Mestské správy

Buduje sa druhá etapa obchdázkovej cesty, prvý úsek je už otvorený

Buduje sa druhá etapa obchdázkovej cesty, prvý úsek je už otvorený
27.08.2018 - 07:38 | Mestské správy
V súčasnosti prebieha výstavba na úseku obchádzky medzi Malodvorníckou cestou a Galantskou cestu na odbremenie mestskej premávky. Zároveň sa pracuje aj na úseku príjazdovej cesty vedľa OC Tesco. Je to veľmi dôležitý úsek projektu, ktorí spojí cestu...

Kontajnery na zber papiera budú vyprázdňovať častejšie

Kontajnery na zber papiera budú vyprázdňovať častejšie
22.08.2018 - 14:42 | Mestské správy
Od 13. augusta na sídliskách a v zónach s rodinnými domami budú vyprázdňovať kontajnery nie v dvojtýždenne ako doteraz, ale v týždennom intervale. Spoločnosť odpadového hospodárstva v minulosti obsah kontajnerov na papier odvážala každý párny piatok...

Po rekonštrukcii sa zvýši aj kapacita škôlky na Októbrovej ulici

Po rekonštrukcii sa zvýši aj kapacita škôlky na Októbrovej ulici
22.08.2018 - 08:06 | Mestské správy
V plnom prúde prebieha cez leto rekonštrukcia najväčšej materskej školy mesta s výchovným jazykom maďarským na Októbrovej ulici. Prevažnú časť prác dokončia počas letných prázdnin. Na september zostávajú iba práce, ktoré nebudú rušiť výchovno-...

Začala sa prvá etapa rozšírenia maloblahovského cintorína

Začala sa prvá etapa rozšírenia maloblahovského cintorína
22.08.2018 - 07:44 | Mestské správy
Rozšírenie sa uskutoční za cintorínom vojenských zajatcov. Chodník vedúci od kostolíka Všetkých svätých cez cintorín vojenských zajatcov bude rozšírený. V prvej etape rozšírenia maloblahovského cintorína sa vykoná aj vyvolaná rekonštrukcia...

Do septembra zmodernizujú školské športoviská

Do septembra zmodernizujú školské športoviská
20.07.2018 - 11:59 | Mestské správy
Začiatkom leta zahájili rekonštrukciu športových ihrísk základných škôl.  Po ukončení školského roka zhotoviteľ odstránil škváru z bežeckých dráh. Komplexná revitalizácia ihrísk sa uskutoční postupne, v prvej etape zrenovujú bežecké dráhy. Výstavba...

Reštaurovali ďalšie zbierkové predmety múzea

Reštaurovali ďalšie zbierkové predmety múzea
19.07.2018 - 15:11 | Mestské správy
Žitnoostrovské múzeum z finančnej podpory vyše 6 tisíc eur od Fondu na podporu umenia dalo reštaurovať ďalších 13 zbierkových predmetov. Kultúrna inštitúcia zachránila historické dokumenty z papierového a pergamenového materiálu, medzi nimi mapy,...

Prebieha rekonštrukcia domu smútku na mestskom cintoríne

Prebieha rekonštrukcia domu smútku na mestskom cintoríne
16.07.2018 - 12:30 | Mestské správy
Prestavba budovy domu smútku na cintoríne na Malodvorníckej ceste za takmer 480 tisíc eur je financovaná z rozpočtu mesta. Rekonštrukcia sa začala v prvých dňoch júla a dokončená bude koncom leta. Počas prác sa smútočné obrady konajú v stane pred...

Dunajskostredské leto 2018: šest pútavých podujatí

Dunajskostredské leto 2018: šest pútavých podujatí
16.07.2018 - 10:45 | Mestské správy
Šesť žánrovo rôznorodých a zaujímavých kultúrnych programov ponúkajú záujemcom organizátori cez leto na pódiu pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára. Podujatia sú na programe v piatok podvečer, až na jedno predstavenie, ktoré sa koná v...

GENERÁLNY PARDON „PREDĹŽENIE TRVANIA”

GENERÁLNY PARDON „PREDĹŽENIE TRVANIA”
12.07.2018 - 16:48 | Mestské správy
Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. rozhodlo o predĺžení trvania udeleného „GENERÁLNEHO PARDONU“ v termíne do 31.08.2018, čím ešte dáva všetkým neoprávneným odberateľom/producentom možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať...

Štvrtkové hudobné programy na nádvorí radnice

Štvrtkové hudobné programy na nádvorí radnice
12.07.2018 - 13:53 | Mestské správy
Na nádvorí dunajskostredskej radnice aj tento rok zaznejú vábivé melódie počas troch júlových večerov v rámci podujatia Dunjskostredská hudba na nádvorí. Táto séria koncertov sa realizuje už po deviatykrát s podporou dotácie mesta Dunajská Streda....

Na budapeštiansky Národný galop až 5 jazdcov z našich končín

Na budapeštiansky Národný galop až 5 jazdcov z našich končín
04.07.2018 - 13:57 | Mestské správy
V Budapešti v dňoch 14.–16. septembra 2018 usporiadajú tradičný Národný galop. Jazdecké preteky sa konajú na Námestí hrdinov, kde ako organizátor júnového IV. Žitnoostrovského galopu, aj Dunajská Streda bude mať svojho reprezentanta. Z toho titulu...

Na bicykli do práce – Dunajská Streda dosiahla dobrý výsledok

Na bicykli do práce – Dunajská Streda dosiahla dobrý výsledok
03.07.2018 - 09:18 | Mestské správy
Samospráva Mesta Dunajská Streda sa aj v roku 2018 prihlásila do národnej kampane Do práce na bicykli, ktorej jedným cieľom je dosiahnuť, aby čoraz viac ľudí používalo bicykel na chodenie do práce.  Súťaž prebiehala v mesiaci máj a vyvolala veľký...

38. Žitnoostrovský jarmok: organizátori veria, že počasie im bude priať

38. Žitnoostrovský jarmok: organizátori veria, že počasie im bude priať
28.06.2018 - 09:25 | Mestské správy
Ešte tento rok má byť dokončená nová pýcha Dunajskej Stredy, futbalový štadión MOL Aréna. Stavebné práce sú už vo finiši, a preto vedľa staveniska,  v mestskom parku oddychu usporiadajú tento rok tradičný Žitnoostrovský jarmok za trocha macošských...

Na radnici vyznamenali detské osobnosti

Na radnici vyznamenali detské osobnosti
26.06.2018 - 11:49 | Mestské správy
  V Dunajskej Strede v poradí dvanástykrát ocenili školské detské osobnosti roka. Na slávnostnom stretnutí vo veľkej sále radnice vyznamenali tridsať vynikajúcich žiakov z 5 ZŠ v zriadení mesta a Základnej umeleckej školy, ktorým ocenenia odovzdali...

Materské školy aj v letných mesiacoch

Materské školy aj v letných mesiacoch
26.06.2018 - 08:59 | Mestské správy
Umiestnenie detí počas letných prázdnin spôsobuje mnohým rodinám s malými deťmi problém. Mestská samospráva v Dunajskej Strede preto pomáha rodičom prevádzkou tzv. letných materských škôlok vo dvoch letných mesiacoch. Záujem o letnú škôlku je veľký...

Od júla začnú prenajať predajné miesta Žitnoostrovského jarmoku

Od júla začnú prenajať predajné miesta  Žitnoostrovského jarmoku
19.06.2018 - 12:13 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sú už v plnom prúde organizačné prípravy na tohoročný 38. Žitnoostrovský jarmok, ktorý usporiadajú medzi  20. a 23. septembrom. Na tradičné veľkolepé kultúrne a gastronomické podujatie regiónu začnú od 1. júla prenajať predajné...

Dotácia z Maďarska na rekonštrukciu MŠ na Októbrovej ulici

Dotácia z Maďarska na rekonštrukciu MŠ na Októbrovej ulici
11.06.2018 - 15:26 | Mestské správy
Aj samospráve Dunajskej Stredy bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z programu maďarskej vlády na rozvoj materských škôl v Karpatskej kotline. Projekt so špecifickým cieľom vyhlásil Fond Gábora Bethlena, získaný príspevok je 108 miliónov...

V lete sa začne rekonštrukcia kultúrneho domu v Mliečanoch

V lete sa začne rekonštrukcia kultúrneho domu v Mliečanoch
11.06.2018 - 15:25 | Mestské správy
Kultúrny dom v Mliečanoch vyžaduje dôkladnú rekonštrukciu. Samospráva mesta na tento účel vyčlenila 70 tisíc eur v rozpočte na rok 2018. Projektová dokumentácia pre realizovanie stavby je hotová, rekonštrukčné práce sa začnú v polovici júla....

Dobré hospodárske výsledky termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede

Dobré hospodárske výsledky termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede
04.06.2018 - 09:27 | Mestské správy
Termálne kúpalisko v Dunajskej Strede dosiahol vlani obrat 3,5 milóna eur. Počet návštevníkov prevýšil 400 tisíc. O hospodárskych výsledkoch informovali primátor Zoltán Hájos a riaditeľ kúpaliska Gábor Somogyi po valnom zhromaždení Thermalpark, a. s...

Stránky