Clone of Clone of Clone of Clone of Clone of Clone of Clone of Clone of .

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 27. septembra 2016, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz14.pdf298.29 KBPrevziať
PDF icon 3._navrh_kontrola_plnenia_uzneseni.pdf216.95 KBPrevziať
PDF icon 3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_28_6_2016_002.pdf443.06 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_info_o_plneni_rozp.pdf303.96 KBPrevziať
PDF icon 4.1._cerpanie_2016.06.30.pdf960.67 KBPrevziať
PDF icon 4.2._podprogram_30.06.2016.pdf276.81 KBPrevziať
PDF icon 4.3._programy_30.06.2016.pdf26.98 KBPrevziať
PDF icon 4.4._prijmy.pdf381.48 KBPrevziať
PDF icon 4.5._stanovisko_hk_k_stavu_a_vyvoji_dlhu_mesta_-_i.polrok_2016.pdf146.75 KBPrevziať
PDF icon 5._kuz_msz_2016_14.pdf304.43 KBPrevziať
PDF icon 5.1._kons_vyrocna_sprava_mu_ds_2015_jav.pdf1.35 MBPrevziať
PDF icon 5.2._konsolidovana_uctovna_zavierka_2015.pdf138.45 KBPrevziať
PDF icon 5.3._konsolidovana_uctovna_zavierka_suvaha.pdf75.89 KBPrevziať
PDF icon 5.4._konsolidovana_uctovna_zavierka_vzas.pdf72.48 KBPrevziať
PDF icon 5.5._kuz_mu_ds_2015.pdf294.27 KBPrevziať
PDF icon 5.6._poznamky_kuz_mu_ds_2015.pdf922.31 KBPrevziať
PDF icon 5.7._sprava_auditora.pdf126.85 KBPrevziať
PDF icon 6._msz-sprava_o_vysledkoch_kontrol_aug-sept_2016.pdf222.89 KBPrevziať
PDF icon 6.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_aug-sept_2016.pdf267.81 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2016.pdf384.99 KBPrevziať
PDF icon 7.1._plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2016.pdf207.99 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_2016-14.zasadnutie_-_zad_2-2015.pdf144.24 KBPrevziať
PDF icon 8.1._stanoviska_k_navrhu.pdf341.25 KBPrevziať
PDF icon 8.2._160914_zad_2_2015_zavazna_cast_092016_final_upr_exp.pdf3.37 MBPrevziať
PDF icon 8.3._160914_zad_2_2015_smerna_cast_092016_final_upr_exp.pdf3.29 MBPrevziať
PDF icon 8.4._zad_2_2015_komplexny.pdf1.57 MBPrevziať
PDF icon 8.5._zad_2_2015_regulacny.pdf1.39 MBPrevziať
PDF icon 8.6._zad_2_2015_doprava.pdf1.73 MBPrevziať
PDF icon 8.7._zad_2_2015_zabery.pdf1.84 MBPrevziať
PDF icon 8.8._navrh_vzn_2-2015_bez_vyvesenia.pdf108.96 KBPrevziať
PDF icon 8.9._vzn-teruletrendezesi_terv-hu-javaslat_2-2015.pdf185.97 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_navrh_na_schvalenie_uzavretia_akcionarskej_dohody.pdf236.91 KBPrevziať
PDF icon 9.1._akcionarska_dohoda.pdf763 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_material_na_rokovanie_-_hromadne_garaze.pdf288.61 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_material_na_rokovanie.pdf399.98 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_odpredaj_par._c._2858_7_bez_osobnych_udajov.pdf263.13 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1305_4_bez_osobnych_udajov.pdf261.28 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_final.pdf2.46 MBPrevziať
PDF icon 13.2._vizualizacia_final.pdf569.42 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_odpredaj_pozemku_par._c._2588_45_47_48_final.pdf269.83 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady_final.pdf7.62 MBPrevziať
PDF icon 14.2._vizualizacia_final.pdf320.63 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1936_399_bez_osobnych_udajov.pdf264.64 KBPrevziať
PDF icon 15.1._podklady_final.pdf4.37 MBPrevziať
PDF icon 15.2._vizualizacia_final.pdf384.63 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_zamer_odpredaja_stavby_sup._c._2134_a_pozemkov_formou_ovs_bez_osobnych_udajov.pdf299.08 KBPrevziať
PDF icon 16.1._ovs_vyhlasenie_sk_hu_102016.pdf275.1 KBPrevziať
PDF icon 16.2._podklady_final.pdf2.46 MBPrevziať
PDF icon 16.3._vizualizacia_final.pdf186.32 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_zriadenie_vb_spp_mudr._lesnicky_peter_bez_osobnych_udajov.pdf253.53 KBPrevziať
PDF icon 17.1._podklady_final.pdf3.23 MBPrevziať
PDF icon 17.2._vizualizacia_final.pdf504.99 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_2016-14.zasadnutie_-_12_t_vozidla.pdf143.41 KBPrevziať
PDF icon 18.1._vylucenie_12_t_vozidiel.pdf1.82 MBPrevziať
PDF icon 19._msz_navrh_na_schvalenie_vymazu_dpmsnv_zor.pdf264.04 KBPrevziať
PDF icon 19.1._prilohy_k_navrhu_na_vymaz_dp_msnv_z_or.pdf167.88 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_navrh_na_schvalenie_vstupu_mesta_dunajska_streda_do_oz_msk.pdf253.64 KBPrevziať
PDF icon 20.1._msk_dunajska_streda_potvrdenie_o_ico_vypis_z_registra.pdf472.06 KBPrevziať
PDF icon 20.2._stanovy_msk_dunajska_streda.pdf2.78 MBPrevziať
PDF icon 21._msz_css_pravna_ubj._-_bez_osob._udajov.pdf347.75 KBPrevziať
PDF icon 21.1._zriadovacia_listina_css.pdf155.3 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_navrh_na_schvalenie_vstupu_mesta_dunajska_streda_do_klaster_cestovneho_ruchu.pdf257.56 KBPrevziať
PDF icon 22.1._stanovy-klaster-cr.pdf309.36 KBPrevziať
PDF icon 23._msz_navrh_na_schvalenie_pravidiel_usporiadania_kulturnych_podujati.pdf244.36 KBPrevziať
PDF icon 23.1._pravidla_-_podmienky_usporiadania_verejnych_kulturnych_podjati.pdf148.39 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_-_navrh_na_zmenu_uznesenia_msz.pdf279.22 KBPrevziať
PDF icon 24.1._uzn.c._285.pdf249.88 KBPrevziať
PDF icon 25._msz_skolska_rada.pdf220.55 KBPrevziať
PDF icon 25.1._material_na_mz_skolska_rada.pdf128.65 KBPrevziať
PDF icon 26._msz_navrh_vzn_na_mz_skolske_obvody.pdf266.01 KBPrevziať
PDF icon 26.1._vzn_o_urceni_sk._obvodov.pdf445.34 KBPrevziať
PDF icon 27._msz_navrh_vzn_rezijne.pdf310.74 KBPrevziať
PDF icon 27.1._navrh_vzn_ciast._uhrada_nakladov.pdf380.51 KBPrevziať
PDF icon 28._msz_nuzn_vzn_zmena_vzn_c.23_2012_o_dani_za_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf337.64 KBPrevziať
PDF icon 28.1._vzn_kt_sa_meni_vzn_c.23_2012o_uzivani_verejneho_priestranstva.pdf154.39 KBPrevziať
PDF icon 29._msz_pomen.ulic_2016_msz_sept.pdf262.65 KBPrevziať
PDF icon 29.1._navrh_vzn_o_pomenovanie_ulice.pdf124.57 KBPrevziať
PDF icon 30._msz_environmentalny_fond_a3.pdf215.47 KBPrevziať
PDF icon 31._msz_navrh_na_schvalenie_predlozenia_ziadosti_o_financny_prispevok_v_ramci_programu_spoluprace_v-a_sr_-madarsko.pdf342.63 KBPrevziať
PDF icon 31.1._podklady_vyzva.pdf315.62 KBPrevziať
PDF icon 31.2._podklady_lv.pdf138.15 KBPrevziať
PDF icon 31.3._podklady_kopia_pm.pdf103.9 KBPrevziať
PDF icon 32._msz_navrh_na_zrus._uzn._c._243.pdf165.82 KBPrevziať
12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 28. júna 2016, čas: 14,00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz12.pdf224.58 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_navrh_uznesenia_msz_12.pdf227.67 KBPrevziať
PDF icon 3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_19_4_2016.pdf412.02 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_2016_12_zmena_rozp_3.pdf228.65 KBPrevziať
PDF icon 4.1._dovodova_sprava.pdf289.81 KBPrevziať
PDF icon 4.2._prijmy-bezne_fin._kapitalove.pdf219.47 KBPrevziať
PDF icon 4.3._prijmy-bezne.pdf206.56 KBPrevziať
PDF icon 4.4._prijmy-financne.pdf121.26 KBPrevziať
PDF icon 4.5._prijmy-kapitalove.pdf131 KBPrevziať
PDF icon 4.6._register_investicii.pdf247.89 KBPrevziať
PDF icon 4.7._rekapitulacia_rozpoctu_mesta.pdf184.56 KBPrevziať
PDF icon 4.8._vydaj_-_podprogramy.pdf154.04 KBPrevziať
PDF icon 4.9._vydaj_-_programy.pdf9.39 KBPrevziať
PDF icon 4.10._vydaj_-_projekty.pdf424.42 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_navrh_na_shvalenie_rozpoctovych_pravidiel_mesta_ds.pdf183.08 KBPrevziať
PDF icon 5.1._rozpoctove_pravidla_mesta_dunajska_streda.pdf307.91 KBPrevziať
PDF icon 5.2._priloha_rozpoctove_pravidla_mesta_ds_2015.pdf324.21 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_navrh_na_shvalenie_rozpoctovych_pravidiel_pre_ropo.pdf185.42 KBPrevziať
PDF icon 6.1._rozpoctove_pravidla_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf227.98 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_navrh_na_shvalenie_pravidiel_prilezitostneho_spolocneho_verejneho_obstaravania.pdf185.63 KBPrevziať
PDF icon 7.1._pravidla_prilezitostneho_spolocneho_verejneho_obstaravania.pdf209.35 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_navrh_na_shvalenie_dodatku_c.1_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte_vo_vlastnictve_mesta.pdf185.06 KBPrevziať
PDF icon 8.1._dodatok_c._1_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte_vo_vlastnictve_mesta_dunajska_strea.pdf198.62 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_zvysenie_zi_spolocnosti_thermalpark_ds_final.pdf298.49 KBPrevziať
PDF icon 9.1._podklady_final.pdf895.22 KBPrevziať
PDF icon 9.2._vizualizacia_final.pdf531.88 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_odkupenie_pzemku_od_thermalpark_ds_a.s._final.pdf255.14 KBPrevziať
PDF icon 10.1._podklady_final.pdf775.89 KBPrevziať
PDF icon 10.2._vizualizacia_final.pdf300.64 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._1620_59_a_1620_61.pdf269.72 KBPrevziať
PDF icon 11.1._podklady_final.pdf1.06 MBPrevziať
PDF icon 11.2._vizualuzacia_final.pdf657.3 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_odpredaj_par._c._3409_8_.pdf264.78 KBPrevziať
PDF icon 12.1._podklady_final.pdf890.02 KBPrevziať
PDF icon 12.2._vizualizacia_final.pdf863.93 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_odpredaj_par._c._136_51.pdf261.8 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_final.pdf327.19 KBPrevziať
PDF icon 13.2._vizualizacia_final.pdf122.06 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_navrh_na_schvalenie_odplatnej_zameny_pozemku_v_spoluvl.a._keufela_a_a._beregszaszih.pdf292.59 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady.pdf600.33 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_odpredaj_par._c._3462_613_final.pdf290.09 KBPrevziať
PDF icon 15.1._podklady_final.pdf1.48 MBPrevziať
PDF icon 15.2._vizualizacia_final.pdf180.62 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_navrh_na_odpredaj_bytu_c._31_nachadzajuceho_sa_v_obytnom_dome_sup._c._2226_vedeneho_na_lv_c._4467_okresnym_uradom_dunajska_streda_-_katastralny_odbor.pdf313.03 KBPrevziať
PDF icon 16.1._podklady.pdf1.07 MBPrevziať
PDF icon 17._msz_navrh_na_vyhodnotenie_cenovej_ponuky_prevadzkovania_skolskeho_bufetu.pdf425.21 KBPrevziať
PDF icon 17.1._podklady.pdf451.47 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_navrh_na_schvalenie_zmluvy_medzi_mestom_ds_a_spolocnostou_envi-pak.pdf274.99 KBPrevziať
PDF icon 18.1._navrh_zmluvy_medzi_mestomds_a_envi-pak_a.s.pdf148.86 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_zrusenie_uznesenia_msz_c._206_2016_10_final.pdf261.19 KBPrevziať
PDF icon 19.1._podklady_final.pdf142.2 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_business_and_it_consulting_s_r_o.pdf254.55 KBPrevziať
PDF icon 20.1._podkaldy.pdf2.19 MBPrevziať
PDF icon 20.2._vizualizacia.pdf1.38 MBPrevziať
PDF icon 21._msz_navrh_uzn._vzn_2016_zo_dna_28._juna_2016_ktorym_sa_meni_vzn_c._6_2010_o_zmluvnych_prevodoch_vlastnictva_majetku_mesta_ds.pdf341.32 KBPrevziať
PDF icon 21.1._vzn_c._2016_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c.6_2010_o_zmluvnych_prevodoch_vlastnictva_majetku_mesta_ds.pdf223.27 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_navrh_uzn._vzn_2016_o_pouzivani_symbolov_mesta_pravnickymi_osobami_a_fyziskymi_osobami.pdf340.79 KBPrevziať
PDF icon 22.1._vzn_o_pouzivani_symbolov_mesta_pravnickymi_osobami_a_fyzickymi_osobami.pdf257.33 KBPrevziať
PDF icon 23._msz_navrh_volba_prisediacich_od_2016-2019.pdf142.97 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_navrh_na_predlozenie_ziadosti_environmentalneho_fondu_s_nazvom_sanacia_miest_nezakonne_umiestnenym_odpadom_v_katastralnom_uzemi_dunajska_streda_a_male_blahovo.pdf270.84 KBPrevziať
PDF icon 25._msr_navrh_na_schvalenie_zameru_zriadenia_materskych_skol_s_pravnou_subjektivitou_s_elokovanymi_pracoviskami_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_dunajska_streda.pdf597.71 KBPrevziať
PDF icon 26._msz_navrh_na_schvalenie_zameru_centra_soc.star_._rozpoctovej_organizacie_s_pravnou_subjektivitou_v_zriadovatelslej_posobnosti_mesta_ds.pdf331.32 KBPrevziať
PDF icon 27._msz_navrh_na_schvalenie_zmeny_zasad_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty.pdf256.61 KBPrevziať
PDF icon 28._msz_zabezpecenie_socialnych_sluzieb_krizovej_intervencie_v_budove_ktora_sa_vyuziva_ako_noclaharen.pdf449.82 KBPrevziať
PDF icon 29._msz_navrh_na_udelenie_verejnych_oceneni_mesta_dunajska_streda_jednotlivcom_a_kolektivom_za_mimoriadny_prinos_v_rozvoji_mesta_dunajska_streda.pdf408.67 KBPrevziať
PDF icon 30._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_ii.polrok_2016.pdf228.84 KBPrevziať
11. zasadnutie Mestského zastupuiteľstva Dunajská Streda, dátum: 19. apríla 2016, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz11.pdf228.51 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_navrh_uznesenia_msz_11.pdf228.36 KBPrevziať
PDF icon 3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_16_2_2016.pdf596.93 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_odsuhlasenie_financneho_uctovnictva_za_rok_2015.pdf229.66 KBPrevziať
PDF icon 4.1._stanovisko_k_zu_2015.pdf272.3 KBPrevziať
PDF icon 4.2._zaverecny_ucet_2015.pdf10.6 MBPrevziať
PDF icon 4.3._individualna_uctovna_zavierka14_zariadenie_pre_seniorov.pdf98.47 KBPrevziať
PDF icon 4.4._individualna_uctovna_zavierka15_mks.pdf98.08 KBPrevziať
PDF icon 4.5._individualna_uctovna_zavierka16_jilemnickeho.pdf97.98 KBPrevziať
PDF icon 4.6._individualna_uctovna_zavierka17_kodaly.pdf97.95 KBPrevziať
PDF icon 4.7._individualna_uctovna_zavierka19_szabo_gyula.pdf97.83 KBPrevziať
PDF icon 4.8._individualna_uctovna_zavierka_centrum_volneho_casu.pdf97.66 KBPrevziať
PDF icon 4.9._individualna_uctovna_zavierka_smet.haj_.pdf98.13 KBPrevziať
PDF icon 4.10._individualna_uctovna_zavierka_vambery.pdf97.97 KBPrevziať
PDF icon 4.11._individualna_uctovna_zavierka_zuska.pdf97.48 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_zmena_rozpoctu_c._2_2016.pdf222.52 KBPrevziať
PDF icon 5.1._dovodova_sprava.pdf359.57 KBPrevziať
PDF icon 5.2._prijmy-bezne_financne_kapitalove.pdf214.66 KBPrevziať
PDF icon 5.3._prijmy-bezne.pdf203.92 KBPrevziať
PDF icon 5.4._prijmy-financne.pdf120.79 KBPrevziať
PDF icon 5.5._prijmy-kapitalove.pdf129.1 KBPrevziať
PDF icon 5.6._register_investicii_-_2016_zmena_2_final.pdf218.42 KBPrevziať
PDF icon 5.7._rekapitulacia_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015.pdf184.58 KBPrevziať
PDF icon 5.8._tabulka_zmena_rozpoctu_2016.pdf193.18 KBPrevziať
PDF icon 5.9._vydaj-_podprogramy.pdf154.04 KBPrevziať
PDF icon 5.10._vydaj-_programy.pdf9.39 KBPrevziať
PDF icon 5.11._vydaj-_projekty.pdf416.16 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_navrh_na_urcenie_platu_primatora_1.pdf255.24 KBPrevziať
PDF icon 6.1.podklad.pdf24.98 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_navrh_o_vyske_poskytnutej_dotacie_z_rozpoctu_mesta_v_zmysle_vzn_ds_c.1_2015_o_podmienkach_poskytovania_dotacii_z_rozpoctu_mesta_po_a_fo_podnikatelom_posobiacim_na_uzemi_ds.pdf721.94 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_sprava_o_cinnosti_msp_v_ds_za_rok_2015.pdf226.46 KBPrevziať
PDF icon 8.1._sprava_o_cinnosti_msp_v_ds.pdf535.42 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_navrh_na_schvalenie_dodatku_c.1_k_akcionarskej_zmluve.pdf284.56 KBPrevziať
PDF icon 9.1._priloha_1_dodatok_c_1_k_akcionarskej_zmluve.pdf112.17 KBPrevziať
PDF icon 10._.msznavrh_na_schvalenie_dodatku_c.1_k_dohode_o_spolupraci_a_financovani.pdf246.79 KBPrevziať
PDF icon 10.1._dodatok_c._1_k_dohode_o_spolupraci_a_financovani_f.klubu_.pdf182.75 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_navrh_na_odpredaj_bytu_c._60_bez_osobnych_udajov.pdf315.28 KBPrevziať
PDF icon 11.1._podklady.pdf397.8 KBPrevziať
PDF icon 11.2._uznesenie_c._8_100_2011.pdf43.22 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_zriadenie_vb_odpredaj_par._c._2298_115_potraviny_baranyai.pdf264.83 KBPrevziať
PDF icon 12.1._podklady.pdf982.07 KBPrevziať
PDF icon 12.2._vizualizacia.pdf200.54 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_odpredaj_par_c_1785_98_bez_osobnych_udajov.pdf270.3 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_final.pdf1.21 MBPrevziať
PDF icon 13.2._vizualizacia_final.pdf238.05 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_odpredaj_par._c._2255_2_bez_osobnych_udajov.pdf266.96 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady_final.pdf1023.52 KBPrevziať
PDF icon 14.2._vizualizacia.pdf172.24 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_zamer_predaja_pozemkov_a_spevnenej_plochy_gp_omega.pdf300.43 KBPrevziať
PDF icon 15.1._poklady_final.pdf1.06 MBPrevziať
PDF icon 15.2._studia_stavebno_technicke_riesenie.pdf654.71 KBPrevziať
PDF icon 15.3._vizualizacia.pdf211.17 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_najme_nebtoveho_priestoru_zakl.skoly_smetanov_haj_za_ucelom_prevadzkovania_skolskeho_bufetu.pdf543.97 KBPrevziať
PDF icon 16.1._podklady.pdf79 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_najme_nebytovych_priestrorov_zakl.skoly_z.kodalya_za_ucelom_psokytovania_vzdelavania_ziakom_so_specialnymi_vychovno-vzdelavacimi_potrebami.pdf230.09 KBPrevziať
PDF icon 17.1._lv_3251.pdf230.75 KBPrevziať
PDF icon 17.2._lv_5749.pdf98.83 KBPrevziať
PDF icon 17.3._podklady.pdf218.15 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_prenajme_nebytovych_priestorov_medz_zakl.sklou_smetanov_haj_a_sukromnym_gymnaziom.pdf359.12 KBPrevziať
PDF icon 18.1._podklady.pdf217.61 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_mgds_a.s.pdf257.53 KBPrevziať
PDF icon 19.1._podklady.pdf2.72 MBPrevziať
PDF icon 19.2._vizualizacia_1.pdf194.47 KBPrevziať
PDF icon 19.3._vizualizacia_2.pdf230.99 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_udelenie_suhlasu_na_podanie_ziadosti_spf_prepojovacia_komunikacia.pdf267.98 KBPrevziať
PDF icon 20.1._podklady.pdf372.5 KBPrevziať
PDF icon 20.2._vizualizacia_1.pdf99.02 KBPrevziať
PDF icon 20.3._vizualizacia_2.pdf109.15 KBPrevziať
PDF icon 21._msz_udelenie_suhlasu_na_podanie_ziadosti_spf_ms_oktobrova.pdf257.11 KBPrevziať
PDF icon 21.1._podklady.pdf270.81 KBPrevziať
PDF icon 21.2._vizualizacia.pdf188.26 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_navrh_na_vyhodnotenie_cenovej_ponuky_skolsky_bufet.pdf499.74 KBPrevziať
PDF icon 22.1._podklady.pdf403.87 KBPrevziať
PDF icon 22.2._zapisnica.pdf74.95 KBPrevziať
PDF icon 23._nuzn_msz_vzn_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._2012odanizauzivanieverejneho_priestranstva.pdf243.67 KBPrevziať
PDF icon 23.1._vzn_kt_sa_meni_vzn_c.23_2012o_uzivani_verejneho_priestranstva.pdf167.1 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_nuzn_vzn_kt_sa_schvaluje_dodatok_c.1_k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk.pdf381.97 KBPrevziať
PDF icon 24.1._vznc_2015_kt_sa_schvaluje_prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf249.51 KBPrevziať
PDF icon 25._msz_navrh_vzn_mesta_ds_c._._2016_o_urceni_nazvu_ulice_na_uzemi_mesta_ds.pdf272.43 KBPrevziať
PDF icon 25.1._podklady.pdf70.89 KBPrevziať
PDF icon 26._nuzn_msz_vzn_c._2016_o_nakladani_s_komunalnym_odpadom_a_drobnym_stavebnym_odpadom.pdf413.87 KBPrevziať
PDF icon 26.1._navrh_vzn_c._2016_o_nakladani_s_odpadom.pdf474.51 KBPrevziať
PDF icon 27._msz_navrh_na_zverenie_niektorych_uloh_municipal.pdf200.17 KBPrevziať
PDF icon 28._msz_navrh_na_uzavretie_partnerskej_zmluvy_jindrichuv_hradec.pdf217.07 KBPrevziať
PDF icon 28.1._partnerska_smlouva_ds_-_jav.pdf135.76 KBPrevziať
PDF icon 28.2._partnerska_zmluva_jh_ds_-_jav.pdf139.31 KBPrevziať
PDF icon 28.3._partnerska_zmluva_jh_ds_-_jav_2_hu.pdf134.26 KBPrevziať
PDF icon 29._msz_navrh_na_vyhlasenie_roka_2016_za_pamatny_rok_benedeka_csaplara_pri_prilezitosti_jeho_110._vyrocia_umrtia.pdf340.95 KBPrevziať
PDF icon 30._msz_navrh_dodatku_c.3_k_zriadovacej_listine_msks.pdf279.44 KBPrevziať
PDF icon 31._msz_navrh_na_schvalenie_zasad_vyhlasovania_ocenenia_sportovec_roka_mesta_ds.pdf390.28 KBPrevziať
PDF icon 32._msz_navrh_na_schvalenie_refundacie_cestovneho_resp.casti_cestovneho_obyvatelom_s_trvalym_bydliskom_mestskej_casti_mliecany.pdf240.91 KBPrevziať
PDF icon 33._msz_peticia_obyvatelov.pdf231.25 KBPrevziať
PDF icon 33.1._podklady.pdf1.09 MBPrevziať
10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 16. februára 2016, čas: 14,00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz10.pdf311.08 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_navrh_uznesenia_msz_10.pdf230.7 KBPrevziať
PDF icon 3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_24_11_2015.pdf416.69 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_navrh_dodatku_c.1_k_zmluve_a_dohode.pdf272.65 KBPrevziať
PDF icon 4.1._priloha_1_dodatok_c_1_k_dohode_o_spolu_praci_a_financovani_klubu.pdf178.51 KBPrevziať
PDF icon 4.2._priloha_2_dodatok_c_1_k_akcionarskej_zmluve.pdf113.46 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_navrh_na_schvalenie_zmluvy.pdf263.61 KBPrevziať
PDF icon 5.1._zmluva_o_podmienkach_financovania_vystavby_futbaloveho_stadiona_final003.pdf96.65 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_navrh_na_prijatie_investicneho_uveru_na_vystavbu_futbaloveho_stadiona_dac_arena_v_ds.pdf231.23 KBPrevziať
PDF icon 6.1._tabulka_a_uznesenie.pdf375.25 KBPrevziať
PDF icon 6.2._dovodova_sprava-vyhod.ponuk_.pdf178.88 KBPrevziať
PDF icon 6.3._individualna_ponuka_pre_financovanie_mesta_ds.pdf127.98 KBPrevziať
PDF icon 6.4._dovodova_sprava-zmena_rozp.pdf255.7 KBPrevziať
PDF icon 6.5._prijmy-bez_fin_kapitalove.pdf206.51 KBPrevziať
PDF icon 6.6._prijmy-bezne.pdf189.73 KBPrevziať
PDF icon 6.7._prijmy-financne.pdf128.07 KBPrevziať
PDF icon 6.8._prijmy-kapitalove.pdf125.59 KBPrevziať
PDF icon 6.9._rekapitulacia_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015.pdf184.8 KBPrevziať
PDF icon 6.10._vydaj-podprogram.pdf154.04 KBPrevziať
PDF icon 6.11._vydaj-program.pdf9.39 KBPrevziať
PDF icon 6.12._vydaj-projekty.pdf402.9 KBPrevziať
PDF icon 6.13._register_investicii_-_2016_zmena_1.pdf204.77 KBPrevziať
PDF icon 6.14._stanovisko_hk_k_navrhu_na_prijateie_uveru_16_mil.-_rok_2016.pdf148.46 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_udelenie_zburania_stavieb_futbaloveho_stadiona_dac_ii.etapa_final.pdf246.49 KBPrevziať
PDF icon 7.1._podklady.pdf633.23 KBPrevziať
PDF icon 7.2._vizualizacia.pdf130.24 KBPrevziať
PDF icon 8._msz-sprava_o_vysledkoch_kontrol_dec2015-jan2016.pdf595.84 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_-_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_-_rok2015.pdf327.88 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ipolrok2016.pdf317.72 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_nuzn_na_urcenie_odmeny_hl.kontrolorovi.pdf220.71 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_navrh_na_upravu_najomneho_za_najom_parkovacich_miest_a_parkovacich_automatov.pdf216.58 KBPrevziať
PDF icon 12.1._prilohy_k_navrhu_na_upravu_najomneho.pdf263.92 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_odpredaja_stavby_sup._c._2134_a_pozemkov_final.pdf283.5 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_final.pdf1.58 MBPrevziať
PDF icon 13.2._vizualizacia_final.pdf153.79 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_odpredaj_par._c._2475_212.pdf268.85 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady.pdf1.15 MBPrevziať
PDF icon 14.2._vizualizacia.pdf209.62 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_zamena_pozemkov_mesto_ds_meszaros_stefan.pdf305.48 KBPrevziať
PDF icon 15.1._podklady_final.pdf3.14 MBPrevziať
PDF icon 16._msz_zriadenie_vb_zapadoslovenska_vodarenska_spolocnost_a.s._final.pdf281.21 KBPrevziať
PDF icon 16.1._podklady.pdf1.82 MBPrevziať
PDF icon 16.2._vizualizacia.pdf216.76 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_zriadenie_vb_spp_klember_a_spol_s.r.o.pdf256.9 KBPrevziať
PDF icon 17.1._podklady.pdf1.87 MBPrevziať
PDF icon 17.2._vizualizacia.pdf234.91 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_navrh_na_uzvaretie_zmluvy_o_najme_pozemku_slovak_telekom.pdf409.15 KBPrevziať
PDF icon 18.1._podklady.pdf1.39 MBPrevziať
PDF icon 19._msz_navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_najme_nebytovych_priestorov_mudr.andrej_balazs.pdf359.1 KBPrevziať
PDF icon 19.1._podklady.pdf267.68 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_najme_nebytovych_priestorov_cvc.pdf307.25 KBPrevziať
PDF icon 20.1._podklady.pdf326.08 KBPrevziať
PDF icon 21._msz_navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_najme_nebytovych_priestorov_lilium_aurum.pdf280.2 KBPrevziať
PDF icon 21.1._podklady.pdf239.66 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_navrh_prenajmu_nebytoveho_priestoru_vo_vlastnictve_mesta_ds_skolsky_bufet.pdf489.73 KBPrevziať
PDF icon 22.1._podklady.pdf62.39 KBPrevziať
PDF icon 23._msz_navrh_na_schvalenie_zavazku_mesta_ds_o_dlzke_trvania_procesu_obstaravania_a_schvalovania_uzemnoplanovacej_dokumentacie_zmeny_a_doplnky_c.2_2015_uzemneho_planu_ds.pdf242.56 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_mavrh_na_zrusenie_uznesenia_msz_ds_c._117_2015_6_zo_dna_23.juna_2015.pdf258.39 KBPrevziať
PDF icon 25._msz_navrh_na_zrusenie_uznesenia_msz_ds_c._119_2015_6_zo_dna_23.juna_2015.pdf256.47 KBPrevziať
PDF icon 26._msz_navrh_vzn_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky_v_zakladnych_skolach_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf308.23 KBPrevziať
PDF icon 26.1._vzn_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky_v_zakladnych_skolach_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf221.69 KBPrevziať
PDF icon 27._msz_ziadost_o_suhlasne_stanosvisko_na_zaradenie_vydajnej_skolskej_jedalne_ako_sucast_skoly_do_siete_skol.pdf311.42 KBPrevziať
PDF icon 27.1._priloha_cirkevna_zs.pdf223.13 KBPrevziať
PDF icon 28._msz_navrh_prem.ukaz_.zps_.pdf324.68 KBPrevziať
PDF icon 29._msz_vyhodn.prem_.ukaz_.zps_.pdf342.7 KBPrevziať
PDF icon 30._msz_nove_ukaz_msks_na_2016_jav.pdf194.9 KBPrevziať
PDF icon 31._msz_vyplatenie_odmeny_msks_za_2015.pdf348.18 KBPrevziať
PDF icon 32._msz_vyhodn.kpss_2015.pdf313.82 KBPrevziať
PDF icon 33._msz_navrh_vzn_o_rozsah_a_blizsich_podmienkach_poskytovania_soc.sluzieb_a_o_uhrade_za_poskytovane_soc.sluzby_v_zariadeni_cenntra_socialnej_starostlivosti_v_zriad.posob_.pdf541.92 KBPrevziať
PDF icon 33.1._vzn_o_rozsahu_a_blizsich_podmienkach_poskytovania_soc.sluzieb_a_o_uhrade_za_poskytovane_soc.sluzby_v_zariadeni_centra_soc._star.pdf221.05 KBPrevziať
9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 24. novembra 2015, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz9.pdf305.3 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_navrh_opatreni_na_zabezpecenie_plynulej_rozhodovacej_cinnosti_msz.pdf239.68 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_-_navrh_na_volbu_dalsieho_konatela_spolocnosti_municipal_real_estate_dss.r.o.pdf315.41 KBPrevziať
PDF icon 4.1._priloha_zivotopis.pdf28.63 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_kontrola_plnenia_uznesenia_msz_ds_z_8.zasadnutia_konaneho_dna_29.9.2015.pdf226.38 KBPrevziať
PDF icon 5.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_29.09.2015.pdf439.56 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_nuzn_na_volbu_hlavneho_kontrolora_-_czufalova.pdf261.35 KBPrevziať
PDF icon 6.1._priloha_uznesenie_msz_c.159.pdf120.49 KBPrevziať
PDF icon 6.2._priloha_oznamenie_o_vyhlaseni_volby_hk.pdf68.37 KBPrevziať
PDF icon 6.3._priloha_zapisnica_k_volbe_hl.kontrolora.pdf140.82 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_navrh_rozpoctu_mesta_ds_na_rok_2015.pdf300.01 KBPrevziať
PDF icon 7.1._ek_klasifikacie1.pdf8.62 MBPrevziať
PDF icon 7.2._kopia_-_register_investicii_-_2016_-_novy_002.pdf198.35 KBPrevziať
PDF icon 7.3._programove_rozpoctovanie.pdf399.72 KBPrevziať
PDF icon 7.4._programove_rozpootovanie_2015_30092015.pdf957.23 KBPrevziať
PDF icon 7.5._rozpocet_textova_cast_2016.pdf832.29 KBPrevziať
PDF icon 7.6._tabulkova_cast-bez_fin_kap_._prijmy.pdf2.49 MBPrevziať
PDF icon 7.7._tabulkova_cast-bezne_prijmy.pdf2.39 MBPrevziať
PDF icon 7.8._tabulkova_cast-financne_prijmy.pdf689.59 KBPrevziať
PDF icon 7.9._tabulkova_cast-kapitalove_prijmy.pdf732.19 KBPrevziať
PDF icon 7.10._bezne_prijmy.pdf91.63 KBPrevziať
PDF icon 7.11._bezne_kapitalove_financne_prijmy.pdf485.45 KBPrevziať
PDF icon 7.12._kapitalove_prijmy.pdf100.26 KBPrevziať
PDF icon 7.13._programove_rozpoctovanie.pdf387.04 KBPrevziať
PDF icon 7.14._rekapitulacia_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015.pdf182.67 KBPrevziať
PDF icon 7.15._bezne_prijmy.pdf467.53 KBPrevziať
PDF icon 7.16._bezne_financne_kapitalove_prijmy.pdf486.36 KBPrevziať
PDF icon 7.17._financne_prijmy.pdf17.41 KBPrevziať
PDF icon 7.18._kapitalove_prijmy.pdf98 KBPrevziať
PDF icon 7.19._programove_rozpoctovanie.pdf388.47 KBPrevziať
PDF icon 7.20._rekapitulacia_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015.pdf184.51 KBPrevziať
PDF icon 7.21.priloha_stanovisko_hk_rozp2016.pdf163.24 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_informacia_o_modernizacii_hardveroveho_a_softveroveho_vybavenia_msu_ds.pdf270.49 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_zmena_rozpoctu_c_4_2015.pdf220.13 KBPrevziať
PDF icon 9.1._dovodova_sprava.pdf357.6 KBPrevziať
PDF icon 9.2._prijmy_-kapital.pdf127.69 KBPrevziať
PDF icon 9.3._prijmy-bezne_kap._fin.pdf235.96 KBPrevziať
PDF icon 9.4._prijmy-bezny.pdf205.39 KBPrevziať
PDF icon 9.5._prijmy-financne.pdf134.52 KBPrevziať
PDF icon 9.6._register_investicii_-_2015_zmena_4.pdf227.15 KBPrevziať
PDF icon 9.7._rekapitulacia_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015.pdf184.87 KBPrevziať
PDF icon 9.8._vydavky-_podprogram.pdf154.04 KBPrevziať
PDF icon 9.9._vydavky-_program.pdf9.39 KBPrevziať
PDF icon 9.10._vydavky-projekt.pdf427.39 KBPrevziať
PDF icon 9.11._rozpocet_textova_cast_2016.pdf856.34 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_navrh_na_schvalenie_zasad_o_prevzati_mietsnych_komunikacii_a_zariadeni_verejneho_osvetlenia_vybudovanych_inymi_investormi_do_majetku_spravy_mesta_ds.pdf265.52 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_navrh_na_prerokovanie_dokumentu_informacia_o_priprave_budovania_cyklistickych_tras_na_uzemi_mesta_ds.pdf257.5 KBPrevziať
PDF icon 11.1._cyklotrasy_-_graficka_cast.pdf357.07 KBPrevziať
PDF icon 12._nuzn_vzn_o_docasnom_parkovani.pdf228.16 KBPrevziať
PDF icon 12.1._vzn_kt_sa_meni_vzn_c.8_2014_o_docasnom_parkovani.pdf153.8 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_zriadenie_vb_spp_touati.pdf255.17 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady.pdf1.94 MBPrevziať
PDF icon 13.2._vizualizacia.pdf342.71 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_zriadenie_vb_zsdis_mudr._lesnicky.pdf256 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady.pdf1.98 MBPrevziať
PDF icon 14.2._vizualizacia.pdf242.06 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_zamena_pozemkov_mesto_ds_coop_jednota_ds_final.pdf299.01 KBPrevziať
PDF icon 15.1._podklady.pdf11.48 MBPrevziať
PDF icon 15.2._priloha_k_navrhu.pdf273.41 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_odkupenie_pzemkov_miestna_komunikacia_final.pdf263.43 KBPrevziať
PDF icon 16.1._gp_c._82_2015.pdf239.22 KBPrevziať
PDF icon 16.2._gp_c._83_2015.pdf145.03 KBPrevziať
PDF icon 16.3._gp_c._84_2015.pdf166.04 KBPrevziať
PDF icon 16.4._lv_c._6473.pdf81.53 KBPrevziať
PDF icon 16.5._lv_c._6718.pdf205.84 KBPrevziať
PDF icon 16.6._lv_c._7411.pdf112.41 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_navrh_na_opatovne_uzatvorenie_zmluvy_o_najme_nebytovych_priestorov_s_prenajimatelom_slovesnky_cerveny_kriz.pdf267.47 KBPrevziať
PDF icon 17.1._podklady.pdf440.67 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_navrh_na_opatovne_uzavretie_zmluvy_o_prenajme_nebytoveho_priestoru_medzi_mestom_ds_ako_prenjimatelom_a_alicou_abrahamovou.pdf270.41 KBPrevziať
PDF icon 18.1._podklady.pdf182.71 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_navrh_na_znizenie_rocneho_najomneho_uvedeneho_v_zmluve_o_najme_nehnutelnosti_zo_dna_26.3.2014_uzavretej_medzi_mestom_ds_ako_prenajimatelom_a_trnavskym_samops.krajom.pdf331.11 KBPrevziať
PDF icon 19.1._podklady.pdf929.46 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_vyhodnotenie_ovs_prenajom_parkovacich_miest_a_parkovacch_automatov_fina.pdf279.28 KBPrevziať
PDF icon 20.1._podklady_final.pdf4.51 MBPrevziať
PDF icon 21._msz_nuvzn_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_na_ziaka_zakl.umel_.skoly_dieta_mat.skolydieta_skols.zar_._so_sidlom_na_uzemi_mesta_ds_na_rok_2016.pdf340.23 KBPrevziať
8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 29. septembra 2015, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 20. augusta 2015, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.