Mestské správy

Oznam
30.09.2014 - 08:32 | Mestské správy
Referát daní a poplatkov Mestského úradu upozorňuje obyvateľov, že pre fyzické a právnické osoby koncom septembra vyprší termín na zaplatenie poslednej splátky miestnej dane z nehnuteľností za rok 2014. Zároveň žiada dotknutých občanov, aby do 30....
Komunálne voľby 2014
24.09.2014 - 13:46 | Mestské správy
Počet poslancov a volebné obvody Podobne, ako vo všetkých obciach, aj v Dunajskej Strede sa 15. novembra 2014 konajú komunálne voľby. Na webovej stránke mesta Dunajská Streda priebežne zverejňujeme  aktuálne informácie, súvisiace s prípravami volieb...
Zomrela poslankyňa MsZ Dana Habánová
22.09.2014 - 16:25 | Mestské správy
19. septembra vo veku 53 rokov zomrela poslankyňa Mestského zastupiteľstva Ing. Dana Habánová. Zastupovala občanov vo volebnom obvode č. 1. V období 2010 -2014 pracovala aj v troch odborných komisiách pri MsZ: v komisii pre školstvo a mládež, v ...
PROGRAM  XXXIV. ŽITNOOSTROVSKÉHO JARMOKU
18.09.2014 - 08:11 | Mestské správy
18. september (štvrtok): 11.00 –              Slávnostné otvorenie jarmoku                           Účinkuje: Detský folklórny súbor Ágacska a ľudová kapela Pántlika 15.00 – 16.00 – Detský program                             Účinkujú žiaci...
Pokračujúca obnova ciest
05.09.2014 - 10:43 | Mestské správy
V Dunajskej Strede pokračuje úplná rekonštrukcia viacerých cestných komunikácií v správe mesta. Už bola dokončená rekonštrukcia Gombótášskej ulice v mestskej časti Malé Blahovo s rozpočtom 32 tisíc eur.   Onedlho bude dokončená obnova prepojovacej...
Komunálny odpad: do konca augusta
28.08.2014 - 13:37 | Mestské správy
Pre fyzické osoby 31. augusta 2014 vyprší termín na zaplatenie miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za rok 2014. Preto referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede žiada občanov, aby rešpektovali tento termín...
Krištáľová rallye aj v Dunajskej Strede!
28.08.2014 - 13:33 | Mestské správy
Charitatívny koncert 7. septembra o 20.00 hodine v Športovej hale Nadácia Krištáľové krídlo, známa svojimi charitatívnymi podujatiami v prospech chorých detí a rodín v sociálnej núdzi, si vyhliadla Dunajskú Stredu ako cieľovú stanicu svojej...
Začiatok nového školského roka
27.08.2014 - 13:23 | Mestské správy
V Dunajskej Strede vo všetkých 5-tich Základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude 2. septembra o 9-tej hodine. Slávnostné otvorenie Cirkevnej Základnej školy Sv. Jána sa koná o 9-tej...
Stanovisko vo veci Žitnoostrovského maratónu
25.08.2014 - 08:20 | Mestské správy
Stanovisko vo veci Žitnoostrovského maratónu   Mestský Úrad v Dunajskej Strede zverejňuje nasledovné stanovisko v súvislosti s plánovaným 2. Žitnoostrovským maratónom: Žitnoostrovský jarmok je už 34 rokov najväčším kultúrnym a spoločenským podujatím...
Výzva
15.08.2014 - 12:10 | Mestské správy
Výzva ochranárskeho spolku mesta   Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia I. svetovej vojny nedávno znovuzaložený  Ochranársky spolok Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 v spolupráci s Mestským úradom a občianskymi združeniami plánuje...
Pozvánka
07.08.2014 - 08:31 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda si Vás a Vašu ctenú rodinu dovoľuje pozvať na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 20. augusta 2014 (streda) o 19.00 hod. do Mestského kultúrneho  strediskana slávnostné odovzdávanie mestských ocenení...
Letné večerné koncerty
01.08.2014 - 08:34 | Mestské správy
V posledných dňoch júla pokračuje séria  podujatí Dunajskostredského leta. Vo štvrtok 31. júla o 19-tej hodine v rámci Hudby na nádvorí sa predstaví obecenstvu na nádvorí radnice Štefan Banyák so svojou kapelou, ďalej speváčka Zsuzsa Dóka, spevák...
Hudba na nádvorí
23.07.2014 - 18:13 | Mestské správy
Na nádvorí radnice sa 24. júla, vo štvrtok o 19-tej hodine koná koncert formácie Opera trio v zložení Tünde Kevická, Katalin Kollár, Andrea Nagy. Dunajskostredskému obecenstvu dobre známe speváčky zaspievajú úryvky z opier a operet. Na koncerte...
GSMU oslavuje 20. výročie
17.07.2014 - 09:57 | Mestské správy
Galéria súčasných maďarských umelcov oslavuje v piatok, 18. júla 20. výročie svojho založenia. V roku 1994 Lajos Luzsicza inicioval založenie Nadácie Galérie súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede so zámerom vytvoriť zbierku z diel...
Hudba na nádvorí
15.07.2014 - 15:05 | Mestské správy
Rad programov Dunajskostredskej hudby na nádvorí pokračuje vo štvrtok, 17. júla ďalším programom. Večer o 19-tej hodine na nádvorí radnice bude znieť klasická gitarová hudba v podaní skupiny Cuento Gitár Trió z Gödöllő. Členovia tria sú Erzsébet...
Mestské ocenenia 2014
08.07.2014 - 08:27 | Mestské správy
Mestská samospráva v Dunajskej Strede v roku 2014 v poradí piatykrát odovzdá mestské vyznamenania. Tohtoročných nositeľov schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24. júna 2014. Cenu Pro urbe udelia bývalej primárke novorodeneckého...
Opäť spoplatnené parkovanie
03.07.2014 - 07:56 | Mestské správy
Na troch uliciach opäť spoplatnené parkovanie Mestský parkovací systém od mája prevádzkuje Municipal Real Estate DS s. r. o. Táto mestská spoločnosť v centre mesta na Hlavnej ulici, na Galantskej ceste a na Jesenského ulici prechodne nevyberala...
Žitnoostrovské múzeum jubiluje
02.07.2014 - 08:44 | Mestské správy
Žitnoostrovské múzeum jubiluje Pri príležitosti 50. výročia založenia Žitnoostrovského múzea sa 20. júna konala slávnosť, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia župy a mesta, predstavitelia kultúrneho života Dunajskej Stredy a jej okolia ako aj...
Noví a starí riaditelia
26.06.2014 - 10:29 | Mestské správy
Noví a starí riaditelia MŠ a ZŠ  V troch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, v Základnej umeleckej škole a v štyroch materských školách volili v minulých týždňoch riaditeľov, lebo vypršalo ich funkčné obdobie. Vo...
Vyznamenania
26.06.2014 - 10:22 | Mestské správy
Vyznamenali detské osobnosti V Dunajskej Strede v poradí ôsmykrát ocenili školské detské osobnosti roka. Na slávnostnom stretnutí vo veľkej sále radnice vyznamenali tridsať vynikajúcich žiakov z 5 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Základnej...

Stránky