Odbor stavebný

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Vedúca odboru: Ing. Orsolya Márkus

Mobil: +421 918 607 344

Telefón: +421 31 590 39 27

Mail: orsolya [dot] markus [at] dunstreda [dot] eu

Oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy

Vedúci oddelenia: Ing. Zoltán Zalaba

Mobil: +421 918 607 333

Telefón: +421 31 590 39 33

Mail: zoltan [dot] zalaba [at] dunstreda [dot] eu

 

Ing. arch. Mária Katona

Mobil: +421 905 432 960

Telefón: 031/590 39 34

Mail: maria [dot] katona [at] dunstreda [dot] eu

 

Ing. Andrea Nagyová

Mobil: +421 918 607 355

Telefón: 031/590 39 34

Mail: andrea [dot] nagyova [at] dunstreda [dot] eu

 

Samostatný referát rozvoja bývania

Margita Vodnyánszka
Mobil: +421 918 607 306

Telefón: +421 31 590 39 36

Mail: margita [dot] vodnyanszka [at] dunstreda [dot] eu

Ing. Eva Gyulaiová

Mobil: +421 918 607 336

Telefón: +421 31 590 39 36

Mail: eva [dot] gyulaiova [at] dunstreda [dot] eu