Mestské správy

Niektorí voliči budú hlasovať v inej volebnej miestnosti

Niektorí voliči budú hlasovať v inej volebnej miestnosti
31.10.2017 - 14:01 | Mestské správy
Mestské zastupiteľstvo tento rok na jar schválilo VZN o znížení počtu volebných obvodov v meste z 5 na 4. Na základe toho niekoľko ulíc preradili do iného volebného obvodu. Volebné okrsky zostávajú v pôvodných budovách, avšak jednotliví voliči môžu...

Oznámenie - výzva

Oznámenie - výzva
31.10.2017 - 09:33 | Mestské správy
V piatok 3. novembra sa o 18. h bude v MOL Aréne konať futbalový zápas  DAC - Slovan. V tejto súvislosti Mestský úrad  žiada majiteľov vozidiel, aby v čase od 15. h do 22. h neparkovali na Táborskej, Štúrovej a Športovej ulici. Zároveň oznamujú tým...

Prenosná urna na požiadanie

Prenosná urna na požiadanie
30.10.2017 - 14:55 | Mestské správy
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú na Slovensku v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hodiny. Volíme predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov kraja. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého bydliska, volebné preukazy...

Prípravy na sviatok Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých

Prípravy na sviatok Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých
30.10.2017 - 14:50 | Mestské správy
V dňoch sviatku Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých zaznamenávame zvýšený pohyb ľudí na cintorínoch a v okolí. Pred sviatkami rodiny a príbuzní skrášľujú hroby svojich blízkych, no cintorínom venuje zvýšenú pozornosť aj mestská spoločnosť...

Žltý kaštieľ bude skvieť opäť v pôvodnej kráse

Žltý kaštieľ bude skvieť opäť v pôvodnej kráse
30.10.2017 - 14:48 | Mestské správy
Na historickej budove Žltého kaštiela, ktorá slúži ako sídlo Žitnoostrovského múzea, sa začali rozsiahle  rekonštrukčné práce. Z dôvodu modernizácie je stála expozícia múzea v Žltom kaštieli od 27. októbra neprístupná, výstavná sieň je však otvorená...

Oznámenie

Oznámenie
30.10.2017 - 10:13 | Mestské správy
Týmto oznamujeme  občanom, že vzhľadom na snahu zlepšiť separovanie odpadu, budú na zberný dvor zeleného odpadu v areáli Municipal Real Estate s.r.o. na Bratislavskej ceste umiestnené dva kontajnery určené na stavebný odpad (vznikajúci pri renovácii...

Je potrebný semafor pri priechode pre chodcov pred poštou?

Je potrebný semafor pri priechode pre chodcov pred poštou?
24.10.2017 - 07:50 | Mestské správy
Súhlasíte s tým, aby za účelom zabezpečenia plynulosti cestnej premávky a bezpečnejšieho prechodu chodcov cez cestu pri pošte na Hlavnej ulici bola zriadená svetelná signalizácia? - Túto otázku položil Mestský úrad v Dunajskej Strede obyvateľom...

Z priestranstva pod nadjazdom na Gabčíkovskej ceste zmizne odpad

Z priestranstva pod nadjazdom na Gabčíkovskej ceste zmizne odpad
24.10.2017 - 07:43 | Mestské správy
Samospráva dala odviesť odpad, ktorý roky nazhromaždili tam bývajúci Rómovia. Chatrče, v ktorých bývali neprispôsobiví občania, sú už zbúrané. Sutina stojí na súkromnom pozemku, majiteľ sa zaviazal, že ju odstráni. Vedúci technického a investičného...

Do pozornosti podnikateľov: finančná podpora dvojjazyčnosti!

Do pozornosti podnikateľov: finančná podpora dvojjazyčnosti!
10.10.2017 - 11:35 | Mestské správy
Do pozornosti podnikateľov: finančná podpora dvojjazyčnosti! Zväz Rákócziho vyhlásila výzvu na prekladanie žiadostí v rámci projektu Za zrozumiteľné južné Slovensko pre podnikateľov a mimovládne organizácie na podporu používania maďarského jazyka v...

Kamióny vylúčené z centra Dunajskej Stredy

Kamióny vylúčené z centra Dunajskej Stredy
09.10.2017 - 13:52 | Mestské správy
Pri rozhodovaní o vylúčení kamiónov z centra vedenie mesta sledovalo cieľ odbremeniť centrum Dunajskej Stredy od dopravy. Zákaz vjazdu platí pre nákladné motorové vozidlá nad 12 ton od 1. októbra 2017.   Vylúčenie sa vzťahuje na Hlavnú ulicu,...

Renovácia troch mestských komunikácií

Renovácia troch mestských komunikácií
29.09.2017 - 09:39 | Mestské správy
V rámci programu rekonštrukcie mestských komunikácií sa v týchto dňoch začala modernizácia troch ciest a chodníkov vo vlastníctve mestskej samosprávy. Obnova ciest sa uskutoční na dvoch uliciach sídliska Západ, a to na Októbrovej ulici a Jantárovej...

Tretíkrát na Národnom galope – 4. miesto v rozbehu

Tretíkrát na Národnom galope – 4. miesto v rozbehu
20.09.2017 - 15:34 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda v júni 2017 už po tretíkrát bolo hostiteľkou Žitnoostrovského galopu. Najlepší jazdci domáceho galopu sa mohli zúčastniť aj Národného galupu v Budapešti, ktorý sa konal cez uplynulý víkend. Mesto Dunajská Streda, ako...

Novinky budú magnetom tradičného Žitnoostrovského jarmoku

Novinky budú magnetom tradičného Žitnoostrovského jarmoku
18.09.2017 - 13:32 | Mestské správy
Tradičný Žitnoostrovský jarmok v  Dunajskej Strede tento rok usporiadajú od  21. do 24. septembra už po tridsiaty siedmykrát. Štvordňový jarmok podľa očakávaní navštívi zrejme päťdesiattisíc návštevníkov nielen z okolitých obcí, ale aj zo susedných...

V Dunajskej Strede pribudnú ďalšie úseky cyklopruhov

V Dunajskej Strede pribudnú ďalšie úseky cyklopruhov
18.09.2017 - 13:30 | Mestské správy
Mestská samospráva získala programovú dotáciu na predĺženie cyklopruhov. Dunajská Streda sa úspešne uchádzala v rámci výzvy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vďaka čomu môže zainvestovať do rozvoja cyklistickej dopravy 226 tisíc eur....

Cieľom je zníženie preťaženia dopravy v centre – buduje sa obchádzka Dunajskej Stredy

Cieľom je zníženie preťaženia dopravy v centre – buduje sa obchádzka Dunajskej Stredy
18.09.2017 - 13:27 | Mestské správy
Obchádzka vo výstavbe obíde Dunajskú Stredu v severo-východnom smere. Takmer 1,5 km dlhá komunikácia spojí cestu do Veľkých Dvorníkov s cestu na Ohrady a nadväzuje na cestu, ktorá vedie vedľa OC Tesco.   "Cesta, ktorá sa buduje, môže priniesť veľkú...

Prvotným hľadiskom je bezpečnosť detí na ihriskách

Prvotným hľadiskom je bezpečnosť detí na ihriskách
06.09.2017 - 08:47 | Mestské správy
"V Dunajskej Strede detské ihrisko môže existovať iba v prípade, ak jeho zariadenie je bezpečné pre deti" - povedal Juraj Hervay, vedúci technického a investičného odboru Mestského úradu v Dunajskej Strede. Samospráva mesta niektoré detské ihriská v...

Stránkové hodiny od septembra

Stránkové hodiny od septembra
04.09.2017 - 08:37 | Mestské správy
Na Mestskom úrade v Dunajskej Strede od 4. septembra 2017 dôjde ku zmene úradných hodín kancelárie prvého kontaktu. Od uvedeného dátumu kancelária prvého kontaktu vybavuje stránky podľa nasledovného harmonogramu:   Pondelok:   8. 00 - 16. 00 Utorok...

Autobusom bezplatne do Budapešti na Národný galop

Autobusom bezplatne do Budapešti na Národný galop
31.08.2017 - 08:51 | Mestské správy
V Budapešti na Námestí hrdinov usporiadajú v dňoch 15.–17. septembra 2017 Národný galop, kde aj Dunajská Streda bude mať svojho reprezentanta. Aj záujemcovia z nášho mesta sa môžu zúčastniť tejto veľkolepej udalosti, nakoľko samospráva mesta...

Lístok z parkovacieho automatu iným spôsobom

Lístok z parkovacieho automatu iným spôsobom
28.08.2017 - 15:24 | Mestské správy
V dňoch 21.–22. augusta mestský podnik Municipal vymenil displeje automatov na výdaj parkovacieho lístka mestského parkovacieho systému v Dunajskej Strede. Novými obrazovkami sa zmenil aj spôsob platby za parkovací lístok. Cieľom zmeny je...

Stredné školy v meste prešli cez leto rekonštrukciou

Stredné školy v meste prešli cez leto rekonštrukciou
25.08.2017 - 08:00 | Mestské správy
V Dunajskej Strede cez prázdniny prebiehali rozsiahle rekonštrukčné práce v niektorých stredných školách, ktoré sú v správe Trnavského samosprávneho kraja. Týkali sa Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Strednej školy rozvoja...

Stránky