Mestské správy

Milí Dunajskostredčania!

Milí Dunajskostredčania!
24.04.2020 - 12:26 | Mestské správy
  Posledný aprílový víkend patrí v Dunajskej Strede tradične hodom. V mesiaci svätého Juraja oslavujeme patróna nášho mesta. Pred tisíc rokmi vydal Svätý Štefan zákon, v zmysle ktorého každá desiatka osadlostí musí mať jeden kostol. Tak bol na území...

Na mestskom úrade je opäť možné uhrádzať platby v hotovosti

Na mestskom úrade je opäť možné uhrádzať platby v hotovosti
23.04.2020 - 15:24 | Mestské správy
Na mestskom úrade je opäť možné uhrádzať platby v hotovosti   Mestský úrad Dunajská Streda informuje vážených obyvateľov, že v pokladnici mestského úradu je opäť možné uhrádzať platby v hotovosti. Platby je možné uhradiť počas otváracích hodín...

Školské športové ihriská a mestská tržnica opäť otvorené

Školské športové ihriská a mestská tržnica opäť otvorené
23.04.2020 - 15:07 | Mestské správy
Školské športové ihriská a mestská tržnica opäť otvorené V rámci zmiernenia obmedzení pre koronakrízu prijatých v polovici marca, okrem iných od 22. apríla sa otvárajú vonkajšie tržnice. Na základe uvoľňovania opatrení od soboty, 25. apríla otvorí...

Všetky župné informácie o COVID-19 na jednom webe

Všetky župné informácie o COVID-19 na jednom webe
23.04.2020 - 09:23 | Mestské správy
Foto: zdravazupa.sk   Všetky župné informácie o COVID-19 na jednom webe Trnavský samosprávny kraj od vypuknutia pandémie COVID-19 začal prevádzkovať nový informačný portál o dôležitých informáciách a opatreniach v kraji. Aktuálne informácie o boji...

Pravidelná dezinfekcia verejných priestranstiev

Pravidelná dezinfekcia verejných priestranstiev
23.04.2020 - 09:04 | Mestské správy
Pravidelná dezinfekcia verejných priestranstiev Vzhľadom na rozširujúcu sa pandémiu koronavírusu, dochádza k systematickej dezinfekcii verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda. Dezinfekciu má  na starosti mestská spoločnosť Municipal...

Zmena stránkových hodín kancelárie prvého kontaktu od 22.04.2020

Zmena stránkových hodín kancelárie prvého kontaktu od 22.04.2020
21.04.2020 - 13:11 | Mestské správy
Oznámenie Mestský úrad Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že počnúc dňom 22. apríla 2020 sa úradné hodiny kancelária prvého kontaktu menia nasledovne: Pondelok až štvrtok bude kancelária prvého kontaktu otvorená od 8:00 hod. do 11:00 hod., od 11:...

Centrum farskej charity pri obmedzenom otváracom čase opäť pomáha odkázaným

Centrum farskej charity pri obmedzenom otváracom čase opäť pomáha odkázaným
17.04.2020 - 08:00 | Mestské správy
Dunajskostredská farská charita počas pandémie koronavírusu je od 18. apríla, soboty opäť otvorená. Odkázaných očakávajú trikrát v týždni jednu hodinu v charitnom centre na Bacsákovej ulici. Centrum bude otvorené v pondelok a stredu od 17-tej do 18-...

Milí Priatelia!

Milí Priatelia!
09.04.2020 - 10:51 | Mestské správy
Pred pár dňami si ma našiel nasledujúci citát: „Nemysli na to, čo ti chýba, ale raduj sa z toho, čo máš.“ (György Moldva) Myslím si, že k tomu ani nemusím nič dodávať: dnes má táto myšlienka pre väčšinu z nás hlbší zmysel ako kedykoľvek predtým....

Mesto má dostatok rúšok od dobrovoľníkov, rozširuje pomoc pre ďalšie skupiny občanov

Mesto má dostatok rúšok od dobrovoľníkov, rozširuje pomoc pre ďalšie skupiny občanov
08.04.2020 - 10:34 | Mestské správy
Do dnešného dňa dobrovoľníci a zamestnanci Mestského úradu rozdali  tým, ktorí potrebujú túto pomoc, takmer 6500 ochranných rúšok na tvár. Ako prví ich dostali seniori nad 65 rokov veku, klienti Zariadenia pre seniorov, Denného stacionára, Detských...

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Zápis do 1. ročníka základnej školy
06.04.2020 - 20:43 | Mestské správy
Zápisy do 1. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda sa konajú v dňoch od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 s tým, že:   zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia...

Mestský úrad umožní požiadať o odklad platenia daní

Mestský úrad umožní požiadať o odklad platenia daní
03.04.2020 - 08:35 | Mestské správy
Pre prísne protiepidemické opatrenia sa podnikatelia a fyzické osoby môžu ocitnúť v kritickej finančnej situácii. Mestská samospráva sa snaží následky zmierniť aj tým, že platobné výmery k miestnym daniam vydá až po skončení epidémie a podnikatelia...

Lidl odkladá zriadenie ihriska na rok 2021

Lidl odkladá zriadenie ihriska na rok 2021
03.04.2020 - 08:33 | Mestské správy
Po zvážení všetkých rizík, ktoré sú spojené s pandémiou koronavírusu, obchodný reťazec Lidl rozhodol o tom, že realizáciu projektu ihrisko Žihadielko odkladá na rok 2021. O tomto svojom definitívnom rozhodnutí Lidl informoval v týchto dňoch aj...

Milí Dunajskostredčania!

Milí Dunajskostredčania!
03.04.2020 - 08:03 | Mestské správy
Posledných niekoľko týždňov si vyžadovalo od každého z nás, malých aj veľkých obyvateľov nášho mesta, veľkú dávku trpezlivosti, sebadisciplíny, empatie a tiež zdravého rozumu. V súčasnosti, keď čelíme hrozbe aj eminentnej realite koronavírusu, sa aj...

Rúška pre obyvateľov s trvalým pobytom „Mesto Dunajská Streda“

Rúška pre obyvateľov s trvalým pobytom „Mesto Dunajská Streda“
02.04.2020 - 12:13 | Mestské správy
S úctou žiadame seniorov nad 65 rokov, ktorí majú v občianskom  preukaze uvedený : „trvalý pobyt: Mesto Dunajská Streda“ (bez uvedenia presnej adresy), aby sa do 9. 4. 2020 dostavili na Mestský úrad k 1. okienku klientskeho centra počas pracovných...

V predvečer Dňa učiteľov

V predvečer Dňa učiteľov
27.03.2020 - 17:34 | Mestské správy
Vážené dámy a páni, ktorí ste svoj život zasvätili výuke a výchove našich detí!   Keby nebolo koronavírusu, dnešok by bol dňom vytúženého riaditeľského voľna pre žiakov. Keby nebolo koronavírusu, dnešok by podľa tradície patril oslavám všetkých...

Príspevok v materskej škole

Príspevok v materskej škole
27.03.2020 - 17:26 | Mestské správy
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole bol upravený nasledovne: za mesiac marec 2020 sa platí len pomerná časť príspevku do 12.3.2020 vrátane, to znamená 8,10 €- namiesto 20 €, 6,...

Zápis do školských zariadení

Zápis do školských zariadení
27.03.2020 - 12:27 | Mestské správy
ZÁPIS do materskej školy Zápis sa bude konať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Zápisy budú materské školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o...

Prejav spolupatričnosti so seniormi

Prejav spolupatričnosti so seniormi
27.03.2020 - 12:24 | Mestské správy
Skupina ľudí nad 65 rokov je vo vzťahu k ochoreniu najviac ohrozená. Žiadame seniorov, aby pre riziko ochorenia COVID-19:  vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutných prípadoch,  využili službu nákupu základných potravín, drogérie a...

Koronavírus ovplyvní aj možnosť poukázať 2%?

Koronavírus ovplyvní aj možnosť poukázať 2%?
27.03.2020 - 09:59 | Mestské správy
Aj tento rok je možné darovať 2% zo svojich daní. Ak daňovník nezaplatí daň do konca marca, alebo nepožiada v tejto lehote o odklad daňového priznania, nebude môcť poukázať 2 % z dane. Na túto momentálnu situáciu upozorňuje Iniciatíva Advokáti Pro...

Nemocnica žiada darcov krvi aby pomohli!

Nemocnica žiada darcov krvi aby pomohli!
25.03.2020 - 08:05 | Mestské správy
Dunajskostredská nemocnica vyzýva darcov krvi, aby pomohli v  tomto období pri záchrane životov a  prišli darovať tú najvzácnejšiu tekutinu. Počet darcov totiž pre epidémiu koronavírusu v  posledných dňoch značne klesol a  nemocnica potrebuje...

Stránky