Mestské správy

Mestské správy
10.08.2023
O Z N Á M E N I E Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje, že dňa 11.08.2023 (piatok) z technických príčin stránkové hodiny sa nekonajú. Za Vaše pochopenie ďakujeme.