Uznesenia MsZ

Uznesenia z 8. zasadnutia Metského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 26. septembra 2023 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uzn. č. 172.pdf Veľkosť:

134.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 173.pdf Veľkosť:

99.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 174.pdf Veľkosť:

102.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 175.pdf Veľkosť:

99.26 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 176.pdf Veľkosť:

104.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 177.pdf Veľkosť:

99.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 178.pdf Veľkosť:

99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 179.pdf Veľkosť:

118.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 180.pdf Veľkosť:

121.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 181.pdf Veľkosť:

118.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 182.pdf Veľkosť:

119.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 183.pdf Veľkosť:

117 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 184.pdf Veľkosť:

118.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 185.pdf Veľkosť:

115.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 186.pdf Veľkosť:

115.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 187.pdf Veľkosť:

116.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 188.pdf Veľkosť:

115.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 189.pdf Veľkosť:

126.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 190.pdf Veľkosť:

100.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 191.pdf Veľkosť:

103.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 192.pdf Veľkosť:

101.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 193.pdf Veľkosť:

102.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 194.pdf Veľkosť:

104.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 195.pdf Veľkosť:

102.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 196.pdf Veľkosť:

105.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 197.pdf Veľkosť:

105.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 198.pdf Veľkosť:

106.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 199.pdf Veľkosť:

100.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 200.pdf Veľkosť:

103.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 200 - príloha.pdf Veľkosť:

119.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 201.pdf Veľkosť:

114.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 202.pdf Veľkosť:

114.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Uznesenia zo 7. zasadnutia Metského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 1. augusta 2023 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uzn. č. 167.pdf Veľkosť:

109.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 168.pdf Veľkosť:

100.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 169.pdf Veľkosť:

107.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 170.pdf Veľkosť:

114.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 170 - Príloha č. 1_súťažné podmienky_Jesenského.pdf Veľkosť:

297.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 170 - P1_Návrh Zmluvy o nájme pozemku _Jesenského.pdf Veľkosť:

253.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 170 - P2_Čestné vyhlásenie_Jesenského.pdf Veľkosť:

239.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 170 - P3_GP 217_2023_Jesenského.pdf Veľkosť:

90.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 171.pdf Veľkosť:

105.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Uznesenia zo 6. zasadnutia Metského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 27. júna 2023 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uzn. č. 133.pdf Veľkosť:

130.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 134.pdf Veľkosť:

99.08 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 135.pdf Veľkosť:

98.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 136.pdf Veľkosť:

98.75 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 137.pdf Veľkosť:

98.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 138.pdf Veľkosť:

116.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 139.pdf Veľkosť:

125.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 140.pdf Veľkosť:

120.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 141 - Príloha č. 1.pdf Veľkosť:

181.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 141 - Príloha č. 2.pdf Veľkosť:

93.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 141.pdf Veľkosť:

100.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 142.pdf Veľkosť:

118.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 143.pdf Veľkosť:

114.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 144.pdf Veľkosť:

103.37 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 145.pdf Veľkosť:

100.36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 146.pdf Veľkosť:

101.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 147.pdf Veľkosť:

102.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 148.pdf Veľkosť:

101.71 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 149.pdf Veľkosť:

101.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 150.pdf Veľkosť:

102.12 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 151.pdf Veľkosť:

106.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 152.pdf Veľkosť:

103.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 153.pdf Veľkosť:

104.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 154.pdf Veľkosť:

104.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 155.pdf Veľkosť:

103.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 156.pdf Veľkosť:

104.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 157.pdf Veľkosť:

105.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 158.pdf Veľkosť:

103.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 159.pdf Veľkosť:

101.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 160.pdf Veľkosť:

101.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 161.pdf Veľkosť:

108.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 162.pdf Veľkosť:

98.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 163.pdf Veľkosť:

118.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 164.pdf Veľkosť:

113.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 165.pdf Veľkosť:

98.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn. č. 166.pdf Veľkosť:

99.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Uznesenia z 5. zasadnutia Metského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 4. apríla 2023 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uzn._c._75.pdf Veľkosť:

139.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._76.pdf Veľkosť:

99.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._77.pdf Veľkosť:

97.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._78.pdf Veľkosť:

99.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._79.pdf Veľkosť:

108.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._80.pdf Veľkosť:

99.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._81.pdf Veľkosť:

100.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._82.pdf Veľkosť:

97.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._83.pdf Veľkosť:

97.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._84.pdf Veľkosť:

121.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._85.pdf Veľkosť:

145.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._86.pdf Veľkosť:

141.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._87.pdf Veľkosť:

118.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._88.pdf Veľkosť:

117.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._89.pdf Veľkosť:

115.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._90.pdf Veľkosť:

115.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._91.pdf Veľkosť:

120.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._92.pdf Veľkosť:

114.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._93.pdf Veľkosť:

114.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._94.pdf Veľkosť:

117.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._95.pdf Veľkosť:

135.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._96.pdf Veľkosť:

138.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._97.pdf Veľkosť:

112.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._98.pdf Veľkosť:

103.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._99.pdf Veľkosť:

100.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._100.pdf Veľkosť:

101.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._101.pdf Veľkosť:

100.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._102.pdf Veľkosť:

115.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._103.pdf Veľkosť:

102.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._104.pdf Veľkosť:

110.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._105.pdf Veľkosť:

108.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._106.pdf Veľkosť:

105.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._107.pdf Veľkosť:

103.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._108.pdf Veľkosť:

104.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._109.pdf Veľkosť:

103.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._110.pdf Veľkosť:

102.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._111.pdf Veľkosť:

102.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._112.pdf Veľkosť:

104.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._113.pdf Veľkosť:

102.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._114.pdf Veľkosť:

103.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._115.pdf Veľkosť:

104.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._116.pdf Veľkosť:

106.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._117.pdf Veľkosť:

105.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._118.pdf Veľkosť:

105.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._119.pdf Veľkosť:

105.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._120.pdf Veľkosť:

105.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._121.pdf Veľkosť:

104.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._122.pdf Veľkosť:

120.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._123.pdf Veľkosť:

138.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._124.pdf Veľkosť:

99.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._125.pdf Veľkosť:

102.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._126.pdf Veľkosť:

103.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._127.pdf Veľkosť:

103.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._128.pdf Veľkosť:

99.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._129.pdf Veľkosť:

99.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._130.pdf Veľkosť:

100.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._131.pdf Veľkosť:

97.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._132.pdf Veľkosť:

98.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Uznesenia zo 4. zasadnutia Metského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 21. marca 2023 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uzn._c._70_0.pdf Veľkosť:

115.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._71_0.pdf Veľkosť:

99.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._72_0.pdf Veľkosť:

106.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._73_0.pdf Veľkosť:

114.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._74_0.pdf Veľkosť:

113.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť