Komisia MsZ mandátová a pre nezlučiteľnosť funkcií

( s kompetenciami najmä v oblasti riešenia mandátu poslancov a primátora mesta,  ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií poslanca a primátora ako verejných funkcionárov, podieľa sa na kontrole vybavovania podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta )

Predseda Ladislav Bachman
Podpredseda Mgr. art.,dr.jur. Ákos Horony
Tajomníčka dr.jur. Katarína Mészárosová
Členovia JUDr. Szabolcs Hodosy
Tünde Brunczviková
PhDr. Csaba Penczinger
György Bugár
1. zasadnutie Komisia MsZ mandátovej a pre nezlučiteľnosť funkcií 27.06.2023
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zápisnica zo dňa 27.06.2023 Veľkosť:

229.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
27.06.2023
Ladislav Bachman P
Mgr. art.,dr.jur. Ákos Horony P
JUDr. Szabolcs Hodosy P
Tünde Brunczviková P
PhDr. Csaba Penczinger P
György Bugár P