Mestské správy

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2021-2027

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2021-2027
07.09.2020 - 15:27 | Mestské správy
Vážený obyvateľ / Vážená obyvateľka mesta Dunajská Streda! V súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2021-2027, ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery mesta...

Od septembra mesto odvezie stavebný odpad do 500 kilogramov

Od septembra mesto odvezie stavebný odpad do 500 kilogramov
04.09.2020 - 12:26 | Mestské správy
Od 1. septembra mesto zaviedol novú službu: Municipal s. r. o. pri renovácii bytu alebo domu odváža stavebný odpad produkovaný obyvateľmi Dunajskej Stredy. Stavebný odpad odnesú v malých kontajneroch, horná hranica zaťaženia je 500 kilogramov....

Od 2. septembra nová expresná autobusová linka premáva do Bratislavy

Od 2. septembra nová expresná autobusová linka premáva do Bratislavy
04.09.2020 - 12:24 | Mestské správy
SAD Dunajská Streda od 2. septembra spúšťala expresnú autobusovú linku z 1. nástupišťa dunajskostredskej autobusovej stanice. Pri prvej jazde boli prítomní aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a podpredseda József Berényi, keďže...

Od septembra zmena stránkových hodín

Od septembra zmena stránkových hodín
28.08.2020 - 08:52 | Mestské správy
Na Mestskom úrade v Dunajskej Strede od 2. septembra 2020 dôjde ku zmene úradných hodín kancelárie prvého kontaktu. Od uvedeného dátumu stránky vybavujú podľa nasledovného harmonogramu:   Pondelok:    8. 00   -  16.00 Utorok :       8. 00   -  16.00...

Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora

Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora
25.08.2020 - 14:11 | Mestské správy
  V MsKS Benedeka Csaplára v poradí už po jedenásty krát boli odovzdané mestské ocenenia. Vyznamenaní občania tohoročné ocenenia prevzali v rámci slávnostného galaprogramu za svoju záslužnú činnosť, vykonanú v prospech mesta na rôznych úsekoch...

Žitný ostrov a Szigetköz (Medziostrovie) spoločne propagujú turizmus

Žitný ostrov a Szigetköz (Medziostrovie) spoločne propagujú turizmus
17.08.2020 - 07:44 | Mestské správy
Dunajská Streda a Győr opäť boli úspešní vo výzve Fondu malých projektov Interreg SK-Maďarsko. To znamená, že odborníci z dvoch miest spoločne prezentujú a propagujú turistické možnosti dvoch regiónov. Dve mestá majú už za sebou úspešnú spoluprácu,...

Vďaka pozitívnym prognózam dostanú v tomto roku viaceré investície zelenú

Vďaka pozitívnym prognózam dostanú v tomto roku viaceré investície zelenú
12.08.2020 - 15:32 | Mestské správy
Do rozpočtu mesta Dunajská Streda boli opäť zaradené niektoré investície, ktoré boli na začiatku roka z rozpočtu mesta vyškrtnuté kvôli nepriaznivým celoštátnym hospodárskym prognózam spôsobenými pandémiou koronavírusu.  Rozhodlo o tom mestské...

ŽITNÝ OSTROV A REGIÓN SRDCE ŽITNÉHO OSTROVA SA ZAPOJA DO SPOLOČNEJ PRÁCE

ŽITNÝ OSTROV A REGIÓN SRDCE ŽITNÉHO OSTROVA SA ZAPOJA DO SPOLOČNEJ PRÁCE
06.08.2020 - 15:40 | Mestské správy
Zástupcov médií privítal primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos, vzápätí pokračoval, že nedávno uzatvorili úspešný, tiež cezhraničný projekt Cultacross. Terajší – Srdce Žitného ostrova – Pannontáj – má síce užší volúmen, ale primátor považuje...

Ihriská MŠ mesta sú bohatšie o nové hracie prvky

Ihriská MŠ mesta sú bohatšie o nové hracie prvky
05.08.2020 - 10:29 | Mestské správy
Na ihriskách deväť materských škôl v zriadení samosprávy Mesta Dunajská Streda pribudli nové hracie prvky. Technický a investičný odbor MsÚ sa v predstihu dohodol s riaditeľkami škôlok ohladne záujmu o nové hracie zostavy. Každá MŠ sa obohatila o...

Od augusta zmena cien stravovania v Centre sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede

Od augusta zmena cien stravovania v Centre sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede
05.08.2020 - 10:18 | Mestské správy
Od 1. augusta 2020 sa zmení cena stravovania v Centre sociálnej starostlivosti. Zmena sa týka mestských jaslí, jedálne centra a denného stacionára ľudí s mentálnym postihom. Stravníci seniori doteraz platili za obed 1 euro, alebo 1,3 eura. Obed pre...

Postrek proti komárom v Dunajskej Strede

Postrek proti komárom v Dunajskej Strede
05.08.2020 - 10:11 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje, že vo štvrtok, 6. augusta 2020 večer od 20.00 hod. sa bude vykonávať postrek proti komárom na celom území mesta, v zónach s rodinnými domami, na sídliskách, v centre mesta ako aj v mestských častiach Malé...

Deň sv. Štefana

Deň sv. Štefana
30.07.2020 - 12:15 | Mestské správy
P O Z V Á N K A     V mene Samosprávy mesta Dunajská Streda  srdečne pozývam obyvateľov nášho mesta na slávnostnú spomienku a kladenie vencov pri príležitosti Dňa sv. Štefana a následne na galavečer odovzdania ocenení mesta Dunajská Streda, ktoré...

V Dunajskej Strede na Hlavnej ulici otvorili turistické informačné centrum

V Dunajskej Strede na Hlavnej ulici otvorili turistické informačné centrum
17.07.2020 - 08:28 | Mestské správy
    Prvotným cieľom turistickej informačnej kancelárie na Hlavnej ulici oproti mestskej radnici je osloviť turistov, ktorí navštívia mesto, ďalej vzbudiť aj záujem miestnych obyvateľov o krásy a pamätihodnosti regiónu. Turistické centrum informuje o...

Od 20. júla odvoz zeleného odpadu podľa nového harmonogramu

Od 20. júla odvoz zeleného odpadu podľa nového harmonogramu
17.07.2020 - 08:24 | Mestské správy
Od pondelka, 20. júla sa odvoz zeleného odpadu z mestských častí s rodinnými domami uskutoční počas štyroch dní namiesto troch. Zelený odpad naďalej odvezú týždenne v pondelok, utorok, stredu a už aj vo štvrtok. Mestský úrad žiada obyvateľov, aby...

Dunajskostredské leto 2020: skvelé piatkové hudobné programy

Dunajskostredské leto 2020: skvelé piatkové hudobné programy
15.07.2020 - 11:09 | Mestské správy
Počnúc 17. júlom bude pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára odštartovaná šnúra piatkových večerných koncertov, ktoré potrvajú až do konca augusta. Hudobné podujatia sa konajú v rámci tradičného Dunajskostredského leta. Počas šiestich...

Hudba na nádvorí: koncerty už pred kultúrnym domom

Hudba na nádvorí: koncerty už pred kultúrnym domom
08.07.2020 - 07:26 | Mestské správy
Po desiatich úspešných ročníkoch tohoročné hudobné podujatia XI. Hudby na nádvorí usporiadajú namiesto nádvoria radnice pred Mestských kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára. Séria koncertov sa koná v znamení 150. výročia narodenia Ferenca Lehára,...

Materské školy a základné školy počas prázdnin

Materské školy a základné školy počas prázdnin
03.07.2020 - 09:46 | Mestské správy
Samospráva mesta urobí všetko pre to, aby zabezpečilo pre rodičov možnosť umiestnenia detí počas letných prázdnin. Pre koronakrízu totiž mnoho rodičov nemôže čerpať letnú dovolenku a zabezpečenie dohľadu detí im spôsobuje problém. Vedenie Dunajskej...

Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2019/2020

Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2019/2020
03.07.2020 - 09:42 | Mestské správy
V Dunajskej Strede štrnástykrát ocenili školské detské osobnosti roka. Slávnostného vyhodnotenia na mestskej radnici sa z 5 ZŠ v zriadení mesta a ZUŠ tentokrát zúčastnilo menej výborných žiakov než v minulých rokoch. Pre epidémiu koronavírusu sa...

Aj cez leto sú v stredu predĺžené stránkové hodiny

Aj cez leto sú v stredu predĺžené stránkové hodiny
30.06.2020 - 07:43 | Mestské správy
Aj cez leto sú v stredu predĺžené stránkové hodiny   Od 1. júla až do konca augusta 2020 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede cez leto aj teraz prechodne dôjde ku zmene úradných hodín kancelárie prvého kontaktu. Stránky vybavujú podľa nasledovného...

Za terasy na tento rok mesto odpustí daň

Za terasy na tento rok mesto odpustí daň
29.06.2020 - 08:09 | Mestské správy
Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí jednomyseľne rozhodlo o nevyrubení dane podnikateľom, ktorí v rámci pohostinských služieb v Dunajskej Strede prevádzkujú terasy. Mestská samospráva odpustením dane na rok 2020 chce uľahčiť...

Stránky