Útvar primátora

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Vedúci útvaru primátora

Referát organizačný

Referát personálny

 

Monika Juhosová

Mobil: +421 905 851 946

Telefón: +421 31 590 39 19

Mail: monika [dot] juhosova [at] dunstreda [dot] eu

 

Referát právny

 

Mgr. Priska Czúfalová

Mobil: +421 905 624 559

Telefón: +421 31 590 39 48

Mail: priska [dot] czufalova [at] dunstreda [dot] eu

Mgr. Štefan Podhorný

Mobil: +421 918 607 321

Telefón:

Mail: stefan [dot] podhorny [at] dunstreda [dot] eu

dr. jur. Katarína Mészárosová

Mobil: +421 918 607 377

Telefón:

Mail: katarina [dot] meszarosova [at] dunstreda [dot] eu

 

Referát verejného obstarávania, rozvojovej stratégie a strukturálnych fondov

Ing. Priska Pápayová

Mobil: +421 918 591 017

Telefón: +421 31 590 39 12

Mail: priska [dot] papayova [at] dunstreda [dot] eu

 
Mgr. Marian Herceg

Mobil: +421 918 607 347

Telefón: +421 31 590 39 12

Mail: marian [dot] herceg [at] dunstreda [dot] eu

 

Referát informačných systémov a informatiky

 
Géza Hodossy

Mobil: +421 918 607 342

Telefón: +421 31 590 39 39

Mail: admin [at] dunstreda [dot] eu

 

Referát styku s verejnosťou

 
Ing. Soňa Szabadosová

Mobil: +421 918 607 345 

Mail: sona [dot] szabadosova [at] dunstreda [dot] eu

 

Referát BOZP, PO a CO

 
Ing. Andrej Ginzery

Mobil: +421 918 607 339

Telefón: +421 31 590 39 39

Mail: andrej [dot] ginzery [at] dunstreda [dot] eu