Mestské správy

Začal sa organizovaný odvoz vianočných stromčekov

Začal  sa organizovaný odvoz vianočných stromčekov
10.01.2020 - 11:40 | Mestské správy
V Dunajskej Strede mestská spoločnosť na správu verejných priestranstiev Municipal Real Estate Dunajská Streda aj tento rok bezplatne odvezie vianočné stromčeky vyložené pred domy v zónach s rodinnými domami, ako aj na sídliskách od kontajnerových...

Voľba poštou zo zahraničia: žiadosti treba zaslať do 10. januára

 Voľba poštou zo zahraničia: žiadosti treba zaslať do 10. januára
08.01.2020 - 08:04 | Mestské správy
Ako sme už o tom informovali, hlasovať v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára môžu aj občania SR, ktorí žijú v zahraničí. Stačí požiadať príslušný obecný úrad prostredníctvom listu alebo elektronicky, aby im...

Darmi zo zbierky pomáhali odkázaným rodinám pred Vianocami

Darmi zo zbierky pomáhali odkázaným rodinám pred Vianocami
27.12.2019 - 09:17 | Mestské správy
Katolícka farská charita v Dunajskej Strede už roky podporuje sociálne odkázané rodiny v meste a jeho okolí darmi zo zbierky. Aj tento rok si pripravili balíčky najmä z trvanlivých potravín, aby týmto spôsobom skrášlili vianočné sviatky rodín v...

Kvôli vianočným sviatkom zmena termínu odvozu odpadu

Kvôli vianočným sviatkom zmena termínu odvozu odpadu
20.12.2019 - 08:31 | Mestské správy
Kvôli sviatkom sa upravia termíny odvozu odpadu v obytných častiach Dunajskej Stredy s rodinnými domami. V uliciach, kde sa odpad odváža každý utorok, tentokrát namiesto 24. decembra sa smetné nádoby budú vyprázdňovať už 21. decembra, v sobotu. Z...

Silvestrovské programy: predpoludní beh, večer rozlúčka so starým rokom

Silvestrovské programy: predpoludní beh, večer rozlúčka so starým rokom
20.12.2019 - 08:25 | Mestské správy
V Dunajskej Strede aj tento rok organizujú tradičné silvestrovské podujatia. Predpoludním sa uskutoční silvestrovský beh, spoločné podujatie Marathon Clubu Žitný ostrov a Mesta Dunajská Streda. Na športovú akciu pozývajú bežcov do mestského parku...

Začala sa modernizácia školskej plavárne

Začala sa modernizácia školskej plavárne
18.12.2019 - 15:51 | Mestské správy
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja vlani v novembri na svojom výjazdovom rokovaní v Dunajskej Strede schválilo modernizáciu plavárne Strednej odbornej školy rozvoja vidieka. Práce sa začali tento rok v prvých dňoch decembra, z tohto...

Materské školy cez sviatky budú zatvorené

Materské školy cez sviatky budú zatvorené
16.12.2019 - 13:18 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje rodičom, že v čase zimných školských prázdnin od 23.12.2019 do 3.1.2020 bude prerušená prevádzka vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. V tomto roku posledný krát...

Predkladanie návrhov na ocenenia mesta

Predkladanie návrhov na ocenenia mesta
12.12.2019 - 14:56 | Mestské správy
Vážení spoluobčania,   v mene Samosprávy mesta Dunajská Streda Vás oslovujem s ponukou spolupráce pri predkladaní návrhov na ocenenia nášho mesta:   Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda možno udeliť významným osobnostiam, žijúcim mimo...

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2019“

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2019“
12.12.2019 - 14:51 | Mestské správy
V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 17.4.2018, mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách...

Zmena stránkových hodín na radnici počas sviatkov

Zmena stránkových hodín na radnici počas sviatkov
12.12.2019 - 12:23 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje občanom, že pri prijímaní stránok v kancelárii prvého kontaktu vzhľadom na vianočné sviatky  dôjde k nasledovným zmenám. Kancelária prvého kontaktu 23. decembra /pondelok/ bude otvorená iba do 13-tej hodiny....

Doterajšia Vernostná karta bude platná do konca januára 2020

Doterajšia Vernostná karta bude platná do konca januára 2020
12.12.2019 - 12:10 | Mestské správy
Doteraz platnú mestskú Vernostnú kartu môžu používať až do konca januára 2020 oprávnení občania s trvalým pobytom v meste a tu sídliace právnicke osoby, ktoré nemajú pozdĺžnosti na daniach a poplatkoch voči mestu. Nová Vernostná karta bude každému...

Výzva na predloženie vyúčtovania POSKYTNUTEJ DOTÁCIE

Výzva na predloženie vyúčtovania POSKYTNUTEJ DOTÁCIE
11.12.2019 - 09:51 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda vyzýva všetkých prijímateľov dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 na odovzdanie povinných vyúčtovacích dokladov v podateľni Mestského úradu Dunajská Streda v lehote ...

VÝZVA mesta DUNAJSKÁ STREDA na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2020“

VÝZVA mesta DUNAJSKÁ STREDA na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2020“
11.12.2019 - 09:18 | Mestské správy
VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2020“     V súlade s článkom VI. ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015...

Mestská umelá ľadová plocha otvorí svoje brány 6. decembra

Mestská umelá ľadová plocha otvorí svoje brány 6. decembra
06.12.2019 - 09:17 | Mestské správy
Mestská umelá ľadová plocha v sezóne 2019/2020 je k dispozícii milovníkom korčuľovania a ľadového hokeja od 6. decembra. Zariadenie otvorí svoje brány pred návštevníkmi v piatok o 15.00 hodine. Návštevníci v prvý deň od prevádzkovateľa, mestskej...

Vianočné trhy potrvajú tri týždne

Vianočné trhy potrvajú tri týždne
28.11.2019 - 12:29 | Mestské správy
V Dunajskej Strede mestská samospráva aj tento rok usporiada tradičné vianočné trhy. Miestom adventného podujatia bude už po ôsmykrát  námestie a park pred Mestským kultúrnym strediskom. Návštevníkov tu privíta pravá vianočná atmosféra v období od 1...

Tradičné stretnutie seniorov nad 75 rokov sa uskutoční 3. decembra

Tradičné stretnutie seniorov nad 75 rokov sa uskutoční 3. decembra
26.11.2019 - 15:50 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede aj tento rok usporiada tradičné stretnutie seniorov mesta nad 75 rokov. Slávnostná udalosť sa koná 3. decembra 2019 o 13-tej hodine v divadelnej sále MsKS Benedeka Csaplára, kde prítomných pozdravia kultúrnym...

Oddelenie cudzineckej polície PZ sa od januára dočasne presťahuje z Ádorskej ulice

Oddelenie cudzineckej polície PZ sa od januára dočasne presťahuje z Ádorskej ulice
26.11.2019 - 15:49 | Mestské správy
Dňom 1. januára 2020 sa Oddelenie cudzineckej polície PZ sa presťahuje na nové pôsobisko. Zo súčasnej budovy na Ádorskej ulici svoje sídlo presunie do objektu pod č. 2 na Mlynskej ulici. Budova na Ádorskej ulici bude zmodernizovaná. Občania zo...

V budúcom roku pokračuje výstavba centrálnych detských ihrísk

V budúcom roku pokračuje výstavba centrálnych detských ihrísk
26.11.2019 - 13:40 | Mestské správy
Príslušný odbor MsÚ priebežne sleduje a zisťuje technický stav detských ihrísk v meste. Poškodené hracie prvky opravia, nebezpečné a európskym normám nevyhovujúce prostriedky postupne vymenia. Cieľom je predísť úrazom a zraneniam.   Vlani sa...

Zelený odpad tento rok od rodinných domov odvezú posledný raz koncom novembra

Zelený odpad tento rok od rodinných domov odvezú posledný raz koncom novembra
08.11.2019 - 12:02 | Mestské správy
Mestská spoločnosť na správu verejných priestranstiev Municipal v poslednom novembrovom týždni, kontkrétne v dňoch 25., 26. a 27. novembra odvezie v roku 2019 zelený odpad naposledy zo zón s rodinnými domami. Po uvedenom termíne už žiadny zelený...

Voľby do parlamentu budú 29. februára 2020

Voľby do parlamentu budú 29. februára 2020
08.11.2019 - 11:38 | Mestské správy
Predseda parlamentu Andrej Danko oficiálne vyhlásil voľby do Národnej rady, ktoré sa budú konať 29. februára 2020. Vyhlásené voľby budú v poradí ôsmimi voľbami do Národnej rady po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Predvolebná kampaň sa už...

Stránky