Odmeňovanie poslancov

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda podľa § 11 ods. 4 písm. k) schválilo dňa 25.6.2019 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda a ďalších členov komisií.

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len "MsZ") a ďalších členov komisií MsZ upravujú poskytovanie:

  • a) platu zástupcovi primátora, ktorý je pre výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo svojho zamestnania;
  • b) odmeny zástupcovi primátora, ktorý pre výkon funkcie nie je dlhodobo uvoľnený zo svojho zamestnania;
  • c) odmeny poslancovi MsZ, ktorý vykonáva funkciu poslanca popri pracovnom alebo obdobnom pomere (uvoľnenie na nevyhnutne krátkodobý čas a náhrada podľa § 136 ods. 1 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) a odmeny poslancovi MsZ, ktorý nie je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere;
  • d) odmeny členovi mestskej rady;
  • e) odmeny členovi stálej komisie MsZ;
  • f) odmeny poslancovi vykonávajúcemu občianske obrady (napr. sobáše, pohreby a pod.).
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a ďalších členov komisií Veľkosť:

150.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť