Útvar primátora

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Vedúci útvaru primátora

Referát organizačný

Mgr. Dominika Eszter Pelechová

Mobil: +421 918 607 313

Telefón: +421 31 590 39 48

Mail: dominika [dot] pelechova [at] dunstreda [dot] eu

Referát personálny

Monika Juhosová

Mobil: +421 905 851 946

Telefón: +421 31 590 39 19

Mail: monika [dot] juhosova [at] dunstreda [dot] eu

 

Referát právny

Mgr. Priska Czúfalová

Mobil: +421 905 624 559

Telefón: +421 31 590 39 48

Mail: priska [dot] czufalova [at] dunstreda [dot] eu

Mgr. Štefan Podhorný

Mobil: +421 918 607 321

Mail: stefan [dot] podhorny [at] dunstreda [dot] eu

dr. jur. Katarína Mészárosová

Mobil: +421 918 607 377

Mail: katarina [dot] meszarosova [at] dunstreda [dot] eu

 

Referát verejného obstarávania, rozvojovej stratégie a strukturálnych fondov

Ing. Priska Pápayová

Mobil: +421 918 591 017

Telefón: +421 31 590 39 12

Mail: priska [dot] papayova [at] dunstreda [dot] eu

 
Mgr. Marian Herceg

Mobil: +421 918 607 347

Telefón: +421 31 590 39 12

Mail: marian [dot] herceg [at] dunstreda [dot] eu

 

Referát informačných systémov a informatiky

Géza Hodossy

Mobil: +421 918 607 342

Telefón: +421 31 590 39 39

Mail: admin [at] dunstreda [dot] eu

Referát BOZP, PO a CO

Balázs Szűcs

Mobil: +421 918 607 339

Telefón: +421 31 590 39 39

Mail: balazs [dot] szucs [at] dunstreda [dot] eu

Styk s verejnosťou

dr. Ivicze Zita

Mobil: +421 908 853 121

Telefón: +421 31 590 39 41

Mail: zita [dot] ivicze [at] dunstreda [dot] eu

 

 

 

 

Cookies