Zverejnenie zadaní zákaziek

VO č. 1 Zabezpečenie južného ovocia

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_1tropickeovocie.rtf Veľkosť:

127.87 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1tabulkanaocenenie.xls Veľkosť:

36.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3_13.rtf Veľkosť:

51.94 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvy.rtf Veľkosť:

158.82 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie1-tropickeovocie.docx Veľkosť:

14.74 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 2 Zabezpečenie sezónneho ovocia

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3sezonneovocie.rtf Veľkosť:

52.26 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1netropickeovocie.xls Veľkosť:

34.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_0.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvysezonneovocie.rtf Veľkosť:

159.25 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_2sezonnenetropickeovociespravne.rtf Veľkosť:

129.37 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie2-netropickeovocie.docx Veľkosť:

14.81 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 3 Zabezpečenie zemiakov

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3zemiaky.rtf Veľkosť:

52.11 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1zemiaky.xls Veľkosť:

27.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_1.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyzemiaky.rtf Veľkosť:

159.22 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_3zemiaky.rtf Veľkosť:

127.69 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie3-zemiaky.docx Veľkosť:

14.79 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 4 Zabezpečenie papriky a paradajky

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3paprikapardajky.rtf Veľkosť:

52.09 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1paprikaparadajky.xls Veľkosť:

28 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_2.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvypaprikaparadajky.rtf Veľkosť:

159.06 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_1paprikapradajky.rtf Veľkosť:

128.25 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie4-paprikapradajky.docx Veľkosť:

14.8 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 5 Iná zelenina

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3inazelenina.rtf Veľkosť:

52.27 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1inazelenina.xls Veľkosť:

46.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_3.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyostatnazelenina.rtf Veľkosť:

159.09 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_5inazelenina.rtf Veľkosť:

128.69 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie5-ostatnazelenina.docx Veľkosť:

14.86 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 6 Mrazená zelenina

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3mrazenazelenina.rtf Veľkosť:

52.3 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1mrazenazelenina.xls Veľkosť:

32.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_4.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvymrazenazelenina.rtf Veľkosť:

159.18 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_6mrazenazelenina.rtf Veľkosť:

129.14 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 7 Kompóty, zaváraniny

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3kompoty.rtf Veľkosť:

52.27 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1kompotyzavaraniny.xls Veľkosť:

53 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_5.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvykompoty.rtf Veľkosť:

159.54 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_7kompoty.rtf Veľkosť:

129.46 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie7-kompoty_a_zavaraniny.docx Veľkosť:

14.79 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 8 Trvanlivé potraviny

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha1trvanlivepotraviny.xls Veľkosť:

42.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3trvanlicepotravny.rtf Veľkosť:

55.13 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_6.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvytrvanlivepotraviny.rtf Veľkosť:

159.47 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_7trvanlivepotraviny.rtf Veľkosť:

129.31 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie8-trvanlivapotravina.docx Veľkosť:

14.8 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 9 Múka

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3muka.rtf Veľkosť:

52.11 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1muka.xls Veľkosť:

28.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_7.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvymuka.rtf Veľkosť:

159.33 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_9muka.rtf Veľkosť:

128.35 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie9-muka.docx Veľkosť:

14.8 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 10 Koreniny, káva, čaj

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha2kavacajkoreniny.xls Veľkosť:

60.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3koremimy.rtf Veľkosť:

54.32 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_8.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvymkoreniny.rtf Veľkosť:

161.74 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_7koreninykavacaj.rtf Veľkosť:

129.56 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie10-koreninykavaa_caj.docx Veľkosť:

14.82 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 11 Cukor, cukroviny, sladkosti, štavy, nápoje

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3cukorasladosti.rtf Veľkosť:

55.21 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1zoznamtovarovych_poloziek.xls Veľkosť:

41.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_9.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvycukorasladkosti.rtf Veľkosť:

162.3 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_11cukorcukrovinyasladkosti.rtf Veľkosť:

130.44 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie11-cukorcukroviny.docx Veľkosť:

14.98 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 12 Strukoviny, oleje, konzervy, orech, mak, mrazené polotovary

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3ostatnepotraviny.rtf Veľkosť:

51.97 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1-ostatnepotravinystrukoviny.xls Veľkosť:

55 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_10.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyosstatnepotraviny.rtf Veľkosť:

159.58 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_12ostatnepotraviny.rtf Veľkosť:

129.14 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie12-strukovinyolejemakorechpolotovar.docx Veľkosť:

14.87 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 13 Ostatné mliečne a syrové výrobky

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3ostatnemliecnevyrobky.rtf Veľkosť:

54.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1ostatnemliecnevyrobky.xls Veľkosť:

41.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_11.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyosstatnemliecnevyrobky.rtf Veľkosť:

159.35 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_13ostatnemliecnevyrobky.rtf Veľkosť:

129.29 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie13-mliecnevyrobky.docx Veľkosť:

14.87 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 14 Mlieko, smotana a maslo

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3mliekosmotana.rtf Veľkosť:

54.6 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1-mlikeosmotanamaslo.xls Veľkosť:

33.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_12.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvymliekosmotanaamaslo.rtf Veľkosť:

159.14 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_14mliekosmotanaamaso.rtf Veľkosť:

128.94 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie14-mliekosmotanmaslo.docx Veľkosť:

14.86 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 15 Vajcia

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3vajcia.rtf Veľkosť:

52.07 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1vajcia.xls Veľkosť:

27.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_13.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyvajcia.rtf Veľkosť:

159.33 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_15vajcia.rtf Veľkosť:

128.28 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 16 Pekárenské výrobky

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3pekarskevyrobky.rtf Veľkosť:

52.11 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1-pekarskevyrobky.xls Veľkosť:

41 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_14.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvypekarskevyrobky.rtf Veľkosť:

159.29 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_16pekarskevyrobky.rtf Veľkosť:

128.69 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie16-pekarskevyrobky.docx Veľkosť:

14.88 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 17 Bravčové mäso

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3bravcocemaso.rtf Veľkosť:

54.4 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1-bravcocemaso.xls Veľkosť:

30.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_15.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvybravcocemaso.rtf Veľkosť:

162.64 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_17bravcocemaso.rtf Veľkosť:

129.92 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 18 Hydina

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3hydinovemaso.rtf Veľkosť:

54.37 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1-hydinanaocenenie.xls Veľkosť:

37 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_16.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyhydinovemaso.rtf Veľkosť:

162.55 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_18hydinovemaso.rtf Veľkosť:

129.85 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: upresnenie_tovarovychpolozikekvoc18hydina.docx Veľkosť:

12.69 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznamzrusenie18-hydina.docx Veľkosť:

14.79 KB

Typ dokumentu:

docx

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 19 Hovädzie a ostatné mäso

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3hovadziemaso.rtf Veľkosť:

54.21 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1-hovadziemaso.xls Veľkosť:

30 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_17.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyhovadziemaso.rtf Veľkosť:

162.33 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_19hovadziemaso.rtf Veľkosť:

129.71 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 20 Ryba

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3ryby.rtf Veľkosť:

54.42 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1ryba.xls Veľkosť:

28.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_18.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyryby.rtf Veľkosť:

161.89 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_20ryba.rtf Veľkosť:

128.84 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č. 21 Mäsové výrobky

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: priloha3masovevyrobky.rtf Veľkosť:

54.39 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1masovevyrobky.xls Veľkosť:

38 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_19.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvymasovevyrobky.rtf Veľkosť:

162.26 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyzva_21masovevyrobky.rtf Veľkosť:

129.93 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť