145.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 66._msz-_navrh_na_schvalenie_zastupcov_mesta_v_statutarnych_a_kontrolnych_organoch_obchodnych_spolocnosti_s_majetkovou_ucastou_mesta_dunajska_streda_0.pdf Veľkosť:

118.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 13. decembra 2022, čas: 14.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1._pozvanka_msz2_2.pdf Veľkosť:

153.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 13._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf Veľkosť:

95.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 13.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_27.09.2022_bez_ou.pdf Veľkosť:

322.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 13.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_22.11.2022.pdf Veľkosť:

211.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 14._msz_zmena_rozpoctu_7_2022.pdf Veľkosť:

106.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 14.1._zmena_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_na_rok_2022_c.7.pdf Veľkosť:

214.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 14.2._zmena_prijmu_c._7.pdf Veľkosť:

246.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 14.3._zmena_c.7_vydavky.pdf Veľkosť:

830.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 14.4._register_k_navrhu_rozpoctu_2022_-_zmena_c.7.pdf Veľkosť:

366.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 15._msz_-_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_november_2022.pdf Veľkosť:

71.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 15.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_november_2022.pdf Veľkosť:

116.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 16._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_hk_-_i_polrok_2023.pdf Veľkosť:

71.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 16.1._plan_kontrolnej_cinnosti_hk_-_i_polrok_2023.pdf Veľkosť:

80.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 17._msz_css_vypozicka.pdf Veľkosť:

406.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 17.1._podklady_css_vypozicka.pdf Veľkosť:

974.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 18._msz_cvc.pdf Veľkosť:

257.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 18.1._podklady_cvc.pdf Veľkosť:

174.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 19._msz_sukromne_gymnazium_s_vjm.pdf Veľkosť:

257.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 19.1._podklady_sukromne_gymnazium_s_vjm.pdf Veľkosť:

245.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 20._msz_etnograficke_muzeum.pdf Veľkosť:

259.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 20.1._podklady_etnograficke_muzeum.pdf Veľkosť:

120.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 21._msz_zs_jilemnickeho_bufet.pdf Veľkosť:

261.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 21.1._podklady_zs_jilemnickeho_bufet.pdf Veľkosť:

219.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 22._msz_zs_gyulu_szaboa_bufet.pdf Veľkosť:

214.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 22.1._podklady_zs_gy_szaboa.pdf Veľkosť:

225.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 23._msz_zs_smetanov_haj_bufet.pdf Veľkosť:

211.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 23.1._podklady_zs_smetanov_haj.pdf Veľkosť:

203.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 24._msz_zs_kodalya_bufet.pdf Veľkosť:

255.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 24.1._poklady_zs_kodalya.pdf Veľkosť:

182.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 25._msz_zs_vamberyho_bufet.pdf Veľkosť:

212.76 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 25.1._podklady_zs_vamberyho.pdf Veľkosť:

246.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 26._msz_zubna_ambulancia.pdf Veľkosť:

266.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 26.1._podklady_mudr_balazs.pdf Veľkosť:

186.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 27._msz_zriadenie_zalozneho_prava_tatra_leasing_final_2.pdf Veľkosť:

166.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 27.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

824.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 27.2._vizualizacia.pdf Veľkosť:

279.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 28._msz_-_material_na_rokovanie_vzn_c.2022-o_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf Veľkosť:

225.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 28.1._vzn_c._2022_-o_dani_za_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva._docx.pdf Veľkosť:

273.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 28.2._jarmok._-_navrh_2023.pdf Veľkosť:

111.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 28.3._vzn-prehlad.pdf Veľkosť:

176.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 29._msz_-_material_na_rokovanie_vzn_c.2022-o_dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_dani_za_predajne_automaty_a_dani_za_nevyherne_hracie_pristroje_.pdf Veľkosť:

224.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 29.1._vzn_c._.2022-_o_dan_nehnutelnosti_za_psa_za_predajne_automaty_a_dani_za_vha-.pdf Veľkosť:

321.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 29.2._vzn_navrh_na_2023.pdf Veľkosť:

209.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 30._msz_-_material_na_rokovanie_vzn_c.2022-poplatok_za_rozvoj-zmena.pdf Veľkosť:

242.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 30.1._vzn_c._.2022-_poplatok_za_rozvoj-zmena.pdf Veľkosť:

219.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 31._msz_vzn_c._2020_o_nakladani_s_odpadmi_-_kopia.doc.pdf Veľkosť:

186.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 31.1._vzn_c._2022_o_nakladani_s_komunalnym_odpadom.doc.pdf Veľkosť:

145.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 32._msz_vzn_2022_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady.doc.pdf Veľkosť:

175.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 32.1._vzn_c._._2022_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_dso.doc.pdf Veľkosť:

181.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33._msz_navrh_vzn_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_o_parkovani.pdf Veľkosť:

165.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.1._vzn_c._2022_ktorym_sa_meni_a_doplna_parkovanie.pdf Veľkosť:

155.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.2._dodatok_c._1_k_prevadzkovemu_poriadku_parkov._miest.pdf Veľkosť:

146.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.3._priloha_c._1_useky_miestnych_kom._v_zone_s_dopr._obmedzenim.pdf Veľkosť:

113.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.4._priloha_c_2_zona_s_dopr_obmedzenim_centrum.pdf Veľkosť:

1.85 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.5._priloha_c._3_zony_docasneho_parkovania.pdf Veľkosť:

159.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.6._priloha_c4_1_sever_a_sever_1.pdf Veľkosť:

926.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.7._a_sever_1_ruzovy_haj.pdf Veľkosť:

456.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.8._a_sever_1_boriny.pdf Veľkosť:

516.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.9._priloha_c4_1_sever_b_sever_2.pdf Veľkosť:

997.12 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.10._b_sever_2_smetanov_haj.pdf Veľkosť:

447.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.11._b_sever_2_namestie_snp.pdf Veľkosť:

422.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.12._priloha_c4_2_centrum_a_cast_1.pdf Veľkosť:

1.15 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.13._a_cast_1_radnicne_nam_ul_b_kondeho_trhovisko.pdf Veľkosť:

678.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.14._a_cast_1_rybny_trh_jilemnickeho.pdf Veľkosť:

743.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.15._priloha_c4_2_centrum_b_cast_2.pdf Veľkosť:

3.76 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.16._priloha_c4_3_zapad.pdf Veľkosť:

494.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.17._priloha_c4_4_vychod.pdf Veľkosť:

953.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.18._a_vychod_nam_priatelstva_mlynska_ulica.pdf Veľkosť:

359.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 33.19._b_vychod_nova_ves_nam_priatelstva.pdf Veľkosť:

481.26 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 34._msz_-vzn_css_soc.sluzby_uhrada_stravy_dov.sprava.pdf Veľkosť:

169.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 34.1._navrh_vzn_css_soc.sluzby_uhrada_stravy_text.cast_.pdf Veľkosť:

184.49 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 35._msz_navrh_vzn_zps_soc.sluzby_uhrada_stravy_dov.sprava.pdf Veľkosť:

203.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 35.1._navrh_vzn_zps_soc.sluzby_uhrada_stravy_text.cast_.pdf Veľkosť:

247.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 36._msz_pril_najom_dov_sprava.pdf Veľkosť:

205.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 36.1._vzn_pril_najom_mat.pdf Veľkosť:

173.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 37._msz_vzn_prisp_v_skolach_dov_spr.pdf Veľkosť:

461.26 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 37.1._vzn_prisp_v_skolach_mat.pdf Veľkosť:

181.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 38._msz_vern_karta_dov_sprava.pdf Veľkosť:

160.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 38.1._vzn_vern_karta_mat.pdf Veľkosť:

132.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 39._msz_dodatok_c.1_vernostna_karta.doc.pdf Veľkosť:

127.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 39.1._dodatok_c.1_vernostna_karta.pdf Veľkosť:

100.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 40._msz_dodatok_k_zasadam_prevzatia_miestnych_cien.pdf Veľkosť:

109.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 40.1._dodatok_k_zasadam.pdf Veľkosť:

111.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 41._msz_doplnenie_kpss_za_roky_2022_-_2027_dov.sprava.pdf Veľkosť:

149.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 41.1._kpss_doplnenie_text.cast_.pdf Veľkosť:

102.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 42._msz-_navrh_na_schvalenie_zastupcov_mesta_v_statutarnych_a_kontrolnych_organoch_obchodnych_spolocnosti_s_majetkovou_ucastou_mesta_dunajska_streda.pdf Veľkosť:

151.26 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 43._msz_-_rada_skoly.pdf Veľkosť:

153.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 43.1._rada_skoly.pdf Veľkosť:

236.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 44._msz_-_navrh_na_zvolenie_dalsich_clenov_komisii_mestskeho_zastupitelstva_dunajska_streda.pdf Veľkosť:

147.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 45._msz_operacny_plan_zimnej_udrzby.pdf Veľkosť:

105.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 45.1._operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2022-2023.pdf Veľkosť:

546.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 46._msz_harmonogram_zasadnuti.pdf Veľkosť:

105.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

1. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 22. novembra 2022, čas: 13.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: pozvanka_msz1.pdf Veľkosť:

122.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 1._msz_statut_mesta.pdf Veľkosť:

120.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 1.1._statut_mesta_dunajska_streda_22.11.2022.pdf Veľkosť:

264.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 1.2._prilohy_k_statutu_mesta.pdf Veľkosť:

52.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2._msz_rokovaci_poriadok_msz.pdf Veľkosť:

107.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2.1._rokovaci_poriadok_msz_november_2022_0.pdf Veľkosť:

313.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 3._msz_rokovaci_poriadok_msr.pdf Veľkosť:

109.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 3.1._rokovaci_poriadok_msr_2022.pdf Veľkosť:

166.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 4._msz_rokovaci_poriadok_komisii.pdf Veľkosť:

109.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 4.1._rokovaci_poriadok_komisii_2022.pdf Veľkosť:

152.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 5._msz_poverenie_zastupcu.pdf Veľkosť:

115.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 6._msz_volba_msr.pdf Veľkosť:

110.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 7._msz_zriadenie_komisii_0.pdf Veľkosť:

148.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 8._msz_-_navrh_na_urcenie_platu_primatora.pdf Veľkosť:

112.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 9._msz_-_zasady_odmenovania_poslancov.pdf Veľkosť:

121.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 9.1._zasady_odmenovania_poslancov_a_dalsich_clenov_komisii.pdf Veľkosť:

151.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 10._msz_sobasiaci.pdf Veľkosť:

106.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 11._msz_-_navrh_uzavretia_zmluvy_zalozne_pravo_bga.pdf Veľkosť:

127.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 11.1._uzn.c._589.pdf Veľkosť:

281.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 12._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_ii.polrok_2022.pdf Veľkosť:

97.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 27. septembra 2022, čas: 13.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1._pozvanka_msz33_bez_ou.pdf Veľkosť:

147.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 619._msz_kontr_plnenia_uzneseni__0.pdf Veľkosť:

94.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 619.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_28.6.2022_-_bez_ou.pdf Veľkosť:

432.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 620._msz_zmena_rozpoctu_5_2022_komp_prim_0.pdf Veľkosť:

107.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 620.1._zmena_rozpoctu_mesta_ds_na_rok_2022_c.5_0.pdf Veľkosť:

166.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 620.2._zmena_prijmu_c._5_0.pdf Veľkosť:

235.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 620.3._zmena_c.5_vydavky_0.pdf Veľkosť:

823.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 620.4._register_k_navrhu_rozpoctu_2022_-_zmena_c.5_0.pdf Veľkosť:

357.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621._msz_inforn_o_plneni_rozpoctu_1_polrok_2022_0.pdf Veľkosť:

127.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.1._vyhodnotenie_1_polrok_2022_0.pdf Veľkosť:

115.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.2._plnenie_prijmov_k_30.6.2022_0.pdf Veľkosť:

255.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.3._cerpanie_vydavky_30.6.2022_0.pdf Veľkosť:

881.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.4._register_k_navrhu_rozpoctu_2022_-_cerpanie_k_30062022_002_0.pdf Veľkosť:

357.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.5._zps_komentar_k_rozboru_hospodarenia_rok_2022_1._polrok_0.pdf Veľkosť:

123.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.6._zps_rozbor_hospodarenia_2022_i._polrok_0.pdf Veľkosť:

195.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.7._cvc_rozbor_hospodarenia_za_i._polrok_2022_0.pdf Veľkosť:

412.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.8._msks_rozbor_hospodarenia_i._polrok_06_2022_0.pdf Veľkosť:

244.49 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.9._zus-rozbor_hospodarenia_01.01.-30.06.2022_0.pdf Veľkosť:

571.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.10._css_rozbor_hospodarenie_k_30.6.2022_0.pdf Veľkosť:

261.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.11._zs_vamberyho_rozb.hosp_za_i.polrok_2022_0.pdf Veľkosť:

332.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.12._zs_kodalya_rozb._hosp.za_i.polrok_2022_0.pdf Veľkosť:

590.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.13._zs_szaboa_rozb._hosp._za_2022_i.polrok_0.pdf Veľkosť:

361.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.14._zs_jilemnickeho_vyhodnotenie_1_polrok_2022_0.pdf Veľkosť:

495.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.15._zs_smetanov_rozbor_za_i.polrok_2022_0.pdf Veľkosť:

443.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 621.16._stanovisko_hk_k_stavu_dlhu_k_31-12-21_a_30-06-22_0.pdf Veľkosť:

93.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 622._msz_kosolidacia_r_2021_0.pdf Veľkosť:

109.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 622.1._kons._vyrocna_sprava_mu_ds_2021_0.pdf Veľkosť:

1.6 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 622.2._konsolidovana_uctovna_zavierka_2021_0.pdf Veľkosť:

127.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 622.3._poznamky_kuz_mu_ds_2021_0.pdf Veľkosť:

2.51 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 622.4._sprava_nez_auditora_0.pdf Veľkosť:

191.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 622.5._dodatok_k_vyr_sprave_auditor_0.pdf Veľkosť:

134.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 623._msz_zmena_rozpoctu_6_2022_0.pdf Veľkosť:

107.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 623.1._zmena_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_na_rok_2022_c.6_002_0.pdf Veľkosť:

241.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 623.2._zmena_prijmu_c._6_0.pdf Veľkosť:

242.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 623.3._zmena_c.6_vydavky_0.pdf Veľkosť:

832.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 623.4._register_k_navrhu_rozpoctu_2022_-_zmena_c.6_0.pdf Veľkosť:

364.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 624._msz_odkupenie_pozemku_od_georeal_0.pdf Veľkosť:

250.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 624.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

667.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 624.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

452.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 625._msz_odpredaj_nebytoveo_priestoru_lipcsey_gyorgy_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

180.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 625.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

539.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 625.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

277.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 626._msz_zriadenie_vb_arena_dsz_stavba_spevnene_plochy_0.pdf Veľkosť:

185.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 626.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

1.14 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 626.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

484.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 627._msz_zriadenie_vb_arena_dsz_teplovod_eletricke_vedenie_0.pdf Veľkosť:

177.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 627.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

1.47 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 627.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

318.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 628._msz_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds_arena_dsz_0.pdf Veľkosť:

134.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 628.1._podklady_0.pdf Veľkosť:

145.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 629._msz_zriadenie_vb_euro_home_nn_0.pdf Veľkosť:

157.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 629.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

1002.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 629.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

347.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 630._msz_zriadenie_vb_gymnazium_ladislava_dubravu_ds_0.pdf Veľkosť:

164.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 630.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

1.08 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 630.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

305.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 631._msz_zriadenie_vb_municipal_0.pdf Veľkosť:

165.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 631.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

689.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 631.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

334.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 632._msz_zriadenie_vb_zsvk_0.pdf Veľkosť:

164.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 632.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

1.22 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 632.2._vizualizacia_1_0 (1).pdf Veľkosť:

869 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 632.2._vizualizacia_1_0.pdf Veľkosť:

869 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 632.3._vizualizacia_2_0.pdf Veľkosť:

1.47 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 633._msz_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds_vps4_0.pdf Veľkosť:

297.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 633.1._podklady_0.pdf Veľkosť:

583.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 633.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

475.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 634._msz_zvysenie_zi_municipal_real_estate_s.r.o_0.pdf Veľkosť:

267.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 634.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf Veľkosť:

1.24 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 634.2._vizualizacia_0.pdf Veľkosť:

340.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 635._msz_-_prerokovanie_protestu_prokuratora_0.pdf Veľkosť:

371.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 635.1._protest_prokuratora_c._pd_133-22-2201-2_0.pdf Veľkosť:

147.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 635.2._vzn_c._._2022_-_o_uprave_podmienok_predaja_podavania_a_pozivania_alkoholickych_napojov_0.pdf Veľkosť:

171.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 636._msz_-navrh_vseobecne_zavazneho_nariadenia_mesta_dunajska_streda_c._.-2022_zo_dna_27._septembra_2022_0.pdf Veľkosť:

319.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 636.1._vzn_c._2022_-o_dani_za_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva-zmena_0.pdf Veľkosť:

147.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 637._msz_-_navrh_na_schvalenie_zasad_0.pdf Veľkosť:

145.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 637.1._zasady_prevzatia_miestnych_ciest_zariadeni_verejneho_osvetlenia_a_podzemnych_kontajnerov_na_odpad_0.pdf Veľkosť:

145.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 638._msz_tarifa_mhd_0.pdf Veľkosť:

116.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 638.1._tarifa_2022_0.pdf Veľkosť:

118.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 639._msz-navrh_na_zrusenie_uznesenia_mestskeho_zastupitelstva_dunajska_streda__0.pdf Veľkosť:

137.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 639.1._uznesenie_msz_499-2021-25_0.pdf Veľkosť:

36.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 640._msz_vyhodn_konc_sportu_0.pdf Veľkosť:

141.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 640.1._vyhodn_plnenia_konc_sportu_0.pdf Veľkosť:

1.04 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 641._msz_zarad_ref_ms_0.pdf Veľkosť:

138.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 641.1._ziadost_o_suhlas_mesta_0.pdf Veľkosť:

153.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 642._msz_2022_nfp_poo_0.pdf Veľkosť:

184.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 643._msz-peticia_za_zmenu_dopravneho_riesenia_pred_ukoncenim_stavby_0.pdf Veľkosť:

133.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 644._msz-_navrh_na_schvalenie_uzavretia_dohody_o_spoluprace_tier_mobility_slovakia_s.r.o.__0.pdf Veľkosť:

143.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 644.1._tier_operation_vs_city_3_0.pdf Veľkosť:

234.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť