Komisia MsZ pre školstvo a kultúru

(s kompetenciami najmä v  oblasti vzdelávania, kultúry a medzinárodných vzťahov)

Predseda Ladislav Gútay
Podpredseda Mgr. Ivan Nagy
Tajomníčka Ing. Eva Nagyová
Členovia Attila Karaffa
László Szabó
Mgr. Rita Őri
Imre Jarábik
Ďalší členovia Attila Nagy
PaedDr. Žaneta Pavlíková, PhD.
9. zasadnutie Komisie MsZ pre školstvo a kultúru 12.09.2023
10. zasadnutie Komisie MsZ pre školstvo a kultúru - per rollam 18.09.2023
11. zasadnutie Komisie MsZ pre školstvo a kultúru 11.10.2023
12. zasadnutie Komisie MsZ pre školstvo a kultúru 21.11.2023
13. zasadnutie Komisie MsZ pre školstvo a kultúru - per rollam 27.11.2023
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zápisnica zo dňa 12.09.2023 Veľkosť:

176.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica zo dňa 18.09.2023 Veľkosť:

194.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica zo dňa 21.11.2023 Veľkosť:

179.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica zo dňa 27.11.2023 Veľkosť:

167.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
12.09.2023 18.09.2023 11.10.2023 21.11.2023 27.11.2023
Ladislav Gútay P P P P P
Mgr. Ivan Nagy O P O P P
Attila Karaffa O P P P P
László Szabó O P P P O
Mgr. Rita Őri P P P P P
Imre Jarábik P O P P P
Attila Nagy O O P O P
PaedDr. Žaneta Pavlíková, PhD. P P P O O