Mestské správy

Slávnostné mestské podujatia v znamení očakávania Vianoc

Slávnostné mestské podujatia v znamení očakávania Vianoc
13.12.2017 - 08:33 | Mestské správy
Odbor sociálnych vecí MsÚ každoročne organizuje vianočné mestské stretnutie seniorov-dôchodcov nad 75 rokov. Prítomných seniorov v MsKS privítal primátor Zoltán Hájos. Informoval príslušníkov striebornej generácie o mestských investíciach v roku...

Novú študentskú primátorku Viktóriu Hajas uviedli do úradu

Novú študentskú primátorku Viktóriu Hajas uviedli do úradu
06.12.2017 - 08:06 | Mestské správy
Primátor Zoltán Hájos 29. novembra uviedol do úradu novú študentskú primátorku, ktorú zvolil 22. novembra Študentský parlament mesta. Študentská primátorka navštevuje hotelovú akadémiu Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede....

Plánované rozvojové investície v Malom Blahove za rok 2018

Plánované rozvojové investície v Malom Blahove za rok 2018
06.12.2017 - 08:03 | Mestské správy
Ktoré rozvojové investície sa pripravujú v Malom Blahove v budúcom roku? – kládli otázku účastníci fóra obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo z iniciatívy OZ Sikabony v Spoločenskom dome mestskej časti. Stretnutia sa zúčastnili primátor Zoltán Hájos,...

Vernostná karta

Vernostná karta
06.12.2017 - 07:51 | Mestské správy
Daňové nedoplatky  sa dajú vyrovnať až do konca roka                         Oddelenie daní a poplatkov na Mestskom úrade v Dunajskej Strede upozorňuje  občanov mesta na dôležitú zmenu, týkajúcu sa termínu zaplatenia nedoplatkov na mestských daniach...

Vianočné trhy v znamení adventu

Vianočné trhy v znamení adventu
30.11.2017 - 10:48 | Mestské správy
V  Dunajskej Strede tradičné vianočné trhy otvoria brány piatok, 1. decembra o 14. hodine. Miestom adventného podujatia bude aj už po šiestykrát  námestie pred Mestským kultúrnym strediskom. Adventný veniec umiestnia aj tento rok na tunajšej fontáne...

V mestskom ružovom parku vysadili nových ružových kríkov

V mestskom ružovom parku vysadili  nových ružových kríkov
24.11.2017 - 09:43 | Mestské správy
Pracovníci mestskej spoločnosti na správu verejných priestranstiev Municipal v týchto dňoch vysadili ďalšie ruže v mestskom parku ruží, ktorý otvorili tento rok v Ružovom háji. Doteraz ružovú záhradu skrášlilo 300 ružových kríkov 100 druhov od...

Posledný odvoz zeleného odpadu v tomto roku na konci novembra

Posledný odvoz zeleného odpadu v tomto roku na konci novembra
24.11.2017 - 09:41 | Mestské správy
Mestská spoločnosť na správu verejných priestranstiev od apríla do konca novembra odváža zelený odpad od rodinných domov tri dni v týždni. V poslednom novembrovom týždni v dňoch 27., 28. a 29. popri zelenom odpade tentokrát pozbiera a odvezie aj...

Na trojdňovom festivale vystúpia poprední akordeónový umelci

Na trojdňovom festivale vystúpia poprední akordeónový umelci
16.11.2017 - 12:57 | Mestské správy
V Dunajskej Strede vo Vermesovej vile usporiadajú v dňoch 16–18. novembra 26. medzinárodný akordeónový festival Franka Marocca, pri účasti talianskych, rakúskych, fínskych, bieloruských, poľských, českých, maďarských a domácich umelcov. Séria...

Na jar sa začne rozšírenie maloblahovského cintorína

Na jar sa začne rozšírenie maloblahovského cintorína
15.11.2017 - 09:31 | Mestské správy
Maloblahovský cintorín sa v súčasnosti rozkladá na ploche 1 hektára. Dnešná plocha je už nedostatočná, preto sa vedenie mesta musí postarať o rozšírenie. Projektovanie zväčšenia aktuálne prebieha, na cintoríne v Malom Blahove pribudne plochy 6000...

Prvé jasle v Dunajskej Strede otvorili pred 55 rokmi

Prvé jasle v Dunajskej Strede otvorili pred 55 rokmi
15.11.2017 - 09:16 | Mestské správy
Prvé dunajskostredské jasle majú 55 rokov. Pri príležitosti jubilea sa bývalé a dnešné pracovníčky výchovného zariadenia sa zúčastnili slávnostného stretnutia v mestskom klube dôchodcov. Zaspomínali si jednak na začiatky, jednak na uplynulých 5 a...

VÝZVA na predloženie vyúčtovania za rok 2017

VÝZVA na predloženie vyúčtovania za rok 2017
10.11.2017 - 10:45 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda vyzýva všetkých žiadateľov, ktorým mesto Dunajská Streda v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci projektu s...

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2017“

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2017“
10.11.2017 - 10:33 | Mestské správy
 V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 23.6.2015, mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách...

60 rokov v službách výchovy agrárnych odborníkov

60 rokov v službách výchovy agrárnych odborníkov
07.11.2017 - 10:08 | Mestské správy
Pri príležitosti vzácneho jubilea dunajskostredskej Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským sa nedávno konalo  slávnostné podujatie. Táto stredná škola už 60 rokov poskytuje fundované odborné vzdelania žiakom, ktorý sa...

Niektorí voliči budú hlasovať v inej volebnej miestnosti

Niektorí voliči budú hlasovať v inej volebnej miestnosti
31.10.2017 - 14:01 | Mestské správy
Mestské zastupiteľstvo tento rok na jar schválilo VZN o znížení počtu volebných obvodov v meste z 5 na 4. Na základe toho niekoľko ulíc preradili do iného volebného obvodu. Volebné okrsky zostávajú v pôvodných budovách, avšak jednotliví voliči môžu...

Oznámenie - výzva

Oznámenie - výzva
31.10.2017 - 09:33 | Mestské správy
V piatok 3. novembra sa o 18. h bude v MOL Aréne konať futbalový zápas  DAC - Slovan. V tejto súvislosti Mestský úrad  žiada majiteľov vozidiel, aby v čase od 15. h do 22. h neparkovali na Táborskej, Štúrovej a Športovej ulici. Zároveň oznamujú tým...

Prenosná urna na požiadanie

Prenosná urna na požiadanie
30.10.2017 - 14:55 | Mestské správy
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú na Slovensku v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hodiny. Volíme predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov kraja. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého bydliska, volebné preukazy...

Prípravy na sviatok Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých

Prípravy na sviatok Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých
30.10.2017 - 14:50 | Mestské správy
V dňoch sviatku Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých zaznamenávame zvýšený pohyb ľudí na cintorínoch a v okolí. Pred sviatkami rodiny a príbuzní skrášľujú hroby svojich blízkych, no cintorínom venuje zvýšenú pozornosť aj mestská spoločnosť...

Žltý kaštieľ bude skvieť opäť v pôvodnej kráse

Žltý kaštieľ bude skvieť opäť v pôvodnej kráse
30.10.2017 - 14:48 | Mestské správy
Na historickej budove Žltého kaštiela, ktorá slúži ako sídlo Žitnoostrovského múzea, sa začali rozsiahle  rekonštrukčné práce. Z dôvodu modernizácie je stála expozícia múzea v Žltom kaštieli od 27. októbra neprístupná, výstavná sieň je však otvorená...

Oznámenie

Oznámenie
30.10.2017 - 10:13 | Mestské správy
Týmto oznamujeme  občanom, že vzhľadom na snahu zlepšiť separovanie odpadu, budú na zberný dvor zeleného odpadu v areáli Municipal Real Estate s.r.o. na Bratislavskej ceste umiestnené dva kontajnery určené na stavebný odpad (vznikajúci pri renovácii...

Je potrebný semafor pri priechode pre chodcov pred poštou?

Je potrebný semafor pri priechode pre chodcov pred poštou?
24.10.2017 - 07:50 | Mestské správy
Súhlasíte s tým, aby za účelom zabezpečenia plynulosti cestnej premávky a bezpečnejšieho prechodu chodcov cez cestu pri pošte na Hlavnej ulici bola zriadená svetelná signalizácia? - Túto otázku položil Mestský úrad v Dunajskej Strede obyvateľom...

Stránky