Mestské správy

Mestské investície v roku 2017
26.01.2017 - 11:33 | Mestské správy
Mestské investície v roku 2017 Mestská samospráva Dunajskej Stredy má pre rok 2017 k dispozícii rozpočet v hodnote 19 miliónov 431 tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo v roku 2016 prijatie rozvojového úveru 3,2 milióna eur. Samospráva plánuje...
Pamiatku obetí autobusovej nehody pri Verone si uctili aj v Dunajskej Strede
25.01.2017 - 13:37 | Mestské správy
Pamiatku obetí autobusovej nehody pri Verone si uctili aj v Dunajskej Strede Združenie Pázmaneum organizovalo 23. januára, v deň národného smútku Maďarska tiché sviečkové zhromaždenie a spomienku na pamiatku obetí nehody maďarského autubusu. Pred...
Palivové drevo ako sociálna pomoc odkázaným
25.01.2017 - 13:33 | Mestské správy
Palivové drevo ako sociálna pomoc odkázaným   Z iniciatívy primátora Zoltána Hájosa v roku 2017 mestská samospráva aj v Dunajskej Strede rozbehla sociálny program poskytnutia palivového dreva odkázaným osobám. Mestská spoločnosť Municipal Real...
Hlasujte, aby Dunajská Streda vyhrala ihrisko!
23.01.2017 - 15:37 | Mestské správy
Obchodný reťazec Lidl aj v roku 2017 vyhlásil internetovú súťaž Žihadielko. V piatich kategóriach prvé dve mestá, alebo obce s najvyšším počtom hlasov budú bohatšie o nové destské ihrisko. Moderné ihrisko bude vybavené hojdačkami, pieskoviskom a...
Fórum obyvateľov 24. januára
18.01.2017 - 15:04 | Mestské správy
Mestská samospráva v Dunajskej Strede zvoláva fórum obyvateľov v utorok, 24. januára 2017 o 18 hodine v konferenčnej sále Obchodného a informačného centra (bývalá budova Perfects, oproti hotela Bonbon). Témou fóra bude reorganizácia stravovania v ZŠ...
Počet obyvateľov Dunajskej Stredy klesol v roku 2016
16.01.2017 - 10:02 | Mestské správy
Evidencia obyvateľstva Mestského úradu v prvých dňoch roku 2017 pripravila štatistiku obyvateľov mesta. Počet prihlásených obyvateľov Dunajskej Stredy v roku 2016 dosiahol 22 855. Oproti roku 2015 počet obyvateľov okresného sídla teda klesol o 72....
Daň za psa: zmeny v roku 2017
13.01.2017 - 08:09 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa v súčasnosti nachádza 1 737 zaevidovaných psov, z toho  539 psov  chovajú majitelia v bytových domoch. Uvedené údaje sú z evidencie oddelenia daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede. Z tejto  štatistiky vyplýva, že...
Začal sa odvoz vianočných stromčekov
11.01.2017 - 11:06 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda aj tento rok zabezpečí zber a odvoz vianočných stromčekov z verejných priestranstiev, ktorý budú vykonávať pracovníci spoločnosti Municipal Real Estate spol. s. r. o. Mestská firma žiada obyvateľov, aby vyhodené...
Pre vlastníkov nehnuteľností!
10.01.2017 - 12:13 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede upozorňuje  občanov, že každý vlastník, ktorý v roku 2016 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť, je povinný do 31. januára  2017 podať daňové priznanie.  Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v roku 2016 kúpili alebo...
Poplatky za odpad a zľavy nezmenené
04.01.2017 - 12:49 | Mestské správy
V Dunajskej Strede v roku 2017 výška miestneho poplatku za komunálny odpad a rôzne zľavy ostávajú nezmenené. Ale ako je známe, poplatok pred rokom sa znížil o 6 percent v porovnaní s rokom 2015. Výšku poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné...
Športovec roka 2016
22.12.2016 - 13:16 | Mestské správy
Komisia pre šport a telesnú kultúru pri MsZ 19. decembra slávnostne odovzdala Ceny športovec roka 2016 v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. Prítomných pozdravili primátor Zoltán Hájos a predseda komisie Roland Hakszer. Rečníci vyzdvihli...
Silvestrovský beh
22.12.2016 - 13:03 | Mestské správy
V Dunajskej Strede aj tento rok usporiadajú v posledný deň roka Silvestrovský beh vo voľnom parku. Od roku 2011 organizátorom silvestrovského behu je Marathon club Žitný ostrov. Podľa predsedu klubu Rolanda Vajasa aj teraz majú k dispozícii...
Silvester 2016!
22.12.2016 - 10:21 | Mestské správy
Privítajme Nový rok 2016 na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára! Program sa začína o 18.00 ekumenickou svätou omšou. O 19.00 sa začína pouličná veselica. O polnoci odznejú hymná a primátor JUDr. Zoltán Hájos prednesie...
Žiadosti o dotáciu v roku 2017
22.12.2016 - 09:59 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda, ktorú poskytnú v roku 2017 na financovanie projektov realizovaných v rámci aktivít s názvom: „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít...
Potravinová pomoc odkázaným rodinám
19.12.2016 - 08:01 | Mestské správy
Dunajskostredská organizácia Slovenskej katolíckej charity, rímsko-katolícka cirkevná obec a obchodná sieť Tesco aj tento rok koncom novembra uskutočnili tradičnú zbierku trvanlivých potravín. Dobrovoľníci za tri dni nazbierali vyše 3 tisíc kg...
VÝZVA na predloženie vyúčtovania
16.12.2016 - 07:50 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda vyzýva všetkých žiadateľov, ktorým mesto Dunajská Streda v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta, na odovzdanie povinných vyúčtovacích dokladov v podateľni na...
Mestské ocenenia: podanie návrhov do konca januára
15.12.2016 - 11:39 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda sa opätovne obracia na verejnosť s výzvou na predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení 2017. Mestské ceny budú slávnostne odovzdané v  apríli pri príležitosti dňa sv. Juraja. Návrhy na udelenie ocenení za...
Otvorenie sezóny  11. decembra
09.12.2016 - 10:22 | Mestské správy
V nedeľu, 11. decembra o 10.00 hodine sa začína korčuliarska sezóna, kedy mestská umelá ľadová plocha otvorí svoje brány. V zariadení v uplynulých týždňoch vykonali potrebné údržbárske a rekonštrukčné práce, čím zabezpečili podmienky pre výrobu...
Odhalili pamätnú tabuľu Benedeka Csaplára
05.12.2016 - 07:39 | Mestské správy
V Mestskom kultúrnom stredisku 1. decembra slávnostne ukončili Pamätný rok Benedeka Csaplára. Rodák Dunajskej Stredy, folklorista a akademik, najvýznamnejší znalec žitnoostrovskej mytológie a ľudových zvykov zomrel pred 110 rokmi. Pri príležitosti...
Plesajte na mestskom plese!
02.12.2016 - 07:35 | Mestské správy
Otvorte plesovú sezónu na plese mesta Dunajská Streda! 8. ples mesta usporiada mestská samospráva 14. januára 2017 v mestskej športovej hale. Ples slávnostne otvorí formácia Opera Trió, slávnostný príhovor prednesie primátor Dunajskej Stredy Zoltán...

Stránky