Komisia MsZ pre rozvoj mesta

(s kompetenciami najmä v oblasti rozvoja, územného plánovania, investičnej činnosti, dopravy, cestovného ruchu, čerpania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov)

Predseda Mgr. Alexander Dakó
Podpredseda Mgr. art.,dr.jur. Ákos Horony
Tajomníčka Ing. Lívia Kelemenová
Členovia Tünde Brunczviková
Sándor Dohorák
Attila Karaffa
MUDr. Károly Földes, MPH
Ďalší členovia Ing. Iván Gútay
Richard Földes
6. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta 13.06.2023
7. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta PER-ROLLAM 20.07.2023
8. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta 12.09.2023
8. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta 19.09.2023
9. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta PER-ROLLAM 20.09.2023
10. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta PER-ROLLAM 07.11.2023
11. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta 21.11.2023
12. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta PER-ROLLAM 27.11.2023
13. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta --.12.2023
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: ZÁPISNICA ZO DŇA 13.06.2023 Veľkosť:

630.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA Z PER ROLLAM HLASOVANIA ZO DŇA 20.07.2023 Veľkosť:

449.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA Z PER ROLLAM HLASOVANIA ZO DŇA 20.09.2023 Veľkosť:

647.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA Z PER ROLLAM HLASOVANIA ZO DŇA 07.11.2023 Veľkosť:

453.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA ZO DŇA 21.11.2023 Veľkosť:

219.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica z per rollam hlasovania zo dňa 27.11.2023.pdf Veľkosť:

184.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
13.6.2023 20.07.2023-per rollam 12.09.2023 19.09.2023 20.09.2023 - per rollam 07.11.2023 - per rollam 21.11.2023 27.11.2023 - per rollam --.12.2023
Mgr. Alexander Dakó P P P P P P P P
Mgr. art., dr.jur. Ákos Horony P P P - P - P -
Tünde Brunczviková P P - - - P P P
Sándor Dohorák P - - - P P P P
Attila Karaffa P - - - P P P P
MUDr. Károly Földes, MPH P p - - P - P P
Ing. Ivan Gútay P - P p P P P -
Richard Földes P P P P P P P P