Mestské správy

Celý rad rozvojových investícií v lete

Celý rad rozvojových investícií v lete
30.08.2019 - 12:00 | Mestské správy
V letných mesiacoch sa v Dunajskej Strede realizovalo niekoľko významných akcií investičnej výstavby. Niektoré práce boli načasované na leto preto, lebo sa cez prázdniny a obdobie dovoleniek ľahšie realizujú. Napríklad nové parkoviská a modernizácia...

Od septembra aj žiaci ZŠ platia iba režijné náklady školského obeda

Od septembra aj žiaci ZŠ platia iba režijné náklady školského obeda
30.08.2019 - 11:57 | Mestské správy
Vďaka štátnej dotácii po škôlkároch od septembra školská strava bude zadarmo aj pre žiakov ZŠ, rodičia musia zaplatiť iba mesačné režijné náklady. Cena obeda sa skladá z dvoch častí: náklady základných surovín hradia čiastočne rodičia, ďalej...

Opotrebované pneumatiky nie sú plastovým odpadom

Opotrebované pneumatiky nie sú plastovým odpadom
20.08.2019 - 07:46 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa často a opakovane stáva, že občania vyhadzujú opotrebované pneumatiky vedľa odpadové kontajnery na sídliskách. Napríklad aj počas dní čistoty ľudia vyložili pneumatiky pred dom. Takéto počínanie sa považuje za znečistenie...

Prebieha zmena územného plánu mesta Dunajskej Stredy

Prebieha zmena územného plánu mesta Dunajskej Stredy
14.08.2019 - 09:19 | Mestské správy
Mesta Dunajská Streda v súlade s ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto verejnosti oznamuje,               že sa začalo prerokovanie návrhu „Zmien a doplnkov 12/...

Úložiská pre bicyklov sú už v prevádzke

Úložiská pre bicyklov sú už v prevádzke
30.07.2019 - 08:15 | Mestské správy
Mestská samospráva v Dunajskej Strede urobila ďalší krok pre popularizáciu bicyklovania a zmiernenie dopravnej situácie : v týchto dňoch boli uvedené do prevádzky cyklistické mobiliare na dvoch bodoch mesta. Uzavreté úložisko pre bicyklov bolo...

Poplatok za odpad: posledná splátka pre občanov do konca augusta!

Poplatok  za odpad: posledná splátka pre občanov do konca augusta!
30.07.2019 - 08:03 | Mestské správy
Koncom augusta pre fyzické osoby vyprší termín na zaplatenie poslednej splátky miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2019. Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje daňovníkov na plnenie tejto...

V pravidelných intervaloch opäť umiestnia veľkoobjemové kontajnery pri záhradkárskych osadách

V pravidelných intervaloch opäť umiestnia veľkoobjemové kontajnery pri záhradkárskych osadách
24.07.2019 - 07:43 | Mestské správy
V troch záhradkárskych osadách Dunajskej Stredy skúšobne, v pravidelných termínoch na 1 hodinu opäť pristavia kontajner pred záhradky. Na tom sa dohodli prednedávnom na spoločnom fóre vedenie mesta a zástupcovia majiteľov záhrad. Podľa nového...

Mestskí policajti od júla hliadkujú aj na bicykloch

Mestskí policajti od júla hliadkujú aj na bicykloch
15.07.2019 - 13:13 | Mestské správy
Do technického vybavenia Mestskej polície v Dunajskej Strede 2. júla pribudli dva služobné bicykle. Hodnota bicyklov je spolu 900 eur, nákup schválilo Mestské zastupiteľstvo. Novými dopravnými prostriedkami budú hliadkovať dvaja mestskí policajti,...

Vynovený plavecký bazén pre návštevníkov

Vynovený plavecký bazén pre návštevníkov
15.07.2019 - 13:11 | Mestské správy
Vo veľkom plaveckom bazéne bude voda už stále, odteraz bude slúžiť hosťom natrvalo. V novej sezóne je to najväčšia novinka na termálnom kúpalisku. Veľký plavecký bazén je v prevádzke už 45 rokov a renovácia už bola nanajvýš aktuálna. Riaditeľ...

Galéria súčasných maďarských umelcov a umelecký tábor jubilujú

Galéria súčasných maďarských umelcov a umelecký tábor jubilujú
15.07.2019 - 13:09 | Mestské správy
Galéria súčasných maďarských umelcov je baštou maďarskej kultúry na Hornej zemi, unikátna v Karpatskej kotline. Zbierku GSMU popri diel hornozemských maďarských výtvarníkov tvoria práce umelcov z Maďarska a maďarských umelcov žijúcich v rôznych...

Divadelnú sálu MsKS vybavili klimatickým zariadením

Divadelnú sálu MsKS vybavili klimatickým zariadením
15.07.2019 - 12:13 | Mestské správy
V mestskom kultúrnom stredisku namontovali novú a modernú vzduchotechniku. Na chýbajúcu klimatizáciu sa sťažovalo najmä obecenstvo divadelnej sály.   Vybudovanie novej klimatizácie bolo už neodkladné. Vetrací systém MsKS doslúžil. Na podujatiach...

CO-amoniak

CO-amoniak
10.07.2019 - 09:50 | Mestské správy
Opatrenia pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnych udalostí zapríčinených únikom nebezpečných látok   Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi alebo biologickými...

Stránkové hodiny cez leto

Stránkové hodiny cez leto
28.06.2019 - 12:23 | Mestské správy
Stránkové hodiny cez leto   V kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Dunajskej Strede  cez leto  dôjde ku zmene úradných hodín. Od 1. júla 2018 až do konca augusta v kancelárii vybavujú stránky podľa nasledovného harmonogramu:   Pondelok...

Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2018/19

Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2018/19
28.06.2019 - 09:18 | Mestské správy
Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2018/19 Detské osobnosti škôl v Dunajskej Strede ocenili v poradí trinástykrát. Na slávnosti vo veľkej zasadačke mestskej radnice z 5 ZŠ v zriadení mesta a ZUŠ spolu vyznamenali 31 vynikajúcich žiakov....

Jubilejné štvrtkové hudobné programy na nádvorí radnice

Jubilejné štvrtkové hudobné programy na nádvorí radnice
27.06.2019 - 12:24 | Mestské správy
Na nádvorí dunajskostredskej radnice počnúc 27. júnom tento rok opäť zaznejú vábivé melódie počas piatich štvrtkových večerov v rámci podujatia Dunajskostredská hudba na nádvorí. Táto séria koncertov sa realizuje už po desiatykrát, vstup je...

V letnej škôlke je z roka na rok viac detí

V letnej škôlke je z roka na rok viac detí
24.06.2019 - 15:17 | Mestské správy
Mestská samospráva Dunajskej Stredy pokračuje v tradícii minulých rokov zabezpečením služby letných MŠ. Záujem o túto službu neustále narastá, rodičia každým rokom dajú viac detí do letnej škôlky. Podmienkou prijatia naďalej je, aby deti v školskom...

Od 1. júla odvezú papierový odpad aj zo zón s rodinnými domami

Od 1. júla odvezú papierový odpad aj zo zón s rodinnými domami
24.06.2019 - 15:15 | Mestské správy
Mestský úrad po odvoze zeleného a plastového odpadu od 1. júla 2019 zavedie aj organizovaný odvoz papierového odpadu v Dunajskej Strede zo zón s rodinnými domami. Samospráva týmto opatrením chce dosiahnuť, aby občania mesta selektovali čo najviac...

Modernizácia Športovej ulice , následne ďalšie rozvojové investície v roku 2019

Modernizácia Športovej ulice , následne ďalšie rozvojové investície v roku 2019
18.06.2019 - 14:48 | Mestské správy
V plnom tempe pokračuje modernizácia Športovej ulice, jednej z najfrekventovanejších ulíc Dunajskej Stredy. Nevyhnutná rekonštrukcia cesty sa odkladala kvôli výstavbe MOL Arény.   Vozovka dostane nový asfaltový povrch od hotela Bonbon po MOL Arénu....

MŠ v Ružovom háji oslavuje 50. výročie založenia

MŠ v Ružovom háji oslavuje 50. výročie založenia
17.06.2019 - 12:48 | Mestské správy
Materská škola v Ružovom háji otvorila svoje brány v školskom roku 1968/69. Predškolské zariadenie oslavuje tento rok 50. výročie založenia. Okrúhle jubileum si najprv pripomenuli na tradičnom rodinnom dni, pri účasti rodičov a starých rodičov detí...

Žitnoostrovský jarmok –po tridsiaty deviatykrát

Žitnoostrovský jarmok –po tridsiaty deviatykrát
10.06.2019 - 13:10 | Mestské správy
Tradičný Žitnoostrovský jarmok v Dunajskej Strede otvára tento rok svoje brány 19. septembra a  potrvá od štvrtka do nedele. aj teraz sa bude konať v susedstve novej MOL  Arény, ktorá bola nedávno odovzdaná do užívania. Okrem stánkov domácich...

Stránky