Komisia MsZ pre financie

(s kompetenciami najmä v oblasti financií, rozpočtu, správy , hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta a v oblasti podnikateľskej činnosti na území mesta)

Predseda JUDr. Szabolcs Hodosy
Podpredseda László Szabó
Tajomníčka Ing. Judita Janyová
Členovia Attila Karaffa
MUDr. Zoltán Horváth
MUDr. Károly Földes, MPH
Mgr. Andrea Herceg
Ďalší členovia Tihamér Tamás Tóth
Mgr. František Vangel, MBA, PhD.
1. zasadnutie Komisie MsZ pre financie 16.1.2023
2. zasadnutie Komisie MsZ pre financie 7.3.2023
3. zasadnutie Komisie MsZ pre financie 21.3.2023
4. zasadnutie Komisie MsZ pre financie 27.3.2023
5. zasadnutie Komisie MsZ pre financie 15.6.2023
6. zasadnutie Komisie MsZ pre financie 7.9.2023
7. zasadnutie Komisie MsZ pre financie 19.9.2023
8. zasadnutie Komisie MsZ pre financie 27.11.2023
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 1. Zasadnutie finančnej komisie zo dňa 16.1.2023 Veľkosť:

238.84 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2. zasadnutie finančnej komisie zo dňa 7.3.2023 Veľkosť:

257.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 3. zasadnutie finančnej komisie zo dňa 21.3.2023 Veľkosť:

160.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 4. zasadnutie finančnej komisie zo dňa 27.3.2023 Veľkosť:

301.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 5. zasadnutie finančnej komisie zo dňa 15.6.2023 Veľkosť:

260.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 6. zasadnutie finančnej komisie zo dňa 7.9.2023 Veľkosť:

265.4 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 7. zasadnutie finančnej komisie zo dňa 19.9.2023 Veľkosť:

255.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 8. zasadnutie finančnej komisie zo dňa 27.11.2023 Veľkosť:

269.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
16.1.2023 7.3.2023 21.3.2023 27.3.2023 15.6.2023 7.9.2023 19.9.2023 27.11.2023
JUDr. Szabolcs Hodosy P P P P P P P P
A. Szabó László P P P O P P P P
MUDr. Zoltán Horváth P P P P P O P P
MUDr. Károly Földes P P P P P O P P
Mgr. Andrea Herceg P P P P P P P P
Attila Karaffa P P O P P P P P
Tóth Tihamér Tamás P O O O O O O P
Mgr. František Vangel, MBA, PhD P P O P P P P P