Uznesenia MsZ

Uznesenia z 5. zasadnutia Metského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 4. apríla 2023 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uzn._c._75.pdf Veľkosť:

139.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._76.pdf Veľkosť:

99.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._77.pdf Veľkosť:

97.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._78.pdf Veľkosť:

99.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._79.pdf Veľkosť:

108.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._80.pdf Veľkosť:

99.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._81.pdf Veľkosť:

100.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._82.pdf Veľkosť:

97.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._83.pdf Veľkosť:

97.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._84.pdf Veľkosť:

121.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._85.pdf Veľkosť:

145.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._86.pdf Veľkosť:

141.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._87.pdf Veľkosť:

118.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._88.pdf Veľkosť:

117.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._89.pdf Veľkosť:

115.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._90.pdf Veľkosť:

115.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._91.pdf Veľkosť:

120.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._92.pdf Veľkosť:

114.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._93.pdf Veľkosť:

114.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._94.pdf Veľkosť:

117.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._95.pdf Veľkosť:

135.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._96.pdf Veľkosť:

138.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._97.pdf Veľkosť:

112.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._98.pdf Veľkosť:

103.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._99.pdf Veľkosť:

100.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._100.pdf Veľkosť:

101.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._101.pdf Veľkosť:

100.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._102.pdf Veľkosť:

115.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._103.pdf Veľkosť:

102.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._104.pdf Veľkosť:

110.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._105.pdf Veľkosť:

108.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._106.pdf Veľkosť:

105.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._107.pdf Veľkosť:

103.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._108.pdf Veľkosť:

104.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._109.pdf Veľkosť:

103.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._110.pdf Veľkosť:

102.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._111.pdf Veľkosť:

102.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._112.pdf Veľkosť:

104.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._113.pdf Veľkosť:

102.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._114.pdf Veľkosť:

103.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._115.pdf Veľkosť:

104.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._116.pdf Veľkosť:

106.34 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._117.pdf Veľkosť:

105.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._118.pdf Veľkosť:

105.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._119.pdf Veľkosť:

105.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._120.pdf Veľkosť:

105.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._121.pdf Veľkosť:

104.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._122.pdf Veľkosť:

120.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._123.pdf Veľkosť:

138.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._124.pdf Veľkosť:

99.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._125.pdf Veľkosť:

102.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._126.pdf Veľkosť:

103.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._127.pdf Veľkosť:

103.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._128.pdf Veľkosť:

99.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._129.pdf Veľkosť:

99.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._130.pdf Veľkosť:

100.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._131.pdf Veľkosť:

97.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._132.pdf Veľkosť:

98.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Uznesenia zo 4. zasadnutia Metského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 21. marca 2023 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uzn._c._70_0.pdf Veľkosť:

115.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._71_0.pdf Veľkosť:

99.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._72_0.pdf Veľkosť:

106.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._73_0.pdf Veľkosť:

114.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._74_0.pdf Veľkosť:

113.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Uznesenia z 3. zasadnutia Metského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 24. januára 2023 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: uzn._c._49.pdf Veľkosť:

128.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._50.pdf Veľkosť:

100.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._51.pdf Veľkosť:

98.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._52.pdf Veľkosť:

98.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._53.pdf Veľkosť:

99.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._54.pdf Veľkosť:

120.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._55.pdf Veľkosť:

121.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._56.pdf Veľkosť:

116.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._57.pdf Veľkosť:

119.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._58.pdf Veľkosť:

121.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._59.pdf Veľkosť:

123.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._60.pdf Veľkosť:

117.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._61.pdf Veľkosť:

116.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._62.pdf Veľkosť:

114.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._63.pdf Veľkosť:

116.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._64.pdf Veľkosť:

100.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._65.pdf Veľkosť:

100.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._66.pdf Veľkosť:

108.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._67.pdf Veľkosť:

106.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._68.pdf Veľkosť:

110.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: uzn._c._69.pdf Veľkosť:

108.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Uznesenia z 2. zasadnutia Metského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 13. decembra 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Uznesenie č. 14 Veľkosť:

136.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 15 Veľkosť:

98.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 16 Veľkosť:

98.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 17 Veľkosť:

98.27 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 18 Veľkosť:

98.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 19 Veľkosť:

98.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 20 Veľkosť:

144.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 21 Veľkosť:

113.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 22 Veľkosť:

116.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 23 Veľkosť:

127.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 24 Veľkosť:

122.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 25 Veľkosť:

114.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 26 Veľkosť:

113.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 27 Veľkosť:

114.67 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 28 Veľkosť:

114.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 29 Veľkosť:

124.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 30 Veľkosť:

112.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 31 Veľkosť:

99.37 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 32 Veľkosť:

100 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 33 Veľkosť:

99.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 34 Veľkosť:

100.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 35 Veľkosť:

100.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 36 Veľkosť:

105.22 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 37 Veľkosť:

100.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 38 Veľkosť:

101.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 39 Veľkosť:

99.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 40 Veľkosť:

100.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 41 Veľkosť:

100.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 42 Veľkosť:

99.8 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 43 Veľkosť:

98.12 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 44 Veľkosť:

99.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 45 Veľkosť:

102.14 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 45 - príloha Veľkosť:

163.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 46 Veľkosť:

136.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 47 Veľkosť:

98.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 48 Veľkosť:

99.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia Metského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 22. novembra 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Uznesenie č. 1 Veľkosť:

116.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 2 Veľkosť:

98.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 3 Veľkosť:

96.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 4 Veľkosť:

96.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 5 Veľkosť:

97.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 6 Veľkosť:

97.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 7 Veľkosť:

101.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 8 Veľkosť:

112.26 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 9 Veľkosť:

139.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 10 Veľkosť:

102.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 11 Veľkosť:

106.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 12 Veľkosť:

112.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Uznesenie č. 13 Veľkosť:

98.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť