Mestské správy

Prvé jasle v Dunajskej Strede otvorili pred 55 rokmi

Prvé jasle v Dunajskej Strede otvorili pred 55 rokmi
15.11.2017 - 09:16 | Mestské správy
Prvé dunajskostredské jasle majú 55 rokov. Pri príležitosti jubilea sa bývalé a dnešné pracovníčky výchovného zariadenia sa zúčastnili slávnostného stretnutia v mestskom klube dôchodcov. Zaspomínali si jednak na začiatky, jednak na uplynulých 5 a...

VÝZVA na predloženie vyúčtovania za rok 2017

VÝZVA na predloženie vyúčtovania za rok 2017
10.11.2017 - 10:45 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda vyzýva všetkých žiadateľov, ktorým mesto Dunajská Streda v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci projektu s...

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2017“

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2017“
10.11.2017 - 10:33 | Mestské správy
 V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 23.6.2015, mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách...

60 rokov v službách výchovy agrárnych odborníkov

60 rokov v službách výchovy agrárnych odborníkov
07.11.2017 - 10:08 | Mestské správy
Pri príležitosti vzácneho jubilea dunajskostredskej Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským sa nedávno konalo  slávnostné podujatie. Táto stredná škola už 60 rokov poskytuje fundované odborné vzdelania žiakom, ktorý sa...

Niektorí voliči budú hlasovať v inej volebnej miestnosti

Niektorí voliči budú hlasovať v inej volebnej miestnosti
31.10.2017 - 14:01 | Mestské správy
Mestské zastupiteľstvo tento rok na jar schválilo VZN o znížení počtu volebných obvodov v meste z 5 na 4. Na základe toho niekoľko ulíc preradili do iného volebného obvodu. Volebné okrsky zostávajú v pôvodných budovách, avšak jednotliví voliči môžu...

Oznámenie - výzva

Oznámenie - výzva
31.10.2017 - 09:33 | Mestské správy
V piatok 3. novembra sa o 18. h bude v MOL Aréne konať futbalový zápas  DAC - Slovan. V tejto súvislosti Mestský úrad  žiada majiteľov vozidiel, aby v čase od 15. h do 22. h neparkovali na Táborskej, Štúrovej a Športovej ulici. Zároveň oznamujú tým...

Prenosná urna na požiadanie

Prenosná urna na požiadanie
30.10.2017 - 14:55 | Mestské správy
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú na Slovensku v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hodiny. Volíme predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov kraja. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého bydliska, volebné preukazy...

Prípravy na sviatok Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých

Prípravy na sviatok Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých
30.10.2017 - 14:50 | Mestské správy
V dňoch sviatku Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých zaznamenávame zvýšený pohyb ľudí na cintorínoch a v okolí. Pred sviatkami rodiny a príbuzní skrášľujú hroby svojich blízkych, no cintorínom venuje zvýšenú pozornosť aj mestská spoločnosť...

Žltý kaštieľ bude skvieť opäť v pôvodnej kráse

Žltý kaštieľ bude skvieť opäť v pôvodnej kráse
30.10.2017 - 14:48 | Mestské správy
Na historickej budove Žltého kaštiela, ktorá slúži ako sídlo Žitnoostrovského múzea, sa začali rozsiahle  rekonštrukčné práce. Z dôvodu modernizácie je stála expozícia múzea v Žltom kaštieli od 27. októbra neprístupná, výstavná sieň je však otvorená...

Oznámenie

Oznámenie
30.10.2017 - 10:13 | Mestské správy
Týmto oznamujeme  občanom, že vzhľadom na snahu zlepšiť separovanie odpadu, budú na zberný dvor zeleného odpadu v areáli Municipal Real Estate s.r.o. na Bratislavskej ceste umiestnené dva kontajnery určené na stavebný odpad (vznikajúci pri renovácii...

Je potrebný semafor pri priechode pre chodcov pred poštou?

Je potrebný semafor pri priechode pre chodcov pred poštou?
24.10.2017 - 07:50 | Mestské správy
Súhlasíte s tým, aby za účelom zabezpečenia plynulosti cestnej premávky a bezpečnejšieho prechodu chodcov cez cestu pri pošte na Hlavnej ulici bola zriadená svetelná signalizácia? - Túto otázku položil Mestský úrad v Dunajskej Strede obyvateľom...

Z priestranstva pod nadjazdom na Gabčíkovskej ceste zmizne odpad

Z priestranstva pod nadjazdom na Gabčíkovskej ceste zmizne odpad
24.10.2017 - 07:43 | Mestské správy
Samospráva dala odviesť odpad, ktorý roky nazhromaždili tam bývajúci Rómovia. Chatrče, v ktorých bývali neprispôsobiví občania, sú už zbúrané. Sutina stojí na súkromnom pozemku, majiteľ sa zaviazal, že ju odstráni. Vedúci technického a investičného...

Do pozornosti podnikateľov: finančná podpora dvojjazyčnosti!

Do pozornosti podnikateľov: finančná podpora dvojjazyčnosti!
10.10.2017 - 11:35 | Mestské správy
Do pozornosti podnikateľov: finančná podpora dvojjazyčnosti! Zväz Rákócziho vyhlásila výzvu na prekladanie žiadostí v rámci projektu Za zrozumiteľné južné Slovensko pre podnikateľov a mimovládne organizácie na podporu používania maďarského jazyka v...

Kamióny vylúčené z centra Dunajskej Stredy

Kamióny vylúčené z centra Dunajskej Stredy
09.10.2017 - 13:52 | Mestské správy
Pri rozhodovaní o vylúčení kamiónov z centra vedenie mesta sledovalo cieľ odbremeniť centrum Dunajskej Stredy od dopravy. Zákaz vjazdu platí pre nákladné motorové vozidlá nad 12 ton od 1. októbra 2017.   Vylúčenie sa vzťahuje na Hlavnú ulicu,...

Renovácia troch mestských komunikácií

Renovácia troch mestských komunikácií
29.09.2017 - 09:39 | Mestské správy
V rámci programu rekonštrukcie mestských komunikácií sa v týchto dňoch začala modernizácia troch ciest a chodníkov vo vlastníctve mestskej samosprávy. Obnova ciest sa uskutoční na dvoch uliciach sídliska Západ, a to na Októbrovej ulici a Jantárovej...

Tretíkrát na Národnom galope – 4. miesto v rozbehu

Tretíkrát na Národnom galope – 4. miesto v rozbehu
20.09.2017 - 15:34 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda v júni 2017 už po tretíkrát bolo hostiteľkou Žitnoostrovského galopu. Najlepší jazdci domáceho galopu sa mohli zúčastniť aj Národného galupu v Budapešti, ktorý sa konal cez uplynulý víkend. Mesto Dunajská Streda, ako...

Novinky budú magnetom tradičného Žitnoostrovského jarmoku

Novinky budú magnetom tradičného Žitnoostrovského jarmoku
18.09.2017 - 13:32 | Mestské správy
Tradičný Žitnoostrovský jarmok v  Dunajskej Strede tento rok usporiadajú od  21. do 24. septembra už po tridsiaty siedmykrát. Štvordňový jarmok podľa očakávaní navštívi zrejme päťdesiattisíc návštevníkov nielen z okolitých obcí, ale aj zo susedných...

V Dunajskej Strede pribudnú ďalšie úseky cyklopruhov

V Dunajskej Strede pribudnú ďalšie úseky cyklopruhov
18.09.2017 - 13:30 | Mestské správy
Mestská samospráva získala programovú dotáciu na predĺženie cyklopruhov. Dunajská Streda sa úspešne uchádzala v rámci výzvy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vďaka čomu môže zainvestovať do rozvoja cyklistickej dopravy 226 tisíc eur....

Cieľom je zníženie preťaženia dopravy v centre – buduje sa obchádzka Dunajskej Stredy

Cieľom je zníženie preťaženia dopravy v centre – buduje sa obchádzka Dunajskej Stredy
18.09.2017 - 13:27 | Mestské správy
Obchádzka vo výstavbe obíde Dunajskú Stredu v severo-východnom smere. Takmer 1,5 km dlhá komunikácia spojí cestu do Veľkých Dvorníkov s cestu na Ohrady a nadväzuje na cestu, ktorá vedie vedľa OC Tesco.   "Cesta, ktorá sa buduje, môže priniesť veľkú...

Prvotným hľadiskom je bezpečnosť detí na ihriskách

Prvotným hľadiskom je bezpečnosť detí na ihriskách
06.09.2017 - 08:47 | Mestské správy
"V Dunajskej Strede detské ihrisko môže existovať iba v prípade, ak jeho zariadenie je bezpečné pre deti" - povedal Juraj Hervay, vedúci technického a investičného odboru Mestského úradu v Dunajskej Strede. Samospráva mesta niektoré detské ihriská v...

Stránky