Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Vedúca odboru: Mgr. Timea Molnár

Mobil: +421 918 607 332

Telefón: +421 31 590 39 49

Mail: timea [dot] molnar [at] dunstreda [dot] eu
 

Samostatný referát školstva

Ing. Eva Kürthyová

Mobil: +421 918 607 352

Telefón: +421 31 590 39 18

Mail: eva [dot] kurthyova [at] dunstreda [dot] eu

 

Mgr. Csaba Máhr

Mobil: +421 918 607 343

Telefón: +421 31 590 39 18

Mail: csaba [dot] mahr [at] dunstreda [dot] eu

Oddelenie sociálnych vecí

Vedúca oddelenia: Mgr. Alica Miklósová

Mobil: +421 918 607 348

Telefón: +421 31 590 39 47

Mail: alica [dot] miklosova [at] dunstreda [dot] eu
 

Bc. Eva Molnárová

Mobil: +421 918 607 349

Telefón: +421 31 590 39 47

Mail: eva [dot] molnarova [at] dunstreda [dot] eu

 

Mgr. Jozef Bartalos

Mobil: +421 918 822 749

Telefón: +421 31 590 39 52 

Mail: jozef [dot] bartalos [at] dunstreda [dot] eu

 

Samostatný referát kultúry, mládeže a športu

Bc. Mgr. Timea Takács

Mobil: +421 918 607 371

Telefón: +421 31 590 39 52

Mail: timea [dot] takacs [at] dunstreda [dot] eu