Komisia MsZ pre životné prostredie

(s kompetenciami najmä v  oblasti životného prostredia, prírodných hodnôt, verejného poriadku a bezpečnosti)

Predseda Ing. Erika Szelle
Podpredseda Sándor Dohorák
Tajomníčka Ing. Nikolas Gróf, PhD.
Členovia Ladislav Bachman
Ladislav Gútay
Mgr. Iván Nagy
Mgr. Rita Őri
Ďalší členovia Ing. Oliver Pongrácz
Csaba Kosár
3. Zasadnutie Komisie MsZ pre životné prostredie 12.06.2023
4. Zasadnutie Komisie MsZ pre životné prostredie 14.09.2023
5. Zasadnutie Komisie MsZ pre životné prostredie 23.11.2023
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: ZÁPISNICA ZO DŇA 12.6.2023 Veľkosť:

142.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA ZO DŇA 14.09.2023 Veľkosť:

143.74 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA ZO DŇA 23.11.2023 Veľkosť:

124.48 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Prezencia členov komisie
12.6.2023 14.9.2023 23.11.2023
Ing. Erika Szelle P P P
Sándor Dohorák P P P
Ladislav Bachman P P O
Ladislav Gútay O P P
Mgr. Rita Őri O P P
Mgr. Iván Nagy O P O
Ing. Olivér Pongrácz P O P
Csaba Kosár P P P