Mestské správy

2. kolo voľby prezidenta

2. kolo voľby prezidenta
14.03.2014 - 10:33 | Mestské správy
V Slovenskej republike 2. kolo voľby prezidenta bude 29. marca, nakoľko v prvom kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Ak volič s trvalým bydliskom v Dunajskej Strede sa v čase konania volieb bude zdržiavať mimo...

Pozvánka

Pozvánka
14.03.2014 - 10:18 | Mestské správy
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA pri príležitosti výročia maďarskej revolúcie a boja za slobodu z roku 1848/49 usporiada 15. marca  2014 o 16.00 mestskú spomienkovú slávnosť a kladenie vencov pri pomníku revolúcie 1848/49 na Vámbéryho námestí....

Zatvorili útulok

Zatvorili útulok
14.03.2014 - 08:56 | Mestské správy
Skončil sa zimný program mestskej samosprávy na pomoc bezdomovcom. Obytný kontajner fungoval od 16. decembra na Malodvorníckej ceste ako nočný útulok, ktorý bol v prevádzke do 2. marca. V provizórnom zariadení ponúkli vyše desiatim odkázaným...

Jarné dni čistoty mesta

Jarné dni čistoty mesta
14.03.2014 - 08:15 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede informuje občanov mesta, že počas nasledujúcich troch víkendov organizuje na území mesta jarné dni čistoty.  Termíny sú nasledovné:  29. marca, 5. apríla a 12. apríla 2014. Zber kommunálneho odpadu sa koná podľa...

Kedy je povinné čipovanie psov?

Kedy je povinné čipovanie psov?
06.03.2014 - 13:11 | Mestské správy
V zmysle novely príslušného zákona od 1. januára 2014 čipovanie psov, mačiek a fretiek je opäť dobrovoľné. V súlade s novelou zákona mestské zastupiteľstvo  Dunajskej Stredy zmenilo príslušné všeobecne záväzné nariadenie mesta. Čipovanie domácich...

Záver ľadovej sezóny

Záver ľadovej sezóny
26.02.2014 - 10:51 | Mestské správy
Na záver sezóny na  mestskej  umelej ľadovej ploche v piatok, 28. februára 2014 usporiadajú posledné podujatie tejto sezóny. Prevádzkovateľ ÚĽP Municipal Real Estate spol. s. r. o. pripravila pre návštevníkov milú pozornosť v podobe bezplatného...

O prenosnej urne a reklamáciách

O prenosnej urne a reklamáciách
25.02.2014 - 13:12 | Mestské správy
V Slovenskej republike sa 15. marca koná voľba prezidenta. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo volieb sa bude konať 29. marca 2014. Voličom najneskôr do 23. februára 2014 bude doručené oznámenie o čase...

Volebné miestnosti – viac zmien

Volebné miestnosti – viac zmien
25.02.2014 - 13:07 | Mestské správy
15. marca  budú voľby  prezidenta Slovenskej republiky. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolosa bude konať 29. marca 2014. V Dunajskej Strede sa bude voliť v 19 volebných okrskoch. Upozorňujeme voličov na...

Poskytovania podpory ( úveru ) zo ŠFRB – informácie

Poskytovania podpory ( úveru ) zo ŠFRB –  informácie
20.02.2014 - 11:35 | Mestské správy
Poskytovania podpory ( úveru ) zo ŠFRB –  informácie Informácia  o možnostiach a podmienkach poskytovania podpory (úveru) z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle  zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Jedná sa...

Poplatok za odpad: podmienky zníženia

Poplatok za odpad: podmienky zníženia
20.02.2014 - 11:30 | Mestské správy
Poplatok za odpad: podmienky zníženia Nižšie poskytneme prehľad o tom, ktorí občania Dunajskej Stredy majú v zmysle platného mestského nariadenia nárok na zníženie poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu na rok 2014. Doporučujeme občanom, ktorí...

Ekohra - súťaž pre žiakov

Ekohra - súťaž  pre žiakov
17.02.2014 - 10:55 | Mestské správy
Spoločnosť Lidl sa rozhodol prispieť k budovaniu ekologického vedomia žiakov a zároveň ich motivovať ku športovaniu.  Preto v termíne 17.2. – 16.3. zorganizuje jedinečnú „Ekohru“, ktorej princíp „“ je jednoduchý. Víťazom sa stane škola, ktorá vo...

Prenájom trhových stolov

Prenájom trhových stolov
17.02.2014 - 10:49 | Mestské správy
Mestská spoločnosť Municipal  Real  Estate  Dunajská Streda s.r.o. , Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, ako prenajímateľ a správca  trhoviska Ružový háj Dunajská Streda PONÚKA  NA  PRENÁJOM  TRHOVÉ  STOLY  na Mestskom trhovisku  Ružový...

Zápisy do MŠ: od 15.2. do 15. 3.

Zápisy do MŠ: od 15.2. do 15. 3.
14.02.2014 - 07:57 | Mestské správy
V Dunajskej Strede  sa hlavný zápis do materských škôl na školský rok 2014/ 2015 uskutočňuje  v období od 15. februára do 15. marca 2014. Mesto Dunajská Streda ako zriaďovateľ deviatich materských škôl na území mesta prostredníctvom kompetentného...

Valentínska kvapka krvi

Valentínska kvapka krvi
14.02.2014 - 07:53 | Mestské správy
Oblastný spolok Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Strede organizuje 15. februára, v sobotu od 9.00 do 14.00 hodín darovanie krvi Valentínska kvapka krvi v jednej z kinosál Cinemaxu. /v centre MAX/ Darovať krv môžu ľudia vo veku nad 18 rokov a...

Výťažok z tomboly autistom

Výťažok z tomboly autistom
10.02.2014 - 15:13 | Mestské správy
Výťažok  z tomboly Plesu Mesta Dunajská Streda  aj tento rok venovali na charitatívné účely. Primátor Zoltán Hájos  sumu 950 eur 7. februára odovzdal riaditeľovi Špeciálnej ZŠ Spojenej školy s VJM na ulici Gyulu Szabóa č. 1. Jurajovi Sándorovi. Ide...

Koncert aj s kúzelníkom

Koncert aj s kúzelníkom
07.02.2014 - 12:28 | Mestské správy
V znamení fašiangov sa bude konať 19. februára o 19-tej hodine v Mestskom kultúrnom stredisku  koncert  Filharmonického orchestra z Győru. Zaujímavosťou koncertu   bude vystúpenie kúzelníka, majstra sveta Soma Hajnóczyho. Medzinárodne uznávaný...

Nemocnica: výhodnejšie parkovanie

Nemocnica: výhodnejšie parkovanie
07.02.2014 - 12:08 | Mestské správy
Riaditeľstvo dunajskostredskej nemocnice oznamuje, že od 1. februára zaviedli výhodnejšie parkovacie poplatky na novom parkovisku nemocnice. V pracovných dňoch od 06.00 do 18.00 je prvých 30 minút parkovania bezplatné. Za ten čas vodič, ktorý...

Hviezda na ľade: Tibi Gyurcsík

Hviezda na ľade: Tibi Gyurcsík
07.02.2014 - 09:54 | Mestské správy
Dňa 14. februára 2014 (v piatok) na mestskej umelej ľadovej ploche sa konajú „Fašiangy na ľade“. Ľadová plocha doobeda   patrí žiakom  umeleckej školy a cirkevnej školy a poobede od 15-tej hodiny nasleduje ľadový karneval pre širokú verejnosť....

Benefičný mestský ples

Benefičný mestský ples
06.02.2014 - 08:25 | Mestské správy
Benefičný mestský ples Samospráva mesta Dunajská Streda usporiadala už 5. benefičný ples mesta. Ples sa tentokrát konal v netradičných priestoroch, v aule Mestského kultúrneho strediska, kde sa veselo zabávalo takmer 180 hostí. Podujatie otvoril...

Odpratávanie snehu

Odpratávanie snehu
28.01.2014 - 08:44 | Mestské správy
  Odpratávanie snehu Zabezpečovanie zimnej údržby v meste Dunajská Streda Zasnežené chodníky a pozemné komunikácie s námrazou sú zdrojom rôznych úrazov. Preto mestská samospráva Dunajskej Stredy žiada a zároveň si dovoľuje upozorniť občanov,...

Stránky