Mestské správy

V meste pribudnú nové cyklobúdky

V meste pribudnú nové cyklobúdky
25.03.2019 - 09:36 | Mestské správy
Cieľom samosprávy v Dunajskej Strede je popularizovať cyklistickú dopravu. Keby viac ľudí sadlo na bicykeľ, tým by sa mohli zmierniť dopravné zápchy. V rámci programu rozvoja cyklistickej dopravy v súčasnosti mesto pripravuje plochy pre umiestnenie...

Stretnutie rodákov aj v tomto roku

Stretnutie rodákov aj v tomto roku
20.03.2019 - 08:30 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda usporiada v čase medzi 24. a 28. aprílom 2019 už tradičné multikultúrne podujatie – Dni sv. Juraja. Jeho významnou súčasťou je STRETNUTIE RODÁKOV, na ktoré touto cestou srdečne pozývame všetkých, ktorí sa viažu k...

24. apríla bezplatné právne poradenstvo

24. apríla bezplatné právne poradenstvo
19.03.2019 - 15:11 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede informuje obyvateľov o tom, že po prvý krát aj v našom meste bude bezplatné právne poradenstvo pre občanov. Organizuje ho advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie 2019 dňa 24. apríla  /streda/, v spolupráci s ...

Voľby prezidenta: druhé kolo bude 30. marca

Voľby prezidenta: druhé kolo bude 30. marca
19.03.2019 - 10:50 | Mestské správy
V Slovenskej republike 30. marca bude druhé kolo volieb prezidenta, nakoľko v prvom kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu odovzdaných platných hlasov. Do druhého kola postúpili prví dvaja kandidáti, ktorí získali najviac hlasov....

Pedagóg roka - cena verejnosti 2019

Pedagóg roka - cena verejnosti 2019
15.03.2019 - 08:24 | Mestské správy
Milý respondent, zapojte sa do hlasovania a dajte svoj hlas jednému zo šiestich kandidátov na ocenenie Pedagóg roka - cena verejnosti. Verejné ocenenie Pedagóg roka - cenu verejnosti udeľuje Mestské zastupiteľstvo pedagógovi školy alebo školského...

Plus jeden milión eur: rozvojové investície pokračujú aj v roku 2019

Plus jeden milión eur: rozvojové investície pokračujú aj v roku 2019
14.03.2019 - 15:15 | Mestské správy
Rozpočet Dunajskej Stredy na rok 2019 dosahuje takmer 22 milión eur. Finančná situácia mesta je výborná, nakoľko z podielových daní príde do mestskej kasy bezmála o milión eur nad plánovaný príjem. Celkový príjem z podielových daní bude nad 9...

Mestská samospráva zvýšila financie na verejnoprospešné dotácie

Mestská samospráva zvýšila financie na verejnoprospešné dotácie
14.03.2019 - 15:15 | Mestské správy
Samospráva vyčlenila 228 600 eur na verejnoprospešné dotácie pre rok 2019. Tieto finančné prostriedky sú určené na financovanie kultúry a školstva, športu a mládeže, sociálnu oblasť a zdravotníctvo. 60 tisíc eur na kultúru Komisia pre školstvo a...

STRETNUTIE RODÁKOV- Výzva

STRETNUTIE RODÁKOV- Výzva
14.03.2019 - 09:53 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda usporiada v čase medzi 24. a 28. aprílom 2019 už tradičné multikultúrne podujatie – Dni sv. Juraja. Jeho významnou súčasťou je  STRETNUTIE RODÁKOV, na ktoré touto cestou srdečne pozývame všetkých, ktorí sa viažu k...

Náklady čipovania psa mesto uhradí po zaplatení dane

Náklady čipovania psa mesto uhradí po zaplatení dane
11.03.2019 - 10:14 | Mestské správy
Od 1. marca 2019 dôjde ku zmene  pravidiel bezplatného čipovania psov chovaných na území mesta Dunajská Streda. Táto zmena súvisí s novelizáciou príslušného zákona, účinného od septembra 2018, ktorá zaviedla povinné čipovanie psov.  Pre...

Mesto zrenovovalo kultúrny dom v Mliečanoch

Mesto zrenovovalo kultúrny dom v Mliečanoch
06.03.2019 - 15:33 | Mestské správy
Kultúrny dom v Mliečanoch bol v minulých mesiacoch kompletne obnovený. Modernizácia sa začala v decembri. Budova postavená v 70. rokoch už bola zrelá na rekonštrukciu. Mestská samospráva dala zrenovovať exteriér aj interiér kultúrneho domu. Vykonala...

Udelili mestské ocenenia na rok 2019

 Udelili mestské ocenenia na rok 2019
25.02.2019 - 09:14 | Mestské správy
V Dunajskej Strede aj v tomto roku budú odovzdané mestské ocenenia za rok 2019, v poradí už po desiatykrát od roku 2010. Mestské zastupiteľstvo Dunajskej Stredy o návrhoch na mestské ocenenia za rok 2019 rozhodlo na zasadnutí 19. februára. Tohoročné...

Definitívne zloženie mestských komisií

Definitívne zloženie mestských komisií
21.02.2019 - 08:05 | Mestské správy
Na novembrovom slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede boli zvolené nové poradné orgány samosprávy, ako mestská rada a mestské odborné komisie. Definitívny zoznam členov odborných komisií  bol odsúhlasený až...

Prvé kolo volieb prezidenta bude 16. marca

Prvé kolo volieb prezidenta bude 16. marca
19.02.2019 - 11:33 | Mestské správy
V Slovenskej republike 16. marca bude prvé kolo voľby prezidenta. Ak ani jeden z kandidátov v prvom kole nezíska nadpolovičnú väčšinu odvzdaných platných hlasov , druhé kolo sa koná 30. marca 2019. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 ...

Zmeny VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Zmeny VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
18.02.2019 - 08:13 | Mestské správy
Zmeny sa vzťahujú rovnako na fyzické osoby ako na právnické osoby. Mestký úrad začal označovať kuka nádoby na odpad. V každej domácnosti bude označená jedna nádoba so žltou nálepkou s kódovým číslom. Označenia nádob sa robí pri odvoze odpadu, staré...

Do pozornosti organizátorov kultúrnych podujatí

Do pozornosti organizátorov kultúrnych podujatí
08.02.2019 - 11:47 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa celoročne uskutoční mnoho kultúrnych podujatí,  okresné sídlo charakterizuje pestrý kultúrny život. V záujme zabezpečenia podmienok kultivovanej zábavy samospráva mesta v roku 2016 prijala pravidlá usporiadania kultúrnych...

Prebieha modernizácia veľkého plaveckého bazéna

Prebieha modernizácia veľkého plaveckého bazéna
06.02.2019 - 13:19 | Mestské správy
Návštevníkov dunajskostredského termálneho kúpaliska očakáva niekoľko noviniek aj v roku 2019. Investičné akcie prispievajú k zvýšeniu komfortu a pohodlia kúpeľných hostí. Do mesiaca jún sa dokončí rekonštrukcia najstaršieho, veľkého bazéna...

V zbernom areáli Municipal od 1. februára platí rozšírený otvárací čas a rozšírený zoznam druhov odpadu

V zbernom areáli Municipal od 1. februára platí rozšírený otvárací čas a rozšírený zoznam druhov odpadu
01.02.2019 - 08:53 | Mestské správy
Mestská spoločnosť na správu verejných priestranstiev Municipal rozšírila otvárací čas zberného dvora na Bratislavskej ceste. Areál okrem pondelka a soboty odteraz bude otvorený aj vo štrvtok od 12.00 do 17.00, aby obyvatelia Dunajskej Stredy mali...

Novoročné stretnutie s Radou múdrych a podnikateľmi mesta

Novoročné stretnutie s Radou múdrych a podnikateľmi mesta
28.01.2019 - 09:07 | Mestské správy
Vedenie mesta Dunajskej Stredy aj tento rok pozvalo na tradičné novoročné stretnutie členov Rady múdrych, ďalej podnikateľov a majiteľov firiem v meste. Primátor Zoltán Hájos na obidvoch stretnutiach po novoročnom vinši hovoril o rozvojových plánoch...

Verejná výzva

Verejná výzva
24.01.2019 - 10:54 | Mestské správy
Úrad Trnavského samosprávneho kraja vypisuje verejnú súťaž na vypracovanie Koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda Zámer výzvy V spádovej oblasti Dunajská Streda žije približne 150 tisíc...

Ples mesta už desiatykrát!

Ples mesta už desiatykrát!
22.01.2019 - 12:29 | Mestské správy
Jubilejný, 10. charitatívny ples mesta Dunajská Streda je na programe v sobotu, 2. februára. Ples sa začína o 19-tej hodine, oproti minulým rokom na novom mieste, v hoteli Therma. Fašiangová udalosť očakáva hostí širokou ponukou jedál a nápojov,...

Stránky