Materiály na rokovanie MsZ

Materialy nové

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 11. januára 2022, čas: 15.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz28_bez_ou.pdf151.99 KBPrevziať
PDF icon 506._msz_kont_plnenia_uzneseni.pdf96.44 KBPrevziať
PDF icon 506.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_16.11.2021_bez_ou.pdf365.33 KBPrevziať
PDF icon 506.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_30.11.2021_bez_ou.pdf253.01 KBPrevziať
PDF icon 507._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok_2022.pdf83.96 KBPrevziať
PDF icon 507.1._plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok_2022.pdf107.14 KBPrevziať
PDF icon 508._msz_odpredaj_pozemku_bors_richard_a_ilona_bez_osobnych_udajov.pdf440.89 KBPrevziať
PDF icon 508.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.85 MBPrevziať
PDF icon 508.2._vizualizacia.pdf313.68 KBPrevziať
PDF icon 509._msz_zamena_pozemkov_mesto_ds_ttsk.pdf459.83 KBPrevziať
PDF icon 509.1._podklady.pdf626.26 KBPrevziať
PDF icon 509.2._vizualizacia.pdf183.98 KBPrevziať
PDF icon 510._msz_prenajom_pozemku_municipal.pdf303.51 KBPrevziať
PDF icon 510.1._priloha_prenajom_pozemku_municipal.pdf770.46 KBPrevziať
PDF icon 511._msz_dohoda_o_prelozke_plynovodu.pdf297.62 KBPrevziať
PDF icon 511.1._podkladybez_osobnych_udajov.pdf658.85 KBPrevziať
PDF icon 511.2._vizualizacia.pdf181.53 KBPrevziať
PDF icon 512._msz_adventim.pdf313.53 KBPrevziať
PDF icon 512.1._priloha_adventim.pdf619.83 KBPrevziať
PDF icon 513._msz_-_zmena_uznesenia_460_2021_23_-_centralny_mestsky_park.pdf124.48 KBPrevziať
PDF icon 514._msz_mesto_ds_udelenie_suhlasu_vyrub_drevin_prepojovacia_komunikacia_final.pdf396.75 KBPrevziať
PDF icon 514.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.37 MBPrevziať
PDF icon 514.2._vizulizacia.pdf442.86 KBPrevziať
PDF icon 515._msz_prejednanie_protestu_prokuratora.pdf127.64 KBPrevziať
PDF icon 515.1._protest_prokuratora.pdf136.45 KBPrevziať
PDF icon 515.2._vzn_c._2022_o_podrobnostiach_o_vykone_taxisluzby_na_uzemi_mesta_dunajska_streda.pdf127.15 KBPrevziať
PDF icon 516._msz_vzn_c._2022_o_ochrane_verejnej_zeleni.pdf156.39 KBPrevziať
PDF icon 516.1._vzn_mesta_ds_c.2022_o_ochrane_verejnej_zelene.pdf172.57 KBPrevziať
PDF icon 517._msz_dotacia_na_ziaka_na_rok_2022.pdf126.48 KBPrevziať
PDF icon 517.1._vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2022.pdf161.71 KBPrevziať
PDF icon 518._msz_prispevok_2022.pdf125.77 KBPrevziať
PDF icon 518.1._vzn_2022_prispevok.pdf122.49 KBPrevziať
PDF icon 519._msz_navrh_kpss_na_roky_2022-2027.pdf128.11 KBPrevziať
PDF icon 519.1._navrh_kpss_na_roky_2022-2027_text.cast_.pdf743.11 KBPrevziať
PDF icon 520._msz_-_navrh_na_schvalenie_phsr.pdf130.41 KBPrevziať
PDF icon 520.1._phrsr_mesta_ds_2022-2027_dec_14_f001.pdf11.38 MBPrevziať
27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 30. novembra 2021, čas: 15.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz27_-_bez_ou.pdf109.94 KBPrevziať
PDF icon 496._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf74.21 KBPrevziať
PDF icon 496.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_16.11.2021_bez_ou.pdf335.5 KBPrevziať
PDF icon 497._msz_odpredaj_pozemku_bogiova_anita_bez_osobnych_udajov.pdf451.86 KBPrevziať
PDF icon 497.1._popdkaldy_bez_osobnych_udajov.pdf265.05 KBPrevziať
PDF icon 497.2._vizualizacia.pdf58.18 KBPrevziať
PDF icon 498._msz_zamena_pozemkov_mesto_ds_dsad_s.r.o.pdf445.13 KBPrevziať
PDF icon 498.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.42 MBPrevziať
PDF icon 498.2._vizualizacia.pdf659.47 KBPrevziať
PDF icon 499._msz_zamena_pozemkov_mesto_ds_thermalpark_ds_a.s.pdf448.94 KBPrevziať
PDF icon 499.1_podklady_bez_osobnych_udajov.pdf818.43 KBPrevziať
PDF icon 499.2._vizualizacia.pdf152.61 KBPrevziať
PDF icon 500._msz_zriadenie_vb_nb_group_investments.pdf375.53 KBPrevziať
PDF icon 500.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1014.65 KBPrevziať
PDF icon 500.2._vizualizacia.pdf366.65 KBPrevziať
PDF icon 501._msz_zriadenie_vb_v_prospech_mesto_ds_zsr.pdf373.05 KBPrevziať
PDF icon 501.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.17 MBPrevziať
PDF icon 501.2._vizualizacia.pdf222.95 KBPrevziať
PDF icon 502._msz_odpredaj_bytu_17_1211_-_bez_ou.pdf249.07 KBPrevziať
PDF icon 502.1._priloha1_odpredaj_bytu_17_1211.pdf235.19 KBPrevziať
PDF icon 503._msz_-_upn_zad_15_2021.pdf126.35 KBPrevziať
PDF icon 503.1._vzn_navrh_zad_15_2021_upn_sk.pdf284.84 KBPrevziať
PDF icon 503.2._sprava_o_prerokovani_upn_zad_15_2021.pdf137.55 KBPrevziať
PDF icon 503.3._vyhodnot._stanovisk_a_pripomienok_z_prerok._navrhu_upn_zad_15_2021.pdf985.81 KBPrevziať
PDF icon 503.4._zad_15-2021_graficka-cast_navrh.pdf6.62 MBPrevziať
PDF icon 503.5._zad_15-2021_smerna-cast_navrh.pdf2.9 MBPrevziať
PDF icon 503.6._zad_15-2021_zavazna_cast_navrh.pdf2.45 MBPrevziať
PDF icon 504._msz_mesto_ds_udelenie_podmienecneho_suhlasu_vyrub_drevin_arena_dsz.pdf391.32 KBPrevziať
PDF icon 504.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf944.45 KBPrevziať
PDF icon 504.2._vizualizacia_1.pdf439.22 KBPrevziať
PDF icon 504.2._vizualizacia_2.pdf119.07 KBPrevziať
PDF icon 505._msz_nfp_ms_verejna_doprava.pdf172.39 KBPrevziať
26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 16. novembra 2021, čas: 13.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz26_bez_ou.pdf211.67 KBPrevziať
PDF icon 464._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf104.13 KBPrevziať
PDF icon 464.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_28.09.2021_bez_ou.pdf458.32 KBPrevziať
PDF icon 465._msz_zmena_rozpoctu_6_2021.pdf107.61 KBPrevziať
PDF icon 465.1._dovodova_sprava_k_zmene_rozpoctu_c._6.pdf136.96 KBPrevziať
PDF icon 465.2._zmena_c._6_prijmy.pdf217.66 KBPrevziať
PDF icon 465.3._vydavky_zmena_c.6_2021.pdf813.04 KBPrevziať
PDF icon 465.4._register_investicii_zmena_c._6.pdf347.7 KBPrevziať
PDF icon 466._msz_rozpocet_2022.pdf105.61 KBPrevziať
PDF icon 466.1._navrh_rozpoctu_2022.pdf1.48 MBPrevziať
PDF icon 466.2._register_k_navrhu_rozpoctu_2022_n.pdf213.14 KBPrevziať
PDF icon 466.3._stanovisko_hk_-_rozpocet_2022.pdf109.26 KBPrevziať
PDF icon 467._msz_2021_volbahk.pdf228.35 KBPrevziať
PDF icon 467.1._priloha_-_uznesenie_c._465.pdf119.33 KBPrevziať
PDF icon 467.2._priloha_-_oznamenie_o_vyhlaseni_volby_hk.pdf68.37 KBPrevziať
PDF icon 467.3._zapisnica_komisie_pre_otvaranie_obalok_bez_ou.pdf271.19 KBPrevziať
PDF icon 468._msz_nuzn_na_schvalenie_dodatku_c.1_k_zasadam_hospodarenia_s_majetkom_mesta_ds.pdf147.23 KBPrevziať
PDF icon 468.1._dodatok_c._1_k_zasadam_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_mesta.pdf105.29 KBPrevziať
PDF icon 469._msz_odpredaj_pozemku_tomas_oros_bez_osobnych_udajov.pdf431.75 KBPrevziať
PDF icon 469.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.54 MBPrevziať
PDF icon 469.2._vizualizacia.pdf445.67 KBPrevziať
PDF icon 470._msz_odpredaj_pozemku_prevod_cast_okr_kriz_czibokova_a_par_ttsk.pdf526.03 KBPrevziať
PDF icon 470.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.17 MBPrevziať
PDF icon 470.2._vizualizacia.pdf507.03 KBPrevziať
PDF icon 471._msz_vysp_majetkovo_pravneho_stavu_k_pozemkom_mliecany.pdf377.89 KBPrevziať
PDF icon 471.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf711.51 KBPrevziať
PDF icon 471.2._vizualizacia.pdf339.25 KBPrevziať
PDF icon 472._msz_zamena_pozemkov_mesto_ds_alfoldy_bez_osobnych_udajov.pdf446.54 KBPrevziať
PDF icon 472.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.15 MBPrevziať
PDF icon 472.2._vizualizacia.pdf562.23 KBPrevziať
PDF icon 473._msz_zmena_uznesenia_335_2020_17.pdf382.89 KBPrevziať
PDF icon 473.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.15 MBPrevziať
PDF icon 473.2._vizualizacia.pdf342.82 KBPrevziať
PDF icon 474._msz_zriadenie_vb_ady_park_s.r.o.pdf380.6 KBPrevziať
PDF icon 474.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.72 MBPrevziať
PDF icon 474.2._vizualizacia.pdf701.29 KBPrevziať
PDF icon 475._msz_zriadenie_vb_georeal.pdf377.31 KBPrevziať
PDF icon 475.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.21 MBPrevziať
PDF icon 475.2._vizualizacia.pdf243.26 KBPrevziať
PDF icon 476._msz_zriadenie_vb_szabomihaly.pdf384.1 KBPrevziať
PDF icon 476.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.78 MBPrevziať
PDF icon 476.2._vizualizacia.pdf535.38 KBPrevziať
PDF icon 477._msz_zmena_uzn_493_2021_25.pdf390.26 KBPrevziať
PDF icon 477.1._priloha_zmena_uznesenia_493_2021_25.pdf483.11 KBPrevziať
PDF icon 478._msz_vypozicanie_nebytovych_priestorov_sjms_oktobrova.pdf172.27 KBPrevziať
PDF icon 479._msz_-_upn_zad_17_2021.pdf197.89 KBPrevziať
PDF icon 479.1._vzn_navrh_zad_17_2021_upn_sk.pdf151.69 KBPrevziať
PDF icon 479.2._sprava_o_prerokovani_upn_zad_17_2021.pdf71.47 KBPrevziať
PDF icon 479.3._vyhodnot._stanovisk_a_pripomienok_z_prerok._navrhu_upn_zad_17_2021.pdf544.56 KBPrevziať
PDF icon 479.4._zad_17-2021_graficka-cast_navrh.pdf2.45 MBPrevziať
PDF icon 479.5._zad_17-2021_smerna_cast_navrh.pdf608.42 KBPrevziať
PDF icon 479.6._zad_17-2021_zavazna_cast_navrh.pdf509.86 KBPrevziať
PDF icon 480._msz_vzn_c._2021_o_vyhradeni_miest_a_urceni_podmienkach_na_vylepovanie_plagatov.pdf185.54 KBPrevziať
PDF icon 480.1._vzn_c._2021_o_vyhradeni_miest_a_urceni_podmienok_na_vylepovanie_plagatov.pdf177.12 KBPrevziať
PDF icon 481._msz_vzn_c._2021_o_vyhradeni_miest_a_ustanoveni_podmienok_na_vylepovanie_volebnych_plagatov.pdf169.14 KBPrevziať
PDF icon 481.1._vzn_c._2021_o_vyhradeni_miest_a_podmienkach_umiestnenia_volebnych_plagatov.pdf159.49 KBPrevziať
PDF icon 482._msz_-_vzn_2021_ktorym_sa_schvaluje_dodatok_c._5_k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk.pdf232.97 KBPrevziať
PDF icon 482.1._vzn_c._2021_kt._sa_meni_vzn_c._23_2015_poriadok_pohrebiska.pdf160.4 KBPrevziať
PDF icon 483._msz_dodatok_k_statutu.pdf166.09 KBPrevziať
PDF icon 483.1._dodatok_k_statutu.pdf130.67 KBPrevziať
PDF icon 484._msz_vzn_mestske_ocenenie.pdf171.64 KBPrevziať
PDF icon 484.1._vzn_mestske_ocenenie.pdf220.62 KBPrevziať
PDF icon 484.2._vzn_mestske_ocenenie_-_priloha_c._1.pdf219.68 KBPrevziať
PDF icon 484.3._vzn_mestske_ocenenie_-_ziadost_simon_aniko.pdf51.27 KBPrevziať
PDF icon 485._msz_vzn_prispevok_v_sj_na_rok_2022.pdf259.8 KBPrevziať
PDF icon 485.1._vzn_prispevok_v_sj_na_rok_2022.pdf132.48 KBPrevziať
PDF icon 486._msz_vzn_2021_okt_o_urceni_nazvu_ulic.pdf148.12 KBPrevziať
PDF icon 486.1._vzn_c._2021_okt_o_urceni_nazvu_ulic.pdf160.15 KBPrevziať
PDF icon 486.2._priloha_nazov_ulice_pri_zidovskom_cintorine_a_pozemky_toth_peter.pdf2.13 MBPrevziať
PDF icon 487._msz_vzn_spadovost_2021.pdf185.24 KBPrevziať
PDF icon 487.1._vzn_spadovost_2021.pdf251.29 KBPrevziať
PDF icon 488._msz_vzn_skolske_obvody_2021.pdf158.3 KBPrevziať
PDF icon 488.1._vzn_skolske_obvody_2021.pdf277.5 KBPrevziať
PDF icon 489._msz_zasady_zmena_sportovec_roka.pdf181.85 KBPrevziať
PDF icon 490._msz_dot_2022.pdf118.42 KBPrevziať
PDF icon 490.1._dot_vyzva_2022.pdf138.86 KBPrevziať
PDF icon 490.2._dot_vyzva_priloha_kultura_1_2022.pdf111.22 KBPrevziať
PDF icon 490.3._dot_vyzva_priloha_sport_2_2022.pdf108.21 KBPrevziať
PDF icon 490.4._dot_vyzva_priloha_skolstvo_3_2022.pdf107.53 KBPrevziať
PDF icon 490.5._dot_vyzva_priloha_soc_oblast_4_2022.pdf108.61 KBPrevziať
PDF icon 490.6._dot_vyzva_priloha_kult_5_2022.pdf114.44 KBPrevziať
PDF icon 490.7._dot_vyzva_priloha_sport_6_2022.pdf114.57 KBPrevziať
PDF icon 490.8._dot_vyzva_priloha_vzdel_7_2022.pdf113.39 KBPrevziať
PDF icon 490.9._dot_vyzva_priloha_soc_8_2022.pdf114.6 KBPrevziať
PDF icon 491._msz_-_navrh_na_schvalenie_vstupu_mesta.pdf337.04 KBPrevziať
PDF icon 491.1._alapszabaly-egeszseges_varosok_mozgalom_karpat-medencei_egyesulete.pdf751.99 KBPrevziať
PDF icon 492._msz_navrh_na_schvalenie_zmien_podmienok_pouzitia_prostriedkov_z_rozpoctu_mesta.pdf135.67 KBPrevziať
PDF icon 492.1._nove_byvanie_feszekrako_-_nove_podmienky.pdf166.12 KBPrevziať
PDF icon 492.2._zriadenie_domova_otthonteremto_-_nove_podmienky.pdf169.66 KBPrevziať
PDF icon 492.3._novorodenci_ujszulottek_-_nove_podmienky.pdf155.77 KBPrevziať
PDF icon 493._msz_2021_nfp_mks.pdf225.63 KBPrevziať
PDF icon 494._msz_operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2021-2022.pdf208.41 KBPrevziať
PDF icon 494.1._operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2020-2021.pdf984.34 KBPrevziať
PDF icon 494.2._priloha_c.1_2021_2022.pdf105.39 KBPrevziať
PDF icon 494.3._priloha_c._2.pdf866.32 KBPrevziať
PDF icon 495._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_i.polrok_2022.pdf146.16 KBPrevziať
25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 28. septembra 2021, čas: 14.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz25_bezou.pdf201.43 KBPrevziať
PDF icon 439._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf105.53 KBPrevziať
PDF icon 439.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_29.06.2021_bezou.pdf540.76 KBPrevziať
PDF icon 439.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_17.08.2021.pdf220.59 KBPrevziať
PDF icon 440._msz_inforn_o_plneni_rozpoctu_1_polrok_2021.pdf127.68 KBPrevziať
PDF icon 440.1._dovodova_sprava_k_informacii.pdf86.76 KBPrevziať
PDF icon 440.2._cerpanie_vydavky_30.6.2021.pdf879.11 KBPrevziať
PDF icon 440.3._prijem_cerpanie_30062021.pdf254.24 KBPrevziať
PDF icon 440.4._register_investicii_-_cerpanie_k_30.062021.pdf322.95 KBPrevziať
PDF icon 440.5._rozbor_hospodarenia_zps_2021_i._polrok-1.pdf145.39 KBPrevziať
PDF icon 440.6._komentar_k_rozboru_hospodarenia_zps_ds_rok_2021_1._polrok.pdf125.07 KBPrevziať
PDF icon 440.7._rozb._hosp.2021_i._polrok_zs_szaboa.pdf439.94 KBPrevziať
PDF icon 440.8._rozb._hosp.za_i.polrok_2021_zs_kodalya.pdf662.53 KBPrevziať
PDF icon 440.9._rozb.hosp_za_i.polrok_2021_zs_vamberyho.pdf334.45 KBPrevziať
PDF icon 440.10._rozbor_hosp.i.polrok_2021_zs_jilemnickeho.pdf410.18 KBPrevziať
PDF icon 440.11._rozbor_za_i.polrok_2021_-_zs_smetanov.pdf466.61 KBPrevziať
PDF icon 440.12._rozbor_hospodarenia_i._polrok_06_2020_msks.pdf242.09 KBPrevziať
PDF icon 440.13._rozbor_hospodarenia_za_i.polrok_2021_-cvc.pdf416.62 KBPrevziať
PDF icon 440.14._rozbor_hospodarenie_css_k_30.6.2021.pdf258.14 KBPrevziať
PDF icon 440.15._zus-rozbor_hospodarenia_01.01.-30.06.2021.pdf281.9 KBPrevziať
PDF icon 440.16._stanovisko_hk_k_stavu_dlhu_k_31-12-20_a_30-06-21.pdf93.42 KBPrevziať
PDF icon 441._msz_kosolidacia_r_2020.pdf108.8 KBPrevziať
PDF icon 441.1._kons._vyrocna_sprava_mu_ds_2020.pdf1.59 MBPrevziať
PDF icon 441.2._konsolidovana_uctovna_zavierka-2020.pdf133.34 KBPrevziať
PDF icon 441.3._poznamky_kuz_mu_ds_2020.pdf2.45 MBPrevziať
PDF icon 441.4._sprava_auditora_ku_kuz_2020.pdf127.34 KBPrevziať
PDF icon 441.5._sprava_auditora_k_vyrocnej_sprave.pdf128.5 KBPrevziať
PDF icon 442._msz_zmena_rozpoctu_4_2021.pdf108 KBPrevziať
PDF icon 442.1._dovodova_sprava_zmena_c._4.pdf139.59 KBPrevziať
PDF icon 442.2._prijmy_zmena_c._4.pdf215.06 KBPrevziať
PDF icon 442.3._vydavky_zmena_c.4_2021.pdf813.23 KBPrevziať
PDF icon 442.4._register_investicii_zmena_c._4.pdf329.86 KBPrevziať
PDF icon 443._msz_-_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-sept_2021_.pdf85.05 KBPrevziať
PDF icon 443.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_-sept_2021_.pdf216.76 KBPrevziať
PDF icon 444._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti.pdf84.11 KBPrevziať
PDF icon 444.1._plan_kontrolnej_cinnosti_.pdf92.01 KBPrevziať
PDF icon 445._msz_odpredaj_pozemku_boraros_gejza_a_alexander_bez_osobnych_udajov.pdf362.87 KBPrevziať
PDF icon 445.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf589.87 KBPrevziať
PDF icon 445.2._vizualizacia.pdf97.82 KBPrevziať
PDF icon 446._msz_odpredaj_pozemku_ing_adriana_nagyova_bez_osobnych_udajov.pdf433.8 KBPrevziať
PDF icon 446.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf747.46 KBPrevziať
PDF icon 446.2._vizualizacia.pdf477.38 KBPrevziať
PDF icon 447._msz_odpredaj_pozemku_sliz_karol_bez_osobnych_udajov.doc.pdf435.19 KBPrevziať
PDF icon 447.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf558.92 KBPrevziať
PDF icon 447.2._vizualizacia.pdf125.43 KBPrevziať
PDF icon 448._msz_odpredaj_pozemku_cernak_martin_bez_osobnych_udajov.pdf435.29 KBPrevziať
PDF icon 448.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf673.35 KBPrevziať
PDF icon 448.2._vizualizacia.pdf176.64 KBPrevziať
PDF icon 449._msz_odpredaj_pozemku_sandal_jan_a_juliana_bez_osobnych_udajov.pdf435.83 KBPrevziať
PDF icon 449.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf696.21 KBPrevziať
PDF icon 449.2._vizualizacia.pdf224.53 KBPrevziať
PDF icon 450._msz_odpredaj_pozemku_maria_lelkesova_bez_ososbnych_udajov.pdf431.66 KBPrevziať
PDF icon 450.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf4.61 MBPrevziať
PDF icon 450.2._vizualizacia.pdf530.79 KBPrevziať
PDF icon 451._msz_zamena_pozemkov_predaj_pozemkov_ya_symbolcku_kupnu_cenu.pdf454.92 KBPrevziať
PDF icon 451.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.51 MBPrevziať
PDF icon 451.2._vizualizacia.pdf575.86 KBPrevziať
PDF icon 452._msz_zriadenie_vb_dunstav_technik_s.r.o.pdf372.42 KBPrevziať
PDF icon 452.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf730.88 KBPrevziať
PDF icon 452.2._vizualizacia.pdf593.37 KBPrevziať
PDF icon 453._msz_zriadenie_vb_municipal.pdf377.43 KBPrevziať
PDF icon 453.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf782.12 KBPrevziať
PDF icon 453.2._vizualizacia.pdf340.42 KBPrevziať
PDF icon 454._msz_zriadenie_vb_semafor_cekoss_spol._s.r.o.pdf370.39 KBPrevziať
PDF icon 454.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf742.2 KBPrevziať
PDF icon 454.2._vizualizacia.pdf486.66 KBPrevziať
PDF icon 455._msz_zriadenie_vb_semafor_ing._ernest_szomolai.pdf369.42 KBPrevziať
PDF icon 455.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf722.4 KBPrevziať
PDF icon 455.2._vizualizacia.pdf525.58 KBPrevziať
PDF icon 456._msz_zriadenie_vb_semafor_wolf_street_east_s.r.o.pdf370.83 KBPrevziať
PDF icon 456.1._podkaldy_bez_ososbnych_udajov.pdf909.09 KBPrevziať
PDF icon 456.2._vizualizacia.pdf364.9 KBPrevziať
PDF icon 457._msz_vos_garazove_boxy_2021.pdf721.15 KBPrevziať
PDF icon 457.1._podklady_-_vos_garazove_boxy_2021.pdf415.34 KBPrevziať
PDF icon 458._msz_navrh_vzn_zps_2021.pdf153.66 KBPrevziať
PDF icon 458.1._navrh_vzn_zps_2021_text_cast.pdf115.99 KBPrevziať
PDF icon 459._msz_navrh_na_prejednanie_upozornenia.pdf215.91 KBPrevziať
PDF icon 459.1._upozornenie_prokuratora.pdf174.58 KBPrevziať
PDF icon 460._msz_2021_nfp_ms_nam_priatelstva.pdf165.13 KBPrevziať
PDF icon 461._msz_2021_nfp_envirocentrum.pdf217.97 KBPrevziať
PDF icon 462._msz_2021_nfp_cykloprojekt.pdf166.86 KBPrevziať
PDF icon 463._msz_navrh_na_zriadenie_uzemia_udrzatelneho_mestskeho_rozvoja_dunajska_streda.pdf352.11 KBPrevziať
23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 29. júna 2021, čas: 13.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz23_bez_ou.pdf222.89 KBPrevziať
PDF icon 389._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf101.97 KBPrevziať
PDF icon 389.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_11.05.2021_bez_ou.pdf289.87 KBPrevziať
PDF icon 390._msz_odkupenie_pozemku_v_prospech_mesta_ds.pdf370.51 KBPrevziať
PDF icon 390.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf331.55 KBPrevziať
PDF icon 390.2._vizualizacia.pdf286.26 KBPrevziať
PDF icon 391._msz_odpredaj_pozemkov_zastavych_obytnym_domom_sup._c._1080_bez_osobnych_udajov.pdf346.25 KBPrevziať
PDF icon 391.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.07 MBPrevziať
PDF icon 391.2._vizualizacia.pdf93.27 KBPrevziať
PDF icon 392._msz_odpredaj_pozemku_bertok_jan_a_denisa_bez_ososbnych_udajov.pdf430.15 KBPrevziať
PDF icon 392.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf397.47 KBPrevziať
PDF icon 392.2._vizualizacia.pdf66.76 KBPrevziať
PDF icon 393._msz_odpredaj_pozemku_boda_viliam_bez_osobnych_udajov.pdf430.25 KBPrevziať
PDF icon 393.1._podklady_bezososbnych_udajov.pdf416.44 KBPrevziať
PDF icon 393.2._vizualizacia.pdf75.1 KBPrevziať
PDF icon 394._msz_odpredaj_pozemku_bokros_ladislav_a_maria_bez_osobnych_udajov.pdf431.15 KBPrevziať
PDF icon 394.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf476.88 KBPrevziať
PDF icon 394.2._vizualizacia.pdf78.4 KBPrevziať
PDF icon 395._msz_odpredaj_pozemku_bors_attila_a_henrieta_bez_ososbnych_udajov.pdf430.4 KBPrevziať
PDF icon 395.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf428.05 KBPrevziať
PDF icon 395.2._vizualizacia.pdf97.64 KBPrevziať
PDF icon 396._msz_odpredaj_pozemku_ing._botlik_zoltan_bez_osobnych_udajov.pdf429.5 KBPrevziať
PDF icon 396.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf374.45 KBPrevziať
PDF icon 396.2._vizualizacia.pdf84.59 KBPrevziať
PDF icon 397._msz_odpredaj_pozemku_egri_gabor_bez_osobnych_udajov.pdf430.66 KBPrevziať
PDF icon 397.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf466.35 KBPrevziať
PDF icon 397.2._vizualizacia.pdf94.49 KBPrevziať
PDF icon 398._msz_odpredaj_pozemku_grof_jolan_bez_osobnych_udajov.pdf430.23 KBPrevziať
PDF icon 398.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf404.25 KBPrevziať
PDF icon 398.2._viuzualizacia.pdf67.4 KBPrevziať
PDF icon 399._msz_odpredaj_pozemku_paeddr._holekova_emerita_bez_osobnych_udajov.pdf430.07 KBPrevziať
PDF icon 399.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf382.92 KBPrevziať
PDF icon 399.2._vizualizacia.pdf77.43 KBPrevziať
PDF icon 400._msz_odpredaj_pozemku_horvath_ladislav_a_marta_bez_osobnych_udajov.pdf429.99 KBPrevziať
PDF icon 400.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf429.19 KBPrevziať
PDF icon 400.2._vizualizacia.pdf93.07 KBPrevziať
PDF icon 401._msz_odpredaj_pozemku_kanovits_juraj_a_valeria_bez_ososbnych_udajov.pdf430.72 KBPrevziať
PDF icon 401.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf347.48 KBPrevziať
PDF icon 401.2._vizualizacia.pdf72.93 KBPrevziať
PDF icon 402._msz_odpredaj_pozemku_kevicky_peter_a_marta_bez_osobnych_udajov.pdf430.13 KBPrevziať
PDF icon 402.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf352.85 KBPrevziať
PDF icon 402.2._vizualizacia.pdf159.87 KBPrevziať
PDF icon 403._msz_odpredaj_pozemku_lukacs_jozef_bez_ososbnych_udajov.pdf429.86 KBPrevziať
PDF icon 403.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf370.36 KBPrevziať
PDF icon 403.2._vizualizacia.pdf66.5 KBPrevziať
PDF icon 404._msz_odpredaj_pozemku_mery_attila_bez_osobnych_udajov.pdf429.04 KBPrevziať
PDF icon 404.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf495.84 KBPrevziať
PDF icon 404.2._vizualizacia.pdf80.59 KBPrevziať
PDF icon 405._msz_odpredaj_pozemku_orosova_sarolta_bez_ososbnych_udajov.pdf430.99 KBPrevziať
PDF icon 405.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf429.74 KBPrevziať
PDF icon 405.2._vizualizacia.pdf102.11 KBPrevziať
PDF icon 406._msz_odpredaj_pozemku_mudr._rita_otilova_bez_osobnych_udajov.pdf430.39 KBPrevziať
PDF icon 406.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf472.67 KBPrevziať
PDF icon 406.2._vizualizacia.pdf102.09 KBPrevziať
PDF icon 407._msz_odpredaj_pozemku_reiter_frantisek_a_olga_bez_osobnych_udajov.pdf258.06 KBPrevziať
PDF icon 407.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf300.16 KBPrevziať
PDF icon 407.2._vizualizacia.pdf59.42 KBPrevziať
PDF icon 408._msz_odpredaj_pozemku_ing._rojko_jozef_bez_osobnych_udajov.pdf355.79 KBPrevziať
PDF icon 408.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf713.6 KBPrevziať
PDF icon 408.2._vizualizacia.pdf218.97 KBPrevziať
PDF icon 409._msz_odpredaj_pozemku_schewellova_alzbeta_bez_osobnych_udajov.pdf430.94 KBPrevziať
PDF icon 409.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf466.21 KBPrevziať
PDF icon 409.2._vizualizacia.pdf106.19 KBPrevziať
PDF icon 410._msz_odpredaj_pozemku_sliz_karol_a_margita_bez_osobnych_udajov.pdf429.86 KBPrevziať
PDF icon 410.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf286.02 KBPrevziať
PDF icon 410.2._vizualizacia.pdf121.65 KBPrevziať
PDF icon 411._msz_odpredaj_pozemku_tuzex_xxl_s.r.o.pdf435.3 KBPrevziať
PDF icon 411.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf400.01 KBPrevziať
PDF icon 411.2._vizualizacia.pdf115.56 KBPrevziať
PDF icon 412._msz_odpredaj_pozemku_veghova_anita_bez_osobnych_udajov.pdf429.38 KBPrevziať
PDF icon 412.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf436.7 KBPrevziať
PDF icon 412.2._vizualizacia.pdf109.79 KBPrevziať
PDF icon 413._msz_odpredaj_pozemku_gyurcsik_jozef_bez_osobnych_udajov.pdf431.92 KBPrevziať
PDF icon 413.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf650.97 KBPrevziať
PDF icon 413.2._vizualizacia.pdf61.92 KBPrevziať
PDF icon 414._msz_adventim_2021.pdf303.6 KBPrevziať
PDF icon 414.1._podklady_adventim_2021.pdf452.44 KBPrevziať
PDF icon 415._msz_zverenie_majetku_mesta_do_spravy_zariadenia_pre_seniorov.pdf263.64 KBPrevziať
PDF icon 415.1._zps_ugs.pdf33.72 KBPrevziať
PDF icon 415.2._gp_zps_ugs.pdf123.85 KBPrevziať
PDF icon 415.3._vyskopis_a_polohopis_zps_ugs.pdf199.36 KBPrevziať
PDF icon 415.4._gp_zps_ugs.pdf117.82 KBPrevziať
PDF icon 416._msz_vzn_._2021_o_urceni_nazvu_5_ulic.pdf255.21 KBPrevziať
PDF icon 416.1._vzn_c._._2021_o_urceni_nazvu_5_ulic.pdf152.52 KBPrevziať
PDF icon 416.2._vzn_c._._2021_o_urceni_nazvov_5_ulic_priloha.pdf3.21 MBPrevziať
PDF icon 417._msz_spadovost_ms_2021_zmena_prilohy.pdf180.45 KBPrevziať
PDF icon 417.1._priloha_c._1_k_nariadeniu_mesta_ds_o_spad._ms.pdf227.01 KBPrevziať
PDF icon 418._msz_vzn_skolske_obvody_2021.pdf160.36 KBPrevziať
PDF icon 418.1._vzn_skolske_obvody_2021.pdf277.37 KBPrevziať
PDF icon 419._msz_vzn_c._2021_o_urceni_miest_a_podmienkach_vylepovania_volebnych_plagatov.pdf304.08 KBPrevziať
PDF icon 419.1._vzn_c._2021_ktorym_sa_urcuju_miesta_a_podmienky_vylepovania_plagatov.pdf206.03 KBPrevziať
PDF icon 419.2._priloha_c._1_k_vzn_c.2021.pdf127.8 KBPrevziať
PDF icon 419.3._priloha_c.2_k_vzn_c._2021.pdf100.41 KBPrevziať
PDF icon 420._msz_vzn_c._2021_ktorym_sa_meni_vzn_c._15_2019o_podm.vykonu_taxisluzby_-.pdf330.62 KBPrevziať
PDF icon 420.1._vzn_c._2021_ktorym_sa_meni_vzn_c.15_2019_o_podr.v.taxisluzby.pdf112.08 KBPrevziať
PDF icon 421._msz_vzn_c._2018_o_dani_za_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf334.02 KBPrevziať
PDF icon 421.1._vznkt_sa_meni_vzn_c._14_2018_o_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf126.94 KBPrevziať
PDF icon 422._msz_navrh_vznkt._sa_meni_a_doplna_vzn_o_docasnom_parkovani_2021.pdf163.98 KBPrevziať
PDF icon 422.1._vzn_._2021_ktorym_sa_meni_a_doplna_parkovanie.pdf112.49 KBPrevziať
PDF icon 422.2._dodatok_c._1_prevadzkovy_poriadok_parkovania.pdf129.76 KBPrevziať
PDF icon 423._msz_navrh_vzn_css_2021.pdf155.4 KBPrevziať
PDF icon 423.1._navrh_vzn_css_2021.pdf137.13 KBPrevziať
PDF icon 424._msz_navrh_vznkt._sa_meni_a_doplna_vzn_trhovisko.pdf132.78 KBPrevziať
PDF icon 424.1._vzn_._2021_ktorym_sa_meni_a_doplna_trhovisko.pdf97.5 KBPrevziať
PDF icon 424.2._ziadost_delizia_foundation.pdf26.14 KBPrevziať
PDF icon 425._msz_-_vzn_o_podmienkach_umiestnovania_herni.pdf210.4 KBPrevziať
PDF icon 425.1._vzn_o_podmienkach_umiestnovania_herni.pdf173.33 KBPrevziať
PDF icon 426._msz_-_upn_zad_16_2021_a_zad_17_2021_-_zacatie.pdf352.45 KBPrevziať
PDF icon 426.1.upn_zad_16_2021_a_zad_17_2021_-_prilohy.pdf2.97 MBPrevziať
PDF icon 426.2._priemet-podnetov_regulacny_zad_16-2021.pdf4.57 MBPrevziať
PDF icon 427._msz_vybudovanie_centralneho_mestskeho_parku.pdf219.03 KBPrevziať
PDF icon 428._msz_vyhodnotenie_plnenia_kpss_za_rok_2020.pdf128.25 KBPrevziať
PDF icon 428.1._vyhodnotenie_plnenia_kpss_za_rok_2020.pdf321.19 KBPrevziať
PDF icon 429._msz_dot_2021_vyzva_2_beregszasz.pdf129.52 KBPrevziať
PDF icon 429.1._zoznam_podporenych_ziadosti_vyzva_2.pdf137.37 KBPrevziať
PDF icon 429.2._beregszasz_ziadost.pdf865.44 KBPrevziať
PDF icon 430._msz_ocenenie_2021.pdf131.35 KBPrevziať
PDF icon 431._msz_2021_nfp_vnutroblok.pdf653.72 KBPrevziať
PDF icon 432._msz_-_navrh_na_vyhlasenie_volby_hlavneho_kontrolora.pdf272.62 KBPrevziať
PDF icon 433._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_ii.polrok_2021.pdf145.13 KBPrevziať

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 18. septembra 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum:11. mája 2021, čas: 14.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz22_-_bez_ou.pdf183.69 KBPrevziať
PDF icon 370._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf104.55 KBPrevziať
PDF icon 370.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_16.03.2021.pdf323.01 KBPrevziať
PDF icon 370.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_27.04.2021.pdf199.56 KBPrevziať
PDF icon 371._msz_zmena_rozpoctu_3_2021.pdf107.71 KBPrevziať
PDF icon 371.1._zmena_3_2021_dovodova_sprava.pdf138.68 KBPrevziať
PDF icon 371.2._zmena_c._3_prijmy.pdf208.96 KBPrevziať
PDF icon 371.3._vydavky_zmena_c._3_2021.pdf812.66 KBPrevziať
PDF icon 371.4._register_investicii_zmena_c._3.pdf306.02 KBPrevziať
PDF icon 372._msz_sprava_o_cinnosti_msp_rok_2020.pdf103.28 KBPrevziať
PDF icon 372.1._sprava_o_cinnosti_msp_za_rok_2020.pdf294.51 KBPrevziať
PDF icon 373._msz_odpredaj_pozemku_bez_osobnych_udajov.pdf269.64 KBPrevziať
PDF icon 373.1._popdklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.13 MBPrevziať
PDF icon 373.2._vizualizacia.pdf369.98 KBPrevziať
PDF icon 374._msz_zamer_prevodu_pozemkov.pdf264.78 KBPrevziať
PDF icon 374.1._podklady.pdf2.17 MBPrevziať
PDF icon 374.2._vizualizacia.pdf502.79 KBPrevziať
PDF icon 375._msz_odpredaj_bytu_vos.pdf498.85 KBPrevziať
PDF icon 375.1._podklady_odpredaj_bytu-ovs.pdf236.62 KBPrevziať
PDF icon 376._msz_dan_za_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva_.pdf299.39 KBPrevziať
PDF icon 377._msz_-_zacazie_upn_zad_16_2021.pdf342.23 KBPrevziať
PDF icon 377.1._prilohy_k_upn_zad_16_2021.pdf1.71 MBPrevziať
PDF icon 377.2._priloha_k_upn_zad_16_2021_-_priemet_podnetov_regulacny.pdf4.57 MBPrevziať
PDF icon 378._msz_-navrh_na_vyplat.rocnej_odm._riad._css_2020.pdf296.44 KBPrevziať
PDF icon 378.1._navrh_na_vyplat.rocnej_odm.riad_._css_2020_text_cast.pdf245.06 KBPrevziať
PDF icon 379._msz_-navrh_na_vyplat.rocn_.odm_._riad._zps_2020.pdf220.75 KBPrevziať
PDF icon 379.1._navrh_na_vyplat.rocnej_odm._riad._zps_2020_text_cast.pdf380.36 KBPrevziať
PDF icon 380._msz_rocna_odmena_msks_2020.pdf111.74 KBPrevziať
PDF icon 380.1._premiove_ukazovatele_msks_na_rok_2020.pdf1.62 MBPrevziať
PDF icon 381._msz_-_navrh_prem.ukaz_._riad._css_na_rok_2021.pdf295.98 KBPrevziať
PDF icon 381.1._navrh_prem.ukaz_._riad._css_na_rok_2021_text.cast_.pdf216.16 KBPrevziať
PDF icon 382._msz_-_navrh_prem.ukaz_.riad_.zps_na_rok_2021.pdf294.94 KBPrevziať
PDF icon 382.1._navrh_prem.ukaz_.riad_._zps_na_rok_2021_text._cast.pdf261.16 KBPrevziať
PDF icon 383._msz_premiove_ukazovatele_msks_2021.pdf138.59 KBPrevziať
PDF icon 384._msz_dot_vyzva2021.pdf118.11 KBPrevziať
PDF icon 384.1._vyzva_2_2021.pdf145.38 KBPrevziať
PDF icon 384.2._vyzva_2_priloha_kultura_jun_2021.pdf111.46 KBPrevziať
PDF icon 384.3._vyzva_2_priloha_sport_jun_2021.pdf108.49 KBPrevziať
PDF icon 384.4._vyzva_2_priloha_skolstvo_jun_2021.pdf107.66 KBPrevziať
PDF icon 384.5._vyzva_2_priloha_soc_oblast_jun_2021.pdf108.77 KBPrevziať
PDF icon 384.6._vyzva_2_priloha_kult_jun_2021.pdf113.69 KBPrevziať
PDF icon 384.7._vyzva_2_priloha_sport_jun_2021.pdf113.79 KBPrevziať
PDF icon 384.8._vyzva_2_priloha_vzdel_jun_2021.pdf113.38 KBPrevziať
PDF icon 384.9._vyzva_2_priloha_soc_jun_2021.pdf113.81 KBPrevziať
PDF icon 385._msz_-_navrh_vzn_ktorym_sa_schvaluje_dodatok_c._4_k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk_mesta_dun.streda.pdf343.16 KBPrevziať
PDF icon 385.1._zmena_vzn_prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf215.67 KBPrevziať
PDF icon 386._msz_vzn_c._2021_o_urceni_miest_a_podmienkach_vylepovania_volebnych_plagatov.pdf183.1 KBPrevziať
PDF icon 386.1._vzn_c._2021_ktorym_sa_urcuju_miesta_a_podmienky_vylepovania_plagatov.pdf184.8 KBPrevziať
PDF icon 386.2._priloha_c._1_k_vzn_c.2021.pdf127.96 KBPrevziať
PDF icon 386.3._priloha_c.2_k_vzn_c._2021.pdf99.48 KBPrevziať
PDF icon 387._msz_peticia_proti_zriadeniu_grund_.pdf288.26 KBPrevziať
PDF icon 387.1._peticia_proti_zriadeniu_grund-bez_ou.pdf2.11 MBPrevziať
21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 27. apríla 2021, čas: 14.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 30. marca 2021, čas: 14.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum:16. marca 2021, čas: 13.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz19.pdf186.59 KBPrevziať
PDF icon 344._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf104.68 KBPrevziať
PDF icon 344.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_8.12.2020_bez_ou.pdf412.89 KBPrevziať
PDF icon 344.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_12.01.2021.pdf219.84 KBPrevziať
PDF icon 345._msz_zav_ucet_2020.pdf151.79 KBPrevziať
PDF icon 345.1._zaverecny_ucet_2020.pdf12.6 MBPrevziať
PDF icon 345.2._individualna_uctovna_zavierka-cvc.pdf84.45 KBPrevziať
PDF icon 345.3._rozbor_hospodarenia_za_rok_2020_-cvc.pdf420.5 KBPrevziať
PDF icon 345.4._individualna_uctovna_zavierka-zs_smetanov.pdf84.5 KBPrevziať
PDF icon 345.5._rozbor_za_rok_2020_-_zs_smetanov.pdf509.12 KBPrevziať
PDF icon 345.6._individualna_uctovna_zavierka-_zps.pdf84.75 KBPrevziať
PDF icon 345.7._rozbor_hospodarenia_za_rok_2020_zps.pdf184.56 KBPrevziať
PDF icon 345.8._individualna_uctovna_zavierka-msks.pdf86.49 KBPrevziať
PDF icon 345.9._rozbor_hospodarenia_rok_2020_msks.pdf357.01 KBPrevziať
PDF icon 345.10._individualna_uctovna_zavierka-zus.pdf84.23 KBPrevziať
PDF icon 345.11._zus-rozbor_hospodarenia_01.01.2020-31.12.2020.pdf364.42 KBPrevziať
PDF icon 345.12._individualna_uctovna_zavierka-zs_jilemnickeho.pdf85.63 KBPrevziať
PDF icon 345.13._rozbor_hospodarenia_zs_jilemnickeho.pdf1.13 MBPrevziať
PDF icon 345.14._individualna_uctovna_zavierka_zs_vamberyho.pdf118.87 KBPrevziať
PDF icon 345.15._rozb.hosp_za_rok_2020_zs_vamberyho.pdf290.41 KBPrevziať
PDF icon 345.16._individualna_uctovna_zavierka_31_12_2020_zs_kodalya.pdf86.25 KBPrevziať
PDF icon 345.17._rozb._hosp.za_rok_2020_zs_kodalya.pdf977.25 KBPrevziať
PDF icon 345.18._individualna_uctovna_zavierka_30_zs_szaboa.pdf80.19 KBPrevziať
PDF icon 345.19._rozbor_hospodarenia_za_rok_2020_zs_szaboa.pdf518.55 KBPrevziať
PDF icon 345.20._stanovisko_hk_k_zu_2020.pdf166.53 KBPrevziať
PDF icon 346._msz_zmena_rozpoctu_2_2021.pdf107.03 KBPrevziať
PDF icon 346.1._dovodova_sprava_zmena_r_2_2021.pdf131.72 KBPrevziať
PDF icon 346.2._zmena_c._2_prijmy.pdf202.96 KBPrevziať
PDF icon 346.3._vydavky_zmena_c.2_2021.pdf808.03 KBPrevziať
PDF icon 346.4._register_k_rozpoctu_zmena_2_2021.pdf277.14 KBPrevziať
PDF icon 347._msz_-sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2020.pdf85.05 KBPrevziať
PDF icon 347.1._sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2020.pdf101.85 KBPrevziať
PDF icon 348._msz_-_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_febr_2021.pdf87.13 KBPrevziať
PDF icon 348.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_febr_2021.pdf244.06 KBPrevziať
PDF icon 349._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_hk_-_i_polrok_2021.pdf84.18 KBPrevziať
PDF icon 349.1._plan_kontrolnej_cinnosti_hk_-_i_polrok_2021.pdf106.7 KBPrevziať
PDF icon 350._msz_ava_stav_s.r.o._zriadenie_vecneho_bremena.pdf176.98 KBPrevziať
PDF icon 350.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf782.07 KBPrevziať
PDF icon 350.2._vizualizacia.pdf279.01 KBPrevziať
PDF icon 351._msz_propriete_s.r.o._zriadenie_vecneho_bremena.pdf174.75 KBPrevziať
PDF icon 351.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf637.1 KBPrevziať
PDF icon 351.2._vizualizacia.pdf290.23 KBPrevziať
PDF icon 352._msz_navrh_na_schvalenie_odpredaja_akcii_-_fin_mos.pdf160.11 KBPrevziať
PDF icon 353._msz_-_upn_zad_15_2021.pdf274.34 KBPrevziať
PDF icon 353.1._upn_zad_15_2021_prilohy.pdf978 KBPrevziať
PDF icon 354._msz_vymenovanie_zastupcu_nacelnika_msp.pdf116.92 KBPrevziať
PDF icon 355._msz_odnatie_spravy_nebytovych_priestorov_zs_jilemnickeho.pdf135.48 KBPrevziať
PDF icon 355.1._uzn.c._198.pdf139.09 KBPrevziať
PDF icon 356._msz_vypozicanie_nebytovych_priestorov_sj.pdf137.31 KBPrevziať
PDF icon 356.1._uzn.c._199.pdf174.75 KBPrevziať
PDF icon 357._msz_dodatok_c._1_k_rokovaciemu_poriadku_komisii.pdf119.01 KBPrevziať
PDF icon 357.1._dodatok_c.1_k_rokovaciemu_poriadku_komisii_msz.pdf110.75 KBPrevziať
PDF icon 358._msz_dodatok_c._1_k_rokovaciemu_poriadku_msr.pdf119.4 KBPrevziať
PDF icon 358.1._dodatok_c.1_k_rokovaciemu_poriadku_msr.pdf110.01 KBPrevziať
PDF icon 359._msz_dot_2021.pdf153.79 KBPrevziať
PDF icon 359.1._podporene_ziadosti_v_roku_2021.pdf257.21 KBPrevziať
PDF icon 360._msz-zaradenie_cirkevnej_zs_s_ms_do_siete_2021.pdf231.95 KBPrevziať
PDF icon 360.1._zaradenie_cirkevnej_zs_s_ms_-_ziadost.pdf147.91 KBPrevziať
PDF icon 361._msz_vzn_spadovost_ms_2021.pdf234.53 KBPrevziať
PDF icon 361.1._vzn_spadovost_ms_2021.pdf201.16 KBPrevziať
PDF icon 361.2._podmienky_prijim_do_ms_2021.pdf126.7 KBPrevziať
PDF icon 362._msz_vzn_skolske_obvody_2021.pdf147.62 KBPrevziať
PDF icon 362.1._vzn_skolske_obvody_2021.pdf221.97 KBPrevziať
PDF icon 363._msz_navrh_vzn_kt._sa_meni_a_doplna_trhovisko.pdf138.99 KBPrevziať
PDF icon 363.1._navrh_vzn_c._2021_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._5_2015_trhovisko_ii.pdf186.83 KBPrevziať
PDF icon 363.2._priloha_i_grund.pdf238.13 KBPrevziať
PDF icon 363.3._priloha_ii_grund.pdf4.09 MBPrevziať
PDF icon 363.4._priloha_iii_grund.pdf1.3 MBPrevziať
PDF icon 363.5._situacia.pdf195.02 KBPrevziať
PDF icon 363.6._spadova_oblast_ds.pdf1.3 MBPrevziať
PDF icon 363.7._uznesenie_komisie_msz_pre_financie.pdf39.88 KBPrevziať
18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 12. januára 2021, čas: 15.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz18.pdf166.84 KBPrevziať
PDF icon 338._msz_navrh_vzn_o_docasnom_parkovani_2021.pdf221.21 KBPrevziať
PDF icon 338.1._navrh_vzn_c._2021_o_docasnom_parkovani.pdf314.25 KBPrevziať
PDF icon 338.2._prevadzkovy_poriadok_parkovania_msz.pdf471.65 KBPrevziať
PDF icon 338.3._priloha_c._1_zona_s_dopravnym_obmedzenim.pdf142.49 KBPrevziať
PDF icon 338.4._priloha_c._2_centrum_denne_parkovanie.pdf1.84 MBPrevziať
PDF icon 338.5._priloha_c._3_zony_docasneho_parkovania.pdf159.95 KBPrevziať
PDF icon 338.6._priloha_c._4_1_sever_a_sever_i.pdf1.78 MBPrevziať
PDF icon 338.7._priloha_c._4_1_sever_b_sever_ii.pdf1.71 MBPrevziať
PDF icon 338.8._priloha_c._4_2_centrum_a_cast_1.pdf2.43 MBPrevziať
PDF icon 338.9._priloha_c._4_2_centrum_b_cast_2.pdf3.76 MBPrevziať
PDF icon 338.10._priloha_c._4_3_zapad.pdf494.25 KBPrevziať
PDF icon 338.11._priloha_c._4_4_vychod.pdf1.65 MBPrevziať
PDF icon 339._msz_na_prerokovanie_pozastavenia_vykonu_vseobecne_zavazneho_nariadenia_mesta_dunajska_streda_c._262020_zo_dna_8._decembra_2020_.pdf187.06 KBPrevziať
PDF icon 339.1._vzn_c._2021_o_urceni_vysky_platieb_vybranych_sluzieb_pre_drzitelov_vk.pdf141.21 KBPrevziať
PDF icon 340._msz_vzn_zmena_c.2021-vylepovanie_plagatov.pdf321.34 KBPrevziať
PDF icon 340.1._vzn_c._2021_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._12_2009_o_urceni_miest_a_podm._vylepovania_plakatov.pdf134 KBPrevziať
PDF icon 341._msz_multifunkcna_sportova_hala.pdf300.22 KBPrevziať
PDF icon 341.1._cv-00_studia_midi-podorys_sirsie_vztahy1.pdf2.36 MBPrevziať
PDF icon 341.2._cv-01_studia_midi-podorys_situacie.pdf2.24 MBPrevziať
PDF icon 341.3._cv-08_studia_midi-pohlady.pdf1.53 MBPrevziať
PDF icon 341.4._cv-12_studia_midi-vizualizacia.pdf188.95 KBPrevziať
PDF icon 341.5._upn_zad_14_2021_-_priloha.pdf500.94 KBPrevziať
PDF icon 342._msz_verejne_obstaravanie_-_park_volneho_casu.pdf229.66 KBPrevziať
PDF icon 342.1._funkcno-prevadzkova_situacia_navrh_a3-1.pdf6.33 MBPrevziať
PDF icon 343._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2021.pdf151.98 KBPrevziať
PDF icon 343.1._vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2021_zmena.pdf144.58 KBPrevziať
17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 8. decembra 2020, čas: 14.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz17.pdf227.22 KBPrevziať
PDF icon 296._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf102.82 KBPrevziať
PDF icon 296.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_29.09.2020_final_bez_ou.pdf426.85 KBPrevziať
PDF icon 297._msz_zmena_rozpoctu_8_2020.pdf107.85 KBPrevziať
PDF icon 297.1._dovodova_sprava_zmena_c._8.pdf140.76 KBPrevziať
PDF icon 297.2._zmena_c.8_prijmy.pdf222.21 KBPrevziať
PDF icon 297.3._zmena_c._8_vydavky.pdf826.11 KBPrevziať
PDF icon 297.4._register_2020-1_-k_zmena_c.8.pdf372.87 KBPrevziať
PDF icon 298._msz_rozpocet_2021.pdf105.89 KBPrevziať
PDF icon 298.1._rozpocet_2021_-_finalna_verzia_opr.pdf1.48 MBPrevziať
PDF icon 298.2._register_k_navrhu_rozpoctu_2021.pdf227.94 KBPrevziať
PDF icon 298.3._stanovisko_hk_k_navrhu_rozpoctu_na_rok_2021.pdf110.04 KBPrevziať
PDF icon 299._msz_-_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_november_2020.pdf85.73 KBPrevziať
PDF icon 299.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_november_2020.pdf144.06 KBPrevziať
PDF icon 300._msz_bezodplatna_zamena_pozemkov_mesto_ds_dunstav_technik_s.r.o.pdf223.1 KBPrevziať
PDF icon 300.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.09 MBPrevziať
PDF icon 300.2._vizualizacia_1.pdf644.04 KBPrevziať
PDF icon 300.3._vizualizacia_2.pdf797.5 KBPrevziať
PDF icon 301._msz_bezodplatny_prevod_pozemkov_od_spf_petofiho_ulica.pdf205.58 KBPrevziať
PDF icon 301.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf934.83 KBPrevziať
PDF icon 301.2._vizualizacia.pdf129.31 KBPrevziať
PDF icon 302._msz_pozemky_cyklochodnik_odkupenie_za_symb._kupnu_cenu_bez_osobnych_udajov.doc.pdf336.99 KBPrevziať
PDF icon 302.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.43 MBPrevziať
PDF icon 302.2._vizualizacia.pdf951.53 KBPrevziať
PDF icon 303._msz_pozemky_lesopark_bez_osobnych_udajov.pdf328.77 KBPrevziať
PDF icon 303.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf950.6 KBPrevziať
PDF icon 303.2._vizualizacia.pdf236.19 KBPrevziať
PDF icon 304._msz_odkupenie_miestnej_komunikacie_vo_pozemkoz_georeal_a.s._s.r.o._za_symb._kupnu_cenu_iii.etapa_.pdf279.23 KBPrevziať
PDF icon 304.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.67 MBPrevziať
PDF icon 304.2._vizualizacia.pdf400.06 KBPrevziať
PDF icon 305._msz_aa_stavby_s.r.o._zriadenie_vecneho_bremena.pdf175.65 KBPrevziať
PDF icon 305.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.52 MBPrevziať
PDF icon 305.2._vizualizacia.pdf1.02 MBPrevziať
PDF icon 306._msz_zriadenie_vecneho_bremena_spp.pdf220.48 KBPrevziať
PDF icon 306.1._podklady.pdf850.08 KBPrevziať
PDF icon 306.2._vizualizacia.pdf408.93 KBPrevziať
PDF icon 307._msz_vamstav_s.r.o._zriadenie_vecneho_bremena.pdf172.85 KBPrevziať
PDF icon 307.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.1 MBPrevziať
PDF icon 307.2._vizualizacia.pdf241.02 KBPrevziať
PDF icon 308._msz_viwo_s.r.o._zriadenie_vecneho_bremena.pdf174.39 KBPrevziať
PDF icon 308.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.05 MBPrevziať
PDF icon 308.2._vizualizacia.pdf297.59 KBPrevziať
PDF icon 309._msz_lukacs_olga.pdf241.61 KBPrevziať
PDF icon 309.1._podklady_lukacs_olga.pdf256.87 KBPrevziať
PDF icon 310._msz_schvalenie_uzavretia_dohody_o_spolupraci_a_financovani_hc_dac.pdf147.46 KBPrevziať
PDF icon 310.1._hc_dac_mesto_ds_dohoda_o_spolupraci.pdf258.21 KBPrevziať
PDF icon 311._msz_navrh_na_schvalenie_zastupcu_mesta_ds-dac_arena_a.s.pdf147.05 KBPrevziať
PDF icon 312._msz_navrh_na_predlz.kpss_dov.sprava.pdf165.96 KBPrevziať
PDF icon 313._msz_navrh_na_predlzenie_platnosti_phasr.pdf124.07 KBPrevziať
PDF icon 314._msz_navrh_na_zverenie_prevadzkovania_multifunkcneho_ihriska_mb.pdf163.01 KBPrevziať
PDF icon 315._msz_navrh_na_zverenie_prevadzkovania_verejneho_osvetlenia_spolocnosti_municipal_re_ds.pdf161.81 KBPrevziať
PDF icon 316._msz_zad_13_2020.pdf280.53 KBPrevziať
PDF icon 316.1._vzn_navrh_zad_13_2020_upn_sk.pdf277.17 KBPrevziať
PDF icon 316.2._preskumanie_navrhu_upn_mesta_ds_zad_13_2020.pdf431.88 KBPrevziať
PDF icon 316.3._sprava_o_prerokovani_upn.pdf186.22 KBPrevziať
PDF icon 316.4._stanoviska_k_navrhu_doplnene.pdf495.21 KBPrevziať
PDF icon 316.5._zad_13-2020_smerna-cast.pdf1.83 MBPrevziať
PDF icon 316.6._zad_13-2020_zavazna-cast.pdf498.42 KBPrevziať
PDF icon 316.7._zad_13-2020_graficka-cast.pdf289.8 KBPrevziať
PDF icon 317._msz_vzn_zmena_c-2020_dzn.pdf332.61 KBPrevziať
PDF icon 317.1._vzn_c._.-2020-zmena_o_dan_nehnutelnosti_za_psa_za_predajne_automaty_a_dani_za_vha.pdf254.43 KBPrevziať
PDF icon 318._msz_vzn_2020_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady.pdf223.62 KBPrevziať
PDF icon 318.1._vzn_2021_miestny_poplatok_za_ko_a_dso.pdf260.37 KBPrevziať
PDF icon 319._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2021.pdf151.45 KBPrevziať
PDF icon 319.1._vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2021.pdf213.33 KBPrevziať
PDF icon 320._msz_vzn_mesacny_prispevok_2021.pdf152.73 KBPrevziať
PDF icon 320.1._vzn_mesacny_prispevok_2021.pdf183.93 KBPrevziať
PDF icon 321._msz_vzn_prilezitostny_najom_2020.pdf166.23 KBPrevziať
PDF icon 321.1._vzn_prilezitostny_najom_2020.pdf165.29 KBPrevziať
PDF icon 322._msz_opatrovatelska_sluzba_vzn.pdf148.2 KBPrevziať
PDF icon 322.1._opatrovatelska_sluzba_vzn_text.cast_.pdf115.85 KBPrevziať
PDF icon 323._msz_zasady_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty.pdf141 KBPrevziať
PDF icon 323.1._zasady_vydavania_vernostnej_karty_mesta_dunajska_streda_.pdf156.3 KBPrevziať
PDF icon 324._msz_vzn_2020_o_urceni_vysky_platieb_za_vybrane_sluzby_pre_drzitelov_vk.pdf198.85 KBPrevziať
PDF icon 324.1._vzn_c._2020_o_urceni_vysky_platieb_vybranych_sluzieb_pre_drzitelov_vk.pdf142.33 KBPrevziať
PDF icon 325._msz_navrh_vzn_o_docasnom_parkovani_2020_final.pdf218.15 KBPrevziať
PDF icon 325.1._navrh_vzn_c._2020_o_docasnom_parkovani_motorovych_vozidiel.pdf289.17 KBPrevziať
PDF icon 325.2._prevadzkovy_poriadok_parkovania_msz.pdf468.09 KBPrevziať
PDF icon 325.3._priloha_c._1_zona_s_dopravnym_obmedzenim.pdf141.75 KBPrevziať
PDF icon 325.4._priloha_c._2_centrum_denne_parkovanie.pdf1.84 MBPrevziať
PDF icon 325.5._priloha_c._3_zony_docasneho_parkovania.pdf159.95 KBPrevziať
PDF icon 325.6._priloha_c._4_1_sever_a_sever_i.pdf1.78 MBPrevziať
PDF icon 325.7._priloha_c._4_1_sever_b_sever_ii.pdf1.71 MBPrevziať
PDF icon 325.8._priloha_c._4_2_centrum_a_cast_1.pdf2.43 MBPrevziať
PDF icon 325.9._priloha_c._4_2_centrum_b_cast_2.pdf3.76 MBPrevziať
PDF icon 325.10._priloha_c._4_3_zapad.pdf494.25 KBPrevziať
PDF icon 325.11._priloha_c._4_4_vychod.pdf1.65 MBPrevziať
PDF icon 326._msz_navrh_vzn_o_vymedz._ohr._uzemia.pdf153.91 KBPrevziať
PDF icon 326.1._navrh_vzn_amoniak.pdf148.59 KBPrevziať
PDF icon 326.2._vzn_priloha_c._1.pdf250.05 KBPrevziať
PDF icon 326.3._vzn_priloha_c._2.pdf1.37 MBPrevziať
PDF icon 327._msz_vzn_c._2020_ktorym_sa_zrusuje_vzn_c._8_2013_o_zasadach_hospodarenia.pdf161.31 KBPrevziať
PDF icon 327.1._vzn_c._2020_ktorym_sa_zrusuje_vzn_c._8_2013.pdf105.46 KBPrevziať
PDF icon 328._msz_vzn_c._2020_ktorym_sa_zrusuje_vzn_c._6_2010_o_zmluvnych_prevodoch.pdf250.59 KBPrevziať
PDF icon 328.1._vzn_c._2020_ktorym_sa_zrusuje_vzn_c._6_2010.pdf101.95 KBPrevziať
PDF icon 329._msz_navrh_zasad_nakladania_s_majetkom_mesta.pdf174.05 KBPrevziať
PDF icon 329.1._zasady_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf391.2 KBPrevziať
PDF icon 330._msz_zasady_poskytovania_byvania.pdf167.42 KBPrevziať
PDF icon 330.1._zasady_poskytovania_byvania_.pdf268.71 KBPrevziať
PDF icon 331._msz_navrh_na_schvalenie_podmienok_pouzitia_prostriedkov_z_rozpoctu_mesta.pdf136.81 KBPrevziať
PDF icon 331.1._nadacny_fond_feszek_alapitvany_-_novorodenci_-ujszulottek.pdf224.85 KBPrevziať
PDF icon 331.2._nadacny_fond_feszek_alapitvany_-zriadenie_domova-_otthonteremto.pdf226.93 KBPrevziať
PDF icon 331.3._nadacny_fond_feszekrako_-_podmienky.pdf235.28 KBPrevziať
PDF icon 332._msz_material_vzn_dot_vyzva_2021_.pdf117.57 KBPrevziať
PDF icon 332.1._dot_vyzva_2021.pdf138.66 KBPrevziať
PDF icon 332.2._dot_vyzva_priloha_kultura_1_2021.pdf111.08 KBPrevziať
PDF icon 332.3._dot_vyzva_priloha_sport_2_2021.pdf108.04 KBPrevziať
PDF icon 332.4._dot_vyzva_priloha_skolstvo_3_2021.pdf107.49 KBPrevziať
PDF icon 332.5._dot_vyzva_priloha_soc_oblast_4_2021.pdf108.5 KBPrevziať
PDF icon 332.6._dot_vyzva_priloha_kult_5_2021.pdf114.39 KBPrevziať
PDF icon 332.7._dot_vyzva_priloha_sport_6_2021.pdf114.48 KBPrevziať
PDF icon 332.8._dot_vyzva_priloha_vzdel_7_2021.pdf113.38 KBPrevziať
PDF icon 332.9._dot_vyzva_priloha_soc_8_2021.pdf114.59 KBPrevziať
PDF icon 333._msz_-_zmena_vzn_20_2019.pdf182.66 KBPrevziať
PDF icon 334._msz_schvalenie_dodatku_k_zmluve_o_vypozicke_thermalpark_ds.pdf157.89 KBPrevziať
PDF icon 335._msz_operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2020-2021.pdf208.29 KBPrevziať
PDF icon 335.1._operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2020-2021.pdf539.1 KBPrevziať
PDF icon 335.2._priloha_c.1_2020_2021.pdf105.74 KBPrevziať
PDF icon 335.3._priloha_c._2.pdf866.32 KBPrevziať
PDF icon 336._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_i.polrok_2020.pdf144.02 KBPrevziať
16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 29. septembra 2020, čas: 14.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz16_bez_ou.pdf208 KBPrevziať
PDF icon 267._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf106.32 KBPrevziať
PDF icon 267.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_23.06.2020_-_bez_ou.pdf397.32 KBPrevziať
PDF icon 267.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_28.07.2020_-_bez_ou.pdf260.49 KBPrevziať
PDF icon 268._msz_inforn_o_plneni_rozpoctu_1_polrok_2020.pdf127.54 KBPrevziať
PDF icon 268.1._dovodova_sprava_4.pdf124.13 KBPrevziať
PDF icon 268.2._prijem_30062020.pdf251.46 KBPrevziať
PDF icon 268.3._cerpanie_vydavky_30.6.2020.pdf876.7 KBPrevziať
PDF icon 268.4._register_k_30.06.2020.pdf341.45 KBPrevziať
PDF icon 268.5._stanovisko_hk_k_stavu_dlhu_k_31-12-19_a_30-06-20.pdf93.45 KBPrevziať
PDF icon 269._msz_kosolidacia_r_2019.pdf109.93 KBPrevziať
PDF icon 269.1._kons.vyrocna_sprava_mu_ds_2019.pdf1.75 MBPrevziať
PDF icon 269.2._konsolidovana_uctovna_zavierka_2019.pdf133.19 KBPrevziať
PDF icon 269.3._poznamky_kuz_mu_ds_2019.pdf2.58 MBPrevziať
PDF icon 269.4._sprava_auditora_k_vyrocnej_sprave.pdf124.52 KBPrevziať
PDF icon 269.5._sprava_auditora_ku_kuz.pdf120.04 KBPrevziať
PDF icon 270._msz_bezurocna_fin_vypomoc.pdf114.41 KBPrevziať
PDF icon 270.1._dovododova_sprava_fin_vypomoc_od_mfsr.pdf112.6 KBPrevziať
PDF icon 270.2._priloha_c_1.pdf120.7 KBPrevziať
PDF icon 270.3._priloha_c_2.pdf183.23 KBPrevziať
PDF icon 270.4._stanovisko_hk_k_navrhu_na_prijatie_financnej_vypomoci_-_rok_2020.pdf93.36 KBPrevziať
PDF icon 271._msz_zmena_rozpoctu_5_2020.pdf107.63 KBPrevziať
PDF icon 271.1._dovodova_sprava_zmena_5_2020.pdf120.48 KBPrevziať
PDF icon 271.2._zmena_c.5_prijmy.pdf214.17 KBPrevziať
PDF icon 271.3._zmena_c._5_vydavky.pdf824.84 KBPrevziať
PDF icon 271.4._register_2020-1_-k_zmena_c.5.pdf340.89 KBPrevziať
PDF icon 272._msz_dlhodby_uver.pdf113.9 KBPrevziať
PDF icon 272.1._priloha_c_1_-mesto_ds_ponuka_09_2020.pdf1.74 MBPrevziať
PDF icon 272.2._priloha_c.2_-_investicie_20212022.pdf123.01 KBPrevziať
PDF icon 272.3._stanovisko_hk_k_navrhu_na_prijatie_uveru_4_mil.-_rok_2020.pdf93.27 KBPrevziať
PDF icon 273._msz_-_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-sept_2020.pdf93.76 KBPrevziať
PDF icon 273.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_-sept_2020.pdf206.78 KBPrevziať
PDF icon 274._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2020_.pdf114.21 KBPrevziať
PDF icon 274.1._plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2020.pdf68.6 KBPrevziať
PDF icon 275._msz_bezodplatna_zamena_pozemkov_mesto_ds_dunstav_technik_s.r.o.pdf225.22 KBPrevziať
PDF icon 275.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.01 MBPrevziať
PDF icon 275.2._vizualizacia.pdf644.04 KBPrevziať
PDF icon 276._msz_bezodplatna_zamena_pozemkov_mesto_ds_hi_tech_center_s.r.o.pdf219.09 KBPrevziať
PDF icon 276.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf754.11 KBPrevziať
PDF icon 276.2._vizualizacia_bez_osobnych_udajov.pdf235.03 KBPrevziať
PDF icon 277._msz_delimitacia_pozemkov_od_spf_gokartova_draha.pdf207.7 KBPrevziať
PDF icon 277.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf861.74 KBPrevziať
PDF icon 277.2._vizualizacia.pdf152.73 KBPrevziať
PDF icon 278._msz_nakladanie_s_dubioznmy_majetkom_2020_final.pdf216.31 KBPrevziať
PDF icon 278.1._priloha_c._1_final.pdf3.59 MBPrevziať
PDF icon 278.2._priloha_c._2_final.pdf43.13 KBPrevziať
PDF icon 278.3._priloha_c._3_final.pdf20.62 KBPrevziať
PDF icon 278.4._priloha_c._4_final.pdf28.88 KBPrevziať
PDF icon 278.5._znalecke_posudky_byty.pdf665.29 KBPrevziať
PDF icon 279._msz_odkupenie_pozemkov_od_florida_villa_park_symbolicku_kupnu_cenu.pdf300.27 KBPrevziať
PDF icon 279.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf634.5 KBPrevziať
PDF icon 280._msz_odpredaj_pozemku_fitus_tibor_a_eva_-_bez_osobnych_udajov.pdf273.95 KBPrevziať
PDF icon 280.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf247.91 KBPrevziať
PDF icon 280.2._vizualizacia.pdf43.79 KBPrevziať
PDF icon 281._msz_odpredaj_pozemku_modulus_s.r.o.pdf275.03 KBPrevziať
PDF icon 281.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf470.71 KBPrevziať
PDF icon 281.2._vizualizacia_bez_osobnych_udajov.pdf462.52 KBPrevziať
PDF icon 282._msz_aa_stavby_zriadenie_vecneho_bremena.pdf143.33 KBPrevziať
PDF icon 282.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf887.27 KBPrevziať
PDF icon 282.2._vizualizacia_bez_osobnych_udajov.pdf715.82 KBPrevziať
PDF icon 283._msz_zriadenie_vecneho_bremena_florida_villa_park_s.r.o.pdf219.81 KBPrevziať
PDF icon 283.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf801.43 KBPrevziať
PDF icon 283.2._vizualizacia_bez_osobnych_udajov.pdf406.43 KBPrevziať
PDF icon 284._msz_georeal_a.s._zriadenie_vecneho_bremena.pdf176.48 KBPrevziať
PDF icon 284.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf644.23 KBPrevziať
PDF icon 284.2._vizualizacia_bez_osobnych_udajov.pdf359.58 KBPrevziať
PDF icon 285._msz_bgi_s.r.o._zriadenie_vecneho_bremena.pdf177.93 KBPrevziať
PDF icon 285.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.11 MBPrevziať
PDF icon 285.2._vizualizacia_bez_osobnych_udajov.pdf485.98 KBPrevziať
PDF icon 286._msz_garazove_boxy.pdf491.25 KBPrevziať
PDF icon 287._msz_-_odnatie_spravy_stavby_od_zs_kodalya.pdf285.12 KBPrevziať
PDF icon 287.1._podklady.pdf124.33 KBPrevziať
PDF icon 288._msz_nuzn_na_schvalenie_dodatku_c.3_k_zasadam_prevzatia_mk_predna_strana_a_dovodova_sprava.pdf213.3 KBPrevziať
PDF icon 288.1._dodatok_c._3_k_zasadam_mk_vo.pdf139.67 KBPrevziať
PDF icon 289._msz_-_vzn_2020_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_mesta.pdf174 KBPrevziať
PDF icon 289.1._vzn_c._2020_o_poskytovani_dotacii_z_ropoctu_mesta.pdf218.71 KBPrevziať
PDF icon 290._msz_navrh_uzn_vzn_zrusenie_sj_zs_kod.pdf123.11 KBPrevziať
PDF icon 290.1._vzn_c._2020_o_zruseni_sj_pri_zs_kod.pdf249.56 KBPrevziať
PDF icon 290.2._dodatok_c.1_k_zriad_listine_zs_kod.pdf152.59 KBPrevziať
PDF icon 290.3._minedu_rozhodnutie_zelez_kod.pdf74.67 KBPrevziať
PDF icon 290.4._msvvas_rozh_kodaly.pdf84.68 KBPrevziať
PDF icon 291._msz_navrh_uzn_vzn_zrusenie_sj_zs_smet.pdf157.43 KBPrevziať
PDF icon 291.1._vzn_c._2020_o_zruseni_sj_pri_zs_smet.pdf170.28 KBPrevziať
PDF icon 291.2._dodatok_c.1_k_zriad_listine_zs_smet.pdf226.61 KBPrevziať
PDF icon 291.3._minedu_rozhodnutie_smet.pdf74.62 KBPrevziať
PDF icon 291.4._msvvas_rozh_smetanov.pdf83.91 KBPrevziať
PDF icon 292._msz_navrh_uzn_vzn_zrusenie_sj_zs_vamb.pdf158.76 KBPrevziať
PDF icon 292.1._vzn_c._2020_o_zruseni_sj_pri_zs_vamb.pdf135.89 KBPrevziať
PDF icon 292.2._dodatok_c.1_k_zriad_listine_zs_vamb.pdf152.35 KBPrevziať
PDF icon 292.3._minedu_rozhodnutie_fliszt_vamb.pdf75.13 KBPrevziať
PDF icon 292.4._msvvas_rozh_vambery.pdf85.84 KBPrevziať
PDF icon 293._msz_zrusenie_vzn_c._20_2019.pdf143.11 KBPrevziať
PDF icon 293.1._dovodova_sprava.pdf155.24 KBPrevziať
PDF icon 294._msz_-_navrh_na_uzavretie_partnerskej_zmluvy_medzi_mestami_dunajska_streda_a_gyor_madarsko.pdf217.87 KBPrevziať
PDF icon 294.1._partnerska_zmluva_gyor_ds_slov.pdf241.91 KBPrevziať
PDF icon 294.2._megallapodas_testvervarosi_kapcsolat_letesiteserol_hu_2020_08_29.pdf161.57 KBPrevziať
PDF icon 295._msz-_peticia_-za_vyrub_briez_vysadenych_na_sidlisku_sever_ii.pdf133.14 KBPrevziať
PDF icon 295.1._peticia-za_vyrub_briez_vysadenych_na_sidlisku_sever_ii._bez_ou.pdf442.67 KBPrevziať
14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 23. júna 2020, čas: 14.00, miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz14.pdf224.25 KBPrevziať
PDF icon 236._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf104.15 KBPrevziať
PDF icon 236.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_19.05.2020_-_bez_ou.pdf284.34 KBPrevziať
PDF icon 237._msz_bezodplatna_zamena_pozemkov_hervay_mesto_ds_bez_osobnych_udajov.pdf430.76 KBPrevziať
PDF icon 237.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf661.2 KBPrevziať
PDF icon 237.2._vizualizacia.pdf125.1 KBPrevziať
PDF icon 238._msz_odkupenie_mk_a_vo_florida_villa_park_s.r.o.pdf451.63 KBPrevziať
PDF icon 238.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.5 MBPrevziať
PDF icon 238.2._vizualizacia.pdf66.46 KBPrevziať
PDF icon 239._msz_odkupenie_mk_a_vo_buant_s.r.o.pdf279.28 KBPrevziať
PDF icon 239.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf685.52 KBPrevziať
PDF icon 239.2._vizualizacia.pdf240.71 KBPrevziať
PDF icon 240._msz_odkupenie_mk_a_vo_wolf_center_one_s.r.o.pdf401.6 KBPrevziať
PDF icon 240.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.2 MBPrevziať
PDF icon 240.2._vizualizacia.pdf960.28 KBPrevziať
PDF icon 241._msz_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds_gropo_slovakia_s.r.o.pdf206.14 KBPrevziať
PDF icon 241.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf406.96 KBPrevziať
PDF icon 241.2._vizualizacia.pdf298.79 KBPrevziať
PDF icon 242._msz_uzavretie_zmluvy_o_buducej_zmluvy_o_zriadeni_vb_v_prospech_mesta_ds_zsr_sr.pdf204.34 KBPrevziať
PDF icon 242.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.16 MBPrevziať
PDF icon 242.2._vizualizacia.pdf314.24 KBPrevziať
PDF icon 243._msz_zamer_msks_bcs.pdf206.78 KBPrevziať
PDF icon 243.1._podklady_zamer_msks_bcz_bez_ou.pdf170.07 KBPrevziať
PDF icon 244._msz_vyhodnotenie_kpss_za_rok_2019_dov.spr_.pdf132.18 KBPrevziať
PDF icon 244.1._vyhodnotenie_kpss_za_rok_2019_text.cast_.pdf234.29 KBPrevziať
PDF icon 245._msz_navrh_na_vyplat.rocnej_odm.riad_.css_rok_2019_text.cast_.pdf138.48 KBPrevziať
PDF icon 245.1._navrh_na_vyplat.rocnej_odm.riad_.css_rok_2019_dov.sprava.pdf149.69 KBPrevziať
PDF icon 246._msz_navrh_na_vyplat.rocnej_odm.riad_.zps_rok_2019_dov.sprava.pdf131.84 KBPrevziať
PDF icon 246.1._navrh_na_vyplat.rocnej_odm.riad_.zps_rok_2019text.cast_.pdf185.02 KBPrevziať
PDF icon 247._msz_navrh_prem.ukazovatelov_riad.css_2020_dov.spr_.pdf145.79 KBPrevziať
PDF icon 247.1._navrh_prem.ukazovatelov_riad._css_2020_text.cast_.pdf98.87 KBPrevziať
PDF icon 248._msz_navrh_prem.ukazovatelov_riad.zps_2020_dov.spr_.pdf144.76 KBPrevziať
PDF icon 248.1._navrh_prem.ukazovatelov_riad.zps_2020_text.cast_.pdf151.48 KBPrevziať
PDF icon 249._msz_prem_ukaz_2020_msks.pdf114.07 KBPrevziať
PDF icon 250._msz_zamer_zriadenia_montekid.pdf110.72 KBPrevziať
PDF icon 250.1._montekid.pdf260.18 KBPrevziať
PDF icon 251._msz_navrh_vzn_css_dov.spr_.pdf193.54 KBPrevziať
PDF icon 251.1._vzn_css_text.cast_.pdf138.81 KBPrevziať
PDF icon 252._msz_navrh_vzn_zps_dov.spr_.pdf158.87 KBPrevziať
PDF icon 252.1._vzn_zps_text.cast_.pdf167.87 KBPrevziať
PDF icon 253._msz_navrh_uzn._vzn_zrusenie_sj_zsjil.pdf123.25 KBPrevziať
PDF icon 253.1._vzn_c._2019_o_zruseni_skolskej_jedalne_pri_zsjilemnickeho.pdf127.47 KBPrevziať
PDF icon 253.2._rozhodnutie_msvvas.pdf70.76 KBPrevziať
PDF icon 253.3._zriad_listina_bez_podpisu.pdf55.06 KBPrevziať
PDF icon 253.4._dodatok_c.1_k_zriad_listine.pdf109.66 KBPrevziať
PDF icon 254._msz_vzn_c._2018_o_dani_za_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf172.9 KBPrevziať
PDF icon 254.1._vzn_kt._sa_meni_vzn_c._14_2018_o_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf147.04 KBPrevziať
PDF icon 255._msz_-_vzn_kt._sa_meni_vzn_c._1_2015_o_poskytnuti_dotacii.pdf200.97 KBPrevziať
PDF icon 255.1._vzn_c._.2020_kt._sa_meni_vzn_c.1_2015_o_dotaciach.pdf233.9 KBPrevziať
PDF icon 256._msz_vzn_c._2020_kt._sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom.pdf229.42 KBPrevziať
PDF icon 256.1._nebytove_priestory.pdf156.29 KBPrevziať
PDF icon 256.2._vzn_c._2020_kt._sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf144.74 KBPrevziať
PDF icon 257._msz_vzn_nazov_ulice.pdf143.82 KBPrevziať
PDF icon 257.1._vzn_c._._2020_o_urceni_nazvu_ulice.pdf143.85 KBPrevziať
PDF icon 257.2._prilohy_k_vzn_c._._2020_o_urceni_nazvu_ulice_priloha.pdf467.34 KBPrevziať
PDF icon 258._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_ii.polrok_2019.pdf143.28 KBPrevziať
13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 19. mája 2020, čas: 13.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz13.pdf131.48 KBPrevziať
PDF icon 222._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf102.34 KBPrevziať
PDF icon 222.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_25.02.2020.pdf245.05 KBPrevziať
PDF icon 222.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_24.03.2020.pdf183.36 KBPrevziať
PDF icon 222.3._kontrola_plnenia_uzn_msz-_22.04.2020.pdf166.11 KBPrevziať
PDF icon 223._msz_-_zav_ucet_2019.pdf158.96 KBPrevziať
PDF icon 223.1._2019zaverecny_ucet_fin.verzia.pdf9.15 MBPrevziať
PDF icon 223.2._sprava_auditora.pdf130.56 KBPrevziať
PDF icon 223.3._stanovisko_hk_k_zu_2019.pdf165.7 KBPrevziať
PDF icon 224._msz_-_zmena_rozpoctu_3_2020.pdf107.23 KBPrevziať
PDF icon 224.1._dovodova_sprava_zmena_c._3.pdf121.34 KBPrevziať
PDF icon 224.2._zmena_c.3_prijmy.pdf207.21 KBPrevziať
PDF icon 224.3._zmena_c._3_vydavky.pdf818.97 KBPrevziať
PDF icon 224.4._register_2020-1_-k_zmena_c.3.pdf324.76 KBPrevziať
PDF icon 225._msz_-_bezodplatna_zamena_pozemkov_bgi_s.r.o._mesto_ds.pdf352.82 KBPrevziať
PDF icon 225.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf2 MBPrevziať
PDF icon 225.2._vizualizacia.pdf80.07 KBPrevziať
PDF icon 226._msz_-_bezodplatny_prevod_pozemkov_od_spf_sportova_malodvornicka.pdf205.12 KBPrevziať
PDF icon 226.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf746.17 KBPrevziať
PDF icon 226.2._vizualizacia.pdf95.18 KBPrevziať
PDF icon 227._msz_-_odkupenie_par._1667_12_od_ttsk.pdf212.64 KBPrevziať
PDF icon 227.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf457 KBPrevziať
PDF icon 227.2._vizualizacia.pdf78.1 KBPrevziať
PDF icon 228._msz_odpredaj_spoluvlastnickeho_podielu_antalova_barbora_bez_ososbnych_udajov.pdf311.27 KBPrevziať
PDF icon 228.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf202.09 KBPrevziať
PDF icon 228.2._vizualizacia.pdf74.19 KBPrevziať
PDF icon 229._msz_-_aa_stavby_s.r.o._zriadenie_vecneho_bremena.pdf176.5 KBPrevziať
PDF icon 229.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf715.79 KBPrevziať
PDF icon 229.2._vizualizacia.pdf300.69 KBPrevziať
PDF icon 230._msz_georeal_a.s._zriadenie_vecneho_bremena.pdf173.59 KBPrevziať
PDF icon 230.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf974.97 KBPrevziať
PDF icon 230.2._vizualizacia.pdf238.75 KBPrevziať
PDF icon 231._msz_-_upn_zad_13_2020.pdf272.55 KBPrevziať
PDF icon 231.1._msz_13_-_upn_zad_13_2020_-_prilohy.pdf513.86 KBPrevziať
PDF icon 232._msz_-_navrh_na_schval._prevadzkovania_cultacross.pdf165.34 KBPrevziať
PDF icon 233._msz_-_navrh_na_schval._prevadzkovania_ver.vodovodu_a_vk.pdf169.99 KBPrevziať
PDF icon 234._msz_-_dodatok_c._5_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnych_bytoch.pdf280.27 KBPrevziať
PDF icon 234.1._dodatok_c._5_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte.pdf158.01 KBPrevziať
PDF icon 235._msz_-_navrh_na_zmenu_uzn.pdf154.47 KBPrevziať
12. materiály na prijatie uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda prostredníctvom elektronickej komunikácie, dátum: 22.4.2020
10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 25. februára 2020, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz10.pdf132.9 KBPrevziať
PDF icon 198._msz_kontr_plnenia_uzneseni_.pdf98.38 KBPrevziať
PDF icon 198.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_26.11.2019_-_bez_ou.pdf342.69 KBPrevziať
PDF icon 198.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_19.12.2019.pdf169.33 KBPrevziať
PDF icon 199._msz_-sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2019_-_elolap.pdf85.56 KBPrevziať
PDF icon 199.1._msz_-sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2019.pdf116.09 KBPrevziať
PDF icon 200._msz_-_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_janfebr_2020_-_elolap.pdf86.76 KBPrevziať
PDF icon 200.1._msz_-_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_janfebr_2020.pdf300.55 KBPrevziať
PDF icon 201._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2020_-_elolap.pdf83.7 KBPrevziať
PDF icon 201.1._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2020.pdf122.07 KBPrevziať
PDF icon 202._msz_odkupenie_mk_a_vo_uher_tibor.pdf277.44 KBPrevziať
PDF icon 202.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf465 KBPrevziať
PDF icon 202.2._vizualizacia.pdf573.39 KBPrevziať
PDF icon 203._msz_vypozicka_oz_konde_miklos.pdf252.15 KBPrevziať
PDF icon 203.1._podklady_oz_konde_miklos.pdf232.45 KBPrevziať
PDF icon 204._msz_zad_12_2019.pdf203.89 KBPrevziať
PDF icon 204.1._vzn_navrh_zad_12_2019.pdf136.83 KBPrevziať
PDF icon 204.2._textova_cast_zad_12_2019.pdf2.31 MBPrevziať
PDF icon 204.3._zavazna_cast_zad_12_2019.pdf2.23 MBPrevziať
PDF icon 204.4._komplexny_urbanisticky_navr_zad_12_2019.pdf987.51 KBPrevziať
PDF icon 204.5._regulacny_vykres_zad_12_2019.pdf1.06 MBPrevziať
PDF icon 204.6._navrh_dopravneho_vybavenia_zad_12_2019.pdf1.16 MBPrevziať
PDF icon 204.7._zabery_polnohospodarskej_pody_zad_12_2019.pdf987.35 KBPrevziať
PDF icon 204.8._stanoviska_k_navrhu_zad_12_2019.pdf426.48 KBPrevziať
PDF icon 204.9._sprava_o_prerokovani_zad_12_2019.pdf80.68 KBPrevziať
PDF icon 205._msz_-_zasady_programu_podpora_noveho_byvania_-_a_feszekrako_tamogatasi_program_alapelvei_-_jav_2.pdf131.93 KBPrevziať
PDF icon 205.1._zakladne_zasady_-_a_feszekrako_tamogatasi_program_alapelvei_-_jav.pdf110.13 KBPrevziať
PDF icon 206._msz-_navrh_na_schvalenie_dodatku_c.1_.pdf124.89 KBPrevziať
PDF icon 206.1._dodatok_c.1_k_organizacnemu_poriadku_msp_ds.pdf290.05 KBPrevziať
PDF icon 207._msz-_navrh_na_schvalenie_daru_pre_partnerske_mesto_beregovo.pdf144.39 KBPrevziať
PDF icon 208._msz_-_najomne_byty_.pdf134.49 KBPrevziať
PDF icon 209._msz_dot_elolap.pdf128.68 KBPrevziať
PDF icon 209.1._msz_dot_material_2020.pdf208.83 KBPrevziať
PDF icon 210._msz_ocenenie_elolapmat_2020.pdf131.17 KBPrevziať
PDF icon 211._msz_konc._sportu_-_elolap.pdf130.95 KBPrevziať
PDF icon 211.1._msz_konc_sportu_2020.pdf361.11 KBPrevziať
PDF icon 212._msz-vzn_o_sposobe_organizovania_miestneho_referenda.pdf255.05 KBPrevziať
PDF icon 212.1._vzn-miestne_referendum.pdf319.87 KBPrevziať
PDF icon 213._msz_navrh_uzn._vzn_2020_ochranne_pasmo_pohrebiska.pdf129.37 KBPrevziať
PDF icon 213.1._vzn_c._._2020_ochranne_pasmo_pohrebiska.pdf103.51 KBPrevziať
PDF icon 213.2._pomocny_material_vizualizacia.pdf409.98 KBPrevziať
PDF icon 214._msz_prilezitostny_najom_fedolap_ds.pdf163.43 KBPrevziať
PDF icon 214.1._msz_prilezitostny_najom_anyag.pdf130.2 KBPrevziať
PDF icon 215._msz-vzn_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku_na_uzemi_mesta_ds-_zmena.pdf245.93 KBPrevziať
PDF icon 215.1._vzn_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku_na_uzemi_mesta.pdf207.53 KBPrevziať
PDF icon 216._msz-_peticia_-proti_premiestneniu_autobusovej_zastavky.pdf171.2 KBPrevziať
PDF icon 216.1._peticia-autobusova_zastavka.pdf68.04 KBPrevziať
9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 19. decembra 2019, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz9.pdf104.16 KBPrevziať
PDF icon 197._msz_finacna_podpora.pdf107.73 KBPrevziať
8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 26. novembra 2019, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz8.doc_bez_osobnych_udajov.pdf204.2 KBPrevziať
PDF icon 161._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf103.94 KBPrevziať
PDF icon 161.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2019_09_24.pdf386.13 KBPrevziať
PDF icon 162._msz_zmena_rozpoctu_5_2019.pdf108.82 KBPrevziať
PDF icon 162.1.dovodova_sprava.pdf144.73 KBPrevziať
PDF icon 162.2.zmena_prijmy_c._5.pdf213.79 KBPrevziať
PDF icon 162.3.zmena_vydavky_5.pdf827.23 KBPrevziať
PDF icon 162.4.register_2019_-_zmena_c5.pdf368.07 KBPrevziať
PDF icon 163._msz_vzn_c_2019_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj.pdf141.81 KBPrevziať
PDF icon 163.1.vzn_miestny_poplatok_za_rozvoj.pdf108.11 KBPrevziať
PDF icon 164._mszxx_2019.pdf105.89 KBPrevziať
PDF icon 164.1.verz_rozpocet_2020.pdf1.49 MBPrevziať
PDF icon 164.2.prijmy_msu_cora.pdf107.22 KBPrevziať
PDF icon 164.3.programovy_rozpocet_msu_cora.pdf142.3 KBPrevziať
PDF icon 164.4.vydavky_msu_cora.pdf128.05 KBPrevziať
PDF icon 164.5.register_2020.pdf254.83 KBPrevziať
PDF icon 164.6.css_navrh_rozpoctu_2020.pdf105.22 KBPrevziať
PDF icon 164.7.cvc_navrh_rozpoctu_za_2020.pdf96.32 KBPrevziať
PDF icon 164.8.msks_navrh_na_rozpocet_r._2020-2022.pdf220.5 KBPrevziať
PDF icon 164.9.zs_jilemnicky_navrh_rozpoctu_2020_2.pdf568.61 KBPrevziať
PDF icon 164.10.zs_kodalya_navrh_na_rozpocet_2020_2022.pdf424 KBPrevziať
PDF icon 164.11.zs_smetanov_navrh_rozpoctu_na_rok_2020.pdf113.75 KBPrevziať
PDF icon 164.12.zs_szaboa_navrh_rozpoctu_na_rok_2020.pdf104.89 KBPrevziať
PDF icon 164.13.zs_vamberyho_navrh_rozpoctu_2020.pdf480.69 KBPrevziať
PDF icon 164.14.zus_navrh_rozpoctu_2020.pdf208.57 KBPrevziať
PDF icon 164.15.zps_navrh_rozpoctu_na_rok_2020.pdf160.75 KBPrevziať
PDF icon 164.16._stanovisko_hk_rozpocet_2020.pdf108.08 KBPrevziať
PDF icon 165._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol-nov_2019.pdf70.01 KBPrevziať
PDF icon 165.1.sprava_o_vysledkoch_kontrol-nov_2019.pdf144.58 KBPrevziať
PDF icon 166._msz_bezodplatna_zamena_pozemkov_kifer_ivan_mesto_ds_bez_osobnych_udajov.pdf253.75 KBPrevziať
PDF icon 166.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.95 MBPrevziať
PDF icon 166.2._vizualizacia.pdf140.97 KBPrevziať
PDF icon 167._msz_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds_slovenska_posta_a.s.pdf204.29 KBPrevziať
PDF icon 167.1._podklady.pdf642.31 KBPrevziať
PDF icon 167.2._vizualizacia.pdf194.62 KBPrevziať
PDF icon 168._msz_viwo_s.r.o._zriadenie_vecneho_bremena.pdf171.1 KBPrevziať
PDF icon 168.1._podklady.pdf551.78 KBPrevziať
PDF icon 168.2._vizualizacia.pdf145.38 KBPrevziať
PDF icon 169._msz_odkupenie_pozemkov_od_zidovska_nabozenska_obec_ds_za_symbolicku_kupnu_cenu.pdf203.26 KBPrevziať
PDF icon 169.1._podklady.pdf493.34 KBPrevziať
PDF icon 169.2._vizualizacia.pdf173.1 KBPrevziať
PDF icon 170._msz_dodatok_c._4_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnych_bytoch.pdf264.74 KBPrevziať
PDF icon 170.1._dodatok_c._4_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte.pdf106.08 KBPrevziať
PDF icon 171._msz_prevadzkovanie_verejneho_wc.pdf112.41 KBPrevziať
PDF icon 172._msz_uzavretie_zmluvy_mds_ttsk.pdf133.49 KBPrevziať
PDF icon 172.1._zmluva_o_zdruzeni_financnych_prostriedkov_a_vzajomnej_spolupraci_ds_ttsk.pdf190.16 KBPrevziať
PDF icon 173._msz_vzn_c_2019_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._6_2016_o_nakladani_s_odpadom.pdf120.39 KBPrevziať
PDF icon 173.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._6_2016_o_nakladani_s_ko.pdf113.95 KBPrevziať
PDF icon 174._msz_vzn_ktorym_sa_meni_vzn_c._12_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady.pdf171.06 KBPrevziať
PDF icon 174.1._vzn_c.12_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_dso.pdf131.61 KBPrevziať
PDF icon 175._msz_vymenovanie_csr_merkur_n.f.pdf134.95 KBPrevziať
PDF icon 176._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2019.pdf167.25 KBPrevziať
PDF icon 175.1._statut_merkur_n.f.pdf260.67 KBPrevziať
PDF icon 176.1._vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2019.pdf158.58 KBPrevziať
PDF icon 177._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2020_.pdf164.17 KBPrevziať
PDF icon 177.1._vzn_dotacia_na_ziaka_na_rok_2020_.pdf220.92 KBPrevziať
PDF icon 178._msz_vzn_skolske_obvody_.pdf162 KBPrevziať
PDF icon 178.1._vzn_skolske_obvody_.pdf209.65 KBPrevziať
PDF icon 179._msz_vzn_komunitne_centrum_.pdf154.14 KBPrevziať
PDF icon 179.1._vzn_komunitne_centrum_.pdf140.42 KBPrevziať
PDF icon 180._msz_vzn_dotacia_z_rozp.mesta_zmena.pdf167.36 KBPrevziať
PDF icon 180.1._vzn_dotacia_z_rozp.mesta_zmena.pdf135.34 KBPrevziať
PDF icon 181._msz_odnatie_spravy_nebytovych_priestorov_.pdf135.56 KBPrevziať
PDF icon 182._msz_vypozicanie_nebytovych_priestorov_sj.pdf202.02 KBPrevziať
PDF icon 183._msz_vzn._2019_o_zruseni_sj_pri_zsgysz.pdf124.66 KBPrevziať
PDF icon 183.1._navrh_dodatku_c._1_k_zriadovacej_listine_zsgysz.pdf103.3 KBPrevziať
PDF icon 183.2._vzn_c._2019_o_zruseni_skolskej_jedalne_pri_zssgysz.pdf136.24 KBPrevziať
PDF icon 184._msz_zaradenie_vyradenie_zs_jilemnickeho_.pdf165.49 KBPrevziať
PDF icon 185._msz_zaradenie_vyradenie_zs_kodalya_.pdf166.42 KBPrevziať
PDF icon 186._msz_zaradenie_vyradenie_zs_smetanov_haj.pdf166.54 KBPrevziať
PDF icon 187._msz_zaradenie_vyradenie_zs_vamberyho.pdf167.58 KBPrevziať
PDF icon 188._msz_rada_skoly.pdf159.56 KBPrevziať
PDF icon 189._msz-_eticky_kodex.pdf136.68 KBPrevziať
PDF icon 189.1._eticky_kodex_volenych_predstavitelov_mesta_dunajska_streda.pdf215.58 KBPrevziať
PDF icon 190._msz-_predaj_kmenovej_akcie_arena_dsz.pdf142.54 KBPrevziať
PDF icon 191._msz_2019_digivil.pdf182.7 KBPrevziať
PDF icon 192._msz_zidovske_muzeum.pdf261.47 KBPrevziať
PDF icon 193._msz_navrh_podpory_europskej_obcianskej_iniciativy.pdf176.69 KBPrevziať
PDF icon 194._msz_harmonogr.pdf123.18 KBPrevziať
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 24. septembra 2019, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz7.pdf382.54 KBPrevziať
PDF icon 133._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf246.88 KBPrevziať
PDF icon 133.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2019_06_25.pdf659.4 KBPrevziať
PDF icon 134._msz_inforn_o_plneni_rozpoctu_1_polrok_2019.pdf129 KBPrevziať
PDF icon 134.1._cerpanie_polrok_2019.pdf135.46 KBPrevziať
PDF icon 134.2._prijem_cerpanie.pdf246.06 KBPrevziať
PDF icon 134.3._cerpanie_vydavky_30.6.2019.pdf898.65 KBPrevziať
PDF icon 134.5._register_2019_-_cerpanie_30062019.pdf373.66 KBPrevziať
PDF icon 134.6._stanovisko_hk_k_stavu_dlhu_k_31-12-18_a_30-06-19.pdf93.51 KBPrevziať
PDF icon 135._msz_kosolidacia_2019.pdf111.36 KBPrevziať
PDF icon 135.1._kons.vyrocna_sprava_mu_ds_2018.pdf1.74 MBPrevziať
PDF icon 135.2._konsolidovana_uctovna_zavierka_2018.pdf126.7 KBPrevziať
PDF icon 135.3._poznamky_kuz_mu_ds_2018.pdf1.39 MBPrevziať
PDF icon 135.4._sprava_auditora.pdf245.48 KBPrevziať
PDF icon 136._msz_zmena_rozpoctu_4_2019.pdf109.25 KBPrevziať
PDF icon 136.1._dovodova_sprava.pdf141.26 KBPrevziať
PDF icon 136.2._zmena_prijmy_c._4.pdf209.41 KBPrevziať
PDF icon 136.3._zmena_vydavky_nova.pdf810.46 KBPrevziať
PDF icon 136.4._register_2019_zmena_c4.pdf365.85 KBPrevziať
PDF icon 137._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii._polrok_2019.pdf478.94 KBPrevziať
PDF icon 138._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_aug_sept_2019.pdf667.32 KBPrevziať
PDF icon 139._msz_odkupenie_pozemku_od_omv_okruzna_krizovatka_pri_cintorine_v_mb.pdf376.26 KBPrevziať
PDF icon 139.1._podklady.pdf776.77 KBPrevziať
PDF icon 139.2._vizualizacia.pdf143 KBPrevziať
PDF icon 140._msz_bezodplatny_prevod_pozemkov_od_spf_okruzna_krizovatka_pri_cintorine_v_mb.pdf325.1 KBPrevziať
PDF icon 140.1._podklady.pdf674.81 KBPrevziať
PDF icon 140.2._vizualizacia.pdf418.16 KBPrevziať
PDF icon 141._msz_odkupenie_vodovodu_a_kanalizacie_za_symb._kupnu_cenu.pdf378.52 KBPrevziať
PDF icon 141.1._podklady.pdf1.26 MBPrevziať
PDF icon 141.2._vizualizacia.pdf453.47 KBPrevziať
PDF icon 142._msz_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds_szomolai_cekoss.pdf322.64 KBPrevziať
PDF icon 142.1._podklady.pdf470.92 KBPrevziať
PDF icon 142.2._vizualizacia.pdf315.44 KBPrevziať
PDF icon 143._msz_odpredaj_par._1880_179_reform_kres._cirkev_ds.pdf475.03 KBPrevziať
PDF icon 143.1._podklady.pdf1.09 MBPrevziať
PDF icon 143.2._vizualizacia.pdf91.34 KBPrevziať
PDF icon 144._msz_garazove_boxy.pdf505.22 KBPrevziať
PDF icon 145._msz_navrh_na_schvalenie_zalozenia_arena_ds_a.s._1.pdf236.98 KBPrevziať
PDF icon 145.1._priloha.pdf69.2 KBPrevziať
PDF icon 146._msz_navrh_na_schvalenie_dalsieho_konatela_gastro_ds_s.r.o_-_kopia.pdf226.5 KBPrevziať
PDF icon 147._msz_informacia_o_vysledku_kontroly_nku.pdf251.17 KBPrevziať
PDF icon 148._msz_vzn_ktorym_sa_zrusuje_vzn_c._9-2010_v_zneni_vzn_c._11-2011.pdf274.32 KBPrevziať
PDF icon 148.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_zrusuje_vzn_c._9_2010.pdf137.05 KBPrevziať
PDF icon 148.2._vzn_hu_c._2019_ktorym_sa_zrusuje_vzn_c._9_2010_hu.pdf278.9 KBPrevziať
PDF icon 149._msz_vzn_c_2019_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._2_2019_o_docasnom_parkovani.pdf172.33 KBPrevziať
PDF icon 149.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.2_2019_o_docasnom_parkovani.pdf143.16 KBPrevziať
PDF icon 149.2._vzn_hu_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.2_2019_o_docasnom_parkovani.pdf237.72 KBPrevziať
PDF icon 150._vzn_c._2019_o_podrobnostiach_o_vykone_taxisluzby.pdf174.07 KBPrevziať
PDF icon 150.1._vzn_o_podrobnostiach_o_vykone_taxisluzby_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_msz.pdf258 KBPrevziať
PDF icon 150.2._vzn_hu_c._2019_o_vykone_taxisluzby_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_hu.pdf355.61 KBPrevziať
PDF icon 151._msz_vzn_o_urcenie_nazvu_ulic.pdf109.06 KBPrevziať
PDF icon 151.1._priloha_c1.pdf264.97 KBPrevziať
PDF icon 151.2._priloha_c2.pdf188.3 KBPrevziať
PDF icon 151.3._priloha_c3.pdf251.48 KBPrevziať
PDF icon 151.4._vzn_o_urcenie_nazvu_ulic_3_ulice_sk.pdf99.29 KBPrevziať
PDF icon 152._msz_zad_11_2019.pdf123.53 KBPrevziať
PDF icon 152.1._navrh_vzn_zad_11_2019.pdf137.59 KBPrevziať
PDF icon 152.3._graficka_cast_zad_11_2019.pdf342.31 KBPrevziať
PDF icon 152.4._smerna_cast_zad_11_2019.pdf507.22 KBPrevziať
PDF icon 152.5._zavazna_cast_zad_11_2019.pdf807.32 KBPrevziať
PDF icon 152.6._preskumanie_zad_11_2019.pdf218.6 KBPrevziať
PDF icon 152.7._stanoviska_k_navrhu_zad_11_2019.pdf310.93 KBPrevziať
PDF icon 152.8._vzn_javaslat_teruletrendezesi_terv_11_2019.pdf138.79 KBPrevziať
PDF icon 153._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_2019_gastro.pdf167.65 KBPrevziať
PDF icon 153.1._vzn_dotacia_na_ziaka_2019_gastro_-_anyag.pdf159.58 KBPrevziať
PDF icon 153.2._vzn_-_hu-2019-iskolak_tamogatasa-modositas.pdf158.18 KBPrevziať
PDF icon 154._msz_vzn._2019_o_zruseni_sj_pri_zsgysz.pdf171.63 KBPrevziať
PDF icon 154.1._vzn_c._2019_o_zruseni_skolskej_jedalne_pri_zsgysz.pdf143.16 KBPrevziať
PDF icon 154.2._vzn-szabo_gyula_ai_iskolai_etkezde_megszunteteserol-hu.pdf135.32 KBPrevziať
PDF icon 155._msz_navrh_na_schvalenie_dodatku_c.1_k_zriadovacej_listine_zs_gysz.pdf161.11 KBPrevziať
PDF icon 155.1._navrh_dodatku_c._1_k_zriadovacej_listine_zsgysz.pdf156.27 KBPrevziať
PDF icon 156._msz_navrh_na_vymenovanie_riaditela_css_2019.pdf451.23 KBPrevziať
PDF icon 156.1._navrh_na_vymenovanie_riaditela_css_2019.pdf106.75 KBPrevziať
PDF icon 157._msz_navrh_na_vymenovanie_riaditela_msks_2019.pdf453.09 KBPrevziať
PDF icon 157.1._navrh_na_vymenovanie_riaditela_msks_2019.pdf111.33 KBPrevziať
PDF icon 158._msz_navrh_na_vymenovanie_riaditela_zps_2019.pdf451.61 KBPrevziať
PDF icon 158.1._navrh_na_vymenovanie_riaditela_zps_2019.pdf108.56 KBPrevziať
PDF icon 159._msz_peticia_-_omv_cerp._stanica.pdf136.66 KBPrevziať
PDF icon 159.1._peticio_-_omv.pdf138.66 KBPrevziať
PDF icon 160._msz_informacia-dron_industrie_s.r.o.pdf148.17 KBPrevziať
PDF icon 160.1._info-dron.pdf320.32 KBPrevziať
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 25. júna 2019, čas: 13.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz6_bez_ou.pdf389.84 KBPrevziať
PDF icon 103._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf245.54 KBPrevziať
PDF icon 103.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2019_04_16.pdf644.99 KBPrevziať
PDF icon 104._msz_nuzn_na_schvalenie_opatreni.pdf385.85 KBPrevziať
PDF icon 105._msz_nuzn_vzn_c._2019_o_zruseni_strediska_sluzieb_skole.pdf410 KBPrevziať
PDF icon 105.1._vzn_c._2019_o_zruseni_strediska_sluzieb_skole_004.pdf288.47 KBPrevziať
PDF icon 105.2._vzn-iskolai_szolgaltatokozpont-hu.pdf299.36 KBPrevziať
PDF icon 106._msz_zmena_rozpoctu_3_2019.pdf108.83 KBPrevziať
PDF icon 106.1._dovodova_sprava_zmena_3_2019_nova.pdf148.1 KBPrevziať
PDF icon 106.2._zmena_prijmy_c._3.pdf205.97 KBPrevziať
PDF icon 106.3._zmena_vydavky_3.pdf811.03 KBPrevziať
PDF icon 106.4._register_2019_-_zmena_c3.pdf355.64 KBPrevziať
PDF icon 107._msz_odperadj_par._2669_6_v_prospech_kovacs_lorant_bez_ososbnych_udajov.pdf267.1 KBPrevziať
PDF icon 107.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf248.04 KBPrevziať
PDF icon 107.2._vizualizacia.pdf62.9 KBPrevziať
PDF icon 108._msz_zamena_pozemkov_tajbor_s.r.o._mesto_ds.doc.pdf218.19 KBPrevziať
PDF icon 108.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf691.8 KBPrevziať
PDF icon 108.2._vizualizacia.pdf198.12 KBPrevziať
PDF icon 109._msz_odkupenie_rozsirenia_mk_okruznej_krizovatky_a_vo_pri_tesco_ds_pozemkoz_za_symb._kupnu_cenu.pdf289.75 KBPrevziať
PDF icon 109.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.03 MBPrevziať
PDF icon 109.2._vizualizacia.pdf357.07 KBPrevziať
PDF icon 110._msz_vertikal_invest_s.r.o.pdf171.31 KBPrevziať
PDF icon 110.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf556.04 KBPrevziať
PDF icon 110.2._vizualizacia.pdf189.63 KBPrevziať
PDF icon 111._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._szalay_ondrej.pdf169.84 KBPrevziať
PDF icon 111.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf701.77 KBPrevziať
PDF icon 111.2._vizualizacia.pdf326.31 KBPrevziať
PDF icon 112._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._uher_tibor.pdf170.66 KBPrevziať
PDF icon 112.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf592 KBPrevziať
PDF icon 112.2._vizualizacia.pdf328.91 KBPrevziať
PDF icon 113._msz_zriadenie_vb_v_prospech_zapadoslovenska_vodarenska_spolocnost_a.s.pdf208.99 KBPrevziať
PDF icon 113.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf727.12 KBPrevziať
PDF icon 113.2._vizualizacia.pdf169.8 KBPrevziať
PDF icon 114._msz_bufet_zs_jilemnickeho.pdf462.37 KBPrevziať
PDF icon 114.1._podklady_zs_jilemnickeho_bufet.pdf20.27 KBPrevziať
PDF icon 115._msz_bufet_zs_szaboa.pdf463.44 KBPrevziať
PDF icon 115.1._podklady_zs_szabova_bufet.pdf20.48 KBPrevziať
PDF icon 116._msz_zs_kodalya_adventim.pdf384.74 KBPrevziať
PDF icon 116.1._podklady_zs_kodalya_adventim.pdf178.72 KBPrevziať
PDF icon 117._msz_navrh_na_schvalenie_dodatku_c._1_k_rozpoctovym_pravidlam_mesta_ds-msz.pdf423.21 KBPrevziať
PDF icon 117.1._dodatok_c._1_k_rozpoctovym_pravidlam_mesta_dunajska_streda.pdf310.28 KBPrevziať
PDF icon 117.2._rozpoctove_pravidla_mesta_dunajska_streda.pdf248.25 KBPrevziať
PDF icon 118._msz_navrh_na_schvalenie_dodatku_c.2_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo.pdf335.59 KBPrevziať
PDF icon 118.1._dodatok_c.2_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf302.06 KBPrevziať
PDF icon 118.2._rozpoctove_pravidla_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf168.03 KBPrevziať
PDF icon 118.3._dodatok_c._1_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf144.84 KBPrevziať
PDF icon 119._msz_navrh_na_schvalenie_zasad_odmenovania_poslancov.pdf134.8 KBPrevziať
PDF icon 119.1._zasady_odmenovania_poslancov.pdf87.83 KBPrevziať
PDF icon 120._msz_navrh_na_odvolanie_riaditelov_ropo.pdf423.36 KBPrevziať
PDF icon 121._msz_navrh_na_zverenie_prevadzkovania_ulozisk_.bicyklov_municipal.pdf422.4 KBPrevziať
PDF icon 122._msz_navrh_na_zmenu_a_doplnenie_uznesenia_msz_c._627_2018_29.pdf335.32 KBPrevziať
PDF icon 122.1._uzn.c._627.pdf287.18 KBPrevziať
PDF icon 123._msz_navrh_zmluvy_o_spolupraci_medzi_mestom_dsdsgsbgi.pdf346.09 KBPrevziať
PDF icon 123.1._zmluva_o_spolupraci.pdf365.37 KBPrevziať
PDF icon 124._msz_6_zad_2019_upn.pdf314.39 KBPrevziať
PDF icon 124.1._priloha_c.1_podnety_odmietnute.pdf60.68 KBPrevziať
PDF icon 124.2._priloha_c.2_podnety_suhlas.pdf62.54 KBPrevziať
PDF icon 124.3._priloha_c.3_zad10-2019_regulacny_vykres.pdf5.18 MBPrevziať
PDF icon 125._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_2019_jun_ok.pdf173.28 KBPrevziať
PDF icon 125.1._vzn_dotacia_na_ziaka_2019_jun_.pdf156.96 KBPrevziať
PDF icon 125.2._vzn_-_hu-2019-iskolak_tamogatasa-modositas.pdf230.9 KBPrevziať
PDF icon 126._msz_pobyt.pdf210.07 KBPrevziať
PDF icon 126.1._vzn_pobyt.pdf176.19 KBPrevziať
PDF icon 126.2._vzn-2019-_reszleges_koltsegteritesre_iranyulo_jarulek_osszegenek_meghatarozasarol-hu.pdf431.67 KBPrevziať
PDF icon 127._msz_navrh_na_schvalenie_zmeny_zasad_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty-2nyelvu.pdf253.8 KBPrevziať
PDF icon 128._msz_navrh_na_schvalenie_poh.pdf186.41 KBPrevziať
PDF icon 128.1._poh_2020_ds_kv.pdf2.3 MBPrevziať
PDF icon 129._msz_peticia_-cudzinecka_policia.pdf177.42 KBPrevziať
PDF icon 130._msz_peticia_-zahradny_odpad.pdf178.11 KBPrevziať
PDF icon 131._msz_navrh_na_schvalenie_zriadenia_odbornej_komisie.pdf383.56 KBPrevziať
PDF icon 131.1._szladits_kerveny.pdf42.72 KBPrevziať
PDF icon 132._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_ii.polrok_2019.pdf326.17 KBPrevziať
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 16. apríl 2019, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz5.pdf375.56 KBPrevziať
PDF icon 76._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf246.69 KBPrevziať
PDF icon 76.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2019_03_19_.pdf492.24 KBPrevziať
PDF icon 76.2._kontrola_plnenia_uzn_msz2019_02_19.pdf686.78 KBPrevziať
PDF icon 77._msz_zav_ucet_2018.pdf160.41 KBPrevziať
PDF icon 77.1._zaverecny_ucet_2018.pdf15.78 MBPrevziať
PDF icon 77.2._sprava_nezav_auditora.pdf139.5 KBPrevziať
PDF icon 77.3._zs_kodaly_rozb._hosp.za_r._rok_2018.pdf312.24 KBPrevziať
PDF icon 77.4._zs_kodaly_individualna_uctovna_zavierka.pdf116.85 KBPrevziať
PDF icon 77.5._zs_kodaly_opisy_fin_vykazov.pdf87.74 KBPrevziať
PDF icon 77.6._zs_szabo_rozb._hosp._2018.pdf859.48 KBPrevziať
PDF icon 77.7._zs_szabo_individualna_uctovna_zavierka.pdf109.83 KBPrevziať
PDF icon 77.8._zs_szabo_fin1.pdf97 KBPrevziať
PDF icon 77.9._zs_vamberyho_rozb.hosp_za_rok_2018.pdf290.8 KBPrevziať
PDF icon 77.10._zs_vamberyho_individualna_uctovna_zavierka.pdf79.53 KBPrevziať
PDF icon 77.11._zs_vamberyho_fin1-12.pdf88.14 KBPrevziať
PDF icon 77.12._zs_jilemnickeho_rozbor_hosp.za_rok_2018.pdf1.17 MBPrevziať
PDF icon 77.13._zs_jilemnickeho_individualna_uctovna_zavierka.pdf79.6 KBPrevziať
PDF icon 77.14._zs_jilemnickeho_fin1-12.pdf79.5 KBPrevziať
PDF icon 77.15._zs_smetanov_rozbor_za_rok_2018.pdf418.16 KBPrevziať
PDF icon 77.16._zs_smetanov_individ_uct_zav.pdf79.42 KBPrevziať
PDF icon 77.17._zs_smetanov_opisy_fin_vykazov.pdf83.3 KBPrevziať
PDF icon 77.18._zus-rozbor_hospodarenia_01.01.2018-31.12.2018.pdf305.28 KBPrevziať
PDF icon 77.19_zus_individualna_uctovna_zavierka.pdf78.94 KBPrevziať
PDF icon 77.20._zus_opisy_fin_vykazov.pdf55.26 KBPrevziať
PDF icon 77.21._sss_rozbor_hospodarenia_za_rok_2018.pdf429.78 KBPrevziať
PDF icon 77.22._sss_suvaha.pdf136.24 KBPrevziať
PDF icon 77.23._sss_vykaz_ziskov_a_strat.pdf127.06 KBPrevziať
PDF icon 77.24._sss_opisy_fin_vykazov.pdf54.94 KBPrevziať
PDF icon 77.25._msks_rozbor_hospodarenia_rok_2018.pdf504.74 KBPrevziať
PDF icon 77.26._msks_individualna_uctovna_zavierka.pdf121.06 KBPrevziať
PDF icon 77.27._msks_fin_1_12.pdf68.16 KBPrevziať
PDF icon 77.28._msks_jelentes_hodnotenie_r_2018.pdf583.79 KBPrevziať
PDF icon 77.29._cvc_rozb_hosp_za_r_2018.pdf407.5 KBPrevziať
PDF icon 77.30._cvc_individualna_uctovna_zavierka.pdf79.18 KBPrevziať
PDF icon 77.31._cvc_opisy_fin_vykazov.pdf51.89 KBPrevziať
PDF icon 77.32._css-rozbor_hospodarenia_rok_2018.pdf336.2 KBPrevziať
PDF icon 77.33._css_individualna_uctovna_zavierka.pdf79.36 KBPrevziať
PDF icon 77.34._css_opisy_fin_vykazov.pdf54.07 KBPrevziať
PDF icon 77.35._zps_rozbor_hospodarenia_za_rok_2018.pdf196.75 KBPrevziať
PDF icon 77.36._zps_komentar_k_rozboru_hospodarenia_rok_2018.pdf128.41 KBPrevziať
PDF icon 77.37._zps_suvaha_k_31.12.2018.pdf136.03 KBPrevziať
PDF icon 77.38._zps_vykaz_ziskov_a_strat.pdf127.01 KBPrevziať
PDF icon 77.39._zps_fin_1-12_-_prijmy.pdf80.54 KBPrevziať
PDF icon 77.40._zps_fin_1-12_-_vydavky.pdf102.15 KBPrevziať
PDF icon 77.41._stanovisko_hk_k_zu_2018.pdf161.71 KBPrevziať
PDF icon 78._msz_rozpocet_2_2019.pdf134.17 KBPrevziať
PDF icon 78.1._dovodova_sprava_zmena_r2_2019.pdf143.06 KBPrevziať
PDF icon 78.2._zmena_prijmy_2_2019.pdf198.54 KBPrevziať
PDF icon 78.3._zmena_vydavky_2_2019.pdf822.4 KBPrevziať
PDF icon 78.4._register_zmena_2_2019.pdf316.65 KBPrevziať
PDF icon 79._msz_sprava_o_cinnosti_msp.pdf338.82 KBPrevziať
PDF icon 79.1._sprava_o_cinnosti_msp_za_rok_2018_bez_ou.pdf513.13 KBPrevziať
PDF icon 80._msz_odkupenie_miestnej_komunikacie_vo_pozemkoz_georeal_a.s._s.r.o._za_symb._kupnu_cenu_ii.etapa_.pdf276.51 KBPrevziať
PDF icon 80.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1021.37 KBPrevziať
PDF icon 80.2._vizualizacia.pdf642.7 KBPrevziať
PDF icon 81._msz_prenajom_pozemkov_svb_a_np_vamberyho_7453.pdf413.73 KBPrevziať
PDF icon 81.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf319.65 KBPrevziať
PDF icon 81.2._vizualizacia.pdf65.11 KBPrevziať
PDF icon 82._msz_odkupenie_pozemkov_od_tesco_stores_sr_a.s._ii.etapa_.pdf211.41 KBPrevziať
PDF icon 82.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf765.66 KBPrevziať
PDF icon 82.2._vizualizacia.pdf107.02 KBPrevziať
PDF icon 83._msz_zriadenie_vb_ersi_s.r.o.pdf169.76 KBPrevziať
PDF icon 83.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.34 MBPrevziať
PDF icon 83.2._vizualizacia.pdf159.81 KBPrevziať
PDF icon 84._msz_odkupenie_pozemkov_od_rimskokatolicka_cirkev_za_symbolicku_kupnu_cenu.pdf298.48 KBPrevziať
PDF icon 84.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf300.43 KBPrevziať
PDF icon 84.2._vizualizacia.pdf171.99 KBPrevziať
PDF icon 85._msz_vyh_prem_ukaz_2018_msks_dov_spr.pdf360.56 KBPrevziať
PDF icon 85.1._vyh_prem_ukaz_2018_msks_mater.pdf265.32 KBPrevziať
PDF icon 86._msz_prem_ukazov_2019_msks_dov_spr.pdf309.02 KBPrevziať
PDF icon 86.1._prem_ukazov_2019_msks_mater.pdf130.21 KBPrevziať
PDF icon 87._msz_css_vyhodn.prem_.ukaz_2018_dov.sprava_1.pdf133.47 KBPrevziať
PDF icon 87.1._css_vyhodn.prem_.ukaz_2018_text.cast_.pdf121.58 KBPrevziať
PDF icon 88._msz_css_prem.ukaz_2019_dov.sprava.pdf148.01 KBPrevziať
PDF icon 88.1._css_prem.ukaz_2019_text.cast_.pdf126.23 KBPrevziať
PDF icon 89._msz_zps_vyhodn.prem_.ukaz_2018_dov.sprava.pdf133.45 KBPrevziať
PDF icon 89.1._zps_vyhodn.prem_.ukaz_2018_text.cast_.pdf216.5 KBPrevziať
PDF icon 90._msz_zps_prem.ukaz_2019_dov.sprava.pdf146.49 KBPrevziať
PDF icon 90.1._zps_prem.ukaz_2019_text.cast_.pdf130.57 KBPrevziať
PDF icon 91._msz_vyh_prem_ukaz_2018_sss_dov_spr.pdf315.71 KBPrevziať
PDF icon 91.1._vyh_prem_ukaz_2018_sss_mater.pdf265.39 KBPrevziať
PDF icon 92._msz_prem_ukazov_2019_sss_dov_spr.pdf361.58 KBPrevziať
PDF icon 92.1._prem_ukazov_2019_sss_mater.pdf184.25 KBPrevziať
PDF icon 93._msz_nuzn_na_schvalenie_dodatku_c.1_k_zriadovatelskej_listine_sss.pdf334.39 KBPrevziať
PDF icon 93.1._dodatok_c.1_k_zriadovacej_listine_sss.pdf247.44 KBPrevziať
PDF icon 94._msz_vyhodnotenie_kpss_za_rok_2018_dov.sprava.pdf114.67 KBPrevziať
PDF icon 94.1._vyhodnotenie_kpss_text_cast.pdf279.3 KBPrevziať
PDF icon 95._msz_5_zad_2019_upn.pdf383.33 KBPrevziať
PDF icon 95.1._priloha_1_190404_podnety_2019_zoznam_suhlas.pdf72.74 KBPrevziať
PDF icon 95.2._priloha_2_190404_podnety_2019_zoznam_zmena.pdf73.12 KBPrevziať
PDF icon 95.3._priloha_3_190404_podnety_2019_zoznam_vyhradene.pdf71.71 KBPrevziať
PDF icon 95.4._priloha_4_190404_reg_vykres.pdf5.19 MBPrevziať
PDF icon 96._msz_vzn_c._2019_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku.pdf356.68 KBPrevziať
PDF icon 96.1._vzn_c._._2019_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku_na_uzemi_mesta.pdf342.55 KBPrevziať
PDF icon 97._msz_navrh_vzn_2019_o_parkovani_nakl_a_zvlastnych_mot_vozidiel_na_uzemi_ds.pdf185.51 KBPrevziať
PDF icon 97.1._vzn-parkovanie_nakladnych_vozidiel.pdf231.84 KBPrevziať
PDF icon 98._msz_navrh_uzn._vzn_2019_ktorym_sa_schvaluje_dodatok_c._3_k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk.pdf306.68 KBPrevziať
PDF icon 98.1._vzn_c._2019kt._sa_meni_vznc.23_2015_poriadok_pohrebiska.pdf272.53 KBPrevziať
PDF icon 99._msz_peticia_-froccsfest.pdf174.82 KBPrevziať
PDF icon 100._msz_navrh_na_volbu_prisediacich_pre_os_ds_na_volebne_obdobie_2019_-2022.pdf191.88 KBPrevziať
PDF icon 101._msz_5_2019_environfond.pdf373.55 KBPrevziať
PDF icon 102._msz_deleg_mestska_rada_skoly_dov_spr.pdf300.63 KBPrevziať
3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 19. februára 2019, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz3.pdf380.02 KBPrevziať
PDF icon 41._msz_zlozenie_slubu_poslanca.pdf326.24 KBPrevziať
PDF icon 42._msz_zvolenie_clenov_komisii_msz-_2019.pdf265.81 KBPrevziať
PDF icon 43._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf246.02 KBPrevziať
PDF icon 43.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2018_12_11.pdf689.83 KBPrevziať
PDF icon 44._msz_zmena_1_2019.pdf26.89 KBPrevziať
PDF icon 44.1._dovodova_sprava_zmena_1_2019.pdf145.4 KBPrevziať
PDF icon 44.2._zmena_prijmy_c._1_2019.pdf186.47 KBPrevziať
PDF icon 44.3._zmena_vydavky_1_2019.pdf806.89 KBPrevziať
PDF icon 44.4._register_r_1_2019.pdf281.9 KBPrevziať
PDF icon 45._msz_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_-_rok_2018_-_prva_strana_.pdf85.6 KBPrevziať
PDF icon 45.1._sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_-_rok_2018.pdf94.11 KBPrevziať
PDF icon 46._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_dec_2018-febr_2019_-_prva_strana.pdf73.73 KBPrevziať
PDF icon 46.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_dec_2018_-_febr_2019.pdf348.95 KBPrevziať
PDF icon 47._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2019_-_prva_strana.pdf84.09 KBPrevziať
PDF icon 47.1._plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2019.pdf93.14 KBPrevziať
PDF icon 48._msz_doplnenie_uznesenia_msz_ds_c_247_2016_11.pdf211.01 KBPrevziať
PDF icon 48.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf566.97 KBPrevziať
PDF icon 48.2._vizualizacia.pdf79.02 KBPrevziať
PDF icon 49._msz_navrh_na_odkupenie_par._c._3985_32_a_zriadenia_vb_v_prospech_mesta_ds.pdf169.94 KBPrevziať
PDF icon 49.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf446.11 KBPrevziať
PDF icon 49.2._vizualizacia.pdf208.99 KBPrevziať
PDF icon 50._msz_odpredaj_precerpavacej_stanice_v_prospech_zapadoslovenska_vodarenska_spolocnost_a.s.pdf211.69 KBPrevziať
PDF icon 50.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.08 MBPrevziať
PDF icon 50.2._vizualizacia.pdf32.94 KBPrevziať
PDF icon 51._msz_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._georeal_a.s.pdf174.68 KBPrevziať
PDF icon 51.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.99 MBPrevziať
PDF icon 51.2._vizualizacia.pdf409.74 KBPrevziať
PDF icon 52._msz_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._propriete_s.r.o.pdf170.99 KBPrevziať
PDF icon 52.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.39 MBPrevziať
PDF icon 52.2._vizualizacia.pdf178.78 KBPrevziať
PDF icon 53._msz_zriadenie_vb_southerm_s.r.o.pdf219.51 KBPrevziať
PDF icon 53.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.44 MBPrevziať
PDF icon 53.2._vizualizacia.pdf831.41 KBPrevziať
PDF icon 54._msz_zriadenie_vb_v_prospech_zapadoslovenska_vodarenska_spolocnost_a.s.pdf260.76 KBPrevziať
PDF icon 54.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.62 MBPrevziať
PDF icon 54.2._vizualizacia.pdf261.88 KBPrevziať
PDF icon 55._msz_odkupenie_chodnika_vo_pozemkoz_lidl_za_symb._3_eura.pdf273.4 KBPrevziať
PDF icon 55.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf4.66 MBPrevziať
PDF icon 55.2._vizualizacia.pdf297.41 KBPrevziať
PDF icon 56._msz_zrusenie_uznesenia_mz_c._22_2018_2_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds.pdf168.75 KBPrevziať
PDF icon 56.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf526.24 KBPrevziať
PDF icon 56.2._vizualizacia.pdf106.62 KBPrevziať
PDF icon 57._msz_nuzn_dodatok_c.3_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnych_bytoch.pdf259.56 KBPrevziať
PDF icon 57.1._dodatok_c._3_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte.pdf206.26 KBPrevziať
PDF icon 58._msz_navrh_uzn._pravidla_bezplatneho_cipovania_psov.pdf272.05 KBPrevziať
PDF icon 58.1._pravidla_bezplatneho_cipovania_psov_chovanych_na_uzemi_mesta_ds.pdf187.51 KBPrevziať
PDF icon 59._msz_navrh_vzn_2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.15_2015_o_podmienkach_drzania_psov.pdf418.15 KBPrevziať
PDF icon 59.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.15_2012_o_podmienkach_drzania_psov_msz.pdf197.32 KBPrevziať
PDF icon 59.2._vzn-hu-2019-ebtartas-modositas.pdf191.23 KBPrevziať
PDF icon 60._msz_navrh_uzn._vzn_2019_ktorym_sa_meni_vzn_c._8_2014.pdf234.69 KBPrevziať
PDF icon 60.1._vzn_c._2019_vzn_docasne_parkovanie.pdf282.54 KBPrevziať
PDF icon 60.2._vzn-hu-2019-_ideiglenes_parkolas.pdf386.65 KBPrevziať
PDF icon 61._msz_navrh_uzn._vzn_2019_ktorym_sa_schvaluje_dodatok_c._3_k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk.pdf458.29 KBPrevziať
PDF icon 61.1._vzn_c._2019kt._sa_meni_vznc.23_2015_poriadok_pohrebiskao.pdf271.46 KBPrevziať
PDF icon 61.2._vzn-hu-2019-temetok_mukodesi_rend-3.fuggelek.pdf305.52 KBPrevziať
PDF icon 62._msz_navrh_uzn._vzn_2019_ktorym_sa_meni_vzn_c._o_cenach_mesta.pdf260.55 KBPrevziať
PDF icon 62.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c._2016_o_udeleni_verejnych_oceneni.pdf277.44 KBPrevziať
PDF icon 62.2._vzn-hu-2019-varosi_dijak-modositas.pdf387.65 KBPrevziať
PDF icon 63._msz_nuzn_vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom.pdf244.95 KBPrevziať
PDF icon 63.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf145.37 KBPrevziať
PDF icon 63.2._vzn-hu-2019-_vagyongazdalkodas-modositas.pdf288.22 KBPrevziať
PDF icon 64._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_2019final.pdf322.23 KBPrevziať
PDF icon 64.1._vzn_dotacia_na_ziaka_2019final.pdf142.98 KBPrevziať
PDF icon 64.2._vzn_-_hu-18.2018-iskolak_tamogatasa-modositas.pdf217.08 KBPrevziať
PDF icon 65._msz_vzn_prispevok_za_pobyt_2019_zmena.pdf320.64 KBPrevziať
PDF icon 65.1._vzn_prispevok_za_pobyt_2019_zmena_final.pdf143.18 KBPrevziať
PDF icon 65.2._vzn_-_hu-17.2018-reszleges_koltsegteites_-_modositas.pdf142 KBPrevziať
PDF icon 66._msz_dotacia_2019.pdf752.47 KBPrevziať
PDF icon 67._msz_ocenenie_2019.pdf326.65 KBPrevziať