Komisia MsZ pre rozvoj mesta

(s kompetenciami najmä v oblasti rozvoja, územného plánovania, investičnej činnosti, dopravy, cestovného ruchu, čerpania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov)

Predseda Mgr. Alexander Dakó
Podpredseda Mgr. art.,dr.jur. Ákos Horony
Tajomníčka Ing. Orsolya Bíróová
Členovia Tünde Brunczviková
Sándor Dohorák
Attila Karaffa
MUDr. Károly Földes, MPH
Ďalší členovia Ing. Iván Gútay
Richard Földes
6. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta 13.06.2023
7. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta PER-ROLLAM 20.07.2023
8. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta 12.09.2023
8. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta 19.09.2023
9. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta PER-ROLLAM 20.09.2023
10. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta PER-ROLLAM 07.11.2023
11. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta 21.11.2023
12. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta PER-ROLLAM 27.11.2023
1. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta 27.02.2024
2. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta PER-ROLLAM 05.03.2024
3. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta PER-ROLLAM 07.03.2024
4. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta PER-ROLLAM 19.03.2024
5. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta 30.04.2024
6. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta 11.06.2024
7. rokovanie Komisie MsZ pre rozvoj mesta ....
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: ZÁPISNICA ZO DŇA 13.06.2023 Veľkosť:

630.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA Z PER ROLLAM HLASOVANIA ZO DŇA 20.07.2023 Veľkosť:

449.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA Z PER ROLLAM HLASOVANIA ZO DŇA 20.09.2023 Veľkosť:

647.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA Z PER ROLLAM HLASOVANIA ZO DŇA 07.11.2023 Veľkosť:

453.01 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA ZO DŇA 21.11.2023 Veľkosť:

219.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA Z PER ROLLAM HLASOVANIA ZO DŇA 27.11.2023 Veľkosť:

184.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA ZO DŇA 27.02.2024 Veľkosť:

460 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA Z PER ROLLAM HLASOVANIA ZO DŇA 05.03.2024 Veľkosť:

182.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA Z PER ROLLAM HLASOVANIA ZO DŇA 07.03.2024 Veľkosť:

206.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA ZO DŇA 30.04.2024 Veľkosť:

191.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA ZO DŇA 11.06.2024 Veľkosť:

224.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
13.6.2023 20.07.2023-per rollam 12.09.2023 19.09.2023 20.09.2023 - per rollam 07.11.2023 - per rollam 21.11.2023 27.11.2023 - per rollam 27.02.2024 05.03.2024 - per rollam 07.03.2024 - per rollam 19.03.2024 30.04.2024 11.06.2024
Mgr. Alexander Dakó P P P P P P P P P P P P P P
Mgr. art., dr.jur. Ákos Horony P P P - P - P - P - P - P -
Tünde Brunczviková P P - - - P P P P P P P - P
Sándor Dohorák P - - - P P P P P P P P - P
Attila Karaffa P - - - P P P P P P P P P P
MUDr. Károly Földes, MPH P p - - P - P P P P - - P P
Ing. Ivan Gútay P - P p P P P - P P P P P P
Richard Földes P P p p p P P P P P P P P P