Rokovací poriadok

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda podľa § 11 ods. 4 písm. k) a podľa § 12 ods. 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo na svojom 1. zasadnutí dňa 22. novembra 2022 Rokovací poriadok, ktorý ustanovuje podrobné pravidlá rokovania a činnosti Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: ROKOVACÍ PORIADOK MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

313.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť