Mestské správy

Pre pandemické opatrenia sa do 10. januára neotvorí mestská umelá ľadová plocha

Pre pandemické opatrenia sa do 10. januára neotvorí mestská umelá ľadová plocha
21.12.2020 - 07:52 | Mestské správy
Mestská umelá ľadová plocha sa určite do 10. januára neotvorí. Od jej vzniku v roku 1993 sa ešte nestalo, aby nemohla prijať korčuliarov. Aj v tejto zimnej sezóne sú všetky technické zariadenia pripravené na otvorenie, čo však pandemické opatrenia...

Mestský úrad v Dunajskej Strede bude zatvorená do 2. februára

Mestský úrad v Dunajskej Strede bude zatvorená do 2. februára
18.12.2020 - 10:23 | Mestské správy
Pre celoštátny lockdown bude Mestský úrad v Dunajskej Strede od 21. decembra do 2. februára zatvorený. Na matrike bude v pracovných dňoch medzi 8. a 11. hodinou zabezpečená služba. V prípade potreby, výlučne v prípade pohrebu, narodenia či sobáša,...

Odvoz odpadu počas Vianoc v upravenom režime

Odvoz odpadu počas Vianoc v  upravenom režime
16.12.2020 - 13:01 | Mestské správy
Cez vianočné sviatky zber a odvoz komunálneho odpadu Spoločnosť FCC Slovensko s.r.o realizuje podľa upraveného harmonogramu. V  uliciach, v  ktorých sa komunálny odpad obvykle odváža vo štvrtok, teraz namiesto 24-ho decembra to bude v  sobotu,  26....

Na zbernom dvore prevezmú už aj odpad z tvrdých plastov

Na zbernom dvore prevezmú  už aj odpad z tvrdých plastov
16.12.2020 - 12:57 | Mestské správy
Ako je známe, komunálny odpad z  plastov z  mestských častí s  rodinnými domami odvážajú v  dvojmesačných intervaloch. Avšak do žltých vriec môžu obyvatelia uložiť iba PET-flaše, umelohmotné fólie a  iný mäkký odpad z  plastov. Tie na sídliskách...

Výzva na predkladanie návrhov „Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2021 “

Výzva na predkladanie návrhov „Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2021 “
15.12.2020 - 12:59 | Mestské správy
Vážení spoluobčania,   v mene Samosprávy mesta Dunajská Streda Vás oslovujem s ponukou spolupráce pri predkladaní návrhov na ocenenia nášho mesta:   Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda možno udeliť významným osobnostiam, žijúcim mimo...

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2020“

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2020“
15.12.2020 - 12:44 | Mestské správy
V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 17. 4. 2018, mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách...

Zaparkované autá pri kontajneroch blokujú odvoz odpadu

Zaparkované autá pri kontajneroch blokujú odvoz odpadu
07.12.2020 - 08:17 | Mestské správy
V jednotlivých mestských častiach Dunajskej Stredy sa zber a odvoz komunálneho odpadu uskutoční podľa stanoveného harmonogramu.  Spoločnosť poverená zberom a odvozom komunálneho odpadu túto úlohu môže splniť iba v prípade, ak má zabezpečený prístup...

Obyvatelia nad 75 rokov aj tento rok dostanú vianočný darček od mestskej samosprávy

Obyvatelia nad 75 rokov aj tento rok dostanú vianočný darček od mestskej samosprávy
04.12.2020 - 11:18 | Mestské správy
Mestská samospráva sa každý rok zavďačí vianočným darčekom svojim obyvateľom starším ako 75 rokov. Slávnostné podujatie sa v uplynulých rokoch konalo v Mestskom kultúrnom stredisku, ale tento rok sa pre pandémiu oslava nekoná. Seniori však svoje...

Stratégia zavádzania SMART technológií v meste Dunajská Streda

Stratégia zavádzania SMART technológií v meste Dunajská Streda
04.12.2020 - 09:24 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda vypracovalo strategický dokument „Stratégia zavádzania SMART technológií v meste Dunajská Streda“, ktorý definuje základné rámce jeho rozvoja v oblasti plánovania a implementácie projektov zameraných na využívanie moderných...

Vážené dámy a páni! Milí Dunajskostredčania!

Vážené dámy a páni! Milí Dunajskostredčania!
26.11.2020 - 07:07 | Mestské správy
Túto nedeľu sa začína pre mnohých z nás najočakávanejšie obdobie roku. Štyri týždne pred Vianocami sú časom láskyplného očakávania a duchovnej prípravy. Milí Dunajskostredčania, tento rok bude adventné obdobie prebiehať inak ako sme boli zvyknutí....

Vianočné trhy tento rok nebudú, adventné sviečky sa zapália

Vianočné trhy tento rok nebudú, adventné sviečky sa zapália
26.11.2020 - 07:05 | Mestské správy
Na základe najnovších protipandemických opatrení, týkajúcich sa aj hromadných podujatí, rozhodlo vedenie nášho mesta k zrušeniu už tradičných vianočných trhov. V  predošlých rokoch v  adventnom období táto sviatočná udalosť oslovilo stovky...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hladá záujemcov o meranie radónu v ovzduší rodinných domov v okrese Dunajská Streda

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hladá záujemcov o meranie radónu v  ovzduší   rodinných domov v okrese Dunajská Streda
23.11.2020 - 15:26 | Mestské správy
Úrad verejného zdravotníctva SR a Regionálne úrady verejného zdravotníctva v  spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE) uskutočnia vo vybratých 18-ich okresoch SR s  vyššou pravdepodobnosťou výskytu radónu meranie...

Križovatka pri Tescu bude do pondelka mimo prevádzky

Križovatka pri Tescu bude do pondelka mimo prevádzky
18.11.2020 - 07:50 | Mestské správy
Do pondelka, t. j. do 23. novembra bude križovatka pri obchodnom dome Tesco smerom na Ohrady mimo prevádzky.  Zmeny v organizácii dopravy budú vyznačené na priľahlých cestných komunikáciách dopravnými značeniami.   Nakoľko v dôsledku tejto uzávierky...

Dunajská Streda: nárast počtu testov o 1 880 , ale o 12 menej pozitívnych prípadov

Dunajská Streda: nárast počtu testov o 1 880 , ale o 12 menej pozitívnych prípadov
10.11.2020 - 13:07 | Mestské správy
Aj Dunajskej Strede v dňoch 7. a 8. novembra prebehlo druhé kolo plošného testovania na Covid-19. Záujem o testovanie bol vyšší, ako v prvom kole.  Nárast jednak bol zapríčinený tým, že  záujem o testovanie tentokrát prejavilo aj mnoho takých...

Investície prebiehajú aj počas epidémie

Investície prebiehajú aj počas epidémie
10.11.2020 - 12:37 | Mestské správy
Program samosprávy týkajúci sa rekonštrukcie materských škôl v Dunajskej Strede pokračuje. V Materskej škole na Széchenyiho ulici začali s výmenou okien a dverí. Modernizácia bola potrebná, v súčasnosti sú už okná veľmi opotrebované. Vo všetkých...

Dôležité aktuálne informácie o selektívnom zbere odpadu

Dôležité aktuálne informácie o selektívnom zbere odpadu
10.11.2020 - 12:30 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda od začiatku septembra zaviedla novú službu týkajúcu sa zberu a odvozu odpadu: občania si môžu objednať kontajner menších rozmerov na odvoz drobného stavebného odpadu, pochádzajúceho z rekonštrukcie bytu alebo domu....

Dunajská Streda aj tento víkend obstála

Dunajská Streda aj tento víkend obstála
10.11.2020 - 11:13 | Mestské správy
V našom meste v dňoch 7.-8. novembra zopakovali testovanie na Covid-19 – v tom čase sa dalo otestovať 14 013 osôb, z nich bolo pozitívnych 102 osôb. V súvislosti s touto vážnou logistickou akciou poskytol svoje poďakovanie našej redakcii (...

VÝZVA

VÝZVA
06.11.2020 - 09:43 | Mestské správy
  Mestský úrad opätovne ponúka pomoc pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím s nákupom nevyhnutných základných potravín a drogérie a vyzdvihnutím liekov. Pomoc môžu využiť aj občania, ktorí kvôli ochoreniu Covid-⁠19 museli zostať v ...

„Odkazujem obyvateľom nášho mesta, že budú mať prednosť!“ – upozorňuje primátor Zoltán Hájos

„Odkazujem obyvateľom nášho mesta, že budú mať prednosť!“ – upozorňuje primátor Zoltán Hájos
05.11.2020 - 15:50 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda je pripravené na druhé víkendové kolo celoštátneho testovania Covid-19, ako sme sa dozvedeli od primátora Zoltána Hájosa. Podobne ako v prvom kole, i teraz budú očakávať občanov dňa 7. a 8. novembra na 17 testovacích miestach,...

V Dunajskej Strede bude aj túto sobotu a nedeľu 17 miest na testovanie

V Dunajskej Strede bude aj túto sobotu a nedeľu 17 miest na testovanie
04.11.2020 - 21:04 | Mestské správy
7.-8.  novembra, čiže počas víkendu, aj v Dunajskej Strede bude prebiehať druhé kolo testovania na Covid-19. Aj v sobotu, aj v nedeľu budú mať obyvatelia k dispozícii 17 odberných miest. Ukážeme, kde. Podľa skúseností z minulého víkendu v priebehu...

Stránky

Cookies