Mestské správy

Hlasujte do 28. februára, aby v roku 2018 Dunajská Streda vyhrala ihrisko!

Hlasujte do 28. februára, aby v roku 2018 Dunajská Streda vyhrala ihrisko!
15.01.2018 - 11:02 | Mestské správy
Obchodný reťazec Lidl aj v roku 2017 vyhlásil internetovú súťaž Žihadielko. V piatich kategóriach prvé dve mestá, alebo obce s najvyšším počtom hlasov môžu byť bohatšie o nové destské ihrisko. Moderné ihrisko bude vybavené hojdačkami, hracím...

Plesajte v roku 2018 aj vy na mestskom plese Dunajskej Stredy

Plesajte v roku 2018 aj vy na mestskom plese Dunajskej Stredy
11.01.2018 - 13:11 | Mestské správy
Samospráva mesta usporiada 20. januára 2018 tradičnú spoločenskú udalosť, ples mesta Dunajská Streda. Miestom bálu bude aj tento rok mestská športová hala. Gurmánske menu, výborná hudba a vynikajúci program sú garantované. Organizátori sľubujú...

Rozvojové investície mesta v roku 2018

Rozvojové investície mesta v roku 2018
10.01.2018 - 11:49 | Mestské správy
Mestská samospráva v Dunajskej Strede hospodári v roku 2018 s rozpočtom 23,5 milióna eur, čo je o 2 milióny eur viac než v roku 2017. Mesto až štvrtinu rozpočtu vyčlenilo na investície, ktorými chce vytvoriť podmienky pre ďalší hospodársky a...

Zber a odvoz vianočných stromčekov do konca januára

Zber a odvoz vianočných stromčekov do konca januára
10.01.2018 - 09:04 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda aj tento rok zabezpečí zber a odvoz vianočných stromčekov z verejných priestranstiev, ktorý budú vykonávať pracovníci spoločnosti Municipal Real Estate spol. s. r. o."Žiadame občanov, aby vyhodené stromčeky ukladali...

Od januára zmena v podmienkach Vernostnej karty v záujme dieťaťa a žiaka

Od januára zmena v podmienkach Vernostnej karty v záujme dieťaťa a žiaka
02.01.2018 - 10:21 | Mestské správy
Na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede na základe pripomienok riaditeľov škôl a školských zariadení a Centra sociálnej starostlivosti bol prijatý nárvh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta...

Vybavovanie stránok cez sviatky

Vybavovanie stránok cez sviatky
21.12.2017 - 08:20 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje občanom, že vzhľadom na vianočné sviatky harmonogram prijímania stránok v kancelárii prvého kontaktu bude nasledovný: 22. decembra /piatok/ do 12.00 hodiny a medzi sviatkami  podľa obvyklého harmonogramu. V...

Otvorili mestskú ľadovú plochu

Otvorili mestskú ľadovú plochu
20.12.2017 - 14:09 | Mestské správy
Mestskú ľadovú plochu otvorili 16. decembra. Zariadenie očakáva milovníkov korčuľovania vlaňajšou otváracou dobou, vlaňajšími službami a vstupnými. Mierna zima spôsobuje ťažkosti prevádzkovateľom umelých ľadových plôch, s týmto problémom zápasia aj...

Mestské ocenenia: podanie návrhov do konca januára

Mestské ocenenia: podanie návrhov do konca januára
20.12.2017 - 09:55 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda sa opätovne obracia na verejnosť s výzvou na predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení 2018. Mestské ceny budú slávnostne odovzdané v  apríli pri príležitosti dňa sv. Juraja.   Návrhy na udelenie ocenení za...

Športovec roka 2017

Športovec roka 2017
20.12.2017 - 08:18 | Mestské správy
Komisia pre šport a telesnú kultúru pri MsZ 18. decembra slávnostne odovzdala Ceny športovec roka 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. Prítomných pozdravili primátor Zoltán Hájos a predseda komisie Roland Hakszer. Rečníci vyzdvihli...

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára oslávilo 40. výročie svojho založenia

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára oslávilo 40. výročie svojho založenia
20.12.2017 - 08:16 | Mestské správy
V roku 1977 v Dunajskej Strede odovzdali do užívania budovu kultúrneho domu, kde vtedy začalo pôsobiť mestské kultúrne stredisko. Jubileum si MsKS Benedeka Csaplára pripomenulo 16. decembra galaprogramom. Inštitúcia dodnes významne určuje kultúrny...

Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018

Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018
15.12.2017 - 09:07 | Mestské správy
  Výzva mesta Dunajská Streda na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“   Mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská...

Slávnostné mestské podujatia v znamení očakávania Vianoc

Slávnostné mestské podujatia v znamení očakávania Vianoc
13.12.2017 - 08:33 | Mestské správy
Odbor sociálnych vecí MsÚ každoročne organizuje vianočné mestské stretnutie seniorov-dôchodcov nad 75 rokov. Prítomných seniorov v MsKS privítal primátor Zoltán Hájos. Informoval príslušníkov striebornej generácie o mestských investíciach v roku...

Novú študentskú primátorku Viktóriu Hajas uviedli do úradu

Novú študentskú primátorku Viktóriu Hajas uviedli do úradu
06.12.2017 - 08:06 | Mestské správy
Primátor Zoltán Hájos 29. novembra uviedol do úradu novú študentskú primátorku, ktorú zvolil 22. novembra Študentský parlament mesta. Študentská primátorka navštevuje hotelovú akadémiu Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede....

Plánované rozvojové investície v Malom Blahove za rok 2018

Plánované rozvojové investície v Malom Blahove za rok 2018
06.12.2017 - 08:03 | Mestské správy
Ktoré rozvojové investície sa pripravujú v Malom Blahove v budúcom roku? – kládli otázku účastníci fóra obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo z iniciatívy OZ Sikabony v Spoločenskom dome mestskej časti. Stretnutia sa zúčastnili primátor Zoltán Hájos,...

Vernostná karta

Vernostná karta
06.12.2017 - 07:51 | Mestské správy
Daňové nedoplatky  sa dajú vyrovnať až do konca roka                         Oddelenie daní a poplatkov na Mestskom úrade v Dunajskej Strede upozorňuje  občanov mesta na dôležitú zmenu, týkajúcu sa termínu zaplatenia nedoplatkov na mestských daniach...

Vianočné trhy v znamení adventu

Vianočné trhy v znamení adventu
30.11.2017 - 10:48 | Mestské správy
V  Dunajskej Strede tradičné vianočné trhy otvoria brány piatok, 1. decembra o 14. hodine. Miestom adventného podujatia bude aj už po šiestykrát  námestie pred Mestským kultúrnym strediskom. Adventný veniec umiestnia aj tento rok na tunajšej fontáne...

V mestskom ružovom parku vysadili nových ružových kríkov

V mestskom ružovom parku vysadili nových ružových kríkov
24.11.2017 - 09:43 | Mestské správy
Pracovníci mestskej spoločnosti na správu verejných priestranstiev Municipal v týchto dňoch vysadili ďalšie ruže v mestskom parku ruží, ktorý otvorili tento rok v Ružovom háji. Doteraz ružovú záhradu skrášlilo 300 ružových kríkov 100 druhov od...

Posledný odvoz zeleného odpadu v tomto roku na konci novembra

Posledný odvoz zeleného odpadu v tomto roku na konci novembra
24.11.2017 - 09:41 | Mestské správy
Mestská spoločnosť na správu verejných priestranstiev od apríla do konca novembra odváža zelený odpad od rodinných domov tri dni v týždni. V poslednom novembrovom týždni v dňoch 27., 28. a 29. popri zelenom odpade tentokrát pozbiera a odvezie aj...

Na trojdňovom festivale vystúpia poprední akordeónový umelci

Na trojdňovom festivale vystúpia poprední akordeónový umelci
16.11.2017 - 12:57 | Mestské správy
V Dunajskej Strede vo Vermesovej vile usporiadajú v dňoch 16–18. novembra 26. medzinárodný akordeónový festival Franka Marocca, pri účasti talianskych, rakúskych, fínskych, bieloruských, poľských, českých, maďarských a domácich umelcov. Séria...

Na jar sa začne rozšírenie maloblahovského cintorína

Na jar sa začne rozšírenie maloblahovského cintorína
15.11.2017 - 09:31 | Mestské správy
Maloblahovský cintorín sa v súčasnosti rozkladá na ploche 1 hektára. Dnešná plocha je už nedostatočná, preto sa vedenie mesta musí postarať o rozšírenie. Projektovanie zväčšenia aktuálne prebieha, na cintoríne v Malom Blahove pribudne plochy 6000...

Stránky