Mestské správy

Dni Svätého Juraja 2014

Dni Svätého Juraja 2014
02.04.2014 - 09:08 | Mestské správy
V dňoch 23-27. apríla  sa v Dunajskej Strede konajú mestské oslavy založenia a zjednotenia mesta, svätého patróna a významných osobností mesta Program: 23. apríla 2014 (streda) 18.00 – Moje mesto Dunajská Streda – výstava z histórie mesta (...

Za čistejšiu Dunajskú Stredu!

Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
31.03.2014 - 12:03 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede odštartoval projekt pod názvom Za čistejšiu Dunajskú Stredu! O podrobnostiach celomestského programu informovali domových dôverníkov dunajskostredských panelákov na pracovnom fóre 27. marca.   Stretnutie sa konalo z ...

Selektívny zber odpadu aj v škôlkach

Selektívny zber odpadu aj v škôlkach
31.03.2014 - 07:39 | Mestské správy
Začiatkom marca  vo všetkých dunajskostredských materských školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli umiestnené smetné nádoby na selektívny zber odpadu. Zámerom iniciatívy MsÚ je, aby deti už v škôlkárskom veku boli hravým spôsobom...

Galéria: zmena otváracích hodín

Galéria: zmena otváracích hodín
27.03.2014 - 08:39 | Mestské správy
Od 1. apríla 2014 sa zmení otváracia doba Galérie súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede! Mestská galéria, sídliaca vo Vermesovej vile bude odteraz otvorená aj v sobotu od 10-tej  do 16-tej hodiny. V sobotu očakávajú hlavne záujemcov, ktorí...

Schôdza pre domových dôverníkov

Schôdza pre domových dôverníkov
21.03.2014 - 07:56 | Mestské správy
Pre domových dôverníkov dunajskostredských obytných domov organizujú schôdzu za účasti primátora mesta JUDr. Zoltána Hájosa dňa 27.3. 2014 (štvrtok) o 18:00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Dunajskej Strede. Téma: „Za...

Deň pedagógov

Deň pedagógov
18.03.2014 - 15:46 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda srdečne pozýva pedagogické kolektívy škôl a pedagógov na dôchodku pri príležitosti ocenenia pedagogických pracovníkov na XI. Mestský deň pedagógov. Dátum: 28. marec 2014 /piatok/ o 10. hod. Miesto: Mestské kultúrne...

2. kolo voľby prezidenta

2. kolo voľby prezidenta
14.03.2014 - 10:33 | Mestské správy
V Slovenskej republike 2. kolo voľby prezidenta bude 29. marca, nakoľko v prvom kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Ak volič s trvalým bydliskom v Dunajskej Strede sa v čase konania volieb bude zdržiavať mimo...

Pozvánka

Pozvánka
14.03.2014 - 10:18 | Mestské správy
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA pri príležitosti výročia maďarskej revolúcie a boja za slobodu z roku 1848/49 usporiada 15. marca  2014 o 16.00 mestskú spomienkovú slávnosť a kladenie vencov pri pomníku revolúcie 1848/49 na Vámbéryho námestí....

Zatvorili útulok

Zatvorili útulok
14.03.2014 - 08:56 | Mestské správy
Skončil sa zimný program mestskej samosprávy na pomoc bezdomovcom. Obytný kontajner fungoval od 16. decembra na Malodvorníckej ceste ako nočný útulok, ktorý bol v prevádzke do 2. marca. V provizórnom zariadení ponúkli vyše desiatim odkázaným...

Jarné dni čistoty mesta

Jarné dni čistoty mesta
14.03.2014 - 08:15 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede informuje občanov mesta, že počas nasledujúcich troch víkendov organizuje na území mesta jarné dni čistoty.  Termíny sú nasledovné:  29. marca, 5. apríla a 12. apríla 2014. Zber kommunálneho odpadu sa koná podľa...

Kedy je povinné čipovanie psov?

Kedy je povinné čipovanie psov?
06.03.2014 - 13:11 | Mestské správy
V zmysle novely príslušného zákona od 1. januára 2014 čipovanie psov, mačiek a fretiek je opäť dobrovoľné. V súlade s novelou zákona mestské zastupiteľstvo  Dunajskej Stredy zmenilo príslušné všeobecne záväzné nariadenie mesta. Čipovanie domácich...

Záver ľadovej sezóny

Záver ľadovej sezóny
26.02.2014 - 10:51 | Mestské správy
Na záver sezóny na  mestskej  umelej ľadovej ploche v piatok, 28. februára 2014 usporiadajú posledné podujatie tejto sezóny. Prevádzkovateľ ÚĽP Municipal Real Estate spol. s. r. o. pripravila pre návštevníkov milú pozornosť v podobe bezplatného...

O prenosnej urne a reklamáciách

O prenosnej urne a reklamáciách
25.02.2014 - 13:12 | Mestské správy
V Slovenskej republike sa 15. marca koná voľba prezidenta. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo volieb sa bude konať 29. marca 2014. Voličom najneskôr do 23. februára 2014 bude doručené oznámenie o čase...

Volebné miestnosti – viac zmien

Volebné miestnosti – viac zmien
25.02.2014 - 13:07 | Mestské správy
15. marca  budú voľby  prezidenta Slovenskej republiky. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolosa bude konať 29. marca 2014. V Dunajskej Strede sa bude voliť v 19 volebných okrskoch. Upozorňujeme voličov na...

Poskytovania podpory ( úveru ) zo ŠFRB – informácie

Poskytovania podpory ( úveru ) zo ŠFRB –  informácie
20.02.2014 - 11:35 | Mestské správy
Poskytovania podpory ( úveru ) zo ŠFRB –  informácie Informácia  o možnostiach a podmienkach poskytovania podpory (úveru) z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle  zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Jedná sa...

Poplatok za odpad: podmienky zníženia

Poplatok za odpad: podmienky zníženia
20.02.2014 - 11:30 | Mestské správy
Poplatok za odpad: podmienky zníženia Nižšie poskytneme prehľad o tom, ktorí občania Dunajskej Stredy majú v zmysle platného mestského nariadenia nárok na zníženie poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu na rok 2014. Doporučujeme občanom, ktorí...

Ekohra - súťaž pre žiakov

Ekohra - súťaž  pre žiakov
17.02.2014 - 10:55 | Mestské správy
Spoločnosť Lidl sa rozhodol prispieť k budovaniu ekologického vedomia žiakov a zároveň ich motivovať ku športovaniu.  Preto v termíne 17.2. – 16.3. zorganizuje jedinečnú „Ekohru“, ktorej princíp „“ je jednoduchý. Víťazom sa stane škola, ktorá vo...

Prenájom trhových stolov

Prenájom trhových stolov
17.02.2014 - 10:49 | Mestské správy
Mestská spoločnosť Municipal  Real  Estate  Dunajská Streda s.r.o. , Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, ako prenajímateľ a správca  trhoviska Ružový háj Dunajská Streda PONÚKA  NA  PRENÁJOM  TRHOVÉ  STOLY  na Mestskom trhovisku  Ružový...

Zápisy do MŠ: od 15.2. do 15. 3.

Zápisy do MŠ: od 15.2. do 15. 3.
14.02.2014 - 07:57 | Mestské správy
V Dunajskej Strede  sa hlavný zápis do materských škôl na školský rok 2014/ 2015 uskutočňuje  v období od 15. februára do 15. marca 2014. Mesto Dunajská Streda ako zriaďovateľ deviatich materských škôl na území mesta prostredníctvom kompetentného...

Valentínska kvapka krvi

Valentínska kvapka krvi
14.02.2014 - 07:53 | Mestské správy
Oblastný spolok Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Strede organizuje 15. februára, v sobotu od 9.00 do 14.00 hodín darovanie krvi Valentínska kvapka krvi v jednej z kinosál Cinemaxu. /v centre MAX/ Darovať krv môžu ľudia vo veku nad 18 rokov a...

Stránky