Komisia MsZ pre mládež a šport

(s kompetenciami najmä v oblasti mládežníckej politiky, športu a telesnej kultúry)

Predseda Mgr. Krisztián Nagy
Podpredseda György Bugár
Tajomníčka Mgr. Edita Tilajčiková
Členovia Ladislav Gútay
Sándor Dohorák
Tünde Brunczviková
MUDr. Zoltán Horváth
Ďalší členovia Tibor Szaban
Mgr. Nikola Túryová
1. zasadnutie Komisie MsZ pre mládež a šport 10.01.2023
2. per rollam hlasovanie Komisie MsZ pre mládež a šport 10.03.2023
3. zasadnutie Komisie MsZ pre mládež a šport 21.03.2023
4. per rollam hlasovanie Komisie MsZ pre mládež a šport 09.06.2023
5. zasadnutie Komisie MsZ pre mládež a šport 01.08.2023
6. zasadnutie Komisie MsZ pre mládež a šport 20.11.2023
7. per rollam hlasovanie Komisie MsZ pre mládež a šport 04.12.2023
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Zápisnica 10 01 2023 Veľkosť:

139.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica 10 03 2023 Veľkosť:

186.39 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica 21 03 2023 Veľkosť:

335.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica 09 06 2023 Veľkosť:

184.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica 01 08 2023 Veľkosť:

269.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica 20 12 2023 Veľkosť:

431.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
10.01.2023 10.03.2023 21.03.2023 09.06.2023 01.08.2023 20.12.2023 04.12.2023
Mgr. Krisztián Nagy P P P P P P P
György Bugár P P P O P P O
Ladislav Gútay P P P P P P P
Sándor Dohorák P P P P P P P
Tünde Brunczviková P P P P O P P
MUDr. Zoltán Horváth O P P O O P O
Tibor Szaban P P P P P P O
Mgr. Nikola Túryová P P P P O O P